Domů Soutěže Hlasování sko...

Hlasování skončilo. NEJ školku vybere z finalsitů odborná porota

38

V celostátní soutěži Moravského hospodářství nej školka skončilo hlasování a 10 z 82 přihlášených školek postupuje do finále. V něm bude z finalistů vybírat odborná porota. Prohlédněte si forografie všech 82 přihlášených školek včetně deseti finalistů a přečtěte si, co o své školce napsali (všechny příspěvky jsme ponechali v původní verzi).

Hlasování na internetu bude probíhat až do 30. září. Deset školek s nejvíce hlasy se dostane do finále, vítěze z nich vybere odborná porota.

Slavnostní vyhlášení:

proběhne dne 23. listopadu 2017 v brněnském hotelu voroněž v rámci konference „Moravské obce a města“

 1. cena vybavení školky v hodnotě 30.000 kč
 2. cena vybavení školky v hodnotě 20.000 kč
 3. cena vybavení školky v hodnotě 10.000 kč

  Celkový vítěz získá i možnost představit své děti a svou práci jakoukoli formou krátkého hudebního, recitačního či podobného vystoupení.

  Naši finalisté:

  ■ Brno, MŠ Milosrdných bratří

  ■ Vsetín, MŠ Na kopečku

  ■ MŠ Slavonice

  ■ MŠ Nové Město na Moravě

  ■ MŠ Lučice

  ■ MŠ Zbraslav u Brna

  ■ Olomouc, MŠ Rooseveltova

  ■ MŠ Nučice

  ■ MŠ Študlov

  ■ MŠ Dobříň

  DĚKUJEME VÁM ZA HLASOVÁNÍ!

 

U každé mateřské školy najdete krátký průvodní popis a fotografii.

Záštitu soutěže poskytl:

Partner soutěže:

Logo AV MEDIA-page-0 hop    

Blažovice

Do Mateřské školy v Blažovicích dochází 50 dětí ve věku od 3 do 7 let. Naše školka pořádá mnoho akcí pro děti i rodiče: Dýňové odpoledne, Světluškový večer, vynášení Moreny, návštěvy ekofarem, otevírání studánek, spaní ve školce, vánoční a velikonoční dílny. Je toho hodně, co naše školka může nabídnout. Navštěvujeme místní spolky (hasiče, myslivce), zveme rodiče, aby nás seznámili se svým povoláním. Na zahradě v přírodním stylu máme zřízené koutky: záhonek se zeleninou, bylinkovou zahrádku, blátoviště, kuchyňku, tunely a domek z proutí. Je úžasné, když si děti mohou hrát a provádět své činnosti na zahradě na čerstvém vzduchu. Třídy máme rozděleny na centra aktivit. Děti mají možnost pracovat s pískem, v dílně s opravdovým nářadím, v pokusech zkoumat živou i neživou přírodu lupou či mikroskopem, míchat barvy a lektvary, starat se o hlemýždě. A k tomu se školka za poslední 2 roky hodně změnila, nejen renovace vnitřních (výmalba tříd, nové šatny, PVC), ale i venkovních prostor (úprava prostranství před MŠ, namalované obrázky). Pyšní jsme nato, že děti k nám chodí rády a s úsměvem. V poslední době bylo pěkné vystoupení „Módní přehlídka“ pro maminky na oslavě Dne matek.

Bohdalice

Mateřská škola patří pod vedení Základní a mateřské školy v Bohdalicích. Školka je dvoutřídní a každoročně ji navštěvuje více než padesát zapsaných dětí. V minulých letech prošla rekonstrukcí školní zahrada a nyní se můžeme pyšnit krásnou dřevěnou eko zahradou. Na terase před okny třídy mladších dětí se nám podařila společně ve spolupráci se základní školou, vytvořit přírodní učebna, kterou hojně využívají obě třídy, hlavně v jarních a letních měsících. O prázdninách roku 2016 prošly menší rekonstrukcí obě třídy. Ve třídách se odstranilo staré nehezké obložení, zakoupil se nový koberec a vyměnilo linoleum u stolečků dětí.

Naším cílem je vytvořit dětem moderní, tvůrčí a příjemné prostředí, které bude sloužit k poznávání a získávání dalších zkušeností. V současné době se snažíme dětem nabízet moderní, kvalitní hračky, které pomáhají k jejich dalšímu rozvíjení a poznání. Učitelky často vytváří i vlastní pomůcky, které se používají ve školkách typu montessori. Třídy máme rozděleny na centra aktivit- koutky, ve kterých se děti prostřednictvím hry a nabízených činností samy učí. Velmi oblíbený koutek je výtvarný ateliér, potom hra na domácnost a na obchod. Děti z mladší třídy často navštěvují vytvořený relaxační koutek, kde mají možnost odpočívat nebo si prohlížet nabízené dětské knihy. Děti ze starší třídy mají mimo jiné k dispozici řemeslný ponk, kde nechybí pilka s dřevěnými kostkami, aby si děti opravdu zkusily, jak činnost v dílně probíhá. Dále pak mají děti k dispozici metr, hřebíčky s kladívkem k zatloukání, šroubky s matičkami, … Dětem ve třídách nabízíme i přírodní činnosti prováděné v eko koutku každé třídy- různé pokusy, pozorování růstu květin, luštěnin, hry s plastovými fázemi vývoje hmyzu, naučné knihy o přírodě, hry ve třídě s pískem. Na tyto třídní činnosti později navazujeme i během pobytu na školní zahradě, kde děti využívají dřevěné průlezky, zastřešené stolečky s lavičkami, pískoviště, přírodní balanční prvky, a také smyslový přírodní chodník.

Mezi poslední úspěchy mateřské školy patří 1. místo na plavecké olympiádě ve Vyškově, dále pak účast na soutěžích (nakladatelství Albatros, soutěž ve sběru papírů, výtvarné soutěže).

Školka také spolupracuje se základní školou, kdy pořádáme společně divadelní představení, žáci ZŠ nám pomáhají pečovat o bylinkovou zahrádku, děti ze školy jednou měsíčně chodí číst dětem pohádku před spaním a mnohé další aktivity.

Aktivity školky doplňují i nabízené doplňkové programy- logopedie (pod vedením klinické logopedky), dechová cvičení s flétničkou a angličtinka (zajišťují učitelky MŠ), výuka plavání (zajišťuje plavecká škola Vyškov). Minimálně dvakrát ročně pořádáme besídky s představením pro rodiče a příbuzné, dále pak zimní či jarní dílničky pro děti a rodiče. Pro děti jednou měsíčně pořádáme různé nejen soutěžní aktivity- malování křídami na chodník, karneval, zimní olympiádu, výrobu přáníček ke dni matek, dni otců, oslavu dne dětí, jarní otvírání zahrádky, soutěž ve stavění hradu z písku, pouštění draků a další aktivity.

Paní učitelky i ostatní zaměstnanci mají k dětem i k sobě velmi přátelský vztah, což se odráží na pohodové, klidné a příjemné atmosféře v celé školce. Pevně věříme, že se nám i v dalších letech podaří školku i nadále modernizovat a zdokonalovat a takto nabízet dětem ještě kvalitnější vzdělávání a činnosti, aby děti rádi vzpomínaly na dobu strávenou v naší školce.

Borač

Motto: V naší pohádkové mateřské škole děti prožijí aktivní a šťastné dětství Od útlého dětství po celý život nás provází pohádky. V naší jednotřídní venkovské mateřské škole pro 25 dětí vytváříme i s pomocí pohádek příjemné a útulné prostředí plné pohody a radosti. Záměrně nevlastníme televizi či video, neboť naší prioritou je prožitkového učení, vlastní zkušenost, prosocionální formy chování a sounáležitost v kolektivu. Ukazujeme dětem přednosti života na vesnici s protékající řekou, obklopené krásnou přírodou a lesy. Naší snahou je maximální rozvoj a vzdělávání každého jednotlivého dítěte v rozsahu jeho individuálních možností a potřeb. Společně se připojujeme a prosazujeme projekt „Celé Česko čte dětem“, jehož cílem je podpora psychického, myšlenkového a morálního zdraví dětí a mládeže. Jsme součástí realizačního týmu, který od roku 2009 organizuje jedenkrát ročně pro 250 dětí ze spřátelených MŠ úžasnou a jedinečnou akci s názvem „Sportovní hry MŠ Mikroregionu Porta“.

Boršice u Buchlovic

Mateřská škola Boršice stojí na klidném místě v obci, mimo frekventované komunikace. Během několika let prošla rekonstrukcí jak vnitřní, tak vnější. K nejaktuálnějším patří dokončení přístavby nové třídy, revitalizace zahrady pod názvem „Ruku v ruce s přírodou“ a realizace dopravního hřiště. Do mateřské školy dochází v současné době 76 dětí a jsou rozděleny do „jablíčkových“ tříd. Součástí ŠVP jsou specifické projekty – „Hry se slovíčky“ (logopedická prevence), „Zdravé dýchání-veselé pískání“ (hra na zobcovou flétnu), „Cvičíme pro radost“ (aerobic pro děti). Během každého roku se realizují další projekty, které jsou vytvářeny na základě spolupráce s rodiči a prarodiči. Jsou to Drakiáda, Vánoční posezení s prarodiči, Kniha je můj kamarád aneb Celé Česko čte dětem, Zamykání zahrady, Vítání jara, Voda na zemi

Brno, Creative Kids

Ahoj všichni! Zdravíme Vás z Creative Kids! Máte rádi hádanky? Znáte tuto? – Kdo pomaloval tramvaj č.6 z královopolského nádraží do Starého Lískovce tak, jak to žádný sprejer ještě nedokázal? – Kterého předskokana mají společného zpěvačky Bílá, Vondráčková, Zagorová? – Odkud jsou děti, které si užily vystoupení na Svoboďáku, v katedrále Petrov, v Janáčkovém divadle, v Boby Centru a Sono centru? Jestli tušíte, že Creative Kids z Brna – Králova Pole, tak trefa! 100 bodů!:-) Čím jsme jako školka výjimeční? Jednoznačně pestrostí aktivit a změn, které dětem dopřáváme. Tyto ve výsledku formují samostatné jedince, kteří se nebojí přirozeně projevit. My, dospěláci v Creative Kids nemáme křišťálové koule. Neumíme věštit a předpovědět, jaké znalosti budou děti za dvacet let potřebovat. Proto si hrajeme a užíváme přítomnosti. A rozvíjíme vlastnosti a talenty, které využijí v době rychlé, proměnlivé, budoucí. Nebát se tvořit své vlastní řešení nových životních situací. Jsme vděční za tak báječné děti i rodiče!!!

Brno, Didaktis

Naše Mateřská škola Didaktis zahájila svou činnost spolu se Základní školou Didaktis 1. září 2014. Je tvořena jednou, věkově smíšenou třídou, kterou naplňujeme do maximálního počtu 15 dětí. Díky kvalitnímu odbornému i materiálnímu zajištění si získala již od prvních týdnů své existence nadšené uznání rodičů.

Naše škola je jako jedna z mála soukromých mateřských škol zařazena do Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT, splňuje tak přísné hygienické, bezpečnostní normy a učitelky plánují podle Rámcového vzdělávacího programu.

Na každý měsíc vytváříme podle zájmu dětí projekt s určitým tématem a ten rozpracováváme do konkrétních částí plných poznání, bádání a pokusů. Snažíme se, aby si děti osvojily vědomosti i dovednosti a dokázaly je používat v běžném životě. Každý týden děti  vytváří výrobky související s týdenní náplní, zpívají, provádějí rytmická a hudební cvičení, učí se říkanku, hrají dramatické a pohybové hry a také individuálně pracují na rozvoji svých motorických a grafomotorických schopností, logického myšlení a senzorického vnímání. K tématu je také zaměřená část dne, která probíhá v anglickém jazyce a pátek je celý věnovaný angličtině. Veškerou činnost připravujeme individuálně jak pro různý věk dětí, tak podle jejich znalostí. Práce s interaktivní tabulí a využívání PC je součástí výuky.

Naše MŠ také spolupracuje s organizací Mensa ČR pro nadané děti a při rozvoji dětí využíváme metodu NTC, kterou zařazujeme do běžných denních činností.

Po celou dobu docházky provádíme pedagogickou diagnostiku každého dítěte, abychom zajistili jeho zdravý a harmonický vývoj. Spolupracujeme přitom s rodiči, kterým nabízíme pravidelné individuální konzultace.

Díky odborně podloženému přístupu dokážeme účinně pracovat i s dětmi, které jsou mimořádně nadané. Všichni naši předškoláci procházejí přípravným rokem, ve kterém se snažíme o  jejich úspěšný a pohodový vstup do ZŠ.

Naše MŠ, i když je přímo v centru Brna disponuje zahradou, na které děti sportují, hrají si s přírodninami, koupou se, starají se o králíka, pěstují bylinky, jahody a samostatně pěstují na vlastním záhonku hrášek. Také máme každý týden k dispozici dopravu taxislužbou na místa, která nás zajímají v Brně a jeho blízkém okolí. Tato služba umožňuje dětem vidět a prozkoumat věci a prostředí, se kterými se ve středu města nepotkají – příroda, zvířata, stroje, profese …

Během roku, se děti účastní plaveckého výcviku ve vyhřívaném bazénu a je jim poskytována logopedická péče. Každý rok také jezdíme spolu se ZŠ Didaktis na projektový týden do přírody.

Brno, milosrdných bratří

Mateřská škola Milosrdných bratří vznikla v r.  2014 a jejím zřizovatelem je Konvent Hospitálského řádu sv. Jana z Boha – Milosrdných bratří v Brně. Koncepce školy se opírá jednak o platnou legislativu pro předškolní vzdělávání, ale také o ideje řádu milosrdných bratří. Ty se v životě školy promítají v principu inkluze, tedy v realizaci spravedlivých podmínek pro všechny děti, v propagaci respektu k člověku a potřeby vzájemné podpory a pomoci. Mateřská škola stojí na křesťanských hodnotách, není však alternativou výuky náboženství. Je otevřená všem rodinám napříč náboženskému vyznání. Práce s dětmi ve školce je individualizovaná a vychází ze stupně vývoje, na kterém se každé dítě aktuálně nachází, z jeho potřeb a možností. Využívané pedagogické metody, plánované aktivity i projekty stojí na budování bezpečí, jistoty a možnostech růstu, dozrávání a učení se novým věcem o sobě i o světě. Z pedagogických principů je využíván především multisensoriální přístup Montessori pedagogiky a situační učení, z psychologického hlediska stojí práce s dětmi na teorii citové vazby J. Bowlbyho a M. Ainsworthové a teorii sociálního učení. Aktivity Díky vstřícnosti k využívání nečekaných příležitostí mají děti z mateřské školy občas velmi neobvyklé zážitky a možnosti poznávání světa kolem nás. V prostorách kláštera se jim například občas poštěstí nahlédnout do archivu starodávných knih a herbářů či zákoutí, která jsou běžnému oku nedostupná. Díky blízkosti koncertního sálu si měly děti možnost „zahrát“ na cembalo, klavichord či pohovořit se sochařem o tvorbě opravdové sochy. Umístění školky v přízemí kláštera s sebou nese také možnosti mezigeneračního setkávání, a to díky vysokému věku nejstarších členů komunity milosrdných bratří, která žije a spravuje klášter od r. 1748. Projekty Projekty školky vycházejí z možností sociálního učení. Děti si skrze ně osvojují nové role, postoje, hodnoty a ideály, na nichž budou stavět v jejich budoucím životě. Návštěvy dětí z MŠ v Domově pokojného stáří: děti svou přítomností podporují aktivizaci seniorů a u nich samých dochází k rozvoji sociálního cítění a empatie. Babywatching

Díky návštěvám maminek s malými dětmi a moderování setkání psycholožkou dochází u dětí k uvědomování si existenciálních pocitů, které ony samy mají, a následně tak k rozvoji empatie a prevenci potenciální šikany. Andělský strom: mateřská škola se opětovně zapojuje do projektu Mezinárodního vězeňského společenství – děti se podílejí na obdarování dítěte uvězněného rodiče skrze svoje výtvarné tvoření (Děti uvězněných rodičů jsou tzv. skryté oběti násilí). Kdopak přečte pohádku? Díky zapojení do projektu Magistrátu města Brna má školka „svoji babičku“, která přichází už druhým rokem 1x týdně číst pohádku na pokračování. Den pro starší sourozence: starší sourozenci se často musejí o mladšího více či méně „starat“, když ale přijdou do školky, role se mění (akce se koná 1x za rok). Úspěchy Kouzelná zahrada 2015: Děti ve věkovém průměru 4 roky namalovaly na základě inspirace pohádkovou knihou Zahrada Jiřího Trnky několik pláten a staly se tak hlavními aktéry výstavy výtvarných děl, která potěšila pacienty v Nemocnici Milosrdných bratří a Masarykově onkologickém ústavu na Žlutém kopci v Brně. MŠ jako vzdělávací instituce: během roku do mateřské školy přicházejí studenti, asistenti i učitelé se zájmem o problematiku společného vzdělávání, aby se inspirovali způsobem práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Tato skutečnost byla podnětem k registraci školy jako vzdělávací instituce (registrace MŠMT). Od roku 2017 tak na půdě MŠ probíhají akreditované vzdělávací kurzy. První z nich nese název „Inkluze v MŠ se zaměřením na problematiku PAS a syndrom ADHD“.

Brod nad Dyjí

Jsme jednotřídní mateřská škola rodinného typu, která má jako ředitele muže, máme děti od dvou do sedmi let, se kterými nám pomáhá chůva. Prostředí u nás je přátelské a kamarádské, pořádáme spoustu akcí jednak přímo v MŠ, ale i mimo MŠ. Každý čtvrtek máme anglické tvoření s Míšou, pátky jezdíme na plavání, připravujeme se na bylinkové tvoření. Jako dobrá a přínosná se ukazuje spolupráce se zřizovatelem. A na velmi dobré cestě je postupné získávání sponzorů, díky kterým máme levnější kurz plavání či nákup hracího domečku pro děti. Rodiče jsou spokojeni, protože spokojené jsou jejich děti, které do naší MŠ chodí velmi rády. Což je to nejdůležitější, neboť radost v očích malých dětí je to, proč tady jsme a proč tuhle „práci“ děláme. Protože být v MŠ není práce, ale poslání.

Břeclav

Filosofie naší školy: Cestou přirozené výchovy rozvíjet osobnost zdravě sebevědomého, sociálně zralého jedince připraveného pro budoucí život. Jsme třítřídní MŠ s přátelskou a domácí atmosférou, kde se snažíme, aby byly děti spokojeny a cítily se příjemně a bezpečně. – MŠ je celá zrekonstruovaná a nadstandartně vybavena pomůckami ke vzdělávání a rozvoji dětí + encyklopedie a dětskou literaturu, keramickou pec, hudební pomůcky, interaktivní tabuli, sportovní nářadí, atd. – Vytváříme nabídku, ve které každé z dětí najde sobě blízkou činnost ve které ho rozvíjíme. – Organizujeme pro děti řadu aktivit – divadla, výlety, přednášky, výukové programy, integrujeme děti s handicapem, vytváříme nabídku pro děti mimořádně nadané. – Do života MŠ zapojujeme celou rodinu – rodiče mohou kdykoliv vstupovat do tříd, připravujeme během roku zajímavé aktivity již s tradicí, zpívání a tvoření pro maminky, stavíme s tatínky, chvíle před odpočinkem čteme pohádky s prarodiči . – Vedeme děti k ochraně přírody v našem okolí, třídíme odpad, v zimě se staráme o ptáčky na školní zahradě a zvířátka v blízkém lese. – MŠ má prostornou zahradu vybavenou mnoha herními prvky, včetně záhonků pro děti. V letních měsících poskytujeme dětem koupání v brouzdališti. – Máme vybudovanou stolařskou dílničku, kde jsou podmínky k probouzení technických schopností u dětí – děti tady zkouší pracovat se skutečným nářadím. – Bezpečné chování na silnici si děti zkoušejí na dopravním hřišti za účasti policie – Organizujeme každoročně přehlídku folklorních souborů z MŠ v našem regionu. (letos 10. ročník) – celý kolektiv školy je naladěn na stejnou notu – bereme děti jako partnery, kterým jdeme příkladem v jednání a chování. – Jsme zapojeni v projektu „Technické školky“ a v celorepublikovém projektu „Pregramotnosti v předškolním vzdělávání“. – Účastníme se sportovních olympiád, výtvarných soutěží , akcí města – Při MŠ funguje již 10 let folklórní kroužek „Srdéčko“ a rodiče mají možnost děti přihlásit i do kroužku „Seznámení s flétničkou“ či „Seznámení s angličtinou“. – Pro předškolní děti připravujeme školu v přírodě, kde děti prokáží svoji samostatnost, soběstačnost, zodpovědnost, odvahu a ohleduplnost ke všemu živému-svoji připravenost do života. – Ve vlastní kuchyni připravujeme dětem jídlo podle zásad zdravé výživy.

Bukovno

Škola se začala budovat přesně před rokem, v dubnu 2016 započaly stavební práce. První děti přišly v září 2016, kdy byl zahájen provoz. „Do roka a do dne“ se nám podařilo navázat oboustrannou spolupráci s rodiči i dětmi. Pyšníme se jak bezpečným tak estetickým prostředím.

Čejkovice

Mateřská škola je vybavená, budova i zahrada zrekonstruovaná. Paní učitelky s dětmi často tvoří a hrají zábavné hry a činnosti. Snažíme se o získání certifikátu přírodní zahrada, pečujeme o zahradu a pěstujeme zeleninu, bylinky, trvalky a k poznávání přírody a k učení využíváme interaktivní tabule.

České Budějovice

Jsme Speciální mateřská škola v Českých Budějovicích. Máme 2 třídy – pro děti se sluchovým postižením a pro děti s narušeným vývojem řeči. Co nabízíme? • celodenní péči o děti, individuální přístup vzhledem k malému počtu dětí ve třídách (7–11 podle druhu a stupně postižení) • individuální logopedickou péči vedenou školním logopedem • odbornou pomoc, poradenství a terapie (fyzioterapii, canisterapii, hipoterapii) • partnerství a úzkou spolupráci s rodinou • bohatou nabídku vzdělávacích činností a aktivit (kulturních, společenských, hudebních, výtvarných, environmentálních), učení prožitkem • tělocvičnu, místnost pro hudebně dramatickou výchovu a relaxaci, výtvarný ateliér, školní zahradu se sportovním hřištěm (prolézačkami, bazénem a trampolínou) • možnost ubytování dětí na internátě a celodenní stravu Mimořádné aktivity v MŠ: • Canisterapie – probíhá pravidelně 1x týdně u dětí se sluchovým postižením a dětí s řečovými vadami jako zážitková metoda. • Fyzioterapie – probíhá pravidelně 1x týdně v obou třídách a to skupinovou formou pod vedením zkušeného fyzioterapeuta a dále individuálně dle potřeby jednotlivých dětí. • Hipoterapie – docházíme za koňmi na SZeŠ, kde při jízdě na koních u dětí rozvíjíme koordinaci pohybů, hrubou motoriku a povědomí o těchto zvířatech. • Návštěvy galerií, edukačních programů v Jihočeském muzeu, besedy v knihovně • Návštěvy divadelních představení a koncertů pro děti • Návštěvy Hvězdárny s programem v Planetáriu a promítáním pohádek • Exkurze u hasičů, na zdravotnické záchranné stanici, v truhlářské dílně… • Účastníme se environmentálních a multikulturních programů • Pořádáme vystoupení dětí pro rodiče spojené s tvořením – vánoční a jarní • Oslavujeme narozeniny a jmeniny dětí, Den dětí • Pořádáme výlety do přírody, do ZOO či za poznáním • Organizujeme „spaní ve školce“ • Školy v přírodě Zapojujeme se do projektů, soutěží a šablon pro MŠ. Spolupracujeme s dalšími mateřskými školami a jinými vzdělávacími zařízeními. Úspěchy ve školním roce 2016-17: • Projekt Insgraf – výhra v soutěži „Letí, letí drak, letí do oblak“(3. místo) • Projekty Fíha Dýha – výhra v podzimním tvoření (3.místo) • Projekt s Goodyear v soutěži „Bezpečná školka“ – 3. místo

„Nejsme obyčejná škola, jsme neobyčejná školka.“

Dobronín

Naše Mateřská škola se nachází ve vesnici Dobronín na Vysočině. Máme plně obsazená tři oddělení. Nevyužíváme jenom přírodní prostředí v okolí, ale snažíme se o kulturní a vzdělávací vyžití našich dětí. V současné době se podařilo rekonstruovat fasádu se zateplením v celém areálu, modernizovat velké části vnitřního zařízení – dětské kuchyňky, skříňky, stoly, židle, šatní skříně, ale také pořídit interaktivní tabule pro rozvoj vzdělávání.

