Domů Soutěže Inovační firm...

Inovační firma Zlínského kraje 2010

0

ZLÍN – Pokud jste majiteli či představiteli firmy, která inovuje svoji produkci a aktivně působí ve Zlínském kraji, máte možnost získat titul „Inovační firma Zlínského kraje 2010“ v rámci 2. ročníku stejnojmenné soutěže. Termín pro přihlášení do této soutěže trvá do 23. června 2010.

Soutěž, konaná již druhým rokem pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka, hodnotí firmy na základě přihlášek s popisem jejich konkrétní inovační aktivity a obecně přístupu k řešení inovací. Reálnou šanci na úspěch v soutěži mají firmy, které v minulém roce dosáhly díky inovacím svých výrobků, služeb, procesů či technologií dobrých výsledků při rozvoji svého podnikání.

Organizací soutěže je pověřeno Technologické inovační centrum s.r.o., které provozuje internetové stránky soutěže www.inovacnipodnikani.cz/soutez. Zde zájemci naleznou všechny potřebné informace o soutěži, včetně jednoduchého registračního formuláře a přihlášky. Vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční na podzim 2010.

Kritéria hodnocení soutěže jsou nastavena takovým způsobem, že nezáleží na velikosti či ekonomické síle firmy, ale na kvalitě inovačních aktivit a obecně přístupu firmy k inovacím. V pilotním ročníku této soutěže zvítězila společnost 5M s.r.o. z Kunovic a představitelé Zlínského kraje navíc udělili čestná uznání za inovační aktivity firmám KOMA MODULAR CONSTRUCTION s.r.o. a TAJMAC-ZPS, a.s.

Příležitostí pro účastníky soutěže je, kromě možnosti získat prestižní ocenění udělené představiteli Zlínského kraje, také publicita oceněných firem a prezentace jejich činností široké veřejnosti. Toto bude zajištěno formou článků, rozhovorů, brožur, výstav apod. zejména na regionální, ale také i na národní a mezinárodní úrovni, s přispěním partnerů soutěže a Zlínského kraje.

Oceněným společnostem letošního ročníku soutěže bude udělen titul „Inovační firma Zlínského kraje 2010“ a hejtmanství ve spolupráci s partnery soutěže podpoří mediální prezentaci těchto firem. Publicita vítězných firem na národní úrovni bude zajištěna také prostřednictvím partnerství s Asociací inovačního podnikání ČR. Na evropské úrovni budou výsledky prezentovány s využitím kanceláře Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu a v rámci dalších mezinárodních prezentačních aktivit Zlínského kraje.

Soutěž oficiálně podporují partneři Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje, Česká spořitelna, Asociace inovačního podnikání ČR, Czechinvest, Regionální podpůrný zdroj s.r.o., Obchodní a hospodářské komory ve Zlíně, Uherském Hradišti, Kroměříži a Vsetíně, Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s., Podnikatelský inkubátor Kunovice – Panský Dvůr s.r.o., Regionální centrum kooperace a.s. a Valašskokloboucké podnikatelské centrum, s.r.o.

Mediálními partnery soutěže jsou měsíčník Moravské hospodářství, agentura Mediafax, RTA Zlín, TV Slovácko, Radio Čas, měsíčník Okno do kraje a regionální periodika Spektrum Rožnovska, Dobrý den s kurýrem, Zlínský deník a Valašské internetové noviny.

Bližší představení soutěže formou krátkého videospotu můžete shlédnout na internetové stráncewww.youtube.com/watch?v=lk-z53HC9HY