Domů Soutěže Dejte hlas Mo...

Dejte hlas Moderní firmě

0

Soutěž Moderní firma 2010 postoupila do dalšího kola. Porotci soutěže už vybrali tři firmy s nejlépe propracovanou marketingovou strategií. O tom, která firma bude oceněná titulem „Moderní firma 2010“ teď rozhodnete vy. Stačí dát hlas svému favoritovi na stránkách www.moravskehospodarstvi.cz .

Oborníci na marketingové strategie ze společnosti LifeWeb vybrali z desítek přihlášených firem ty nejzajímavější. Zaměřili se na vizi, webovou prezentaci a takzvaný identity corporate design (ICD). Nejpropracovanější materiály zaslaly firmy ECENTRE, FREEBONE a INFINITY. Zvláštní ocenění získala společnost OKD.

Firmy, které se do užšího výběru nedostaly, ale nezůstanou bez ceny. Společnost LifeWeb nabízí všem přihlášeným firmám hodinovou konzultaci zdarma.

„Cílem soutěže je upozornit na nové trendy, které se v oboru firemní identity a webových prezentací objevily v posledních letech. Soutěžící mají možnost prověřit sílu své prezentace v porovnání s konkurencí, ale také odborně zanalyzovat efektivitu svých marketingových nástrojů,“ uvedla šéfredaktorka Moravského hospodářství Veronika Hrdá.

Hlasování o vítězi potrvá do 15. listopadu.

Kdo a proč postoupil do finále?

ECENTRE

Vize:

+ originální koncept, „Snižuje provozní náklady a omezuje korupční prostor.“

Identita:

+ výraznost, barevnost, jednotně užívané, propagační materiály,…

– nejasné odlišení firmy eCENTRE od produktu CENTRES, matoucí.

Web:

+ výborně zpracovaná prezentace produktu, referencí a ohlasů v médiích

Společnost eCENTRE disponuje jasným konceptem propracovaným do všech detailů, od kvalitně a originálně zpracované vize, po důsledně vytvořené propagační materiály. Tyto materiály, které jsme měli možnost prostudovat, měly jasnou koncepci a vzor, který nedisponoval z marketingového hlediska žádnými výraznými nedostatky, naopak efektivně využíval jednoty korporátní identity. Jediná drobnost, která by se této identitě dala vytknout, je velká podobnost názvu společnosti a jejího produktu CENTRES, což může vést k záměně. Web společnosti eCENTRE aktivně komunikuje s návštěvníkem a efektivně využívá odkazů a referencí v médiích.

INFINITY

Vize:

+ jasně definovaná a propracovaná vize

Identita:

+ Jednotná barevnost, grafická úroveň propagačních materiálů

– nejednotné užívání ® – jednou je u grafického symbolu, podruhé u celého loga, jindy vůbec.

Společnost Infinity disponuje jasnou a propracovanou vizí, zpracovanou pro všechny skupiny zákazníků a partnerů, kterou lze shrnout mottem „Náš IT – VÁŠ ÚSPĚCH“. Disponuje profesionální a sehranou identitou, která jasně vyjadřuje jak komplexnost, tak i přehlednost služeb. Stejně působí i firemní web společnosti, který je jednoduchý, přehledný a dostatečně informativní zároveň. Drobnou výtkou k užívání identity je občasné užívání znaku ® v logu, který se na některých materiálech objevuje a na jiných nikoli.

FREEBONE Vize:

+ jasná vize, včetně zřetelného vymezení vůči konkurenci

Identita:

+ Výrazná barevnost, logomanuál, Facebook, Twitter,

– Občasná nejednota užívání loga, například: použití stínované varianty na letáku.

Společnost Freebone působí dojmem mladé a dynamické společnosti se svéráznou originalitou některých forem propagačních materiálů. Má velmi jednoduše a srozumitelně zpracovanou vizi, která jasně definuje, čím je Freebone výjimečná a čím se odlišuje od konkurence. Zřetelně se definuje heslem „bavíme se internetem“ a cílem dovést optické vlákno až do domu svých klientů. Webové stránky jsou přehledné, navíc využívají propojení se sociálními sítěmi. Jediným nedostatkem identity společnosti Freebone je časté rozdílné používání loga v různých variantách a grafických úpravách.

Zvláštní ocenění

OKD

Vize:

+ Silné emociální motto a celá vize: „ze země pro zemi“

Identita:

+ Grafický manuál, dokonalé užívání na propagačních materiálech.

Web:

+ Jednotný v rámci identity, kvalitně napsané texty.

Společnost OKD je ukázkou kvalitního zpracování všech složek identity moderní společnosti. Sleduje jasnou vizi, která je nejen detailní ve své filosofii, ale je také jednoduše a přitažlivě sepsaná. Propagační materiály bez výjimky dodržují pravidla, stanovená profesionálním grafickým manuálem. Webové stránky jsou velmi přehledné a rovněž na nich nenajdete žádný rozpor s jednotnou identitou. Celkově OKD po právu působí jako profesionální společnost, která má pečlivě vyřešené i ty nejmenší detaily.

Kdo je LifeWeb?

LifeWeb je společnost zaměřující se na odhalování a naplňování potenciálu společností. Ve svém projektu Moderní firma dlouhodobě sleduje zvyšování konkurenceschopnosti firem, nabízí konzultační a poradenské služby, na které navazuje technická realizace konkrétních projektů.

Konzultanti Moderní firmy pomáhají svým klientům hledat nové možnosti a cíle v jejich podnikání a navrhují efektivní cesty k jejich dosažení. Jádrem jejich práce je hlavně inovační přístup k budování firemní identity, ale také využití nových technologií, například současného fenoménu sociálních sítí jako je například Facebook a další.

Mezi ostatní projekty společnosti LifeWeb patří mimo jiné BOOOST.cz, který se věnuje rozvíjení osobnostního potenciálu. V neposlední řadě využívá LifeWeb také své zkušenosti v progresivních oborech, jako jsou mobilní technologie.

„Know-how jak docílit růstu konkurenceschopnosti jsme získali především na stážích a školeních ve velkých zahraničních společnostech, například v Německu, Belgii, Dánsku či v Holandsku. Důkazem, že to funguje, jsme my sami. Už čtyři roky dodržujeme to, co jsme se naučili. Máme meziroční růst obratu o 400 procent i v době krize a to bez jediné půjčky či investice. Firmu jsme vybudovali de-facto od nuly, na zelené louce.“ uzavírá majitel a ředitel společnosti LifeWeb Petr Ludwig.

www.lifeweb.cz www.moderni-firma.cz