Dobříň

Prvotním úspěchem bylo vybudování nové mateřské školy. A to ne ledajaké. Škola je postavena v malé obci, v malebném Polabí – Zahradě Čech. Dobříň má 540 obyvatel a ti si přáli pro své mladé rodiny s dětmi školku. Dobrovolně hradili trojnásobek daně z nemovitosti a na stavbu školky si ušetřili. Díky tomu vznikla nádherná, architektonickou i ostatní veřejností oceňovaná budova. Je z dílny významného českého architekta Jiřího Stříteckého, ten navrhl ojedinělou stavbu a krásou dřeva ji ozdobil architekt, sochař Jiří Vorel. Život této nádherné školce vdechly děti. Její práh poprvé překročily 1. ledna 2014, navštěvuje jí 28 dětí a to je plná kapacita. Pro věkově smíšenou třídu máme vytvořený školní vzdělávací program, který vychází z témat, vztahujících se k jednotlivým ročním obdobím, rodině, přátelství, přírodě, zvířatům, dějinám, umění a tradicím. Starší děti cítí odpovědnost a zvýšenou sebejistotu vzhledem k mladším dětem, uvědomují si svou vyspělost a důležitost. Mladší děti přirozeně napodobují děti starší a vyspělejší, učí se respektovat práci předškoláků. Celkově můžeme říci, že heterogenní třída vede k větší samostatnosti a osobnímu rozvoji dětí. Učíme děti toleranci, lásce, úctě, empatii a respektu. Zkrátka: „Táhneme za jeden provaz.“ Co se nám v tak krátkém čase podařilo? • Postupně školku vybavit a zařídit, vybudovat zahradu v přírodním stylu, ta je dalším místem pro vzdělávání, odpočinek, pohyb a hry, herní prvky jsou z přírodních materiálů. • Dvakrát ročně pořádáme besídky pro rodiče a stejně tak i pro seniory. Zveme je i jen tak, aby s námi pobyli, hráli si s dětmi, vyprávěli si s nimi, vzájemně si naslouchali (propojení rodiny a školky). • Spolu s důchodci k nám jezdí humanitární organizace Perspektiva – lidé s kombinovanými vadami, jsou to naši přátelé a setkání s nimi je oboustranně obohacující (i postižený člověk patří mezi nás). • Již dvakrát jsme zorganizovali Den záchranného integrovaného systému, s ukázkami práce všech záchranných sborů. V loňském roce ukázku shlédlo 160 dětí (seznámení děti s principy první pomoci, uvědomění si důležitosti této práce a odvahy lidí). • Školka je i místem pro dílny, vyrábíme spolu s rodiči a ostatními obyvateli věci k prodeji na vánočním jarmarku. Výtěžek posíláme organizaci Dobrý anděl, zrovna tak výtěžek z vánočního koncertu, kde naše děti vystupují (učíme děti nejen brát, ale i dávat). • Podporujeme i dobříňský útulek Kočičí domov Sluníčko ( učíme děti správnému vztahu ke zvířátkům). • Ve školce vítáme nové občánky (úcta k zrození nového človíčka). • Zveme sem pravidelně dětskou psycholožku ke společnému povídání s rodiči. • Školka je zázemím pro příměstský tábor. • Místem kulturních akcí, setkávání s obyvateli. • Zapojili jsme se do programu Skutečně zdravá školka. I k tomu jsou využívány plody naší zahrady. • Za největší úspěch považujeme to, že se dětem ve školce líbí, že se mohou v tak krásném prostředí rozvíjet a vzdělávat, že k nám chodí rády a tím je školka krásná „uvnitř“. A to je díky lidem, kteří jsou pro svou práci zapálení, nadšení a mají dětem co nabídnout, také díky zřizovateli, který nás podporuje a přátelským rodičům, kteří se zajímají o dění ve školce a spolupracují s námi. Mottem naší práce je: „ Když vstoupíš do této třídy TY BUDEŠ KAMARÁD, TY BUDEŠ OBJEVITEL, TY BUDEŠ VÝJIMEČNÝ, TY BUDEŠ DŮLEŽITÝ, TY BUDEŠ RESPEKTOVANÝ, TY JSI TEN DŮVOD, PROČ JSME TADY.“

Dolní Loučky

Zuzu angličtina Od září letošního školního roku u nás v mateřské škole probíhají lekce ZUZU angličtiny dle metody Genki English. Za pomoci zkušených lektorů bylo zaškoleno několik učitelek z mateřské školy, které vyučují angličtinu jednou týdně. Lekce jsou uzpůsobeny dětem předškolního věku tak, aby je angličtina bavila a zajímala. Cílem této metody je překonat u dětí strach z neznámého. Díky kvalitně zpracovaným materiálům v podobě animovaných videí, rytmických písniček a pohybu se děti učí angličtinu zcela přirozeně. K prožitku jim napomáhá také pracovní list, který jim umožní lépe pochopit smysl anglické písničky. Snažíme se o spolupráci rodičů, kteří mají přístup ke všem materiálům a mohou si doma s dětmi písničky opakovat. Nadšení dětí a rodičů nás utvrdilo v tom, že jsme se dali tou správnou cestou. Den matek V neděli 14. 5. 2017 proběhla v Dolních Loučkách akce věnovaná Dni matek. Oproti loňskému roku se sešlo opravdu velké množství lidí – především maminek a dalších přbuzných. Naše mateřská škola doplnila tuto akci doprovodným programem v podobě recitačního, pěveckého, divadelního a tanečního vystoupení. Mladší děti vystupovaly s tematicky zaměřenými básničkami a písničkami. Do tanečního vystoupení zapojily též jejich maminky, které byly v samotném závěru obdarovány menším dárečkem. Starší děti se předvedly s dramatizací pohádky O zvířátkách a rytmickým tanečkem. Všechna vystoupení sklidila velký úspěch a rodiče i příbuzní byli uměním svých dětí dojati. Za zmínku také stojí využití Dataprojektoru ve třídě předškolních dětí. Tyto děti se seznamují s dotykovým systémem při plnění základních a jednoduchých programů – kreslení, přetahování obrázků, určování počtů, barev atd. Ve velké míře projektor využíváme k výuce angličtiny, která je v MŠ zavedena a vedou ji hravou formou proškolené učitelky. Projektor je připojen i k internetu, a tak máme možnost dětem pustit pohádky, písničky, natočená videa a fotografie z akcí školy (besídky apod.) či materiál potřebný k výuce. Tyto děti tím, že si na interaktivní tabuli zvykají již v mateřské škole, nemají potíže pracovat s dotykovým systémem v 1. třídě, což ocení i jejich budoucí paní učitelky. Naše mateřská škola pořádá během roku spoustu akcí pro děti. Letos to byl již 9. ročník Miniolympiády mateřských škol v rámci Mikroregionu Porta, které se letos zúčastnilo pět mateřských školek. Organizace je každým rokem nápaditější, již je tradicí, že mateřská školka vystupuje ve své barvě triček, takže všichni diváci lehce rozliší, za které družstvo závodník bojuje. Všechny děti soutěží v pěti disciplínách: hod do dálky tenisovým míčkem, skoky v pytli, délka pětiskoku, překážková dráha a ve štafetě, do které se z každé MŠ zapojí desetičlenné družstvo. Na začátku her, po nástupu družstev, je slavnostní zahájení ředitelkou školy, starostou či vedoucí učitelkou. Mateřské školy se představí pokřikem, vyvěsí se olympijská vlajka a zapálí olympijský oheň za zpěvu sportovní hymny Není nutno, není nutno, aby bylo příliš veselo. Letos bylo zahájení ozvláštněno vystoupením našich předškolních dět,í jako roztleskávaček na píseň Když nemůžeš, tak přidej víc. O mateřské školy je celé dopoledne postaráno jak po stránce občerstvovací, tak organizační. O zábavu a program se postaralo divadlo Netratrdlo (klauni), kteří vtipně komentovali zápolení dětí, fandili, povzbuzovali, vymýšleli pro děti hry a další doprovodný program. Na závěr je vyhlašování výsledků, ale nikdo neprohrává a neodejde s prázdnou. Všechny děti dostávají medaile, diplomy, poháry a sportovní dary do každé MŠ.

Drslavice

Naše školka „Oáza dětských duší“. Motto naší školky: „Vejdi k nám, pojď si s námi hrát, smát se a radovat. Pojď zkusit nespěchat. Slyšíš to, co JÁ? Co MY? To není náhoda, to je jen v naší školce POHODA.“ Proč Oáza dětských duší? Proč zdůraznění radosti, pohody, schopnosti zastavit se a vnímat? Nejsme první, kdo vnímá, že mnoho našich dětí žije v rodinách, kde se čím dál víc spěchá, kde je atmosféra nervozity a kde je dítě velmi často stranou a citově strádá. Mění se svět, ale nemění se naše děti a jejich dětský svět by měl být zachován. Cítime, že prostředí našeho zařízení je maximálně připraveno tento dětský svět respektovat. Vítáme je v „oáze“ , chceme jim zachovat to, nač mají právo. K tomu je ovšem zapotřebí využít vzájemného vztahu mezi dětmi, učitelkami, ostatními zaměstnanci a rodiči. Pakliže je tento vztah opravdový, nic nebrání v cestě při péči o dětskou duši,o pochopení moudrosti, přirozenosti dětem vlastní.Potom i my, zaměstnankyně naší malé školičky, musíme přijmout dary od dětí, které nám bezelstně  předávají. A není jich málo – máme se co učit. Naše mateřská školka leží v obci Drslavice, v malebném kraji Uherskobrodska. Naše zařízení se stalo jedním z prvních, kde se sloučil provoz dětí mateřské školy a školní družiny. Toto specifické zařízení, kde nelze postavit zeď mezi dětmi 3-6leté a 6-11leté přináší s sebou zvýšené nároky. Jsou to nároky na propracovanost práce pedagogických pracovnic, ohromnou nezastupitelnou spolupráci se správními zaměstnanci. Neexistují hranice v pracovní náplni, existuje pouue součinnost. Bez souhry všech pracovnic bychom nemohli nabízet množství různorodých činností a akcí nejen pro děti, ale také pro rodiče a občany naší malé obce. (Viz. www stránky školy- fotogalerie). Nabízíme dětem dále rozvíjet svůj talent prostřednictvím různých aktivit – Pohádkové malování a Malý modelář, které rozvíjí u dětí jemnou motoriku, fantazii a představivost, Malý florbalista, kde se zaměřujeme na celkový pohybový rozvoj a dodržování pravidel hry, Zdravá výživa, kde se děti učí zásadám správného stravování a přípravě jídel. Součástí předškolního vzdělávání je hra na zobcovou flétnu, při níž děti získávají nejen hezký vztah k hudbě, ale naučí se i základy hudební nauky a zlepší si dýchání. Se základy cizího jazyka se děti seznamují pomocí maňáska Cookyho, který jim pomáhá rozšířit si slovní zásobu o nová anglická slovíčka, zapojuje jich do jednoduchých pohybových aktivit, sluchových a rytmických her a hádanek. Děti, které se připravují na vstup do základní školy, pracují po poledním odpočinku ve speciálním programu pro předškolní děti, který se zaměřuje na grafomotorická cvičení, na cvičení rytmu, pozornosti, percepce, paměti, rozvoji předmatematických a předčtenářských schopností. Ve spolupráci s SPC v Uherském Hradišti je dětem poskytována péče o správný fyziologický rozvoj řeči, ať už individuálně nebo v kolektivních logopedických chvilkách. Rovněž se zaměřujeme na nadané a talentované děti, které mají mimořádné schopnosti v porovnání s většinou ostatních. Ve spolupráci se ZŠ a MŠ Čtyřlístek jsou dětem zadávány úkoly, které prověří jejich znalosti a logické uvažování. Identifikace nadání je skutečně velmi důležitá již v předškolním věku a na základě toho se může adekvátně zacílit jejich další vzdělávání. Můžeme se pochlubit řadou ocenění, ať už je to v rámci výtvarné, sportovní nebo pěvecké činnosti. Svými výtvory přispíváme do soutěží Požární ochrana očima dětí, Les a myslivost, Zdraví a životní styl aj. Děti mají možnost navštěvovat předplaveckou výuku, na jejímž závěru poměří své síly s dalšími dětmi v plavecké soutěži Žofka. Jedním z hlavních cílů koncepce rozvoje MŠ je vedení dětí ke zdravému životnímu stylu, formování jejich osobnosti, zaměření pozornosti na prevenci jak v oblasti zdraví, tak v rámci společenských vztahů. Máme vypracovaný školní program prevence proti patologickým jevům, s nímž jsou neodělitelně spojeny správné způsoby komunikace, schopnost vcítit se do situace ostatních, vytváření a udržování zdravých vztahů a hlavně schopnost účinné spolupráce. Již patnáctým rokem se zapojujeme do dlouhodobého projektu Fondu Sidus, projektu Nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška a sběru PET uzávěrů, které jsou založeny na solidaritě a dobré vůli lidí, kteří se rozhodli pomáhat potřebným. Velké snažení všech zaměstnanců školy směřuje k upevňování kamarádských a mezilidských vztahů  prostřednictvím pravidelných činností, ať už josu to tvořivé dílničky s rodiči, stavění a kácení máje, společné výlety, vánoční besídky pro rodiče, uzamykání zahrady, Mikulášská nadílka, celorepublikové vypouštění balónků Ježíškovi, vítání čarodějky Žofky, čtení pohádek od našich babiček, nocování v mateřské škole i místní knihovně, Noc s Andersenem, karneval v obci, vánoční koledování u kapličky, drakiáda, tělovýchovná olympiáda ve spolupráci se sousední mateřskou školou, fašanková obchůzka, vítání peletonu Na kole dětem, který se koná pod záštitou nadačního fondu Josefa Zimovčáka na podporu onkologicky nemocných dětí. K dalším akcím, které jsou neodmyslitelně spojeny s naší mateřskou školou patří folklórní vystoupení na Slavnostech vína, vystoupení na Bílokarpatských slavnostech, na Dnech obce Drslavice, vystoupení pro seniory obce, na které se naši nejmenší rádi těší. Svým vystoupením plným tanců, básniček, písniček, pohádek potěší srdíčka svých babiček a dědečků, kteří mají díky tomu možnost vidět talent svých vnoučat. Kromě této události slavíme svátek všech maminek, pro které společně vyzdobíme školku, připravíme malý dáreček pro potěšení, nachystáme pohoštění a svým pohádkovým vystoupením dojmeme nejednu maminku k slzičkám. Nesmíme opomenout ani naše tatínky, pro které pořádáme společné odpoledne se svými ratolestmi. Vyráběli jsme vesmírné dopravní prostředky, roboty, společnými fyzikálními a chemickými pokusy jsme vklouzli do tajů vědy a objevů. Památkou na naše společné akce s rodinou jsou fotografie dětí a dárečky, které děti vlastnoručně vyrobí. Tyto společně strávené a nezapomenutelné chvíle pomáhají k utváření kladných vztahů k sobě navzájem a k vytvoření přátelské atmosféry všech zúčastněných. Fotografie z těchto akcí jsou k nahlédnutí na našich webových stránkách. Přesto, že jsme zařízení v malé obci, věříme, že i prostřednictvím obecního zastupitelstva, místního rozhlasu, medializace v regionálním i odborném tisku, dokážeme vnést do podvědomí veřejnosti, jíž není dětský věk lhostejný – kladný postoj ke školským zařízením.

Drysice

Jsme vesnická mateřská škola o dvou třídách se současným počtem 34 dětí. „Ačkoliv jsme malá škola, chceme dělat velké věci.“ To je naše motto. Zda se nám to daří, to musí posoudit druzí. Čím se můžeme za poslední 3 roky pochlubit? Jistě toho není málo. • V loňském roce se nám podařilo od sponzorů vybrat dostatečnou částku peněz, za kterou jsme zakoupili keramickou pec a zbudovali keramickou dílnu. Máme za sebou první rok tvořivé práce a spoustu krásných výrobků. Děti mají i možnost docházet do kroužku Keramiky s dospělým doprovodem. • Před rokem jsme získali ve sběrové soutěži starého papíru organizované vyškovskou firmou mezi ZŠ a MŠ 1. místo v množství na dítě/žáka. Zajímavé pro nás bylo nejen finanční ohodnocení, ale i to, že děti se učí, proč starý papír sbírat. • Pravidelně se účastníme výtvarné soutěže „ PO očima dětí“ vyhlašované SDH v okrese Vyškov. Letos se nám v okresním kole umístily 4 děti. V kategorii M1(nejmenší) 1. a 2. místo, v kategorii M2 (předškoláci) 2. a 3. místo. Z nich 2 výtvarné práce postoupily do krajského kola. V roce 2016 se umístila v kategorii předškoláků M2 dívenka na 1. místě. • Za další úspěch považujeme umístění naší kolektivní výtvarné práce v celorepublikové soutěží „Škola z Marsu – poznávej vesmír“. Umístili jsme se na 10. místě mezi mnoha dalšími mateřskými školami. Toto téma nás inspirovalo k dalším zajímavým aktivitám a třídním projektům. • Pro předškoláky zajišťujeme předplavecký výcvik. V rámci něj se účastní ti nejlepší „Plavecké olympiády pro MŠ“. V roce 2016 se umístily naše děti na 2. místě v kategorii dívek a na 3. místě v kategorii chlapců. Učíme děti myslet na druhé • Sbíráme PET víčka pro neznámého kamaráda Honzíka. Za podpory rodičů jsme mu již dodali pěkné množství. • Spolupracujeme s neziskovou organizací Fondem Sidus, který pomáhá nemocným dětem v ČR. • Pro babičky, dědečky a ostatní drysické seniory pravidelně připravujeme 1x ročně vystoupení a dárečky v rámci jejich setkávání organizované obecním úřadem. Považujeme za důležité podporovat vzájemné vztahy mezi nejmladší a nejstarší generací na vesnici. • Pro maminky a nejen pro ně připravujeme krásná vystoupení ke Dni matek, vánoční besídky, která chytnou za srdíčko. Těší nás zájem celých rodin, projevená uznání a ochota pomoci při přípravě kostýmů, rekvizit apod. • V zimě myslíme na volně žijící zvířata a ptáky. Sypeme ptáčkům do krmítek, kterých máme na školní zahradě několik. V doprovodu myslivců jsme zavezli krmení do krmelce. Zaměstnanci myslí na děti • Připravujeme pro děti nezapomenutelné zážitky: Hledání pokladu Bílé paní, Bramboriáda, Mikulášské nadílky, Velikonoční olympiáda, Velikonoční zajíček, Strašidelná školka, Slet čarodějnic a čarodějů, Indiánská olympiáda, atraktivní loučení dětí s mateřskou školou – Indiánské léto, Pohádková rodinná olympiáda a mnoho dalších. • Záleží nám na tom, abychom děti připravili pro vstup do školy co nejlépe. K tomu směřujeme každodenní aktivity a zajímavé projekty. Jedním z nich je „Motýlí zahrádka“ z loňského roku. Děti se při něm učily pozorovat, dozvěděly se spoustu zajímavého ze života motýlů, téma samy výtvarně zpracovaly. Ikdyž naše škola nepatří uvnitř k moderně vybaveným, spíše naopak, snažíme se dávat dětem maximum. Škola je především taková, jací v ní jsou lidé.

Dřísy

Dvě oddělení 33 dětí. Pečujeme o vnitřní prostředí MŠ – vítěz soutěže Velké ucho (hnutí Tereza) Titul Školka přátelská k dětem a rodičům ( společné akce,odborné besedy, Šablony) Spolupráce se školou (Ekotým, budování přírodní zahrady (v síti Škol pro udržitelný život- dotace na Rákosníčkův rybníček,usilování o titul Ekoškolka, usilování o titul Přírodní zahrada- spolupráce s Chaloupkami) Ve Dřísech je zahrádka, krásná jako pohádka. Skřítci zahradní tu domov mají, všechna zvířátka a kytičky je znají. Hrábě, konev motyčka- je to pěkná honička. Skřítci zahradní pečují nám o zahrádku skvěle, i když občas spadnou třeba do petržele. Každý náš skřítek zahradní přírodu dobře zná, a tak nám zahrádka kvete a jen se zelená.

Dubňany

Motto naší školy: „Kde je radost, tam je smích“. Zakládáme si na úzké spolupráci s rodinami našich dětí. Vymysleli jsme pro rodiny projekt „Rodina spolu“, kterým se inspirovaly i další školky u nás. Jde nám o to, abychom podpořili společně strávený čas v rodině a navázali spolupráci rodina a škola. Rodina po celý rok plní úkoly v čase, kdy jí to vyhovuje( např. společné předčítání, výlety, vyprávění prarodičů, hraní deskových her, tvoření, sportování apod.), za které získává sluníčka. Spolupracujeme s fotbalovými trenéry, kteří jednou týdně přijedou rozhýbat naše děti v projektu „Školka v pohybu“. „Všeználek“ je určen pro rodiče a děti, které půjdou k zápisu do školy. Připravujeme se společně do školy, komunikujeme s rodiči, zda je třeba odklad školní docházky, rodiče vidí pracovat své dítě v kolektivu vrstevníků. Zveme rodiny dětí k předčítání v rámci projektu „Celé Česko čte dětem“. Do „Víkendových knih“ děti a rodiče zaznamenají, co prožili o víkendu a my si o tom vyprávíme ve školce. Dvakrát ročně vydáváme barevný časopis „Korálky“ o životě naší školy. Rodiče zveme na společné tvoření, ve spolupráci zajišťujeme v červnu „Zahradní slavnost“, kde se loučíme s předškoláky a užijeme si krásné odpoledne. Budova školy je kompletně zrekonstruovaná, v málo využívaných prostorách jsme v roce 2016 vybudovali relaxační multismyslovou místnost Snoezelen, která slouží všem našim dětem (přednostně dětem s handicapem). Vynikající tým pedagogů a asistentů, vlídný, ochotný provozní personál, úzké vztahy s rodinami, kvalitní předškolní vzdělávání, velká podpora zřizovatele, co víc si ředitelka může přát?

Fryčovice

Ahoj, zdraví Vás NEJ ŠKOLKA „SLUNÍČKO“ z Fryčovic! Že jste o nás ještě neslyšeli? Tak tedy… Naše školka má dlouholetou tradici. Nachází se ve dvou propojených budovách v krásném přírodním prostředí ve středu obce. Kapacita MŠ je 70 dětí od 2,5 do 7 let. Ty navštěvují tři věkově smíšené třídy, kde podle výzdoby poznáte, kdo kam patří – zda do Kuřátek, Berušek či do Delfínků. Šest učitelek a tři tety prožívají s dětmi každodenní radosti i starosti. Umí pohladit, poradit, vysvětlit a samozřejmě každému pomoci. Aby se zde skvěle cítily děti i zaměstnanci, snažíme se interiér i exteriér neustále modernizovat a vylepšovat, co nejlépe využívat a uspořádávat. A daří se nám! Díky získaným prostředkům z EU, od OÚ ve Fryčovicích a zpracováním projektu „Blíž přírodě, blíž světu“ došlo v roce 2012 k rozsáhlé rekonstrukci obou budov, parkoviště a části zahrady, včetně nové výsadby zeleně. V roce 2015 jsme dopracovali plán druhé části zahrady a společně s naším provozovatelem – OÚ -podali projekt pro získání financí na „Zahradu v přírodním stylu“. Ten byl schválen a uskutečněn na podzim 2015. Rekonstrukcí naše zahrada získala více než 30 nových „herních“ prvků z přírodních materiálů, ze kterých jsou nadšené nejen děti. Nejsou jen zdrojem her, ale také edukačními pomůckami se širokým využitím – jak při každodenních činnostech, tak při společných akcích s rodiči. Nové možnosti probouzí v dětech spontánní zájem o nové prožitky. Učitelky pak v případě zájmu nebo vhodnou motivací pomáhají dětem k dalšímu rozvoji vědomostí, empatie, tvořivosti, senzitivity a zdokonalení dovedností na základě prožitkového učení. Záměrem naší MŠ je dostat děti do přírody a přírodu do zahrady. V dnešní době, kdy stále více dětí tráví svůj volný čas u televize nebo u počítačů, je potřeba v nich od útlého věku podněcovat touhu poznávat okolní svět a rozvíjet ji v hluboký a trvalý vztah k přírodě. Vzbuzovat u dětí zvídavost, aktivitu, tvořivost, učit je experimentovat, objevovat a poznávat nejen život v přírodě všemi smysly. Hrajeme divadlo, učíme se recitovat, zkoumáme přírodní jevy. Z našich dětí se stávají malíři, sochaři, vědci, zahradníci. Snažíme se je naučit vše, co potřebují znát, aby se v životě neztratily a byly na něj dobře připraveny. Záměrům je přizpůsoben i náš ŠVP, který je doplněn o krátkodobé i dlouhodobé projekty a nese příznačný název: „Jen si děti všimněte, co je krásy na světě.“ Co dále našim dětem dopřejeme? Jednou týdně plaveme v místním FRY Relax Centru zdarma. V zimě „lyžujeme se Sluníčkem“ na Bílé. Nejstarší předškoláci jezdí již 19 let do školy v přírodě do Beskyd, či Jeseníků. Pravidelně zajišťujeme odbornou výuku logopedie a angličtiny. Pro zpestření děti navštěvují nadstandartní aktivity (výtvarně-keramické, environmentální, dramatické). Společně s dětmi malujeme, kreslíme, experimentujeme, dlouhá léta tvoříme z keramické hlíny, vyrábíme drobné dárky, účastníme se výtvarných soutěží a několikrát jsme se v celorepublikovém měřítku umístili na 1. místě. Naše MŠ se prezentuje svými výrobky i při akcích pořádaných obcí, připravujeme vystoupení pro seniory i pro nově narozená miminka. Pořádáme rovněž mnoho společných akcí s rodiči. Zadovádíme si na Maškarním plese, Vánočních i Mikulášských besídkách, Strašidlech, Uspávání broučků či na Zahradních slavnostech. Každý rok se „krásně rozloučíme se školáky“, jezdíme na výlety do ZOO nebo na zábavné programy na Bílou. Úzká spolupráce s rodiči, jejich velká účast, ale také pomoc s organizací společných aktivit po celý rok svědčí o zájmu dětí i rodičů. Naše školka do soutěže „NEJ ŠKOLKA“ určitě patří! A jestli nevěříte, přijďte se k nám podívat! Usměvavý obrázek na budově Vám napoví, proč se jmenujeme Mateřská škola Sluníčko!!!

Jihlava

Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace, poskytuje péči dětem duševně, tělesně a smyslově zdravým a dětem se speciálními vzdělávacími potřebami (dětem se zrakovým, mentálním, tělesným, sluchovým a řečovým postižením, dětem se souběžným postižením více vadami a dětem s poruchami autistického spektra). Naši mateřskou školu navštěvuje 284 dětí (více jak třetina dětí se speciálními vzdělávacími potřebami), ale také poradenské zařízení, které poskytuje péči 1675 klientům (k 30.9.2016). Organizace se aktivně zapojuje do výzev OPVK – v minulosti jsme realizovali několik projektů zaměřených na zvyšování kvality vzdělávaní u dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. V současnosti realizujeme ve spolupráci s organizací Vysočina Education projekt OPVK „Učící se malotřídky“. Dále jsme zapojeni do projektu BIG (Bildungskooperation in den Grenzregion) – cíl: zvýšení interregionálních kompetencí se zaměřením na podporu vícejazyčnosti, odstraňování jazykové bariéry a pochopení mulikulturality. Dlouhodobě spolupracujeme s místními neziskovými organizacemi a spolky. Zaštiťujeme odborné praxe studentům středních škol Kraje Vysočina a vysokých škol z celé republiky. Spolupodílíme se na vzdělávacích kurzech pro asistenty pedagoga, pořádáme akce pro rodiče i pedagogy dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Reflektujeme nové trendy ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Vedeme děti k vzájemné toleranci a respektování odlišností. Do vzdělávacího systému zařazujeme děti s vážným metabolickým onemocněním. Aktivně spolupracujeme s regionálními i národními médii.

Jílové u Prahy

Naše mateřská škola s kapacitou 236 dětí. Mezi naše vzdělávací priority patří: propracovaná předškolní příprava ve spolupráci se ZŠ Jílové u Prahy se zaměřením na Enviromentální výchvou, Naše školka spolupracuje s Mensou CŘ, v každé třídě působí asistentka logopeda, nově ve třídách probíhá výuka Hejného metodou. Jsme zapojeni do projektu Skutečně zdravá škola a podle toho paní kuchařky vaří.Mateřská škola je zapojena do těchto projektů:

Projekt „Recyklohraní“ Projekt „Celé Česko čte dětem“ Projekt „Mrkvička“ „Opravdu zdravá škola“ „Školka spolupracující s MENSA ČR“. Již 2 roky je celá škola zabezpečena čipovým systémem pro rodiče.

Hlučín

V naší mateřské škole Hlučín, Severní je pro nás mottem: Dítě je pro nás tím, kdo nám ukazuje cestu“ Celá škola se profiluje využíváním metod Kritického myšlení a ve dvou třídách využíváme pomůcky a metody Montessori pedagogiky Integrujeme děti se speciálními vzdělávacími potřebami, vytváříme bezpečné prostředí a podporujeme zdraví dětí pobytem ve vlastní infrasauně. Vzdělávání preferujeme interaktivní, s tím souvisí aktivity školy-sportovní aktivity-pobyt na zahradě s bohatým sportovním vyžitím, atletika nebo gymnastika, lyžařský výcvik, plavání. Environmentální vzdělávání se uskutečňuje pomocí exkurzí, spolupracujeme s odborníky-besedy na různá témata. Navštěvujeme technické muzeum U6, planetárium. Podporujeme estetické cítění, tvořivost, kreativitu výtvarnými soutěžemi, výstavami, vystoupeními ve spolupráci s Městem Hlučínem, Domovem pod Vinnou horou Jsme zapojení do projektu: „Celé Česko čte dětem“ Respektujeme potřeby a zájmy dětí. Děti se podílí na tvorbě témat Nabízíme svobodu a možnost volby, ale i hranice potřebné pro bezpečné objevování a poznávání a radost ze hry. Děti podporujeme v samostatné práci, k vědomí vlastní hodnoty, k důvěře ve vlastní schopnosti a k respektu k sobě i druhým.

Hořepník

Mateřská škola v Hořepníku je od roku 2003 součástí místní základní školy. Má kapacitu pro 50 dětí, je jedinou mateřskou školou v obci. Navštěvují ji zpravidla děti od 2 do 7 let. Budova byla postavena a slavnostně otevřena v srpnu roku 1969 a dočkala se po dlouhých letech kompletní rekonstrukce, o které si všichni myslíme, že je mimořádně zdařilá. Mateřská škola se aktivně účastní života v obci. Spolupracuje s místními organizacemi – jako jsou Myslivecký Spolek Trnávka, SDH Hořepník, Spolek Hořepnicko, Rybníkáři Hořepník, Agrodam Hořepník. Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Svět kolem nás. Kromě toho nabízí dětem a jejich rodičům jednou týdně logopedickou prevenci a plavání. Děti z mateřské školy se aktivně účastní kulturního života v Hořepníku a okolních obcích například kulturními vystoupeními u příležitosti Vánoc, Dne matek, MDŽ, vystoupení pro Oblastní charitu Pelhřimov a podobné akce. Mateřská škola je obklopena velkou zahradou, která je pro děti velmi zajímavá chýší z vrbového proutí, hmyzím hotelem, velkou pergolou, pískovištěm, školním záhonem, který přispívá k polytechnické výchově, skluzavkou, houpačkami a kolotočem. Pro předškolní děti pořádá základní škola každoročně přípravný kurz pro předškoláky.

Kaliště

Jsme jednotřídní vesnická mateřská škola z kraje Vysočina, nacházející se v malebné přírodě, pod vrcholem Javořice. Naše školička je stará a tak ji postupně rekonstruujeme a modernizujeme. Jsme zařízení rodinného typu. Pracujeme podle ŠVP s tématem – „Tancujeme a zpíváme a při tom se rádi máme“ . Všechny tyto výchovné a vzdělávací aktivity však ještě doplňujeme seznamováním dětí s lidovými zvyky, tradicemi, písněmi, tanci a řemesly. Dětem jsme pořídili horácké kroje. Oblékají se do svátečních, několika druhů pracovních a zimních horáckých krojů. Svoji práci prezentujeme nejenom v MŠ, ale rovněž také na veřejnosti. Všechny děti od 2 do 6 let tančí v souboru “ Kališťánek. Děti tyto činnosti provozují se zájmem a nadšením. Pořádáme pro rodiče, ale také občany z obce a širokou veřejnost v místním kulturním domě pravidelná “ Sousedská setkání „. Děti zde předvedou program, který je vždy sestaven na určité téma – v květnu byl program s námětem – “ Když jsem husy pásala“, o Vánocích jsme tančili, zpívali a přednášeli básně na téma “ Já jsem malý kominíček …. V květnu jsme se také účastnili setkání souborů v Telči, na akci Folklor v máji. Pro rodiče a další zájemce pořádáme v MŠ tvořivé dílny, kde se všichni seznamují s řemesly a dalšími tradičními i netradičními výtvarnými technikami.

Kamenice

Každý rok máme jiné téma – loni Námořníci a piráti, letos jsou to Indiáni. Naši krásnou zahradu doplňujeme o přírodní prvky – sadbu květin, proutěné záhony, korkový závěs. S dětmi jsme v rámci polytechnické výchovy vrtačkami vrtali korky a udělali korkový závěs i záclonky do altánu. Věnujeme se výchově k ekologii – navštěvujeme EKO centra, v každé třídě je akvárium se živými zvířátky, jezdí k nám pravidelně kynologové se svými pejsky, aby děti věděly, jak se k pejskům správně chovat. Chodíme na procházky do lesa a krmit zvířata. Ve třídách máme interaktivní tabule a využíváme naučné i námi vytvořené programy pro děti. Spolupracujeme s místními hasiči, kteří pro nás organizují každoročně hasičský den. Věnujeme se dopravní výchově – dopravní hřiště jsme si vyrobily s kolegyněmi svépomocí. Každou zimu jezdíme s dětmi na týdenní lyžařský výcvik. Výtvarné práce dětí prezentujeme každoročně pro širokou veřejnost v místním Kulturním domě.

Karlovy Vary

A jsme v Karlových Varech! Vřídlo nás vítá svým okouzlujícím velkým pramenem, kousek dále voní oplatky a kolonáda, ta je prostě nepřekonatelná ve své architektuře a krásnými lesy v okolí. A právě zde je 2. Mateřská škola Krušnohorská 16, která vznikla 1.1.2005 sloučením osmi mateřských škol za řekou Ohře a v roce 2010 byla k těmto mateřským školám otevřena devátá. Celkem máme 29 tříd a 751 dětí. Mateřské školy jsou všechny zrekonstruované, vybavené moderním zařízením, interaktivními přístroji pro výuku a školní zahrady se zajímavými zahradními prvky a velkým prostorem pro pohyb dětí. Mateřská škola a její projekty: JAK BRUSLÍNEK ZAČÍNÁ První brusle, první setkání s ledem a první krůčky na brusličkách. Od listopadu do února se děti učí pod vedením trenérů, jak se bruslí a taky padá! Není to nic jednoduchého, ale jde to! A tak, když přijde na závěr BRUSLÍNKOVA OLYMPIÁDA už všechny dětí samy bruslí a dokonce plní sportovní úkoly na bruslích. SPORTUJEME KAŽDÝ DEN, UTÍKÁME RYCHLE VEN Jsme sportovci se vším všudy a tak prověřujeme pohybovou zdatnost ve čtyřech disciplínách (skok do dálky, výšky, hod, běh) na atletickém stadionu základní školy. To je naše sportovní olympiáda. A kdo je vítěz? Přeci všichni! Každý má svoji medaili a to je přece krásné! OBRAZY ZE ŽIVOTA KARLA IV. I děti se podílely na oslavách 700 let od narození Karla IV., který založil naše město. Každá mateřská škola připravila etudu ze života panovníka a to od narození až po jeho korunovaci. Celá akce začala opravdu příjezdem Karla IV. na koni, za doprovodu hudby z muzikálu Noc na Karlštejně, součástí byl i staročeský jarmark a rytířské vystoupení. A to vše v krásném prostředí před Alžbětinými lázněmi. KARLOVARSKÉ PRAMÍNKY Naší velkou tradicí je přehlídka pódiových vystoupení dětí karlovarských mateřských škol a jejich hostů v hotelu Thermal. Ano, právě tam, kde probíhá mezinárodní filmový festival. A je to opravdu zážitek na celý život! A při pohledu na rodiče a prarodiče až zamrazí! Jedno oko není suché nad našimi malými karlovarskými pramínky. JAKO RYBA VE VODĚ Nejen ledová plocha a hřiště jsou naše oblíbená místa, ale také voda a bazén! Hrajeme si s vodou, stříkáme a pomalu se učíme, že se vody bát nemusíme! Plaveme s destičkou, potápíme se, skáčeme do vody, a když nám vše končí, umíme i splývat, lovit puk ze dna bazénu a tak z nás budou brzo dobří plavci. MALUJ, MALUJ MALÍŘI Kreslíme, malujeme, modelujeme a taky čmáráme, přesto každá kresba je krásná. A tak všechny krásné kresby jsme vystavily v galerii Duhová paleta. To bylo lidí, co se přišlo podívat! A dokonce i opravdoví malíři umělci a ti byli nadšeni, co umíme! ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH MŚ Truhlářská 1. místo – soutěž o nejkrásnější vánoční stromek 1. místo – soutěž o vánoční ozdobu 4. místo – soutěž o vánočního andělíčka MŠ Mládežnická 1.+3. místo ve výtvarné soutěži KRKONOŠE OČIMA DĚTÍ 1. místo – CHCEME ČISTÉ MĚSTO 1. místo – nejhezčí vánoční stromek VELKÝ ZÁŽITEK Děti z mateřské školy Javorová připravily vystoupení při otevření nové prodejny Lidl v Karlových Varech. Ten den z každého nákupu nad 300,-obdržela mateřská škola 50,-. A kolik to nakonec bylo? 140 000,- na nový interaktivní přístroj! Děkujeme! TABLET PRO SLUNÍČKO Je společný projekt Magistrátu města Karlovy Vary a společnosti Asekol s.r.o.. Během jednoho měsíce sbíraly školy staré vysloužilé mobilní telefony a tablety. Na základě sebraného množství byly nakoupeny nové tablety a předány SOS Sluníčko Karlovy Vary. Naše mateřská škola se ve sběru umístila na 2. místě a tak pomohla svým kamarádům! Je nás mnoho, které pracujeme ve 2. Mateřské škole Karlovy Vary! Máme moc rády tuto práci a rády bychom se pochlubily, co všechno nejen každý den pro naše děti děláme a to s velkým srdcem! Proto nás moc zaujala soutěž Nej školka do které jsme se rozhodly přihlásit! Věříme, že zaujmeme každého, kdo si pročte naši prezentaci! Šťastné a spokojené děti = NEJ ŠKOLKA. Děkujeme všem, kteří nám pošlete svůj hlas!

Kasejovice

Kasejovická mateřská škola Veselá školka – plná písniček a hrajících si dětiček se nachází v klidném prostředí města Kasejovice. Mottem kasejovické školky je „Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské škole.“, jehož autorem je Robert Fulghum. Jedná se o dvoutřídní školu, kterou zřizuje město Kasejovice. Budova byla slavnostně otevřena 8. března 1982. Prostorné třídy umožňují dětem dostatek volného a přirozeného pohybu s hracími možnostmi. Hračky, materiály a doplňky poskytují dětem široký prostor ke hrám a činnostem, podporující rozvoj jejich osobnosti. Obě třídy jsou nově vybaveny terapeutickými bazény, molitanovými stavebnicemi a jsou esteticky vyzdobeny společnou prací dětí a učitelek. Velmi dobré materiálně technické vybavení vyhovuje nejnovějším parametrům v oblasti předškolního vzdělávání. Radostný pohyb dětem umožňuje krásná zahrada, která obklopuje stavební komplex mateřské školy. Zahrada je vybavena herními prvky – dětskými prolézačkami, houpacími prvky, skluzavkou, altánkem a dvěma pískovišti. Zahrada je dětmi hojně využívána v dopoledních i odpoledních hodinách. Cílem naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. Naší prioritou je, aby zde byly děti šťastné a spokojené. Děti jsou vzdělávány podle školního vzdělávacího programu mateřské školy „Strom poznání“. Jeho cílem je dosahování rámcových cílů, prostřednictvím vlastních cílů. Ekologické zaměření školního vzdělávacího programu seznamuje děti s naším nejrozšířenějším ekosystémem, prohlubuje zájem dětí o okolní prostředí a vede je k samostatnému uvažování, získávání informací, jejich třídění a hodnocení. Mezi nadstandardní péči o žáky mateřské školy patří zájmové kroužky: Veselé pískání, Barevná angličtina, Veselé říkání a rýmování. Pedagogové se společně se žáky starají o lesní zvěř – děti chodí přikrmovat zvěř k vlastnímu krmelci, spolupracují s mysliveckým spolkem Čihadlo, mají možnost pozorovat líhnutí kachňat v myslivecké líhni, účastnit se besed s místními myslivci (myslivecké odpoledne), seznamovat se prací sokolníků. Děti pomáhají se sběrem žaludů a kaštanů. Mateřská škola Kasejovice spolupracuje s dobrovolným spolkem na ochranu ptactva a živočichů se stanicí na ochranu zvířat Desop Plzeň. Školka sponzoruje sovu pálenou v ZOO Plzeň. Za účast v soutěži o sovičkách a nočních dravcích navštívil kasejovickou školku sokolník Pavel Wolejník ze sokolnického spolku FALCOPREDONUM s výrem velkým a rarohem velkým. V průběhu školního roku navštěvují žáci mateřské školy seniory v kasejovickém domě s pečovatelskou službou. Pravidelně navštěvují místní knihovnu a v rámci jejích akcí se děti zapojují do projektu Celé Česko čte dětem. U dětí jsou oblíbené návštěvy Jednotky sboru dobrovolných hasičů Kasejovice, neboť v prostorách hasičárny mají možnost prohlédnout si hasičskou techniku a seznámit se s prací dobrovolných hasičů. Oblíbené jsou u dětí rovněž besedy s Policií ČR z Nepomuku. Prostřednictvím fondu SIDUS podporuje školka nemocné a handicapované děti. Mateřská škola Kasejovice organizuje pro děti a rodiče v průběhu celého školního roku velké množství akcí. Akce pro děti · Návštěva divadelních představení. · Navštěvování seniorů v domě s pečovatelskou službou. · Dodržovaní lidových tradic a zvyků. · Podzim: zavírání zahrádku, posvícení. · Zima: seznámení se s tradicemi Vánoc, Mikulášská a Vánoční nadílka, vystoupení pro důchodce, přání na městském úřadě, vítání občánků. · Jaro: pořádání karnevalu, Vynášení Báby Zimy a hledání víly Jarněnky – otvírání zahrádky; velikonoční zvyky a tradice. · Léto: výlety · Plavání v Mačkové, jízdy na koních Akce pro rodiče s dětmi · Podzim: drakiáda, podzimníček, dýňování. · Zima: vánoční tvoření, vánoční zpívání a besídka. · Jaro: velikonoční tvoření, čarodějnická show, vystoupení na den matek. · Léto: Pasování na školáky a návštěva první třídy ZŠ, zakončení školního roku Vize Mateřské školy Kasejovice Vizí mateřské školy je dovybavení jak interiéru tak exteriéru komplexu mateřské školy. Konkrétně se jedná o dovybavení zahrady např. závěsnými houpačkami a průlezkami, rozčlenění zahrady keři a labyrinty, vyhotovení vrbového iglú a pítka pro ptactvo. Tyto a všechny další akce mateřské školy budou v případě realizace v souladu se školním

Klecany – Zdibsko

Dětem nabízíme oázu klidu o rozloze 1,5 ha zahrady a sadu, kde si hrajeme a tvoříme, pěstujeme zeleninu a ovoce, staráme se o drobné zvířectvo, v areálu máme dva poníky, se kterými jsme každý den v kontaktu, v případě špatného počasí máme k dispozici krytý altán o rozloze zhruba 8x8m. Ve svém přístupu k dětem kombinuje prvky – lesní školky, Montessori metody, ekologického postoje k životu a environmentální výchovy. Odborný, kvalifikovaný, vstřícný a individuální přístup k dětem je u nás samozřejmostí. Upřednostňujeme partnerský přístup k dětem, s učením k zodpovědnosti, toleranci a vzájemné pomoci. To vše s cílem vyvolat v dětech zájem o přírodu. Veškeré aktivity, jejichž charakter to umožní, se snažíme provozovat venku na čerstvém vzduchu.

Klučenice

Naše školička je malá o 13 dětech, o prázdninách jsme svépomocí udělali z mdlé školičku barevnou a veselou, začali jsme tvořit keramiku o naše výrobky je velký zájem s dětmi pořádáme vánoční a jarní trhy,z příspěvků si střádáme korunky např. na slunečník nad budoucí pískoviště,nyní si upravujeme i venkovní areál,sázíme kytičky od rodičů,založili jsme skalku na kterou jsou děti velmi pyšné,vše si ukládáme společně na str. http://www.zsklucenice.cz pod ikonku rajce, přesvědčte se i Vy,děláme vše s radostí a společně s dětmi se do školky těšíme…

Kopidlno

Naše mateřská škola stojí v malém malebném městečku Kopidlno nedaleko Jičína v Královéhradeckém kraji. Městečko proslavil mimo jiných dramatik, scénárista, herec i spisovatel a autor písňových textů pan Zdeněk Svěrák. Mateřská škola je součástí příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Kopidlno. Samotná školka oslavila v nedávné době již 30 let své aktivní činnosti ve městě a pevně věříme, že bude i nadále svému účelu sloužit i po dobu dalších dlouhých let. Ve školce disponujeme třemi třídami, které navštěvují děti od 2,5 – 7 let. Budova je pěkná, nádherně zdobená veselými barvami s motivy pastelek. V její těsné blízkosti stojí také nová sportovní hala, kterou s dětmi využíváme. Se zmiňovanou základní školou také úzce spolupracujeme, děti zde mohou například pracovat s interaktivní tabulí nebo v rámci různých projektů navštívit své kamarády ve třídách. Obzvlášť do té první chodí děti velice rády, mají možnost si zde vyzkoušet, jak se ve škole pracuje a připravují se tak na dobu, kdy se samy stanou prvňáčky. Žáci ze ZŠ pro nás také organizují sportovní dny v rámci dne dětí, divadélka nebo vánoční představení. Kopidlno je též známé Střední zahradnickou školou, která sídlí na zámku v překrásném parku uprostřed města. Každoročně zde navštěvujeme výstavu „Kopidlenský kvítek“, která se koná v místním zámku, kde na děti dýchá atmosféra dávných let, květiny a nádherně vonící ovoce. S touto školou máme také pěkné vztahy. Studenti pro naše děti pečlivě připravují „ Dětský den“ s pohádkovými bytostmi a spoustou milých překvapení. Zahradníci také připravují nádherné výstavy v době velikonočních a vánočních svátků. V podzimním období se zde koná pro malé i velké sportovce „Běh 17. listopadu“. Každý rok se pravidelně zúčastňujeme. Zámecký park celoročně využíváme k pohybovým a vzdělávacím aktivitám. Protože je zde také pěkný rybník, celý rok pozorujeme rostliny i život na něm. Děti se učí, jak se mají chovat k přírodě a chránit ji. Nedaleko mateřské školy se nachází nedávno zrekonstruovaná budova kulturního a vzdělávacího centra, ve které je městská knihovna a výstavní sály, kde se nejen pro nás pořádají nejrůznější akce – výstavy betlémů, obrazů, kočárků a hraček. Děti se zde také seznamují s literaturou, ilustracemi, mohou zde také tvořit s korálky, probíhá zde vánoční zdobení stromečku a mnoho dalších akcí. Téměř vedle mateřské školy je Dům s pečovatelskou službou, kam pravidelně chodíme potěšit naše babičky a dědečky. Těm děti vždy předvedou ve svém vystoupení, co nového se naučily a přinesou dárečky, které samy vytvořily. Nezapomínáme ani na naše hasiče, policii, záchrannou službu nebo vojáky. Všichni pro naše děti pravidelně připravují ukázky výstroje a techniky, což děti milují. Děti se seznamují se služebními auty i technikou a vidí tak na vlastní oči, jak vše funguje. V rámci mateřské školy sami také připravujeme pro naše děti některé aktivity – oblíbené je keramické tvoření, hra na flétničky, výtvarné aktivity s různými materiály, sportovní dny, spaní ve školce s dobrodružným programem, odemykání a zamykání zahrady, karneval se soutěžemi, besídky, slavnostní vyřazení a šerpování předškoláků a mnoho dalšího. O naše děti je rovněž postaráno po stránce logopedické péče. Ve školce máme odbornou logopedickou asistentku, ale úzce spolupracujeme také s pedagogickou poradnou i speciálně pedagogickým centrum. Děti se také každý měsíc těší na divadla, která přijíždějí do naší školy. Do činnosti naší školky se aktivně mohou zapojit také naši rodiče, často pak na společných akcích s dětmi pracují, tvoří nebo sportují. Jak je vidět z výše uvedeného textu, je činnost naší mateřské školy velice bohatá a pestrá. Celý pedagogický sbor se snaží o to, aby byly děti ve školce spokojené a aby jim bylo vytvořeno pěkné a podnětné prostředí pro jejich další rozvoj a přípravu na přechod do základní školy. Rovněž spolupráce s našimi rodiči si velice vážíme a přejeme si, aby se do budoucna i nadále prohlubovala. Kdo by se o naší školce chtěl dozvědět více, může zavítat na naše internetové stránky www.zskopidlno.cz, kde nás naleznete pod záložkou „Mateřská škola“, nebo navštívit náš facebookový profil. A koho zmínka o nás zaujala a měl by chuť se k nám přijet osobně podívat, je srdečně zván, všechny milé návštěvy jsou u nás vždy vítány.

Kostelec nad Orlicí

Mateřská škola Mánesova se nachází v klidové zóně města nedaleko jeho centra. Skládá se z původní budovy vilového typu a přístavby. Budova leží skryta ve stínu vzrostlých stromů, uprostřed tiché zahrady – lesoparku. Děti zde mohou pozorovat veverky, koroptve, bažanty, rozličné druhy ptactva např. strakapouda, sojky aj. Zahrada skýtá své bohatství v různých rostlinách a houbách. Některé druhy stromů a keřů jsou velmi vzácné např: jedlovec , cypřišek, šácholan, liliovník, střemcha, dendrologicky zajímavý jedinec křehovětvec, dominantní výrazná solitera buk lesní červenolistý a řada dalších. Všechna pískoviště pro děti leží ve stínu či polostínu, což oceníme hlavně v parném létě. Ve školním roce 2015/2016 dostala školka dotaci od MŽP ČR a v celém areálu byla vybudována nová dětská hřiště a zahrada v přírodním stylu. Škola má 5 tříd. Většina z nich je věkově homogenní. Počty dětí na třídách jsou různé a to tak, aby byla dodržena kapacita třídy. O pohodu dětí se stará 9 pedagogických pracovníků a 1 asistent pedagoga. O čistotu budovy a zahrady se starají 1 paní školnice, 1 paní uklizečka a 1 topič, který je zaměstnán v zimním období. Od roku 2011 probíhají průběžné rekonstrukce školky (nové umývárny a WC ve všech třídách, kotel na plyn, vybudování tělocvičny pro děti ze skladu ve sklepě, interaktivní tabule apod.) Od ledna 2017 má škola novou vlastní kuchyň, ve které dětem chystají dobré a zdravé jídlo vedoucí stravování a 3 paní kuchařky. Celá MŠ se také aktivně zapojuje do celorepublikových projektů jako je Projekt Malý Zahradník, Beeball do škol, Víčka pro Mišičku, Zdravé zuby, Fíha – dýha, Celé Česko čte dětem a jiné.

Kuřim

Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov, příspěvková organizace vznikla 1. 12. 2002 sloučením pěti bývalých mateřských škol a dvou ŠJ v jeden právní subjekt. V současné době se tento právní subjekt rozrostl o další dvě odloučená pracoviště. Skládá se tedy ze sedmi odloučených pracovišť a jedné školní jídelny. Prostory tříd umožňují vytvoření hracích a zájmových koutků i míst pro odpočinek nebo rušnější aktivity a také možnosti k pořádání kulturních akcí a akcí s rodiči. Zahrady jsou dostatečně prostorné, vybaveny pískovišti, průlezkami, dřevěnými hracími prvky, zastíněné částečně vzrostlými stromy . Děti je denně využívají při svých hrách a pohybových aktivitách. Mateřskou školu navštěvují děti od tří do sedmi let z Kuřimi a některých okolních obcí. Název Školního vzdělávacího programu je:„Zdravý dětský svět je plný barev“. Našim cílem je vytvářet mateřskou školu, která je hravá, kamarádská, empatická, tvůrčí, flexibilní a vstřícná . Snažíme se dětem vytvářet takové podmínky, prostředí a nabídku činností, aby v MŠ prožívaly chvíle plné radosti a pohody, aby se cestou přirozené výchovy za spoluúčasti rodiny rozvíjely v samostatné a zdravě sebevědomé „lidičky“ dobře připravené pro další život. Zajímavé akce, které MŠ organizuje: Sportovní olympiáda kuřimských mateřských škol, Mikulášský jarmark, Den národnostních menšin, Zpívání pro seniory, Prezentace MŠ Kuřim- Mezinárodní strojírenský veletrh Brno – technické školy, šachový turnaj, Kroužky a kurzy pro děti ,které v MŠ Kuřim realizujeme: sportovní a míčové hry, lyžování,zdravé cvičení, plavání, aerobik a zumba, keramika, solná jeskyně, angličtina, vědecké pokusy,legohrátky, šachy, výtvarný kroužek, logopedický kroužek Projekty,které realizujeme : MŠ je zařazena v síti škol podporujících zdraví Recyklohraní aneb ukliďme si svět :v rámci tohoto programu škola vzdělává žáky v oblasti třídění a recyklace odpadů Celé Česko čte dětem „Klub školek ,které čtou dětem“ Zdravá školní Jídelna a Skutečně zdravá škola :uplatňujeme principy zdravého životního stylu Zdravé zoubky a zdravé nohy: preventivní programy

Technická MŠ Cílem projektu je hravou formou, přiměřenou věkovým možnostem dětí,podporovat a rozvíjet jejich:TECHNICKÉ MYŠLENÍ (prostřednictvím úloh z technických oborů-stavebnictví, strojírenství,elektrotechnika),TVOŘIVOST(za využití poskytnutých a nakoupených materiálů a pomůcek)MANUÁLNÍ ZRUČNOST a VERBÁLNÍ SCHOPNOST (děti prezentují svoji práci a výrobky).

Mimoškolní aktivity: Podzimní tvoření akce na zahradě školy s rodiči, Vánoční dílničky akce pro děti a rodiče, Světlo svaté Lucie, Čarodějnická slavnost , Pasování na školáky spojené se spaním v MŠ, Enviromentální výchova – Jezírko Soběšice, Den Země, výlety, tabla dětí odcházejících do ZŠ, zahradní koncerty vážné hudby, jarní radovánky ke Dni matek, karneval, vydávání školního časopisu Barevná školička, zamykání lesa Lipov

Naše mateřská škola během dvou předchozích let prošla rekonstrukcí, dolních i horních prostor, kde vznikla také samostatná lehárna pro děti. Celoročně mají děti připravený pestrý program aktivit. Pečeme velikonoční a vánoční perníky, které se děti pokouší samy nazdobit. Zaměřujeme se na tvorbu rozmanitých výtvarných výrobků a výtvarných technik, které vždy související s danou roční dobou. V závěru školního roku čeká naše děti překvapení, v předešlém roce se děti těšily z Hawai párty.

Litvínov, Ladova

Naše MŠ je velmi vhodně umístěna v zástavbě rodinných domků a v blízkosti MHD, obklopena zahradou, která je již od roku 2014 přeměněna na zahradu v environmentálním duchu – v přírodním stylu. Již dva roky si na zahradě hrajeme, učíme se v přírodní učebně – altánu, kde máme napojenou i vodu, kterou potřebujeme k tvoření. Děti zde tvoří, stolují a to v příjemném stínu. Zahrada je vybavena herními prvky pro rozvoj hrubé motoriky a dvěma pískovišti. Zahrada je obklopena okolo budovy, můžeme ji využívat ze tří stran, kde se děti průběžně střídají a tím využívají veškeré prvky, které obsahuje. Zahrada slouží nejen pro volnou hru dětí, ale také pro cílené pohybové aktivity a pro činnosti, které vyplývají ze školního vzdělávacího programu školy, který se jmenuje „Filip – cestovatel po ostrovech objevů“. Na zahradě trávíme společný čas s dětmi, ale také s rodiči a přátely školy, kteří nám pomáhají v její budování. Na zahradě jsme již vybudovali ptačí pítka, ptačí budky, vrboviště – vrbové průlezky a tunely, hmyzí domečky, pěstujeme plodiny na záhonkách, třídíme odpad do kompostéru, procvičujeme jemnou motoriku na hmatovém chodníčku aj. V horkých letních dnech se rádi osvěžíme pod mlhovadlem. Na zahradě oslavujeme Den dětí, v zimě chodíme po stopách Filipa,v létě se loučíme s předškoláky.

Vzdálené okolí MŠ využíváme též k pobytu dětí venku. Kromě školní zahrady navštěvujeme dětský areál ve čtvrti Loučky, který je obklopen lesem. Tento areál je vhodný k tématickým vycházkám a ke sběru přírodnin. Dále využíváme směru k MŠ Gorkého, cestou lesem vede naučná stezka, na které se dají pozorovat ptáci a krmelce. Dalším cílem naších vycházek jsou zahrádkářské kolonie, louka u Koldomu, fotbalové hřiště, zimní stadion Ivana Hlinky, rybářský svaz, lesní školka, cyklotrasy.

Litvínov, Jeřabinka

Mateřská škola Jeřabinka vznikla před dvěma lety jako neziskovka registrovaná v rejstříku škol z iniciativy rodičů a pracuje na principech waldorfské pedagogiky. Čím se liší od běžných školek? Především náplní, každý den v týdnu je ve znamení nějaké „waldorfské“ aktivity, děti malují akvarelem, modelují z včelího vosku, každé úterý pečou chléb nebo jiné kynuté pečivo, na které předtím na ručním mlýnku namelou mouku, každou středu chodí do tělocvičny sportovat pod vedením zkušeného metodika sportu. Podnikají mnoho výletů za poznáním kraje svého domova, školní rok zdobí slavnosti, Svatomartinská, Adventní se spirálou symbolizující cestu do nitra, vynášení Morany, Svatojánská s vařením čaje z devatera bylin. Často se do školních aktivit zapojují rodiče, školka pořádá mnoho vzdělávacích akcí pro veřejnost, hudební kroužky s unikátní metodikou Magdaleny Halžové pro děti již od 3 let, provozuje každý týdne mateřské centrum pro maminky s nejmenšími dětmi, přednášky pedagogů a psychologů, besedy a aromaterapeutkou, ale i workshopů – plstění z ovčí vlny nebo akvarelovou malbu. Velmi sváteční jsou narozeninové oslavy dětí, každé z dětí má možnost v tomto slavnostním dni zažít svůj pocit důležitosti. Děti často pracují výtvarně s přírodninami, a také se dřevem, ať už v dílničkách pro školy Woodmaid, tak každých 14 dní za nimi přijíždí pan řezbář a tvoří společná díla, nebo třeba loďky, které pak pouští na rybník v Novém Záluží. Naše školka je školou pro hlavu, ruce i srdce, děti se snažíme především učit spolu sžít a vycházet, řešit konflikty, zodpovídat za svoje chování i postoje, chovat se k sobě ohleduplně, respektovat potřeby či přání kamaráda, chránit prostředí, v němž žijeme, a také je učíme zdravé životosprávě. Jsme šťastní, že děti mohou vyrůstat v láskyplném a na všechny smysly vlídně působícím prostředí.

Lučice

Naše mateřská škola je jednotřídní, věkově heterogenní (děti 2 – 7let), s celodenním provozem (6.15 -15.45). Budova mateřské školy se nachází ve středu obce Lučice, úzce sousedí se základní školou a obecním úřadem. Obec Lučice se nachází ve velmi hezkém přírodním prostředí, je obklopena lesy, protéká jí říčka, je zde rybník, také louky a pole. To vše využíváme s dětmi ke společnému poznávání, pozorování, novým zážitkům i zkušenostem. Snahou koncepce naší školy je poskytnout dítěti prostředí, spoluvytvářet prostředí, které umožňuje získávat nové zkušenosti, poznatky o okolním světě i samo o sobě, rozvíjet fantazii a tvořivost. Zaměřujeme se na celkový rozvoj dítěte, nabízíme pestré činnosti, děti mají možnost volby. Snažíme se přispívat k seznamování dětí s kulturním dědictvím, zvyky a tradicemi. Společně jsme prozkoumávali a slavili slavnost Posvícení (s pečením koláčů), Svatomartinské tradice (s hledáním pokladu). Využíváme hezké přírodní prostředí obce Lučice, aby byla rozvíjena vnímavost k přírodě a vytvářel se pocit sounáležitosti s ní (pouštění draků za vesnicí, Svatomartinská cesta za pokladem a další). V prosinci jsme s dětmi připravili divadelní představení adventních a vánočních tradic, písní a říkadel „Od Martina do Vánoc“. Děti vyráběly rekvizity, doplňky ke kostýmům, malovaly kulisy, zdobily pozvánky na svoje představení. Představení se uskutečnilo pro rodiče a blízké dětí, ale také pro veřejnost, která děti vždy přivítá velkým potleskem, jež si děti náležitě užívají. V lednu jsme díky sněhové nadílce uspořádali zimní školkovou olympiádu. Také jsme uskutečnili oblíbený „Šmoulí den“ s převlečením za šmouly, plněním šmoulích úkolů, stavěním šmoulích domečků a šmoulí diskotékou. Na přelomu února a března jsme slavili Masopust s tradičním průvodem masek a malým programem pro ZŠ. V měsíci květnu jsme uskutečnili také již tradiční představení „Mamince pro radost“, tentokrát jsme se představili v příbězích „Včelí medvídci“. Opět se představení uskutečnilo pro rodiče a blízké dětí, ale také pro veřejnost. V červnu se s dětmi budeme těšit na cestu za pokladem, výlety po okolí Lučice spojené s pověstmi havlíčkobrodska a hraní i aktivity na školní zahrádce. Závěr roku zakončíme „Pasováním na školáky“ dětí, které od září budou prvňáčci.

Lužany

Naše mateřská škola pracuje na budování přátelských vztahů nejen v rámci dětského kolektivu, ale i při komunikaci škola – rodiče – veřejnost. V rámci našeho subjektu funguje i malotřídní základní škola s 1. stupněm. Zakládáme si na výborné spolupráci mezi oběma součástmi. Výborně spolu dokážou vycházet děti různých věkových kategorií a přechod z MŠ do ZŠ se v podstatě stává přemístěním z jedné třídy do druhé v rámci jedné důvěrně známé budovy. Velice pyšní jsme na velikou školní zahradu, kde se nejvíce uskutečňuje setkávání všech dětí naší MŠ a ZŠ.

Mariánské Lázně

Naše MŠ Vora leží na okraji města. Má prostornou a funkční zahradu. Je to MŠ rodinného typu. Při návštěvě na vás dýchně příjemná atmosféra. Je zaměřena na výtvarnou a pracovní výchovu. Třídy i šatny jsou aranžovány do názvu tříd-Rosničky, Medvídci, Sovičky. Máme dostatek podnětných a funkčních pomůcek. MŠ je metodickým centrem „Skolka hrou“. Dlouhodobě spolupracujeme s MŠ v Německu. Vzájemně se navštěvujeme a nabízíme spoustu akcí jak pro děti, tak rodiče. V letošním roce jsme společně s německou školou podali žádost o poskytnutí dotace z programu Cíl EÚS Česko-Bavorsko s projektem „Malí, ale společně silní“. Projekt je na tři roky a začíná od září 2017-zaměřený na vzájemné návštěvy, seznamování s NJ a vybudování zahrady Porozumění na české straně a zahrady Přátelství na německé straně. Také se zaměřujeme na práci s interaktivními pomůckami. Našim cílem jsou hlavně spokojené děti.

Mohelnice

Milujeme naši školku 🙂 U nás se totiž pořád něco děje! Jsme na sebe pyšní, že jsme zvládli uvést naši školku do nové podoby – výměna oken zateplení budovy, revize elektroinstalací, rekultivace školní zahrady! Jsme čtyřtřídní mateřská škola, 112 dětí, 8 pedagog.pracovnic, ekonomka, a pět provozních zaměstnanců. Nabízíme kvalitní předškolní vzdělávání obohacené o nadstandardní aktivity (environmentální, pohybové, pěvecké, řečové, výtvarné, sportovní) Mezi pravidelné akce patří podzimní a vánoční tvoření rodičů a dětí, Sněhuláková soutěž, Čertování (připravily kuchařky naší MŠ), školní výlet, Barevný týden, spolupráce s místními školami a spolky (LŠU, knihovna, MKC s.r.o., dopravní hřiště, DDM Magnet, ZŠ, Siemens s.r.o – obrázky dětí – tvorba kalendáře., HELLA s.r.o., TESCO….), reprezentace školy pěveckým sborem, účasti na výtvarných soutěžích, festival Zábřežská Mateřinka, rozloučení s předškoláky a přivítání malých dětí do našich řad, mezinárodní spolupráce s městem Radlin. Pro naše děti připravujeme a zajišťujeme zajímavá setkání – Dravci, Sovy, Papoušci, Mushering, ukázka canisterapie, 3D kino, Prevence úrazů, Prevence zubního kazu, OS Ryzáček – hipoterapie, IZS – akce města (policie, záchranná služba, hasiči), pravidelné návštěvy šéfkuchaře v MŠ. Nejvíce naše děti i nás baví tvorba projektů: Zemědělský den, Jezdíš, jezdím, jezdíme – bezpečnostně dopravní akce ve spolupráci s Bikesport Mohelnice (akce pro rodiče i veřejnost. Jarní a podzimní úklid školní zahrady, Nadstandartně nabízíme dětem pohybové aktivity –bruslení na zimním stadioně, zimní pobyt na horách s lyžováním, plaveckou školičku.

Moravská Třebová

Ráda bych vám představila naši „Puntíkatou školku“. Ptáte se, proč puntíkatá? Hned se to dozvíte. Naše školka byla otevřena 1.11.1965. V letech 2011-2012 prošla výraznou rekonstrukcí, která probíhala ve dvou etapách a týkala se jak interiérů školky, exteriérů, tak i školní zahrady, kde vzniklo mj. prostorné brouzdaliště, které děti často a rády využívají k osvěžení v letních měsících. Barevnou kompozici navrhla PaeDr. Hana Horská a díky jejímu krásně barevnému provedení dostala mezi dětmi název „Puntíkatá školka“. Toto pojmenování se mezi dětmi, ale i rodiči drží dodnes. Troufám si říct, že naše „puntíkatá školka“ je široko daleko jediná a tudíž jedinečná. II. MŠ Jiráskova 1141 v Moravské Třebové společně s odloučeným pracovištěm MŠ Tyršova mají v současné době 8 tříd. Kapacita zařízení je 210 dětí. O správný všestranný rozvoj dětí se stará 16 paních učitelek pod vedením paní ředitelky Magdy Srncové. Naším cílem je společně vytvářet pozitivní klima školky, protože spokojený pedagog = spokojené děti a spokojené děti = spokojení rodiče. To, co ve školce při výchovně-vzdělávacím procesu předáme dětem, ovlivní jejich vývoj a postoje v dalším životě. Předškolní děti pravidelně navštěvují plavecké kurzy a kurzy bruslení. Spolupracujeme s okresní správou LČR, která pro nás již několikrát připravila zajímavý program nejen v naší MŠ, ale i v lese. Pořádáme nejrůznější exkurze, organizujeme výlety, besedy se zástupci Integrovaného záchranného systému. Děti mají možnost navštěvovat přímo v budově školky výuku anglického jazyka, jógu, taneční kroužek. Pozornost věnujeme také rozvoji komunikačních dovedností a proto se dětem pravidelně věnují v Logopedických chvilkách školené paní učitelky. V neposlední řadě navštěvujeme každý měsíc divadelní představení. Účastníme se různých akcí pro děti, které pořádá DDM či místní ZŠ. Několikrát do roka pořádáme tvořivá odpoledne pro rodiče s dětmi, aby jsme rozvíjely a utužovaly pozitivní vztahy mezi rodiči, dětmi a pedagogy. V období Vánoc přichází do naší školky Mikuláš, Čert a Anděl s nadílkou, organizujeme vánoční posezení pro rodiče u stromečku s krátkým vystoupením dětí. Za neobvyklé považuji to, že rodičům zprostředkováváme zážitky jejich dětí ze školky prostřednictvím fotografií, které si mohou nechat vyvolat a schovat si je na památku. Naše škola se snaží neustále posouvat dopředu. Prioritou jsou pro nás spokojené děti, proto se často zapojujeme do nejrůznějších projektů a soutěží, abychom měli možnost dětem nabízet stále něco nového. Za největší úspěchy v průběhu posledního školního roku považujeme získání několika finančních darů v rámci projektů, které zpracovaly naše paní učitelky, a to zejména finanční dar od LČR na vybudování „Přírodní učebny“ na školní zahradě a vybavení tříd pomůckami pro lesní pedagogiku. Přírodní učebna, kterou budujeme na zahradě školy, bude obsahovat mj. hmatový chodníček, hmyzí domeček, motýlí louku, bylinkovou zahrádku a v neposlední řadě věž poznání. Do budování „Přírodní učebny“ plánujeme zapojit rodiče dětí. Dále stojí za zmínku finanční příspěvek na pořízení knih do školní knihovny v rámci projektu „Babičko, dědečku, přečti mi pohádku“, díky kterému naše školka navázala spolupráci s Domem pro seniory v Moravské Třebové. Cílem projektu je mj. rozvoj mezilidských vztahů mezi dětmi a seniory, a to prostřednictvím čtení pohádek seniory dětem a krátkých vystoupeních dětí z MŠ. Začátkem příštího školního roku máme přislíbený sponzorský dar od supermarketu Lidl na vybavení tříd a školní zahrady. Nejnověji je naše školka zapojena do projektu Evropské Unie „Šablony 2016 – Moderní formy výuky MŠ Moravská Třebová“, v rámci kterého pořádáme besedy pro rodiče k aktuálním tématům a umožňujeme, případně zajišťujeme, další vzdělávání pedagogů. Za zmínku zvlášť stojí i účast v projektu „Realizace lokálních sítí mateřských škol v gramotnostech“ a získání mobilní interaktivní pomůcky „i-Chytrýsek“, která otevírá nový rozměr ve vzdělávání nejen dětem, ale i pedagogům. Dlouhodobě spolupracujeme s organizací MAS pro Moravskotřebovsko a Jevíčko, kde se setkávají učitelé a ředitelé školských organizací a předávají si informace, zkušenosti a budují akční plán. Často se účastníme nejrůznějších soutěží, zejména výtvarných, do kterých se děti rády zapojují. Za největší úspěch považujeme umístění se na 10.místě v soutěži firmy Kores, kde jsme vyhráli balíček výtvarných potřeb v hodnotě 10 000kč. Úspěch jsme měli i v soutěžích „Rytíř z Nosu“, kde jsme se umístili na 7.místě a získali dřevěný interaktivní pojízdný domeček a „Česko svítí modře“ na podporu Autismu, kde jsme získali 2.místo. V současné době je naše školka zapojena v několika dalších soutěžích, např. „PEZ – sportujeme rádi“,“Noc kostelů – na křídlech anděla“ nebo „Za listem list – Můj nejoblíbenější pohádkový hrdina“.

Nové Město na Moravě

Naše Mateřská škola, příspěvková organizace v Novém Městě na Moravě, se nachází uprostřed krásné přírody Českomoravské vrchoviny. Jsme třinácti třídní mateřská škola, která sdružuje dvě městské a dvě venkovské mateřské školy. Našim cílem je spokojené, samostatné, aktivní a sebevědomé dítě, které se umí samostatně rozhodovat, prezentovat svoje názory, je tvořivé a umí vyjádřit své postoje a pocity. Každodenní pestrou nabídkou činností v dětech probouzíme aktivní zájem o poznání a objevování světa. Výchova a vzdělávání dětí probíhá ve velmi dobré a vzájemné spolupráci s rodiči. Pořádají se různé semináře, vzdělávání, vzájemné individuální konzultace, poradenství, rodičovské schůzky, adaptační programy, akce pro rodiče a děti. Vzhledem k příjemné poloze škol hojně využíváme okolní přírodu, o kterou se snažíme pečovat a chránit ji. V oblasti environmentální výchovy jsme zařazeni do celostátní sítě mateřských škol Mrkvička. Účastnili jsme se akce Čistá Vysočina, projektu „Tonda odpad“, který vznikl ve spolupráci městského úřadu, technických služeb a místních firem. Na všech školkách třídíme odpad, jsme aktivní v soutěži ve sběru starého papíru. Ve spolupráci s Fondem Vysočina a spolufinancování města Nového Města na Moravě vznikly tři přírodní zahrady. Na jedné venkovské se v současné době realizuje Ukázková přírodní zahrada. Děti se zde aktivně zapojují do pěstitelských prací a aktivně využívají přírodní prvky. Navštěvujeme místní farmáře, zemědělská družstva, celostátní výstavu strakatého skotu v Radešínské Svratce. V rámci dopravní výchovy máme vybudované dopravní hřiště. Staráme se i o zdraví našich dětí. V rámci výchovně vzdělávací práce zařazujeme projekty minimalizace šikany a prevence patologických jevů. Jsme aktivní v krajském projektu „Zdravá záda na Vysočině“, kde s dětmi cvičíme na nestabilních pomůckách. Ve spolupráci s městským úřadem a Ligou proti rakovině jsme se zúčastnili „Dne zdraví“. Svoji obratnost si děti zdokonalují v lyžařském a předplaveckém výcviku. Ve spolupráci se Spolkem rodičů Čtyřlístek jsme se umístili na 2. místě v projektu „Rákosníčkovo hřiště“. V rámci polytechnického vzdělávání jsme zapojeni do projektu ČVUT s názvem Malá technická univerzita, kde se děti učí podle technických výkresů pracovat a stavět ze stavebnice Duplo. V rámci oslavy „Dne otců“ byla zorganizovaná tvořivá dílna, v které si děti spolu se svými tatínky rozvíjely představivost a manipulační dovednosti. Jednotlivé třídy se účastnily řady výtvarných soutěží – Cestou dvou bratří, Příroda kolem nás, Bílý čáp. V těchto soutěžích jsme získali řadu ocenění. V letošním školním roce naše mateřská škola oslavila 70. výročí svého založení. Oslavy byly velkolepé. Byla realizovaná výstava dětských prací, promítána projekce ze života dětí v mateřské škole, výstava historických i současných fotografií. Oslavy vyvrcholily vystoupením dětí z jednotlivých zařízení a programem pro děti Michala Nesvadby. Spolupracujeme s místními organizacemi, spolky, sdruženími, lékaři a pediatry, odborníky ze SPC, PPP a logopedy. Těší nás, že děti rády navštěvují mateřskou školu, že jsou spokojené. Velkou odměnou nám jsou radostné oči a úsměv na jejich tvářích.

Nový Jičín, Sady Revoluční

Mateřská škola Marie Montessori se nachází v Hückelově vile z roku 1907 na okraji Nového Jičína. Zřizovatelem školy je město Nový Jičín. Nádherná okolní příroda láká k procházkám v každém ročním období. Vila je památkovým objektem, její interiér je vkusně zařízený převážně dřevěným nábytkem a přírodními materiály. ŠVP školy vychází z RVP pro předškolní vzdělávání a z pedagogiky Marie Montessori. V roce 2012 byla z projektu ROP vybudovaná nová zahrada Království lesa – po chodníčcích poznání, která je přístupná i veřejnosti. Z projektu Šance pro vaše dítě byla v roce 2014 opravena střecha a vznikla nová třída pro 15 dětí. V současné době navštěvuje mateřskou školu 75 dětí ve čtyřech odděleních. Každoročně se ve škole koná velké množství akcí pro děti a rodiče, ke kterým využíváme nejen prostory vily a zahrady ale i naši keramickou dílnu. Působíme jako otevřená MŠ pro studenty, začínající pedagogy i zájemce o pedagogiku Montessori.

Nový Jičín, Máchova

Naše mateřská škola se nachází v klidném prostředí na pokraji města Nový Jičín. Jsme trojtřídní zařízení s heterogenním složením. Mateřskou školu navštěvuje 75 dětí. Součástí mateřské školy je nově zrekonstruovaná školní zahrada v přírodním stylu, která byla financována z EU a za pomoci odboru životního prostředí. Třídy jsou uspořádány heterogenně, tento fakt vnímáme jako optimální podmínku pro uspokojování lidských potřeb. Mezi dětmi dochází k přirozenějšímu a jednoduššímu předávání poznatků, vztahy mezi lidmi jsou přátelské, ohleduplné, vyskytuje se méně agresivity. Součástí budovy je školní jídelna, která zabezpečuje stravování pro všechna 3 zařízení právního subjektu Trojlístek ( Máchova, Komenského a Beskydská). Vybavení školní jídelny je doplňováno průběžně tak, aby splňovalo všechny hygienické a bezpečnostní normy. Dětem je umožněn pobyt venku na nově zrekonstruované školní zahradě vybavené různými přírodními prvky, které využíváme při výuce environmentální výchovy. Do MŠ jsou přijímány děti zpravidla ve věku od 3 let. Zápis provádí ředitelka nebo zástupkyně po dohodě se zřizovatelem. O přijetí dítěte k 1.9. následujícího školního roku rozhoduje ředitelka školy. Kapacita mateřské školy je trvale naplněna.

Mateřská škola zajišťuje společně s rodinou všestrannou výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku. Posláním naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem na základě jejich možností, zájmů a potřeb. V mateřské škole pracuje kolektiv erudovaných učitelek, které se vždy snaží připravit dětem dny pestré, příjemné a zábavné. Děti mají k dispozici nepřeberné množství hraček, didaktických pomůcek, sportovního nářadí, náčiní a hudebních nástrojů. Východiskem naší práce je Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Pro školní rok 2016/17 má naše mateřská škola zpracovánu přílohu ke školnímu vzdělávacímu programu s názvem „ Tajemství vzduchu“, který je rozdělen do integrovaných bloků a projektů. Každá třída má vypracovaný vlastní třídní vzdělávací program, podle kterého pracuje. Program a činnosti v jednotlivých třídách je koncipován tak, aby děti na konci školního období získaly potřebné a věku přiměřené kompetence pro život.

Nučice

Naše mateřská škola Maják se nachází v obci Nučice-Praha-západ. Byla otevřena před 7 lety, navštěvuje ji 90 dětí ve třídách Delfínů, Žabek, Želv, Šneků. Má rozlehlou udržovanou zahradu s mnoha herními prvky a pískovištěm, plno zákoutí a členitých prostor pro děti, hřiště na míčové hry, dopravní hřiště a kopec na zimní sporty. Vnitřní prostory MŠ jsou vybavené nábytkem a dekoracemi v duchu mořského světa. Okolí školky vybízí k procházkám do lesoparku, na náves k rybníku nebo do přírody. Náš ŠVP se jmenuje Učíme se pro život, snažíme se, aby děti v MŠ získaly hodnoty a základy na kterých budou stavět ve škole i v životě. Nejdůležitějšími partnery jsou pro nás rodiče. Nabízíme dětem rodinné zázemí plné her, zábavy a kvalitních prožitků, aby v MŠ trávily čas smysluplně, aktivně a prožívaly zde radostné chvíle. Během roku pořádá školka ve spolupráci s rodiči celou řadu akcí. Je i nedílnou součástí obce, organizuje plno akcí pro širokou veřejnost nebo se začleňuje do společenského dění v obci. V září už se můžete těšit na posvícení, kde nebudou chybět pouťové atrakce a posvícenské koláče. Vždy se tady sejde pomalu celá vesnice a všichni se dobře baví. Na podzim pořádáme tradiční podzimní dílničky s rodiči, v adventním čase chystáme Vánoční jarmark s dílničkami pro děti. Veřejnost si zde vždy vychutná vánoční atmosféru při posezení s občerstvením. Děti vyzdobily náves kresbami v soutěži na téma Moje oblíbená písnička. Do povědomí široké veřejnosti se dostalo vystoupení dětí v Kapličce, vánoční posezení s rodiči, dětský maškarní karneval, předtančení dětí na absolventském plese a taneční vystoupení tříd na Jarmareční sobotě v Nučicích. Spolupracujeme s obecním úřadem při přípravě kulturních akcí jako je Vítání občánků nebo setkání se spolkem Baráčníků. Setkávání s nejstarší generací má obrovskou výhodu, babičky a dědečkové tráví čas aktivně, prožívají radostné chvíle s těmi nejmenšími a děti se učí úctě ke stáří, proto jsme se v září zapojili do projektu Babička a dědeček do školky, kdy celý rok dětem chodili prarodiče číst pohádky a vyprávět příběhy ze života. Naším přáním je, aby školka Maják byla dobrým přístavem pro všechny.

Olomouc, Rooseveltova

Žlutá, zelená a červená jsou barvy tříd, které tvoří naši školku. Mateřská škola, která jde s dobou, ale přesto si zakládá na rodinném prostředí a vstřícném přístupu k dětem i rodičům. Celá mateřská škola je nově zařízená, má k dispozici rozsáhlou školní zahradu a přírodní lesopark za budovou školky. V interiéru budovy děti aktivně využívají výtvarnou dílničku s keramickou pecí a útulnou tělocvičnu. Školka se nachází kousek od povodí řeky Moravy. Pro děti i jejich rodiče se pravidelně pořádají akce v prostorách mateřské školy i školní zahrady. Každý rok probíhá slavnost, při níž rodiče s dětmi uzamykají školní zahradu k zimnímu spánku a při té příležitosti jsou vyhodnoceni skřítci Podzimníčci, tedy výtvory pocházející z produkce dětí a rodičů. Před Vánocemi je organizováno společné pečení perníčků pro pacienty onkologie. Mezi zimní akce patří též Vánoční besídka, zimní bobování, karneval. Ke dni matek děti potěší rodiče nacvičenou besídkou a v létě se školka loučí na Zahradní slavnosti s předškoláky pasováním na školáky. V tomto roce si předškoláci mohli vyzkoušet spinkání ve školce a školku v přírodě na celý týden. Během školního roku, kdy jsou dětem nabídnuty zájmové kroužky (kurz lyžování, plavání, jóga, výtvarný kroužek, lekce anglického jazyka, logopedická skupina, taneční a sportovně pohybový kroužek), třídy navštěvují divadlo a zapojují se do dění města Olomouce. Jako mateřská škola jsme zapojeni do projektu „Školka hrou“, který podporuje rozvoj digitálních pomůcek v mateřských školách. Jsme metodické centrum a nabízíme tak obohacování výchovy a vzdělávání o netradiční pomůcky a možnosti moderní doby. Naše děti sklízí úspěchy ve výtvarných soutěžích. V roce 2014 jsme se umístili ve výtvarné soutěži pořádané centrem ekologických aktivit Sluňákovem, a to na téma „Co vyprávěl list stromu“. O dva roky později se děti opět umístily ve výtvarné soutěži na téma, ,Popeláři v kalendáři“, kdy děti vypracovaly soubor 24 obrázků pod názvem ,,My se řídíme tím, že třídíme!“ V roce 2016 jsme se umístili na prvním místě v kategorii pro mateřské školy pod zadaným tématem ,,Město, kde chci žít“. V letošním roce sklidily děti velký úspěch ve výtvarné soutěži s tématem ,,Bezpečná Olomouc“, kde 2. místo získala skupinová práce dětí a čestné uznání za kolektivní práci. Naše mateřská škola si zakládá na všestranném rozvoji každého dítěte a snažíme se dětem i rodičům poskytovat nejvyšší možnou kvalitu výchovy a vzdělávání, a to i tím, že naši pedagogové mají nejen vysokoškolské vzdělání, ale dále své poznatky stále prohlubují na kurzech i seminářích. Neváhejte a prohlédněte si naše webové stránky, nebo se přesvědčte sami, že jsme mateřská škola 21. století.

Olomouc, Na Hradě

Vede děti k evangelizaci, hodnotám, víře, lásce k sobě a druhým. Nezná násilí a nenávist. Neužíváme neslušná slova a neslušné chování. Druhému neděláme to, co nechceme, aby činili nám. Máme rádi přírodu, kterou chráníme.

Opava

Mateřská škola Dětský svět, Opava, Šrámkova je osmi-třídní MŠ, včetně jedné logopedické třídy. Děti z mateřské školy se mohou účastnit mnoha sportovních, kulturních i vzdělávacích akcí. Součástí programu MŠ jsou i zájmové kroužky, ve kterých děti rozvíjí svůj talent, zkouší nové techniky a zdokonalují se v oblasti, která je zajímá. MŠ nabízí výtvarný kroužek, hru na zobcovou flétnu, angličtinu, pěvecký kroužek, keramiku, kroužek logopedické prevence, pohybové hry a gymnastiku, kde děti úspěšně reprezentují MŠ v Opavě, Ostravě, Brně a Praze a získávají diplomy, medaile, poháry a ocenění. V průběhu roku děti navštěvují kurz bruslení (od podzimu do jara) a plavání. Jednotlivé třídy se zapojují do různých výtvarných, sportovních a pěveckých soutěží. Pravidelně navštěvujeme a spolupracujeme s knihovnou. Cíleně jsou organizována divadelní aj. kulturní představení ve školce, vzdělávací přednášky a zábavné programy. Každoročně shlédneme představení ve Slezském divadle, Loutkovém divadle, navštěvujeme Slezské zemské muzeum. Děti mohou navštívit dopravní hřiště, lanové centrum, Městskou policii – pes Korálek, hasiče aj. dle nabídky a dle možností dětí. Účastníme se vybraných akcí SVČ, EVVO. Zapojujeme se také s programem na Dni země. Úzce spolupracujeme se ZŠ E. Beneše, Šrámkova a I. Hurníka – ukázkové hodiny, vzdělávací a sportovní akce hlavně pro předškoláky. Dále spolupracujeme s Dětským centrem Čtyřlístek. Účastníme se charitativních akcí Větrníkový den, Sněhuláci pro Afriku, Ponožkový den- k výročí Downova syndromu, Fond Sidus, sběr pet víček pro Natálku. MŠ disponuje členitou zahradou s prolézačkami. S dětmi osazujeme truhlíky květinami a sázíme nové stromečky. Pro rodiče je v průběhu roku připraveno několik akcí, besídek, dílniček, při kterých nejen uvidí práci třídy, ale je to také možnost společného setkání. Rodiče se mohou účastnit pravidelných akcí pořádaných školkou např. Drakiáda, Sluníčkový den, Putování za Světluškou, Karneval, Dětský den, Pasování předškoláků, besídky k Vánocům a Dni matek, tématické tvoření, Sportovní hry mateřských škol aj. Každoročně organizujeme týdenní projekt pro širokou veřejnost př. Peklo, peklo peklíčko, Vítání jara s živými zvířátky a dílničkami, Ježíškovou poštu. Mezi naše největší úspěchy patří už po několikáté 1. místo v gymnastice v kraji a 2. místo v republice na soutěži Celé Česko se hýbe a 2. místo O nejkrásnější pohybovou skladbu, dále ve výtvarné soutěži Fiha dýha 1. místo-cena veřejnosti, Město pohádek 1. místo. Pro logopedickou třídu jsme v každém roce získali dotace – Klokanův kufr, CD Brepta, Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání a kurz Logopedický asistent a Balanční chodníček-přírodní stezka. Základem pro fungování celého systému je spolupráce a pozitivní atmosféra pedagogů, kteří sdílejí společné cíle, z nichž nejdůležitějším je především šťastné dítě a spokojení rodiče. Spolupráce a kvalitní komunikace, vzdělávání pedagogů, podnětné prostředí, sledování nových trendů a moderních metod práce, včetně jejich efektivního využívání, je cestou, která nabízí všem zaangažovaným optimální způsob naplňování poslání MŠ, kterým je komplexní vzdělávání a všestranný rozvoj dítěte daných jeho možnostmi.

Ostrava, Glinkova

Naše MŠ Polanecká 92/4 je odloučeným pracovištěm Základní školy a mateřské školy Ostrava –Svinov, příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Městský obvod Svinov, který spadá pod Statutární město Ostrava. Škola se nachází u hlavní komunikace v Ostravě-Svinově, v zástavbě rodinných domů. Budova pochází z roku cca 1870 a původně sloužila jako jednotřídní základní škola. Po roce 1945 zde byla zřízena mateřská školka. V současné době školka slouží 47 dětem, o které se starají 4 učitelky a 2 správní zaměstnanci.

V rámci investičního projektu EKOTERMO II A Ostrava, financované z prostředků EU-Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci operačního programu Životní prostředí započala v roce 2014 celková rekonstrukce vnitřních i vnějších částí MŠ. Byla provedena nová hydroizolace a zateplení základů, stávajícího obvodového pláště, nová fasáda, celková rekonstrukce střechy, výměna veškerých nových oken, oprava oplocení budovy, opravy chodníků kolem budovy, zateplení stropů a podlah, nové omítky, nové vnitřní nátěry, celková rekonstrukce sociálního zařízení, vnitřní vybavení tříd novým nábytkem a hracími prvky.

V roce 2015 jsme úspěšně zrealizovali projekt „Vybudování zahrady MŠ Polanecká v přírodním stylu“, financovaný z prostředků EU-Fondem soudržnosti a Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci operačního programu Životní prostředí. Cílem projektu bylo vytvoření podnětného prostředí pro pohyb dětí mateřské školy a jejich zdravý vývoj, vytvoření bohatého prostředí pro pozitivní stimulaci smyslového vnímání dětí, vytvoření materiálního zázemí pro realizací ŠVP a dalších programů environmentálního vzdělávání, podpora dětí ve smyslu vnímání vlivu životního prostředí na člověka a principů udržitelného rozvoje.

Ke vzdělávacím aktivitám slouží např.: didaktické a malovací tabule, ještěrkovník, hmatový chodník, sluneční hodiny, motýlí domek, hmyzí hotel, zvýšený pěstební záhon, pracovní vodní stoly a pásový dopravník, síto, zelená učebna, mlhovadlo, stavbičky s živého vrbového proutí, poznávaní zvířecích stop, broučí kmen, ježkovník, ptačí krmítko, didaktické labyrinty aj. Pro zábavu, rozvoj kreativity či rovnováhy slouží prvky jako: kruhová lavička, prohazovadlo, sestava na kopečku, lanová houpačka, pískoviště, travnatá rozhledna s tunelem a skluzavkou, tunel v maliní, balanční sestava, hamaka aj.

Dalšími úspěšnými projekty byly v letech 2015 – 2016 „Zvídavý předškolák“ a v roce 2017 projekt MŠ „Chci vědět víc“ hrazen z rozpočtu Statutárního města Ostravy. Díky těmto projektům jsme vybavili naši MŠ pomůckami a výukovými materiály a prvky, zorganizovali mnoho poznávacích výletů, aktivit a pracovních dílen.

Od roku 2015 realizujeme projekt „Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání“ , který je hrazen z rozpočtu MŠMT a jeho náplní je proškolení pedagogického týmu v oblasti logopedické prevence u dětí předškolního věku, účast na odborných kurzech, osvěta formou seminářů pro rodiče, depistáže s odborníky SPC, nadstandartní péče o děti s vadami řeči při individuální práci během dne, vytvoření prostoru pro klidovou práci s dětmi vyžadující individuální práci na správném vývoji řeči. Zřídili a vybavili jsme logopedickou učebnu, zakoupili nástěnné grafomotorické labyrinty.

Od roku 2014 realizujeme projekt Recyklohraní – školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Jsme členem Celostátní sítě MŠ se zájmem o ekologickou/environmentální výchovu „Mrkvička“.

Charakter aktivit MŠ Polanecká směřuje nejen k vybudování vztahu mezi dítětem a přírodou, ale také k podpoře budování plnohodnotných vztahů mezi dětmi a dospělými a jsou dány ve Školním vzdělávacím plánu MŠ, který zahrnuje celoroční integrovaný vzdělávací program „Strom poznání aneb hrátky se skřítky“, skládající se ze čtyř integrovaných bloků zaměřující se na jednotlivá roční období: „Čas poznávání“, „Podzimní čarování“, „Zimní kouzla“, a „Jarní probouzení“. Kromě ŠVP pracujeme i s doplňujícími programy MŠ, jako je „Školní preventivní program prevence sociálně patologických jevů“ a „Školní program EVVO Sluníčko“.

Našim dětem nabízíme každoroční účast na Zotavovacím pobytu v přírodě nebo v Lyžařské a Plavecké škole. Skvěle funguje kroužek hry na zobcovou flétnu, výuky angličtiny nebo výtvarný, jejichž absolventi jsou přednostně přijímání do přípravných ročníků ZUŠ. Naše děti také navštěvují kroužky házené, hasičský nebo taneční.

Každý měsíc se účastníme environmentálních výukových programů ve Středisku přírodovědců v Ostravě – Porubě, ekologických „Hrátek s přírodou“, programů maňáskového divadla „Smíšek“, pravidelně navštěvujeme výukové programy Knihovny Svinov, Hvězdárny a planetária J. Palyzy v Porubě., ZOO aj.

Třídy v naší MŠ jsou rozděleny do center aktivit: ateliér, dílna, domácnost, dramatický, knihy a písmena, pokusy a objevy, kostky, manipulační a stolní hry, hudba. Hračky mohou všechny děti samostatně využívat pro spontánní i řízené činnosti. Pro rozvoj počítačové gramotnosti a rozvoj talentu dětí máme skupinu počítačů.

Ostrava, Hornopolní

Naše INškolka zaujme v prvé řadě svým moderním a funkčním designem, který se vymyká standardním školám. Součástí naší školky je i zastřešená zimní zahrada, kde mohou děti trávit pohodlně čas na čerstvém vzduchu i když prší. Máme vlastní profesionální kuchyni, ve které upravujeme jídelníček všem dětem s jakoukoliv dietou, omezením, alergií. Další zajímavostí je pravidelné pořádání nočního hlídání dětí, které pomáhá rodičům, kteří například nemají pomoc prarodičů dětí. Zajímavá je i otevírací doba prodloužená do 17:30 hod. a reaguje tak na pracovní vytížení rodičů. Zavíráme pouze o státních svátcích. O všech prázdninách v průběhu roku jsme otevřeni. Jsme multikulturní školka, kterou navštěvuje 54 dětí různých národností i kultur, proto u nás naleznete i personál hovořící anglicky, italsky, rusky a německy. Jazykovou výuku rozšiřujeme o pravidelné hodiny s rodilými mluvčími. V posledním roce jsme rozšířili školku o jesle a družinu. Pomáháme tak rodičům s umístěním jejich mladších i starších dětí a zároveň zajišťujeme jistou návaznost v kvalitě nabízených služeb po delší dobu. Pro školáky letos také nabízíme příměstské tábory za bezkonkurenční cenu 400,- Kč/týden, kterou nám umožnil dotační program EU a my tak můžeme pomoci rodinám s dětmi pokrýt prázdninové období. Personál je v naší školce motivován a podporován v profesionálním růstu a celý tým prochází každoročně řadou zajímavých školení. Navíc, pod vedením psycholožky, v průběhu roku organizujeme několik seminářů pro personál s rodiči. Semináře jsou tematicky zaměřeny a účastníkům nabízí výměnu zkušeností z praxe. V naší školce jsou samozřejmostí jógové hry a relaxační techniky pro děti. Provádí je zaškolený personál přímo přes Asociaci dětské jógy v Praze, Spolupracujeme s Mensou a používáme metodu NTC leasing. Jsme zaškoleni také v Hejného metodě, která vede děti k předmatematickým dovednostem v přípravě na vstup do základní školy. Celoročně nabízíme dětem Prima pokusy, kde poznávají zákonitosti chemických i fyzikálních jevů. V neposlední řadě jsme škola, která využívá programů EU a také díky tomu můžeme nabídnout rodičům přijatelné ceny školného.

Ostrava, Rajská

Naše Školička u lesa vznikla především kvůli našim dvojčatům, Haniččce a Ondráškovi, pro které jsme si, tak jako každý rodič, přáli tu nejlepší školku na světě. Pevně věříme (každodenní rozzářené oči dětí nás o tom přesvědčují), že se nám to povedlo. Malá skupinka dětí zajišťuje rodinnou atmosféru. Děti tráví spoustu času venku. Když neběhají po lese, prohání po zahradě ovce, slepice, či čuníka. Neodlučitelným členem je naše jezevčice Bára, která nás doprovází téměř na každém výletě.

Ostrava, Ukrajinská

Mateřská škola se pyšní zejména profilací na dopravní výchovu dětí předškolního věku, k čemuž využívá aktivně i velké dopravní hřiště s funkční světelnou signalizací, které je součástí zahrady mateřské školy. Učitelky jsou mnohaleté praktičky při vzdělávání dětí v oblasti dopravní výchovy a své zkušenosti využívají i při vzdělávání dětí z okolních mateřských škol. Mateřská škola v letošním roce vyhrála první cenu v celorepublikové soutěži dopravního prezidia „Jak učíme dopravní výchovu u nás“. Mimo tyto aktivity jsme v letošním roce s rodiči a dětmi založili živý „Duhový plot“, vysadili bylinky, ovocné stromky a užili se mnoho zábavy při dalších společných akcích.

Ostrava, V Zahradách

Mateřská škola V Zahradách je v klidném,zdravém skoro venkovském prostředí města Ostravy. Školu navštěvují děti v předškolním věku od 2- 7 let. V mateřské škole máme dvě běžné třídy a dvě třídy speciální, kde docházejí děti se zrakovou vadou v oblasti binokulárního vidění. Za vzájemné spolupráce dětského očního oddělení FN Ostrava, SPC Opava, speciálních pedagogů a rodičů, zde probíhá denně speciální reedukace zrakovýcvad. Třídy jsou moderně zařízeny, vybaveny hračkami a didaktickými pomůckami. Ve dvou třídách máme interaktivní tabule, které využíváme ve speciálních třídách pro zrakově postižené děti, kterým tabule umožní kresbu s výraznou psací stopou. U všech dětí jsou tabule využívány nejen k rozvoji grafomotoriky, ale i při práci s interaktivními programy pro předškolní a základní vzdělávání jehož záměrem je obohatit vzdělávání dětí o dovednosti z oblasti ICT informační a komunikační technologie na interaktivních přístrojích. V budově mateřské školy máme i vlastní infrasaunu, kterou děti pravidelně navštěvují. Naše mateřská škola má vlastní kuchyň a zároveň rozváží jídlo do dvou nedalekých mateřských škol. Celoročně se s dětmi zapojujeme do nejrůznějších kulturních akcí, kdy naše děti vystupují na koncertech pro seniory, na vánočních koncertech. S dětmi navštěvujeme Stanici mladých přírodovědců ( sami chováme dvě želvičky), různé kulturní akce, děti navštěvují každoročně lyžařský výcvik, plaveckou školičku. V rámci projektu „Malí zahradníci“ si děti na školních záhoncích pěstují bylinky, zeleninu a slunečnice pro krmení ptáků v zimě. Naše školní zahrada je dva roky po kompletní revitalizaci a je vybavená moderními herními prvky. Na školní zahradě máme i školní totem, který si děti společně s řezbářem vyrobily. Pro ježka na školní zahradě máme ježkovník, kde v zimě přezimuje ježek. Za plotem zahrady je potok –Porubka, kde děti sledují život kačen. Celoročně děti navštěvují nedaleký lesopark Myslivna, kde pořádáme pro děti nejrůznější soutěže a aktivity. Zároveň se v zimě zapojujeme do sběru starého pečiva pro zvířátka a nosíme jej ke krmelci. Celoročně sbíráme sběr a vršky z PET lahví. Naše mateřská škola byla hlavním partnerem v projektu „Mateřiny na stáži“ do kterého byly zapojeny i jiné mateřské školy ze Severní Moravy. V rámci projektu učitelky měli možnost navštívit a „nasbírat“ zkušenosti v jiných partnerských školách nejen u nás, ale i v zahraničí – Chorvatsko, Polsko. V současnosti jsme zapojeni do projektu „Zvyšování kvality předškolního vzdělávání“, kdy mají možnost rodiče bezplatně navštívit besedy s odborníky z oboru logopedie, speciální pedagogiky, muzikoterapie, vzdělávání v základní škole. Zároveň učitelky absolvovaly speciální kurzy, které rozšiřují jejich profesní kompetenci a rozhled v oboru předškolní pedagogiky. V rámci projektu jsme přijaly i tři dvouleté děti, kterým pomáhá při pobytu v mateřské škole chůvička. Kolektiv zaměstnanců pracuje jako tým pod vedením paní ředitelky Mgr. Zdeňky Šimelové, která je velkým tahounem a hlavně srdcem naší mateřské školy.

Pardubice

Koncepce naší mateřské školy je založena na pohybově – rekreačním programu, který vychází z přirozené potřeby lidského pohybu. Poskytujeme dětem dostatek prostoru k pohybovým aktivitám všeho druhu ve všech ročních obdobích. V letních a podzimních měsících probíhá ranní cvičení na zahradě mateřské školy nebo v přírodě. Pěstujeme základní sportovní přípravu s každodenním cvičením, klasickou tělesnou výchovu s cvičením na nářadí, pohybové hry, vycházky do okolí a využíváme dětské horolezecké stěny ve 2. třídě a za příznivého počasí i trampolíny na školní zahradě. Během roku se účastníme různých sportovních akcí v Pardubicích a především na hokejbalových turnajích se naše děti pravidelně umísťují na předních příčkách. Outdoorová organizace Ski Fanatic pro nás tradičně zajišťuje zimní lyžařský kurz a letní kurz bruslení na in-line bruslích. Ve spolupráci s pardubickým Aquacentrem nabízíme dětem kurz předplaveckého výcviku.

Pištín

Mateřinka v Pištíně je nově vybudovanou školou, která se nachází v malebném venkovském prostředí. Moderní vybavení umožňuje učitelkám aktivně pracovat s dětmi na jejich pozitivním vývoji ve všech oblastech a to především hravou a laskavou formou. Děti u nás prožívají období před vstupem do školy v téměř rodinném a hlavně přátelském prostředí. Škola spolupracuje se Základní školou Zliv. Nejstarší žáci školy zajišťují Mikuláše a čerty a připravují pro nás kulturní představení. Škola nás pak zásobuje didaktickými pomůckami, které nám pomáhají efektivněji seznamovat naše děti s jednotlivými vzdělávacími tématy. Uvědomujeme si, jak důležité je, aby rodiče trávili co nejvíce času se svými dětmi a tento čas prožili co nejefektivněji. Proto se snažíme připravovat dostatečné množství akcí pro děti a jejich rodiče nebo prarodiče. Například rodinné výtvarné soutěže, tématická tvořivá odpoledne, celodenní výlety dětí s rodiči apod. Naše škola funguje teprve od prosince 2016, ale už nyní u nás běží kroužky anglického jazyka, jejichž kapacitu jsme pro velký zájem museli rozšiřovat. Od září pak plánujeme výtvarný a taneční kroužek. Spolupracujeme s místními spolky, které pro nás připravují vzdělávací besedy. V rámci spolupráce s obecní knihovnou pak má každé dítě svůj průkaz čtenáře a v rámci pravidelných návštěv knihovny si mohou vypůjčit jednu publikaci. Vedeme tak děti ke čtenářské pregramotnosti, vztahu ke knize a také ke zodpovědnosti. Více informací o naší kouzelné školce naleznete na www.mspistin.cz

Praha 4, Ke Kamýku

Jsme 4 třídní prorodinná školka, snažíme se o max. spolupráci s rodinou. Vycházíme vstříc i rodičům, jejichž děti v jiných MŠ neuspěly a u nás se dětem daří začlenit. V naší MŠ máme jednu třídu se zaměřením na děti se spec. vzdělávacími potřebami a i v ostatních třídách jsou tyto děti začleněny. Dlouhodobě spolupracujeme se sdružením rodičů na každoročních společných mimoškolních akcích, jako je např.: vázání adventních věnců, Svatomaritnský lampiónový průvod, sportovní odpoledne apod. Naše MŠ má již 2 roky vlastní sportovní projekt „Povídání se sportem, kdy zveme do naší MŠ uspěšné sportovce nebo děti navštěvují různé sportoviště. Podporujeme také v dětech vztah k živé přírodě, máme záhonky, o které děti pečují, živá zvířátka, o které se starají.

Praha 4, Mírového hnutí

Osmitřídní mateřská škola běžného typu. Jednotlivé třídy jsou rozděleny barevně a dle věku dětí.Naše MŠ mimo celoročního programu “ Radostné dětství“, velmi ráda a dlouhodobě spolupracuje s rodiči.Pořádáme pro ně tématické kreativní dílny a akademie.Pro děti výlety, letní i zimní ozdravné pobyty, divadelní představení, navštěvují kurzy plavání, tance, sportovních her, keramiky, angličtiny a juda. Spolupracujeme se složkami záchranného systému, které zatraktivní dětem školní program. Dalším celorepublikovým projektem je „Noc s Andersenem“. Pravidelně se zúčastňujeme výtvarných soutěží, ze kterých si naše děti přivážejí zajímavá a prestižní ocenění. Dále spolupracujeme s charitativními organizacemi – podporujeme formou sběru plastových víček nemocné děti, vystupujeme s naší taneční skupinou v nemocnici pro děti hospitalizované, vystupujeme pro seniory v DD. vše je možno vidět a průběžně stále doplňujeme na našich www stránkách.

Praha 9, Kytlická

Naše mateřská škola Dráček funguje čtvrtým rokem. Naši školku navštěvuje 114 dětí. Jsme pyšní na to, že se nám za tak krátkou dobu podařilo dosáhnout titulu „Nejlepší školka v kraji“ v roce 2014-2015. Dále naši předškoláci s mezinárodním projektem „Předškoláci před školou“ získali eTwinningové ocenění: Národní cenu za nejlepší projekt v MŠ, certifikát kvality Quality Label a evropský certifikát kvality. V naší školce se snažíme o to, aby děti byly spokojené, učily se sociálním dovednostem, pořádáme akce pro děti a také pro rodiče s dětmi. Používáme s dětmi moderní technologie, které využívají hlavně ti nejstarší, např. při projektech. Seznamujeme děti s tradičními řemesly, environmentální výchovou a snažíme se o úzkou spolupráci s rodiči našich dětí. Pořádáme tradiční akce pro děti: Běh s Dráčkem, dopravní odpoledne, bramboriádu, celodenní výlety do přírody a za památkami naší země, vlastivědné vycházky Prahou a školky v přírodě. Snažíme se o harmonický a všestranný rozvoj našich dětí. Jsme rádi, že můžeme pracovat v naší školce, že se naše děti do školky těší a jsou v ní rády.

Praha 9, Pod Krocínkou

Naše MŠ je malá, má pouze čtyři třídy. V odpoledních hodinách máme zájmové aktivity, které při pěkném počasí vyučujeme i venku na naší krásné zahradě. Díky velkým prostorám zahrady můžeme přesouvat ven i dopolední vzdělávací činnosti. Děti mají na zahradě záhony s květinami, bylinkami a zeleninou, o které se starají a pěstují si zde nejrozmanitější druhy rostlinek a pozorují jejich růst. Pracujeme na projektu „Blíž přírodě“, díky kterému se snažíme přiblížit dětem i rodičlm svět přírody. Tvoříme také naučnou stezku, která povede naší zahradou až do blízkého lesoparku. Postavili jsme již hmyzí hotel a plánujeme výstavbu ještěrkoviště a mnoha dalších zajímavích věcí. Ve školce máme také zvířecí kamarády, o které se staráme – rybičky a pakobylky. Na zahradě pořádáme spoustu akcí s dětmi a rodiči. Poslední akce „Den rodiny“ byla obzvláště podařená, díky sponzorskému daru jedné rodiny přijel i skákací hrad.

Praha 10, Bambino

Jsme mezinárodní jesle a školka Bambíno. Náš vlastní vzdělávací program je „Velké věci pro malé lidi…“. A tím se řídíme. Naše děti jsou našimi parťáky s vlastním názorem a charakterem. A přestože plně respektujeme jejich individualitu, podporujeme je v objevování svého okolí i světa, ukazujeme, že i svoboda má hranice u svobody toho druhého. Učíme děti respektu, toleranci a kamarádství. Pomáháme jim překonávat předsudky modelovou hrou Persona dolls, učíme je hledat řešení a myslet kriticky ve Filosofofii pro děti, ukazujeme jim veliký a pestrý svět v rámci multikulturní výchovy. Nezapomínáme však ani na ostatní lidi a chodíme s dětmi za seniory (Junioři za seniory), pravidelně se účastníme charitativních akcí (bazárek Domova Sue Ryder, Ponožkový pes, Pink Bubble, adopce africké holčičky Kolonkan). Pomáháme dětem zvládat emoce hrou Kočičí zahrada, nebo příběhem o žabákovi Ferdovi a emušácích. Ukazujeme jim, že i k planetě se musíme chovat zodpovědně v rámci projektu Mrkvička, pěstujeme zeleninu a na zahradě chováme i kamerunské kozy. A než naše „malé Bambíňáky“ vypustíme ze školky dál do světa , snažíme se jim tento přechod na základní školu co nejvíce usnadnit Metodou dobrého startu a zajištěním logopedické, pedagogické a psychologické podpory. A aby „hodiny“ byly co nejpřínosnější a děti si mohly aktivity užít naplno, máme místnosti tematicky rozdělené (výtvarná dílna s vlastní pecí na keramiku, multikulturní místnost, hudební místnost, kuchyň pro děti, tělocvična) a na relaxaci a otužení těla i vlastní saunu. O děti se starají čeští kvalifikovaní pedagogové a rodilí angličtí mluvčí. A my se zase staráme o ně, aby se u nás cítili dobře a měli prostor se dále vzdělávat a rozvíjet. Samozřejmě víme, že vztah s dětmi nezačíná a nekončí vrátky školky, proto myslíme i na rodiče, pro které pořádáme pravidelná vystoupení a Zahradní slavnosti na konci roku. Navíc je zapojujeme do akce „Rodiče čtou dětem“ a pořádáme výlety za rodiči do práce. Neustále je informujeme, co se u nás děje prostřednictvím sociálních sítí, kidswebu a nástěnkami. A na závěr krátkého představení to nejdůležitější – máme se rádi

Radostice

V malé vesničce Radostice, kousek od Brna, se nachází naše malá a útulná dvoutřídní mateřská škola s celkovým počtem 30 dětí. Máme zde přátelské a příjemné prostředí, jak pro rodiče a děti, tak i pro personál. V roce 2015 dostala škola nový vzhled. Jelikož je mateřská škola na vesnici, děti mají možnost pobytu v přírodě- lese, ale i na nově zrekonstruované zahrádce a školním hřišti (2016). Letošní rok 2017 je pro naší mateřskou školu výjimečným tím, že oslavila krásných 70 let.

Rokytnice v Orlických horách

Naše mateřská škola je v krásném podhůří Orlických hor. Daří se nám vytvářet pěkné, tvůrčí a přátelské prostředí a to nejen pro děti. Zakládáme si na dobré spolupráci s rodiči i veřejností. Vedeme děti k ohleduplnosti, kamarádství a péči o přírodu a své okolí. Vzhledem k dobré spolupráci se dílo daří. Máme dva roky opravenou budovu školy, která má svojí zajímavou historii. Od minulého roku užíváme zrekonstruovanou zahradu, která slouží ke sportu, hrám, ale i k poznávání, učení a pěstování. O svojí školku a její okolí se staráme – učíme se pracovat a chápat slovo zodpovědnost. Při společných akcích se i rodiče umí vrátit do dětských let a prožít radostné chvíle se svým dítětem. Naši rodiče jdou také velkým příkladem. Vždy 2x v roce odjíždí plný autobus rodičů na akci Kapka krve pro naše děti. Děti dárců mají výlet a ve svých rodičích vidí hrdiny. To je správné učení osobním příkladem. Ještě by bylo na dlouhé vyprávění, proč je právě naše školička dobrá a „mateřská“.

Rusava

Naše jednotřídní MŠ leží v rekreační oblasti v krásném prostředí Hostýnských vrchů. Příroda obklopuje školku ze všech stran a proto z ní čerpáme mnoho inspirace. Aktivity s dětmi máme různorodé od návštěv lesů, místní knihovny až po vystupování v obci, kdy se děti začleňují do jejího chodu. Děti necháváme, aby se spoluudílely na výzdobě prostor školky dle ročního období, podporujeme je při ručních pracích, pečení perníčků i při chystání zdravých svačinek. V posledních letech proběhly menší rekonstrukce a zpříjemnění prostor školky i zahrady k dětským hrám. K velké výhodě patří spojení se základní školou, kdy pak dětem nedělá problém přejít ze školky do první třídy, protože znají prostory školy i paní učitelky.

Římov u Třebíče

Mateřská škola rodinného typu, s výbornou spoluprací obce i rodičů. Mateřská škola s individuálním přístupem k dětem. S aktivitami jak pro děti, tak i pro rodiče.

Řisuty

MŠ Řisuty je jednotřídní vesnická MŠ s láskyplnou rodinnou atmosférou. Můžeme se pyšnit tím, že zvládáme i dvouleté děti a i přesto jezdíme na výlety, přespáváme ve školce a samozřejmě nezapomínáme na výchovně vzdělávací činnost. Aktuálně máme za sebou „Čtyřdenní honbu za pokladem“ – vyjeli jsme s dětmi na školku v přírodě, z čehož byli rodiče i děti nadšené.Jako malou ochutnávku aktivit, které dětem nabízíme jsem přiložila pár fotek (vyrábění zdravých hranolek z celere a batátů, bruslení atd.).Ráda bych se pochlubila spoluprací s místní knihovnicí, která si každý měsíc bere předškoláky do knihovny, kde pro ně má připravený tematický program. Příjemné zpestření je také „Hudebně pohybový kroužek“, který zdarma vede jedna maminka a s dětmi píská na flétničky a učí je orientální tance 🙂 Nerada bych opomenula velmi krásné prostředí, které máme díky netradičním dekoracím (viz fota). V letošním roce se nám podařilo získat dotaci na vybudování zahrady při MŠ,což znamená, že během prázdnin nás čeká hodně práce, ale zahrady už se nemůžeme dočkat.

Slavonice

Jsme šestitřídní mateřská škola na hranici Čech, Moravy a Rakouska. Tam kde byl dříve vstup zakázán, jsme vytvořili naučnou stezku, kde celoročně pracujeme s dětmi na poznávání, zkoumání, bádání a udržování přírody. Naše poznatky jsme sepsali do dvou publikací, které jsme vydali pro potřeby dalších učitelek a rodičů. Podle našich publikací pracují děti nejen v celé České republice, ale i na Slovensku a v Rakousku. Navíc jsme vydali i environmentální neomezený neboli trvalý kalendář, který se týká dní významných pro ochranu přírody. Vše co tvoříme: publikace, konference, vyznačení naučné stezky, webové stránky… to vše tvoříme dvojjazyčně, neboť i k nám do školky chodí rakouské děti a spolupracujeme s rakouskými školami.  Na zahradě jsme vytvořili několik zajímavých koutů, bylinkovou zahrádku s 250 ks bylin, babiččin záhon s původní květenou, hmyzí hotel a další drobné přírodní laboratoře. Doplnili jsme je podzemními telefony, aby si z celé zahrady mohly děti předávat zprávy a doplnili jsme zahradu o běžné herní prvky, kterou jsou dětmi vyhledávány.

Píši-li my, myslím tím zaměstnance mateřské školy. Stejně tak se zaměstnanci podíleli na výmalbách interiérů, které jsme tvořili ve spolupráci s akademickou malířkou Zuzanou Krajčovičovou. Všechny znaky a piktogramy, které se dotýkají mateřské školy, jsou z dílny Z. K. tak vidíte stejné značky v šatnách, umývárnách, třídách, kalendářích, na naučné stezce a dokonce i na fasádě, kterou spolu s malířkou malovala i paní ředitelka.

Z toho vyplývá, že jsme naplnili několik EVVO projektů, dlouhodobě se věnujeme projektu na výuku německého jazyka v mateřské škole hravou formou a vzájemně se navštěvujeme s okolními školkami. Věnujeme se sportu a praktickým činnostem. Zapojujeme se do projektu na mapování ptactva, Ukliďme Česko, projekty na podporu spolupráce rodiny a školy…..V současné době u nás vzniklo Centrum kolegiální podpory pro Jihočeský kraj. Zařadili jsme se mezi tzv. Klokanovy školky.

Přestože jsme na hranici ČR, jsme nejvýchodnější částí Jihočeského kraje, i když máme okna do Rakouska a zahrady na Moravě, jsme vyhledáváni nejen rodinami dětí ze všech těchto oblastí, ale i odborníka a fakultami, abychom poskytovali možnost náslechů jak studentkám, tak učitelkám s praxí. A to asi hovoří samo za sebe. Chcete o nás vědět víc? Prosím: www.msslavonice.cz

Skřípov

Naše MŠ se nachází v malebné obci Skřípov, uprostřed překrásné přírody. Navštěvuje ji 25 dětí z obce a okolních vesnic. V poslední době se nám podařilo MŠ opravit – zateplení budovy, výměna oken a dveří, rekonstrukce umývárny a WC. Každoročně pořádáme v průběhu roku pro děti a rodiče různé akce – Mikulášská a vánoční besídka s nadílkou pro děti, dětský maškarní karneval, výukové programy se zvířaty, o vesmíru, návštěva hasičů, divadelní představení dle nabídky, návštěva kouzelníka, malého cirkusu, výlet ( každý rok někam jinam), rozloučení s předškoláky a oslava dne dětí se skákacím hradem. Chceme, aby v naší MŠ byly děti šťastné a spokojené.

Sokolov

Naše čtyřtřídní sídlištní školka nabízí dětem velmi příjemné, podnětné a obsahově bohaté prostředí. Naší snahou je mít v mateřské škole spokojené děti, které se budou do školky těšit. Podporujeme rodinnou výchovu a rodiče, děti a učitelky se setkávají při mnoha tvořivých i jinak zaměřených akcích. Ve školce máme krmítka pro ptáčky, sbíráme kaštany pro lesní zvířátka a již několik let se věnujeme sběru víček pro tělesně postiženého Honzíka Šnajdra. Spolupracujeme s organizací Člověk v tísni a umožňujeme znevýhodněným dětem zapojovat se do dění v naší školce. Ve školce máme již několik let děti se speciálními vzdělávacími potřebami, a také jim se snažíme vytvářet vhodné podmínky a prostředí. Potřebným dětem poskytujeme odbornou logopedickou a psychologickou péči. V naší školce si rádi hrají všichni a v závislosti na období pořádáme, kromě obvyklých Mikulášských a čertovských návštěv, den s Podzimníčkem, s Jarněnkou, s velikonočním zajíčkem, či s čarodějnicí i Karnevalový den. Také vyháníme Moranu. To se dospěláci převléknou za pohádkové postavy a kouzelné hry mohou začít. Naše školka se úspěšně prezentuje například formou webových stránek: http://www.msalsovasokolov.cz/ a na facebooku mohou rodiče a přátelé školy sledovat dění ve školce téměř on-line. Pravidelně také připravujeme kulturní vystoupení u příležitosti rozsvěcení městského vánočního stromku. Mezi velké úspěchy patří naše vystoupení na Celostátní přehlídce mateřských škol v Nymburce, kde jsme reprezentovali náš kraj již třikrát. V letošním roce s vystoupením Kočičí jazz. Ve spolupráci s různými organizacemi zažívají naše děti mnoho nevšedních dnů. Každý měsíc vystupuje ve školce profesionální divadelní soubor, děti si chodí pravidelně zacvičit do tělocvičny základní školy a v rámci dopravní výchovy zajezdit na elektrických autíčkách. Ve spolupráci se fotbalovým klubem Baník Sokolov se každoročně zúčastňují chlapci i dívky Školka cupu. Netradiční olympiáda, dny s policisty, dny se záchranáři, návštěva dětí ve škole, medový den, návštěva dětí v nemocnici nebo dny s projektem „Sousední světy“, kdy se děti netradičně seznamují s okolním světem, patří k dalším oblíbeným aktivitám naší školky.

Švihov u Klatov

V MŠ Švihov je zapsáno 96 dětí.Nachází se v malebném městečku u Klatov, kterému vévodí vodní gotický hrad. Celým školním rokem nás doprovází školní vzdělávací program „Putování se sluníčkem“. Děti sledují změny ročních období v souvislosti s děním okolo sebe, učí se mít rádi své kamarády, zvířata a přírodu. každoročně se setkáváme na akcích s rodiči, kterých se účastní i široká veřejnost – na drakiádě, Martinské slavnosti v prostorách švihovského hradu a na Putování za velikonočním zajíčkem. Rodiče navštěvují naší MŠ i o vánočních hrátkách a akci na rozločenou se školním rokem „Ahoj školko“. Děti milují karneval a setkání s lesními pedagogy a myslivci „Jdeme do zelena“. Často chodíme s dětmi do přírody, která je u nás v podhůří Šumavy velice krásná. Samozřejmě nechybí ani výpravy za zvířaty v okolí, setkání s maminkami u příležitosti jejich svátku a návštěvy v továrnách a institucích ve městě, kde se děti seznamují s prací dospělých. Jsme šťastni, že se nám před třemi roky podařilo v rámci projektu EU vybudovat přírodní zahradu, které si děti užívají po celý rok, neboť zde nechybí Vodomil, indiánská soutěska ani vršek nebojsů.Nad vším děním v naší MŠ bdí od jara do podzimu pár čápů, kteří hnízdí přímo na komíně MŠ a každoročně vyvádějí několik mladých čápat. V naší MŠ je nám moc dobře.

Štítina

Mateřská škola je trojtřídní. Děti navštěvují třídu „ Sluníček, Barviček a Skřivánků“. Koncepce MŠ vychází z moudrostí lidové slovesnosti. Návratem k tradicím, k lidovým kořenům se snažíme v dětech vytvářet kladný vztah k místu, kde se narodily, vážit si jeden druhého, pomáhat si, kamarádit se. V posledních dvou letech jsme se stali součástí mezinárodního projektu „ Morální hodnoty a oslavy pro předškolní vzdělávání“. Zamýšlíme se nad myšlenkou vnést etickou výchovu do školního vzdělávacího systému pro předškolní vzdělávání. Vytváříme celou řadu aktivit, projektů pro naplňování morálních a etických zásad. V projektu „ŠTÍTINSKÝ RYNEK, PLNÝ STŮL I HRNEK“ jsme učili děti vážit si hodnot, práce lidí, vedli k šetrnému zacházení s potravinami, vodou. Poznávaly země, kde vládne hladomor. Peníze, které jsme utržili z akcí, jsme zaslali na „Unicef,“ pro děti trpící hladem. Jezdíme potěšit svými pásmičky vyjadřující lidové obyčeje, tradice a zvyky, babičky a dědečky do domovů seniorů. Kreslíme obrázky pro děti v nemocnicích, pro seniory. Také poznáme tradice zemí spřátelených našim projektem, jako je bulharské vítání jara „Baba Marta“, turecký den dětí nebo italský „Den babiček a dědečků“ Seznamujeme bulharské, italské a turecké děti s našimi zvyky, jako jsou „Dušičky“, zvyky o Vánocích, Velikonocích. „Ty nejlepší a nejkrásnější věci na tom světě nejsou vidět a nikdo si na ně nemůže sáhnout. Tyto věci může člověk poznat srdcem“ Helen Keller a my se o to snažíme s dětmi naší mateřské školy ve Štítině.

Študlov

Jsme malá vesnická školka, která vznikla teprve před 3 lety. Máme 15 dětí a výborné rodiče, kteří jsou vděční za všechno, co ve školce pořádáme. V obci byla jen ZŠ a od té doby, co jsme vznikli v budově ZŠ, základní škola i celá obec ožily. Mezi naše přednosti patří především speciální projektové dny – typu: Indiánský den, Pyžamová párty, Barevný týden, Pirátský den, Velikonoční a Vánoční tvoření pro rodiče, Světýlka na cestách a další. Školka funguje sice krátce, ale podařilo se nám společně s obcí naprojektovat nové vlastní školní hřiště s průlezkami (pro nás největší událost, na kterou jsme čekali 2 roky a doposud neměli), vystupovat na obecních akcích a také se podílet na programu Benefičního dne pro nemocnou Moničku. Pravidelně vystupujeme s dětmi na Dnu maminek, Besedě pro seniory, Rozsvěcování vánočního stromu na návsi a jiné. Vždy jsou to akce pro celou obec. Co považujeme za velmi přínosné je všestranná spolupráce se Základní školou, na které se učíme připravovat k zápisu a také cvičit v jejich tělocvičně. V nejbližší době nás čeká projektování nového obecního hřiště pro veřejnost, na které malujeme s dětmi plány a výstavba kuchyně, která nám zatím chybí. Naše školka není velká a nijak zvlášť prosperující, ale díky silné vesnické podpoře a díky angažovanosti rodičů a nadšení obou učitelek je naše školka jaksi zvláštní specifickou rodinnou atmosférou a pohodou. Je to prostě naše druhá rodina, bez které si obec nikdo už teď neumí představit. Díky nám povstal znovu aktivní kulturní a společenský život v obci. Jsme za to vděční a budeme se snažit v tomto dobře započatém díle vytrvat.

Tetčice

Naše MŠ je jednotřídní (kapacita: 25 dětí). Nachází se v klidném prostředí vesnice Tetčice uprostřed zahrady, která je za příznivého počasí hojně využívána. U mladších dětí je prioritou postupné a nenásilní zvykání, rozvoj a upevňování pracovních návyků a sebeobsluhy se zásadou „nedělat za dítě to, co je schopno udělat samo“. U předškolních dětí je hlavním cílem dosažení všestranné zralosti a usnadnění přechodu z MŠ do ZŠ a zaměření na mravní výchovu a reedukaci vad výslovnosti. Je dbáno na dodržování základních pravidel společenského chování ve styku s ostatními dětmi i s dospělými, např. dítě má umět pozdravit, poděkovat, být ohleduplné, trpělivé. Pravidelně se účastníme taneční soutěže Let´s dance.

Tuhaň

Mateřská škola Tuhaň „U KOČIČÁKŮ“ je architektonicky koncipovaná jako jednopatrová budova, prostorově členěná na dvě třídy s jídelnou a kuchyní.Nachází se v nové zástavbě obce Tuhaň (okres Mělník )na hezkém místě .V její nedaleké blízkosti se nachází místní rybník, tůně , lesy , pole a řeka Labe. Škola je situována uprostřed zástavby rodinných domků, což předurčuje její klidné a bezprašné prostředí. Disponuje nově vybudovanou rozlehlou školní zahradou . Součástí jsou ovocné stromy a keře , pěstební záhony,poskytující dětem možnost pěstování a sbírání plodin a zároveň obohacující dětský jídelníček. Příjemný stín za období slunného počasí nám poskytuje altán se stoly a lavicemi , které slouží dětem při výtvarných a jiných činnostech . Součástí školní zahrady jsou také bylinkové záhony , borovice , okrasné keře. Nedílnou součástí je hřiště v přírodním stylu-tzv.Kočičí rejdiště.Na naší zahradě se nachází spoustu herních i výukových prvků-hmyzí domek, plazí úkryt,solitérní kameny,ohniště se špalky,sedací kmen, síťová houpačka,kočičí kolotoč, skákací kocomour , kreslící tabule, krmítka , budky vrbový tunel balanční kameny a kůlové hradiště , dřevěné chýše , svahová skluzavka, balanční houpačka.Veškeré prvky slouží k výukovým hrám , k prožitkovým hrám k získávání pohybových dovedností dětí , k orientaci v prostoru a seznamování s živou v bezprostřední blízkosti na naší zahradě a s tím související činnosti .Vize naší mateřské školy:“Tvoříme vesele a hravě, s přírodou a při tom zdravě“. Naše představa o mateřské škole je taková. “ TVOŘÍME“- veškerá naše výchovně -vzdělávací práce se bude prolínat s tvořením všeho druhu (budeme pracovat s hmotou, hlínou, jílem,pískem, křídou, barvou a s přírodninami), při tvorbě budeme používat a upřednostňovat přírodní materiály. „VESELE“- znamená, že atmosféra mateřské školy by měla být vlídná , přívětivá , milá a veselá se spoustou zajímavých akcí ,projektů , zábavy a veselí. „HRAVĚ“ – veškeré činnosti by měly být nenásilné, dobrovolné a hlavně hravé, založené na prožitku dítěte a následného využívaní daného prožitku k dalšímu rozvíjení osobnosti , a vzdělávání. „S PŘÍRODOU“ – do programu naší mateřské školy budeme zařazovat hodně pohybu, a pobytu venku v souznění s přírodou, děti budou vedeny ke kladnému vztahu k přírodě, k jejímu bezprostřednímu poznávání, k její ochraně a péči o ní. V každém ročním období uspořádáme jednu velkou pěší procházku s baťůžky, zaměřenou na poznávání přírody ‚nových poznatků a zkušeností a povedeme je k tomu , že pobyt v přírodě v každém počasí je uvolňující a osvěžující „A PŘI TOM ZDRAVĚ“-budeme klást důraz na zdravé stravování, pitný režim a pobyt na čerstvém vzduchu a výchově ke zdravému životnímu stylu. Budeme děti vést k rovnému a citlivému jednání ve všech vztazích se spoluvrstevníky, k ohleduplnosti ke všem spoluobčanům. A budeme děti učit, že v životě je důležité nejen pracovat, tvořit a vytvářet, ale také se obohacovat o nové zkušenosti, vědomosti a zážitky, ale umět se i radovat relaxovat a vhodným způsobem odpočívat. Všichni zaměstnanci naší mateřské školy se budou snažit postupovat v tomto duchu. Svým rovným a přirozeným jednáním se budou podílet na zdravém, a citovém vývoji dětí a přípravě na vstup do dalšího života. Rodiče mohou být rádi za pěkné a přívětivé prostředí za krásnou zahradu a celou mateřskou školu. V letošním roce máme neustále nějaké akce.

Uničov

Rákosníček s Makovou panenkou a Krtečkem Vás zdraví ! V naší pohádkové školce si spolu hrajeme,  sportujeme, dovádíme a ničeho se nebojíme ! S dospěláky jsme si vybudovaly dopravní cvičiště. Jezdíme na něm rády a bezpečně, proto jsou na nás všichni pyšní. Přijdi k nám a dozvíš se, jak si tu hrajeme, ..no prostě, jak si tu žijeme! Naše trojtřídní MŠ U Stadionu Uničov je zaměřena na dopravní výchovu, pracujeme podle školního vzdělávacího programu „Hravě a vesele“. V areálu školky bylo zbudováno dopravní cvičiště, kde děti mají k dispozici kola,koloběžky, motokáry. Mají zde i jezdící koníky – seznamují se i  s tím, jak se cestovalo dříve. Jsou zde instalovány dopravní značky, přechod pro chodce, kruhový objezd. Zvykají si na cykl. helmy, vestičky. Praktický nácvik dovedností na dopravním hřišti  se jeví jako nejefektivnější. Na školce pracuje  dopravní kroužek, který navštěvují velké děti (5-6 let). Pracují zde i další kroužky – výtvarný , dramatický,  logopedické prevence, angličtiny a hry na flétničku. V letošním roce jsme realizovali dopravní projekt  …“SE ŠKOLIČKOU NA VÝLETĚ“. Děti získávaly vědomosti a zkušenosti z oblasti dopravní výchovy k vytváření správných návyků. Výcvik byl  prospěšný k jejich bezpečnému pobytu v silničním provozu, napomáhal dětem chránit své zdraví i zdraví ostatních účastníků silničního provozu. Byl realizován jako zábava, hra, pozorování (vycházky), hádanky a soutěžení, aktivní účast, vlastní zkušenosti Děti pracovaly s různými skládankami, pexesem, omalovánkami, motivačními předměty (odrazky, reflexky), knihami. Dopravní tématika byla dětem představována hravou a zábavnou formou a objevovala se i v pracovních činnostech, hudební či výtvarné výchově. V RVP PV je důraz kladen na prevenci úrazů v dopravních situacích a rozlišování obrazných symbolů v podobě dopravních značek a porozumění jejich významu, znalosti dopravních prostředků. Naším cílem při zapojení do projektu bylo: -důkladně ve zvýšené míře dbát na bezpečnost a ochranu zdraví našich dětí v silničním provozu -formou účasti ve výtvarných soutěžích a prostřednictvím vytvořených dalších projektů aktivně děti zapojit do vzdělávání se v oblasti dopravní výchovy. -při didaktických, prožitkových, tvořivých a smyslových hrách vštěpovat dětem základní pravidla bezpečnosti dětí při přecházení vozovky, chůzi po přechodu, -seznamování se základními dopravními značkami, vybavení a bezpečnost při jízdě na kole a hrách v blízkosti komunikace atd. Prezentace projektu: Je výtvarná část – práce budou vystaveny na nástěnkách, „galerii“ na plotě – i pro veřejnost. Děti budou na závěr odměněny za dobře odvedenou práci – samolepkou, diplomem, řidičákem“. Zhodnocení projektu: V průběhu projektu jsme se zaměřili zejména na opakování a osvojení si bezpečného pohybu ve svém nejbližším okolí. Děti navzájem ukazovaly, jak se správně chodí po chodníku, jak přecházet silnici, jak se jezdí ve správné části vozovky“ a zároveň dbaly na svoji bezpečnost. Samy děti byly schopné se upozornit na případné chyby a na co je třeba dávat si pozor, např. kolikrát je potřeba se rozhlédnout a jak, než přejdeme silnici. Při vycházce ukazovaly značky, říkaly si  jejich názvy a proč je důležité se jimi řídit. Stejné značky měly děti připravené na obrázcích ve třídě, některé na cvičišti. Děti byly za svoji práci odměněny reflexní nálepkou, diplomem a na Městském úřadě v Uničově, odboru dopravy si převzaly „dětské řidičské průkazy.“

Valašské Klobouky

Prostorná šestitřídní budova naší mateřské školy se nachází v chráněné krajinné oblasti uprostřed malebných kopců s krásnou rozmanitou přírodou, dlouhodobou historií a lidovou kulturou. — naše škola je jednopatrová a je propojena s další budovou, kde se nachází školní kuchyň, prádelna a sklady — třídy jsou prostorné s povolenou kapacitou 28 dětí ,účelně vybavené nábytkem a učebními pomůckami, sportovním nářadím a náčiním, šatny a příslušenství — velmi hezky a vkusně je vyzdoben i interiér mateřské školy. K naší společné tvořivé práci používáme převážně přírodních materiálů, veselých barev a můžeme se pochlubit hezkými malbami, výtvory dětí i dospělých. — k vycházkám využíváme krásné okolí mateřské školy, okolí rybníka, louky, les, ale i školní zahrady — od 1.9.2016 naše mateřská škola otevřela novou speciální logopedickou třídu. Je odpovědí na zvyšující se počet dětí s komunikačními obtížemi.

Výsledky výchovně vzdělávací činnosti Od 1.9.2016 ve všech třídách pracujeme podle Školního vzdělávacího programu: „Doma je doma… a ve školce? Tam je jako doma.“ Tento školní vzdělávací program jsme si upravili dle potřeb dětí a podmínek mateřské školy — Zvolili jsme si program výchovy ke zdravému životnímu stylu a k osvojování zdravých životních návyků. — Podporujeme dětskou zvídavost a radost z objevování světa – ve výchovně-vzdělávacím procesu používáme prvky Montessori pedagogiky a prvky programu Začít spolu. — Klademe důraz na kooperativní učení, které je postaveno na spolupráci dětí při společném řešení složitějších problémů a situací. Děti se učí rozdělovat si sociální role a úkoly, naplánovat činnost, pomáhat si, radit si, vyvíjet společné úsilí, kontrolovat jeden druhého, řešit dílčí spory, hodnotit přínos jednotlivých účastníků. — Naší snahou je vedení dětí k samostatnosti, jedním se způsobů jsou Centra aktivit — výběr centra aktivit — plnění zadaného úkolu –integrovaná tematická výuka (ITV) — sebereflexe — Portfolia – pokroky dítěte — integrované učení – práce v deseti centrech aktivity — Údaje o aktivitách školy ü Divadelní a filmová představení ü Tvoření s rodiči ü Škola čarování a kouzel – návštěva kouzelníka ü Návštěva pohyblivého Betlému v Horní Lidči ü Mikulášská nadílka a vánoční koncert ZUŠ Valašské Klobouky ü Čertovský rej aneb jak jsme rozsvítili vánoční stromeček ü Stezka lesních skřítků ü Den dětí a seniorů aneb všichni jsme pořád jen děti ü Medové odpoledne ü X. ročník – Zlínský škrpálek ü Světový Den Země a návštěva Městské knihovny ü Výlet předškoláků do ZOO Lešná a mladších dětí do obory k panu Rosůlkovi ü Besídky ke Dni matek ü Filipojakubský čarovný den aneb čarodějnické zkoušky v MŠ ü 56. Zlínský filmový festival ü Slavnostní otevření přírodní zahrady ü Slavnostní pasování na školáky ü „Za pokladem Aztéků aneb jak jsme v noci hlídali nalezený poklad“ ü Vodnická olympiáda

Prezentace školy na veřejnosti Škola prezentuje svou práci na veřejnosti prostřednictvím : — webových stránek : http://skolka-vk.webnode.cz — v místním tisku – Valašskokloboucký zpravodaj — vystoupeními pro veřejnost (Zlínský škrpálek, Besídky, Den matek, Čertovský rej, zahájení 17.ročníku Valašského kumštování) — dnů otevřených dveří, kdy mohou rodiče dětí, ale i veřejnost navštívit školu, prohlédnout si vybavení a zúčastnit se výchovně-vzdělávacího procesu – ukázkové hodiny ( plánujeme ve školním roce 2016/2017 ) — zapojením školy do celostátních projektů

Údaje opředložených projektech • Projekt „Domestos pro školy“ • Projekt předčtenářské gramotnosti „Půjč si knihu, vrať knihu! • Dílčí projekt plánu EVVO – „Bylinná cestička ke zdraví“ — Projekt předčtenářské gramotnosti „ Babičky a dědečci čtou dětem ve školce – dílčí projekt, který spojuje generace …..“ — Projekt logopedické prevence „Zapiště si za uši, že šišlání nám nesluší“ — Projekt „Bezpečnost pro školy“ — Projekt „Přírodní zahrada“ – Rekonstrukce zahrady v přírodním stylu podporující environmentální vzdělávání dětí předškolního věku“. • Projekt „Medová snídaně“ • Projekt „Sněhuláci pro Afriku“

Co nabízí naše škola ? • Umožnění odborné pedagogické praxe studentů středních a vysokých škol • Kooperativní výchovně-vzdělávací proces metodami prožitkového učení – centra aktivit • pěvecký sbor

Úspěchy naší školy • Výtvarná soutěž Cestou dvou bratří • Úspěchy dětí naší MŠ v dětské literární a výtvarné soutěži : „POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ“ • Výstava výtvarných prací dětí • Výtvarná soutěž ke Dni Země • Soutěž o „Najpěknější betlém“

Valašské Meziříčí

Chtěla bych Vám představit naší MŠ Vyhlídku z Valašského Meziříčí, která je sídlištního typu s rozlehlou zahradou, na které jsou v rámci projektu Zahrady v přírodním stylu nainstalovány nové herní prvky.

Jsme komplex 3. budov – 2. pavilony pro děti a hospodářská budova, ve které se nachází kuchyň, prádelna, kotelna a infrasauna. Budova je zateplená, máme opravenou střechu, vyměněné okna, v posledních letech proběhly rozsáhle rekonstrukce: kuchyně, elektroinstalace, kotelny, topení, rozvodů vody, odpadů, chodníků a vyřešila se absence parkovacích míst pro auta rodičů našich dětí. Třídy jsou postupně vybavovány novým nábytkem, novými hračkami a pomůckami. Kapacita mateřské školy je 224 dětí. Máme 8. tříd z toho Sluníčka, Motýlci, Broučci, Kuřátka kde jsou děti ve věku 3-4 let a Kamarádi, Barvínci, Skřítci, Sporťáci jsou předškolního věku. V naší mateřské škole je 28 zaměstnanců z toho 18 pedagogů. Provozní dobu máme od 6:15 do 16:15.

Heslo naší školky je: „U nás svítí slunce, i když venku prší“ a proto, abychom si udržely úsměv na rtech všech dětí, tak jsme zaměřeni všemi směry převážně sportovním směrem. Děti ze třídy Sporťáci a Skřítci absolvují plavecký výcvik, chodí po celou hokejovou sezónu bruslit pod vedením hokejových trenérů, jezdí na týdenní školu v přírodě, účastní se fotbalových turnajů MŠ, účastní se fotbalových a tenisových náborů, učí se základy lezení na horolezecké stěně, kterou mají děti ve třídě Sporťáků. Všechny děti pravidelně cvičí v tělocvičně SVČ – Školky v pohybu, v lednu jezdí na týdenní lyžařský kurz na Bílou – Lyžujeme se sluníčkem, pravidelně podnikají turisticko-poznávací výlety do okolí MŠ, navštěvují dopravní hřiště, v zimním období probíhá saunování dětí v infrasauně, kterou máme v MŠ, navštěvují Solnou jeskyni. Mají možnost se zúčastnit různých soutěží – výtvarných, tanečních, hudebních, sportovních.

V naší školce pravidelně probíhá: Klíček – logopedický projekt, Čarování s hlínou – keramika, Klíč – logopedie s externím logopedem, Anglický den – seznamování dětí s angličtinou, Relaxujme s jógou – záměrem je naučit se soustředit, ale i uvolnit a relaxovat, Taneční kroužek – průprava pro správné držení těla, rovnováhu, vnímání hudby vyjádřen pohybem, průprava pro ZUŠ – klasický tanec, Projekt „Co se skrývá za bludným kořenem“ – seznamování s ekologií formou zábavných úkolů Jsme školka spolupracující s Mensou ČR – projekt na podporu rozumových schopností ve věku 2 – 7 let. V letošním roce jsme se na 2 roky zapojili do Mezinárodního projektu ve spolupráci s partnerským městem Valašského Meziříčí a Čadcou „Život na Valašsku a Kysucách“ v rámci Erasmus+. Děti jsou seznamovány s tradicemi na Valašsku, s písničkami, tanečky i hrami a kulturou, které předvedou na vystoupení v místím kulturním zařízení v červnu 2017 pro veřejnost. Také zde vystoupí děti z MŠ Čadce se svým programem týkající se jejich tradic. V příštím školním roce budeme vystupovat v Čadci i my. Výstupem tohoto projektu bude ilustrovaná publikace o zvycích těchto oblastí. Do budoucna bychom chtěly uspořádat setkání těchto MŠ v rámci sportovního odpoledne.

Děti také pravidelně navštěvují kino, divadelní a kouzelnické představení, hvězdárnu, knihovnu. Do MŠ pravidelně přijíždí ornitolog a probíhá ukázka dravců. Předškolní třídy navštěvují HZS, PČR, RZP. Účastníme se na festivalu Mateřinka, děti z Kamarádů pravidelně vystupují na Vítání občánků. Pro rodiče připravujeme besídky – Vánoční a ke Dni matek, na závěr školního roku pořádáme Zahradní slavnost.

Několikrát ročně se zúčastňujeme výtvarných soutěží např. „Co se skrývá pod střechou Šapita“, „Auto mých snů“, nebo výstav. Zapojujeme se do soutěže „O nejkrásnější vánoční stromeček“ pořádané městem. V poslední době jsme se zapojili a krásně umístili např.: 1. místo Besip kolektivní práce na téma „Bezpečně na výletě“ 1. místo Besip kolektivní práce na téma „Železniční přejezd“ 2. místo Besip kolektivní práce na téma „Železniční přejezd“ 3. místo Besip individuální práce na téma „Železniční přejezd“ 1. místo Besip individuální práce na téma „Bezpečně na výletě“ 2. místo Besip individuální práce na téma „Bezpečně na výletě“ 1. místo HZS individuální práce na téma „Požární ochrana očima dětí“ 3. místo HZS individuální práce na téma „Požární ochrana očima dětí“ Každoročně se zapojujeme do soutěže u SDH a pravidelně obhajujeme přední místa. Nyní jsme zapojení v celostátní soutěži organizované společností PEZ.

Během školního roku paní učitelky zdobí prostory MŠ podle ročního období a v době předvánočních svátků probíhají výtvarné dílničky, které jsou završeny Vánočním jarmarkem, kde se děti můžou pochlubit svými výrobky, které vyrobily se svými rodiči, nebo ve třídách.

Pravidelně pořádáme pro děti: Čertovský den, Čarodějnický den, Barevný týden, Velikonoce na zahradě. V průběhu školního roku pořádáme sportovně zaměřené akce s rodiči: Nedělní turisticko-poznávací výlet zakončen Drakiádou, Uspávání broučků – Lampiónový průvod, Nedělní lyžování, Olympiádu na ledě, Karneval na ledě.

V naší MŠ sbíráme vršky z PET láhví, které následně věnujeme pro charitativní účely.

Naše školka Vyhlídka je výjimečná a jedinečná a jsme na ní moc pyšní.

Velké Němčice

Naše „Sluníčková mateřská školka“ je trojtřídní a nachází se v městysu Velké Němčice. Naším záměrem je vytvořit takové klima školy, které dává dětem základ ke správným postojům k přírodě a okolnímu světu, snažíme se v dětech vypěstovat kladný vztah k místu, ve kterém žijí – vypracovaný projekt „Můj domov je tam, kde to dobře znám aneb umíme se dívat kolem sebe a poznáváme práci a řemesla jiných“. V rámci tohoto projektu děti navštěvují místní podnikatele, pěstitele a chovatele, seznamují se s náplní jejich práce a učí se vážit si lidské práce a jejich výsledků.

Na začátku školního roku pořádáme společné odpoledne s rodiči (Dýňování, Řepobraní, Jablíčková slavnost, Vykutálené bramborování, Uspávání broučků, Podzimní královna). Seznamujeme děti s kulturními tradicemi, některé z nich udržujeme a učíme děti, aby si jich vážily – pořádáme vánoční dílničky v Kulturním domě ve spolupráci s místním mateřským centrem a vánoční zpívání u příležitosti rozsvícení vánočního stromu. Na oslavu svátku sv. Barbory roznášíme každoročně větvičky (Barborky) místním občanům. Místní farář v převleku Mikuláše navštěvuje mateřskou školu a obdarovává děti mikulášskou nadílkou. Společně s dětmi zdobíme vánoční stromeček a rozbalujeme dárečky od Ježíška. Po Vánocích dodržujeme tradici Tří králů s návštěvou místního kostela a prohlídkou Betléma. Dále pořádáme maškarní rej – Karneval v Kulturním domě, vítání jara, vyrábíme Morenu a vynášíme ji do řeky Svratky, slavíme velikonoční svátky a období půstu, hledáme poklad velikonočního zajíčka a pořádáme tvořivé velikonoční dílničky ve spolupráci s mateřským centrem. Slavíme Den čarodějnic v převlecích a pálíme všechno zlé. Formou zábavného týdne slavíme Den dětí (soutěže, malování na chodník a na plátno, sportování na zahradě se zábavným doprovodným programem). Na závěr školního roku pořádáme pro děti výlety a slavnostní rozloučení se školním rokem a dětmi, které půjdou do školy. Ve spolupráci s Městysem Velké Němčice každoročně vystupujeme při oslavách ke Dni seniorů, ke Dni matek a Vítání občánků.

V tomto školním roce naše mateřská škola oslavila 70. výročí od založení a součástí programu bylo také slavnostní otevření nově zrekonstruované školní zahrady. Na začátku školního roku zahajujeme kurz pro předškolní děti Edukativně – stimulační skupiny. Tento kurz dítěti poskytne podněty a materiály k rozvoji schopností nezbytných pro snadný začátek povinné školní docházky. Během lekcí je přítomen i rodič dítěte. Dále pořádáme pro rodiče besedy na různá témata, zajišťujeme preventivní screeningové vyšetření zraku, logopedickou depistáž a plaveckou výuku pro děti. Rodiče se s námi podílí na realizaci veřejné sbírky Fondu Sidus, jejíž výtěžek je určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení. Zapojili jsme se také do sběru PET víček pro handicapovaná dvojčata.

V rámci environmentální výchovy provozujeme s dětmi v každém ročním období dopolední pochoďáčky do přírody se svačinkou v batůžku na zádech, při kterých mají děti možnost pozorovat měnící se přírodu v závislosti na střídajícím se ročním období, dále hospodářská zvířata, lesní zvířata, hmyz, živé rostliny, stromy, keře a řeku Svratku. Pro environmentální vzdělávání a výchovu dětí spolupracujeme s různými ekocentry a účastníme se výukových programů na různá témata (Cesta chleba na náš stůl, Když jaro zaťuká, Kdo žije v našem rybníce, Do obory za zvířátky, Mravencovo desatero, Babiččina zahrádka a další).

Naše mateřská škola se zapojila do projektu „Celé Česko čte dětem“ a v rámci tohoto projektu navštěvujeme místní lidovou knihovnu, kde si zapůjčujeme knihy s tématikou dle ročního období. Připojili jsme se do systému eTwinning a od prosince 2017 spolupracujeme s mateřskou školou ze Slovenska a předáváme si zážitky, výrobky a fotografie.

V rámci bezpečnosti se děti seznamují s dopravní výchovou a se základními pravidly bezpečnostního provozu formou besed, divadel a návštěvy dopravního hřiště za doprovodu dopravní policie. Spolupracujeme s místními dobrovolnými hasiči, s rychlou záchrannou službou (návštěva a prohlídka sanitky) a Policií ČR. Dále spolupracujeme se základní školou, děti ze základní školy navštěvují mateřskou školu, kde si společně tvoří program.

Zúčastnili jsme se výtvarné soutěže „Školka plná dětí“, „Zelenina plná vitamínů“ a „MiKiho soutěže pro mateřské školy“. Ve výtvarné soutěži „Příroda kolem nás“ jsme se umístili na 2. a 3. místě ve II. kategorii, ve výtvarné soutěži „Malujeme Vánoce“ jsme se umístili na 1. a 3. místě v I. kategorii a ve výtvarné soutěži „Živly“ jsme se umístili na 3. místě I. kategorie. Pro děti pořádá mateřská škola zábavné kulturní programy (divadla, kino, koncerty, kouzelník) a výukové vzdělávací programy. Cílem naší práce je: spokojené děti – spokojení rodiče – spokojený kolektiv mateřské školy J

Vidče

Popis školy a okolí Areál MŠ se rozléhá v klidném prostředí, je obklopen rodinnými domky, nachází se nedaleko centra obce Vidče. Je obklopen zelení, v blízkosti naleznete Obecní úřad, základní školu a víceúčelové hřiště, které bylo otevřeno na podzim roku 2009 za pomoci fondu EU. Naše 2 třídy jsou vybaveny moderním nábytkem, sportovním nářadím i náčiním, postupně se vybavuje moderními pedagogickými pomůckami a hračkami. Zahrada MŠ se skládá ze dvou částí. Jedna část slouží k hrám a pobytu dětí venku. Druhou částí je naše nově vybudovaná a i pro veřejnost otevřena přirodní zahrada, o které se můžete dočíst níže. MŠ má ve svém programu výchovu dětí k EVVO, který stále aktualizujeme a doplňujeme.

Naše projekty Ø Zvyšování kvality předškolního vzdělávání v MŠ Vidče Mateřská škola Vidče, okres Vsetín se zapojila do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP VVV (Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP)

Ø Jsme zapojeni v program Ekoškola.V roce 2013-14 jsme se zapojili do pilotniho programu “ekoškolka.” Úspěšně jsme ho absolvovali a tento rok už je našim čtvrtým. Od února 2016 se pyšníme titulem Ekoškola.

Ø Jsme členy celostátní sítě MŠ EVVO ,,Mrkvička“. Vedením dětí k citlivému přístupu k lidem, zvířatům a všemu kolem nás naplňujeme název a motto ŠVP – „Všem se nám tu dobře žije, vždyť jsme školka HARMONIE“.

Ø Jsme zapojeni v projektu Kolegiální podpora v síti Mrkvička zaštítěn EU a MŠMT.

CO NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA NABÍZÍ? Přírodní zahrada Přírodní zahrada se pyšní přírodní zvonkohrou, tunelem, lezoucím totémem, vyvýšenými záhony, ještěrkovníkem, krásným jezírkem obklopeným přírodninami se starou vrbou a vodníkem. Dále pak můžete na zahradě najít kruh nerostů, ovocné stromy a keříky. Nedílnou součástí je krtčí jáma ke které vede skalkový chodníček, bylinková spirála, a také zelená učebna-pergola se zelenou, rostlinami porostlou střechou kterou děti a učitelky mohou využít k vyučování venku na čerstvém vzduchu..Zahrada se rozprostírá na východní straně školky a tvoří krásně součást venkovní knihovny. Hlavní myšlenkou zahrady bylo vytvořit nejen vzdělávací ale i relaxační centrum pro Videčské občany kde si mohou posedět u rybníčka, třeba s knihou vypůjčenou z místní knihovny. angličtina tenis saunování plavání lyžařský výcvik Jsme Ekoškolka V roce 2013-14 jsme se zapojili do pilotniho programu “ekoškolka.” Úspěšně jsme ho absolvovali a tento rok už je našim třetím. Program spočívá ve zlepšení naší školičky což se týče nejen prostředí ale i jídla, odpadu, šetření vody apod. Ustanovili jsme ekotým který se skládá z dětí a dospělých. Seznamujeme děti s pravidly v přírodě a vedeme je k uvědomování si našich přírodnich zdrojů a jejich důležitost. Děti mají právo vyjádřit svůj názor, co by chtěly ve školce změnit, a ustanovením jejich rolí se učí zodpovědnosti. Máme děti kontrolory vody, odpadu, jídla, prostředí, zvířátek, rybek, apod. Klíčíme mungo a sladíme medem.Sbíráme bylinky a učíme se o nich. Dětem se jejich funkce líbí a jsou na ně pyšné. Věříme, že pomáháme nejen sobě ale i životnímu prostředí okolo nás. V ÚNORU 2016 JSME ZÍSKALI TITUL EKOŠKOLA.

Vlkava

Jednotřídní mateřská škola s 28dětmi v malé obci Vlkava u Mladé Boleslavi. Jsme aktivní škola a pro děti i rodiče pořádáme mnoho zajímavých akcí. Pyšní jsme hlavně na úžasné děti, které k nám chodí do školky 🙂 V roce 2016 jsme získali titul Světová škola. V letošním roce nám bude předán mezinárodní titul Ekoškola. Pokud se chcete seznámit s děním u nás, prohlédněte si naše webové stránky www.msvlkava.cz

Vsetín

Motto: „Vše, co uděláš pro dítě, není zbytečně vynaložené úsilí“. http://www.mskopecek.cz/

Seznámení s mateřskou školou Na Kopečku Škola zřizovaná městem Vsetín je v provozu od 1. září 1989. Je to dvoutřídní škola s kapacitou 53 dětí v malebném prostředí historického centra Horního Města. Je obklopena prostornou zahradou plnou moderních herních prvků. Jsou zde ale i zákoutí, kde děti naleznou klid a intimitu. Velkou výhodou školy je prostorná terasa se zastíněním, kde tráví děti velkou část dne a kde se odehrávají slavnostní okamžiky školy. Umístění školy v okrajové části zástavby umožňuje pestré vycházky. V blízkosti je les a louky, které nabízejí dětem všestranné vyžití, ale zároveň je velmi dobře dostupné centrum města a veškeré kulturní a sportovní dění v něm. Mateřská škola Na Kopečku je líbezná školka milovaná dětmi i rodiči po několik generací. Kam směřujeme – filozofie naší mateřské školy Školní vzdělávací program jsme nazvali „Mámo, táto, děti pojďme si hrát“. A to proto, že nejdůležitějším partnerem jsou pro nás rodiče dětí, které vtahujeme do všech aktivit mateřské školy a celého jejího dění. Jsme malá škola, kde se všichni dobře známe. Snažíme se vytvářet prostředí, kde se bude dítě cítit skoro jako doma. Z vydařených projektů a společných aktivit dětí a rodičů vybíráme: „Den řemesel v MŠ aneb Ten umí to a ten zas tohle a dohromady uděláme moc“ – dlouhodobým cílem je vytvářet úctu k lidské práci, rozvíjet zručnost a dovednost dětí, vhodně podporovat přirozené snahy dětí zapojit se do pracovních činností. „Z pohádky do pohádky“ – dlouhodobý projekt s výjimečným obsahem, jehož smyslem je učit děti vážit si knihy, poznávat moudrost knih, rozšiřování slovní zásoby, naučit se pracovat s knihou. K tomu směřují i dramatizace pohádek pro rodiče a širokou veřejnost, výroba vlastní knihy s dětskými kresbami „O koťátku, které zapomnělo mňoukat aneb Jak se slušně chovat“, která získala 1. místo ve čtenářské soutěži „ Kniha je můj kamarád“. Patří sem i pravidelné předčítání pohádek JUDr. Drápalem ze sousední advokátní kanceláře. „Ochrana přírody a celé planety“ – vést děti k ochraně přírody, aby zůstala krásná i pro další generace. Nedílnou součástí je sběr suchého a nepotřebného pečiva pro zvířátka „Stop vyhazovat do popelnic!“ a společné zasazení tří nových jablůněk. „Pohybem a zdravou výživou ke zdraví“ – vyvrcholením projektu byla velká letní olympiáda dětí, rodičů a bývalých absolventů mateřské školy. Jeden nesl olympijský oheň za zvuků české hymny, další absolventi – přeborníci a mistři republiky v karate – doplnili program ukázkou vrcholového umění v karate. „Bez vody nelze žít – Vodní říše Na Kopečku“ – Vyvrcholením letošního ročníku byla vzdělávací exkurze do obce Modrá na Uherskobrodsku, doplněná o poznávání života v rybníku a kolem něj, čištění okolí řeky Bečvy, ale také společná akce pro děti, rodiče a přátele s vodními dílnami, ukázkou živých ryb i školního vodního kamaráda želváka Leonarda a péčí o něj. Závěrem je slavnostní rozloučení se školním rokem, kdy se z námořníků stanou kapitáni, kteří mohou po splnění záludných úkolů bezpečně vplout do základní školy. „My jsme malí indiáni“ – V roce 2014 získala školka Na Kopečku dotaci od MŽP ČR pro celkovou rekonstrukci budovy MŠ (zateplení budovy a výměna oken). Když se budova školky předvedla po rekonstrukci v celé parádě, tak jsme si ji společně s dětmi a rodiči pojmenovali „Osadou slunce“. S plněním indiánských úkolů, s indiánskými tanci, výpravou s rodiči po stopách bizonů. Na závěr přišlo společné opékání pravých špekáčků z „ulovených bizonů“. „Radost z pohybu – Plesový karneval“ – v pronajatém sále kulturního zařízení připravila škola karneval nejen pro rodiče a děti školky, ale i pro širokou veřejnost, která byla na karnevalovém řádění opravdu hojně zastoupena. „Náš cirkus“ – cílem je seznámit se s baletními mistry, akrobaty, s životem cirkusového prostředí i s drezurou divokých zvířat. Vyvrcholením aktivit je vystoupení cirkusu Kopeček pro všechny rodiče a přátele školy. „Já a babička s dědou“ – cílem je učit se vážit si starých lidí, pomáhat jim, čerpat moudrost ze společných rozhovorů. Důležitá je pro nás spolupráce s denním stacio-nářem Zahrada. Senioři se zapojují do soutěží na stanovištích při aktivitách školy a děti pro ně připravují kulturní vystoupení. „Výtvarný svět očima našich dětí“ – velká výstava výtvarných prací současných dětí i bývalých absolventů s vernisáží v historických prostorách staré radnice. Z dalších aktivit školy: Ojedinělá zkouška požárního poplachu všech zaměstnanců a dětí za asistence Policie ČR a HZS Zlínského kraje. Návštěvy solné jeskyně a předplavecký výcvik dětí. Vzdělávací exkurze a výlety (např. cestování vlakem, ZOO v Lešné, Galaxie ve Zlíně, Džungle ve Vsetíně a další). Pravidelné návštěvy tělocvičny sousední ZŠ Sychrov. Pravidelné návštěvy Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. Návštěva římsko-katolického kostela Nanebevzetí Panny Marie na Horním městě. Pravidelná setkávání se seniory denního stacionáře Zahrada (Diakonie ČCE, středisko Vsetín). Setkávání s německými přáteli z mateřských škol ze Sulzbachu – Rosenbergu (20. výročí). MŠ a veřejnost: Účast s kulturním vystoupením dětí na vsetínském festivalu „Valašské záření“, při vítání občánků, vystoupení pro seniory jubilanty, vystupování s dramatizacemi pohádek v Masarykově veřejné knihovně při čtenářských soutěžích, vystupování pro veřejnost při akademiích MŠ a další. Velmi vítaná je pomoc dětí a rodičů při úpravě školní zahrady, péče dětí o jablůňky, rybíze i bylinkovou zahrádku. A také nezbytný jarní a podzimní úklid na zahradě. Podporujeme aktivní zapojení všech dětí, rodičů a sponzorů do estetizace interiéru a exteriéru školy. Naše úspěchy: Vítězství v celostátní výtvarné soutěži „Marťánci – škola z Marsu“ s dílem „Láska ve vesmíru“ (2016). Dvě první místa v různých věkových kategoriích v mezinárodní výtvarné přehlídce Školka plná dětí v Hradci Králové s předáváním cen na místě společně s rodiči (2015). 1 místo v celostátní výtvarné soutěži „Země očima dětí a fantazie“ v Uherském Brodě s předávání cen na místě společně s rodiči (2015). Velké ocenění za vydání velkého leporela pohádky „O koťátku, které zapomnělo mňoukat aneb Jak se správně chovat“ za účasti a přispění všech dětí (2017). Projekty školy a partnerství v projektech „Společně s námi, MŠ Vsetín, Na Kopečku“ – projekt zjednodušeného vykazování, tzv. šablona na zřízení pracovní pozice chůvy a zkvalitnění předškolního vzdělávání. „Blíž k přírodě – blíž k sobě“ – velmi úspěšný tříletý přeshraniční projekt na vybavení školních zahrad 11 MŠ a ZŠ se slovenskou obcí Pruské. „Místní plán inkluze (MPI)“ – mateřská škola je lokálním partnerem pod vedením Agentury pro sociální začleňování (ASZ ČR) a podílí se významně na přípravě základních strategických dokumentů města. „Společně s námi“ – realizace projektu Diakonie ČCE, středisko Vsetín zaměřeného na podporu vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. „Sněhuláci pro Afriku“ – projekt zaměřený na podporu vzdělávání dětí tohoto kontinentu (např. finanční podpora nákupu jízdních kol). Každoročně společně s rodiči přispíváme formou projektu – FOND SIDUS – na vybavení motolské a olomoucké dětské kliniky. Mateřská škola otevřená studentkám – budoucím učitelkám Mateřská škola předává i umožňujeme získat zkušenosti studentům Střední pedagogické školy Kroměříž a Přerov i studentům SOŠ Josefa Sousedíka ve Vsetíně. Je to jen málo z výčtů aktivit této MŠ. Naší největší motivací a hnacím motorem je spokojenost dětí a jejich rodičů. Jsme rádi, že se dětí i v dospělosti do mateřské školy vracejí a s láskou vzpomínají na léta ve své školce strávená. Nejvíce dokáže zahřát u srdce každého učitele poznání, že jejich práce a úsilí nebyly marné.

Zámrsk

Mateřská škola Zámrsk sídlí v historické budově, která je majetkem obce. Je zde umístěna od roku 1960. Původně měla dvě třídy,od roku 1988 je jednotřídní. V průběhu uplynulého období došlo k rozsáhlé rekonstrukci a úpravám interiéru a exteriéru MŠ. Z původně oddělených místností – herny, ložnice a jídelny vznikla jedna místnost, ve které jsou vytvořeny různé hrací koutky, které dětem nabízejí soukromí i možnost spolupráce. Z části bývalé ložnice bylo vybudováno víceúčelové pódium, pod nímž jsou skříňky, které slouží jako úložný prostor pro matrace a polštáře s přikrývkou. Podium je tak využíváno k dětským hrám, pohybovým aktivitám i polednímu odpočinku. V dalších zákoutích je terapeutický bazén s míčky a skluzavkou, hudební nástroje, bohatě vybavený koutek s kuchyňkou, dětskou lednicí, troubou a pračkou, počítačový koutek pro děti s připojením k internetu i tiskárně, ve stěně sousedící s umývárnou je zabudované piano. Podlaha z parket je částečně pokryta kobercem s dopravní tematikou. Ke stolování a výtvarným činnostem slouží stolky s barevnými deskami. MŠ je průběžně dovybavována novým nábytkem, zařízením a pomůckami. Hračky jsou dětem volně dostupné – v nábytku odpovídajícím výšce dětí a zásuvkách s průhlednou čelní stěnou. Hračky jsou voleny tak, aby odpovídaly požadavkům a potřebám dětí předškolního věku. Nabídka učebního materiálu, stavebnic a stolních her je pestrá, jsou zastoupeny i nové netradiční pomůcky pro rozvoj poznání – koupené i vlastní výroby. Okno vedoucí do zadní části zahrady bylo vybouráno a nahrazeno dveřmi, které vedou na nově zbudovanou zastřešenou terasu velikosti 6 x 6m s vyřezávaným zábradlím, která je přístupná z herny i ze zahrady. Lze ji tak využívat při příznivém počasí k dětským hrám již od brzkých ranních hodin i ke cvičení. Terasa je vybavená ergonomickými stoly a židličkami, houpacími sítěmi a dalšími herními prvky – dalekohledem, kormidlem, pracovním ponkem s nářadím. V šatně jsou nové skříňky na oděv a obuv, ozdobené lavičky a skříň na ukládání čistého ložního prádla. Všechny prostory zdobí dětské práce. Dětská umývárna se proměnila ve vodní říši, které dominuje mořská panna s nezbytnou rybářskou sítí, kotvou, majákem, záchranným kruhem, kormidlem a sudem. Dětským toaletám zavládli piráti s korábem a nezbytnými pirátskými pomůckami, s mořskými živočichy, truhlou s poklady i africkým bubnem. Ve všech prostorách byly kryty radiátorů nahrazeny novými, barevnými. Výrobky z keramické hlíny vypalujeme ve vlastní keramické peci. Celkovou rekonstrukcí prošla i kuchyně se šatnou, sprchovým koutem a toaletou pro personál. Stravovací zařízení tak splňuje všechny hygienické normy. Zcela zrekonstruována byla také ředitelna. Strop byl snížen a zakryt sádrokartonem, byly provedeny nové rozvody elektřiny, zabudován trezor, položeny nové parkety. Místnost byla vybavena zcela novým, na míru vyrobeným nábytkem a kancelářskými křesly. Ředitelna je vybavena počítačem a notebookem s tiskárnou a skenerem s připojením k internetu. Vstupní dveře do mateřské školy i dveře pro vstup ke kuchyni jsou otevírány pomocí domácího telefonu. Budovu chrání zcela nová střecha, pohyb po zahradě je příjemný i díky nově položené barevné dlažbě a nášlapným kamenům. Chodník ve tvaru oválu umožňuje dětem i bezpečnou jízdu na kolech a dětských vozítkách. Ochranné přilby, které děti při jízdě používají a trampolína, byly z části nakoupeny i za finance získané sběrem druhotných surovin.V zadní části zahrady bylo vybudováno sprchovadlo s přívodem vody z umývárny. Vchod do budovy zdobí maskot školky skřítek Ekolík, vyřezaný ze dřeva o velikosti 1 x 1 m. Kolem vnitřních stran budovy byly upraveny a osázeny květinové záhony. Likvidace odpadních vod byla v roce 2016 vyřešena napojením na obecní kanalizaci. V následujícím období je plánován ještě nákup nových laviček a zahradních stolků, oprava fasády budovy, dovybavení zahrady hracími prvky. Školní vzdělávací program a akce MŠ Zámrsk ŠVP „Na jedné planetě“ je zaměřen především na orientaci v koloběhu života v přírodě, seznámení s lidovými zvyky a tradicemi a rozvíjení úcty k životu ve všech jeho formách a s tím související ochranu životního prostředí. Tematicky je rozdělen do čtyř okruhů – podle ročních období. V jednotlivých blocích se děti seznamují s charakteristickými znaky jednotlivých ročních období, děním v přírodě, činnostmi a lidovými zvyky a tradicemi. Celým rokem děti provází maskot mateřské školy – skřítek Ekolík, jehož snahou je rozvíjet u dětí lásku k živé i neživé přírodě a zprostředkovat jim poznatky o nutnosti, možnostech a smyslu ochrany životního prostředí. Významnou součástí je i seznamování s kulturními zvyky, upevňování mezilidských vztahů, rozvíjení samostatnosti, spolupráce a komunikace a rozvoj osobnosti dětí. Nedílnou složkou je úzká spolupráce s rodiči, pořádání akcí pro děti a rodiče i mimo provozní dobu MŠ, oživování lid. zvyků, návštěvy a pořádání kulturních, sportovních, zábavných akcí i pořadů a programů s ekologickou tematikou, oslavy Dne Země, sběr druhotných surovin, účast v soutěžích s ekologickým a výtvarným zaměřením, tvorby vlastních atlasů a herbáře, výlety, exkurze, kulturní vystoupení, návštěvy divadelních, tanečních a hudebních pořadů pro děti, předplavecký výcvik, apod. Spolupracujeme i s okolními mateřskými školami – mnohaletou tradici má lehkoatletický trojboj jednotřídních mateřských škol, sportovní den škol vysokomýtska a tzv.DOBZA – zábavné dopoledne pro děti MŠ Zámrsk a MŠ Dobříkov. Mezi velmi zdařilé již tradiční akce pro dětí s rodiči patří např. výroba „Podzimníčků“ –podzimních výrobků z přírodních materiálů a Drakiáda. Nezapomínáme ani na dýňové , velikonoční či čarodějnické tvoření, každoroční svatomartinské oslavy, Mikukáškou nadílku, Tříkrálové putování, masopustní veselí zakončené maškarním karnevalem, vynášení Moreny, pasování předškoláků na školáky s odpoledním zábavným i naučným programem, diskotékou a nocováním ve školce. Veškeré dětské práce zdobí interiér mateřské školy. Veřejnost si dětské práce i každoroční tablo s předškoláky může prohlédnout i ve výloze místní prodejny. Nechybí ani vánoční a jarní besídky pro rodiče s posezením, které se mnohdy protáhne až do večerních hodin. Jarní besídky bývají zároveň vyvrcholením projektu, který daným školním rokem prolíná. Vedle tradičních akcí a projektů realizujeme nové, reagující na aktuální situace či dění. V období volby prezidenta to byla např. velmi úspěšná volba prezidenda či vlastně prezidentky třídy. V loňském roce, který byl tematicky více zaměřen na živou přírodu, měly děti možnost pozorovat přímo ve třídě vývojová stadia motýla martináče hedvábného. Letošním rok je mimo jiné více zaměřen na rozvoji čtenářské gramotnosti se zapojením rodičů i žáků místní ZŠ, kteří po několik pátků v četbě před odpočinkem vystřídali paní učitelky. Obrázky titulních stran přečtených knih jsou k vidění na „Čtenářském stromě“ v šatně. Projekt byl zakončen besedou a výtvarnou dílnou s autorem knihy Pišlické příběhy“ Václavem Kvapilem a exkurzí do městské knihovny v Chocni spojenou rovněž s výtvarnou dílnou a poslechem četby. K informaci rodičů i veřejnosti slouží webové stránky www.zamrsk.cz, sekce mateřské škola, kam pravidelně vkládáme aktuality, fotografie či jídelní lístek. Lze zde najít informace o škole a v odd. „Přečtěte si o nás“ historii i podrobnější informace o jednotlivých školních rocích.

 Zbraslav u Brna

Život na vesnici, která je ze všech stran obklopena lesy, přímo vybízí k jejímu využití při vzdělávání dětí. K budování kladného vztahu k přírodě i její ochraně využíváme projekty zpracované učitelkami, letos např. celoroční projekt s názvem Putování skřítka Ostružinky. Zajímavým se stal pro děti program Stanice Pavlov, která se stará o handicapovaná zvířata. Přeci jenom sova létající po třídě není běžnou věcí. Malý vydrýsek běhající mezi dětmi také ne. V předminulém roce jsme využili možnost zapojit se do projektu Rezekvítku a Lamacentra Hády s názvem „Čtyři roucha přírody“. Ukončením projektu naše spolupráce nekončila, ale pokračuje návštěvami lamiček a sledováním jak „naše“ oskeruška, kterou děti na kopci Hády zasázely, roste. Na tento projekt navazoval projekt Střediska volného času Lužánky „Skládám, tvořím, myslím“, který byl zaměřený na rozvoj polytechnického vzdělávání, ale zahrnoval i část zaměřenou na environmetální vzdělávání a tak nám na školní zahradě vznikly škvoří domečky i hmyzí hotely. Že je třeba o přírodu pečovat i v mateřské škole je vidno z barevných odpadkových košů v jednotlivých třídách i dalších prostorách mateřské školy. Dlouhodobý projekt na třídění odpadu s názvem „Kam se ztratila voňavá rosa“ se prolíná s Ekoabecedou Recyklohraní, v němž je naše mateřská škola přihlášená. Děti se aktivně zapojují do jednotlivých úkolů. Recyklaci v praxi si mohly děti osahat v KOVOZOO ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Děti své vědomosti a dovednosti na zmíněné téma uplatňují opakovaně na EKO dni s Kometou, kde je správné roztřídění sesbíraných odpadků nemůže zaskočit. Poznatky z přírody a možnosti jejího využití ke hrám a vzdělávacím aktivitám děti využívají i v dalších soutěžích – a tak vznikla vítězná fotka čertíků v lese, protože „pohádkové bytosti patří do lesa“. V dnech příštích dnech s napětím čekáme na další vyhodnocení soutěžního klání – Lesní svět. Knihovnička plná knih, na kterých je znát, že dětskýma rukama prochází několikrát denně, je také zdrojem neustálého objevování zajímavých věcí. Díky projektu Celé Česko čte dětem, měly děti možnost poslechnout si pana Michala Horáčka předčítat z knihy Krysáci. Celá akce, která se konala v Brně, byla organizátory připravena velice dobře. Jenom škoda, že akce v tomto projektu jsou většinou mimo dosah Brna a blízkého okolí. Rozvíjet myšlení, nebát se odpověď na otázku, vytvářet vlastní názor, hodnoty a přesvědčení se snažíme metodami RWCT. V minulém měsíci měly děti možnost rozvíjet svoji tvořivost, podnikavost, finanční gramotnost a osobní hospodaření díky firmě JA Czech a jejich materiálů JA Moje první peníze. Odpovědi na otázky – Proč nespadne vysoká věž? Jak postavit dům? získávají děti v rámci projektu Malá technická univerzita. Podnikavost a tvořivost našich dětí se odráží v soutěžích, kde se umisťují na předních místech – Rytíř z Nosu, Reflexní děti, Říše divů, Kreativní sešit. Tohle není výčet všeho, co naše Mateřská škola Zbraslav dětem nabízí, ale potřebuji ještě prostor pro to, abych zmínila co nás dospělé těší a naplňuje a to jsou nadšené děti, kterým vadí, že v sobotu a v neděli je školka zavřená. Rodiče, kteří umožňují dětem prožít něco, s čím se běžně nesetkávají, dopřávají jim zážitky, které děti získávají v naší obci, ale i na výletech desítky kilometrů od Zbraslavi. Všechno tohle by nešlo bez nadšení a ochoty zaměstnanců mateřské školy, kteří nehledí na pracovní dobu a připravují společné akce dětí, jejich rodiče i prarodiče – seznamovací párty, vypouštění balónků Českému Ježíškovi, Piškotéka atd. Vždyť co chtít víc? Děláme to, co nás baví a naplňuje. Máme úžasné děti a bezvadné rodiče, kteří podporují své děti i naši mateřskou školu. Možná se Vám bude zdát, že tohle není nic nového, že je to přeci normální. Ale není. Vždyť kolik lidí kolem nás chodí do práce s radostí, úsměvem a očekáváním? My chodíme! A stejně tak i děti. A když jsou spokojené děti, jsou spokojení i rodiče. A teď mi řekněte? Co chtít víc?