Domů Soutěže Vyberte nejkr...

Vyberte nejkrásnější náměstí či náves!

3
Nejkrásnější náměstí či náves

Hlasování v soutěži „Nejkrásnější náměstí či náves“ o půlnoci 15. října skončilo. Finalisté v něm získali bezmála sedm tisíc hlasů. Kdo zvítězil ve veřejné anketě a koho ocenila porota, vyhlásí organizátoři soutěže 24. listopadu 2015 na konferenci Moravské obce a města. Vítěze následně představíme na stránkách Moravského hospodářství.

Soutěž Nejkrásnější náměstí či náves, kterou vyhlásilo Moravské hospodářství ve spolupráci s Nadací Partnerství, se přehoupla do finále. Seznamte se s veřejnými prostory, které v konkurenci 71 měst a obcí z celé České republiky nejvíce oslovily naši porotu. Svými hlasy rozhodnete, kdo stane na stupních vítězů. Hlasovat můžete pro své favority každý den až do 15. října 2015. Výsledky soutěže budou vyhlášeny na konferenci Moravské obce a města letos v listopadu a následně na stránkách Moravského hospodářství. Jedno náměstí a jednu náves dle svého výběru ocení i porotci.

záštity_soutěže

Architekti Robert Sedlák a Jan Šépka, zahradní architekt Zdenek Sendler a socioekonom bydlení Petr Gibas se při výběru finalistů nezaměřili jen na vzhled. Mezi nominovanými pečlivě hledali znaky citlivého uchopení veřejného prostoru, které dokazují, že se realizátoři zamýšleli nad jeho účelem.

Všichni přihlášení prokázali, že zvelebení svých náměstí či návsí a péči o ně věnují mnoho času, prostředků a úsilí. U postupujících potom porota nejvíce ocenila nenásilný přístup, který zachovává genia loci a ctí zásadu, že méně je někdy více.

Kvalita přihlášených náměstí ukázala posun ve způsobu uvažování jejich autorů i zastupitelů měst. Stále větší pozornost věnují citlivému řešení dopravy, bezbariérové dostupnosti, kvalitě použitých materiálů i kompozičním principům v detailu i širších vztazích. Historické poselství se v těch nejlepších případech přirozeně snoubí se zakomponováním soudobých kvalitních prvků a vytvořením zázemí pro společenské akce.

Přesto jsou tu ale i rizika. Jedno takové představuje například snaha o „okrášlení“ prostoru náměstí prostřednictvím nehodících se nádob osázených různými květinami či stromy, která se nevyhnula ani některým finalistům. Porotci doporučují naopak opatrné použití vegetačních prvků, zvláště na náměstích s historickou hodnotou parteru a okolních staveb.

V soutěži se objevily také příkladné návsi, které jsou udržovány nebo byly obnoveny se  zachováním jasného a uceleného výrazu. Obce přitom čelí mnohým, zhusta zděděným výzvám. Kolektivizace zemědělství v některých případech zpřetrhala historické vazby a někdy nenávratně poznamenala nejen krajinu, ale i vztah k půdě, statkům, rybníkům, stromům a kulturnímu dědictví, ke kterému patří i náves a její uspořádání. Druhá nástraha, které se často nedaří vyhnout, má velmi aktuální podobu snahy naplnit dotační tituly. Ty do vesnic a především návsí někdy necitlivě vnáší dětská hřiště, zastávky, altánky nebo druhově nevhodnou zeleň. Příležitost naopak představuje probíhající renesance kulturních tradic.

Návsím podle porotců nejvíce prospívá rehabilitace rybníků, předzahrádek, využití kvalitních a tradičních materiálů na ploty nebo mobiliář. Obce se vůbec nemusí bát nahradit nadužívanou zámkovou dlažbu štěrkovými či kamenem dlážděnými cestami nebo pojízdnými trávníky. Důležitou roli hrají i dobře zvolené druhy stromů. Finální krok poté může představovat vypořádání se s dědictvím socialistických prodejen Jednot a kulturních domů.

Kritéria poroty pro postup do druhého kola soutěže a veřejného hlasování nejlépe naplnilo pět náměstí a čtyři návsi. Jedno místo v kategorii návsí se porotci rozhodli ponechat neobsazené.

JAK HLASOVAT? Není to nic složitého. Za představením finalistů v každé kategorii (Náměstí a Náves) najdete anketní okénko. Označte v něm svého favorita, vyplňte bezpečnostní kód, ať poznáme, že nejste robot a klikněte na tlačítko „Hlasujte“. Hlasovat můžete každý den, v každé kategorii platí vždy jeden hlas z jednoho prohlížeče. Pokud redakce odhalí jakýkoliv pokus ovlivnit hlasování prostředky mimo hranice „fair play“, vyhrazuje si právo hlasy z celkového součtu vyřadit.

NÁMĚSTÍ (*města)

Havlíčkův Brod (Kraj Vysočina)

Havlíčkův Brod

Havlíčkovo náměstí si prošlo před čtyřmi roky rozsáhlou rekonstrukcí, která ukazuje, jak dokáže promyšlený a ohleduplný přístup znovu odhalit malebnost a účel veřejného prostoru. Potlačením rozbujelé zeleně se podařilo otevřít pohled na celé náměstí a podtrhnout efekt místních dominant, mezi které kromě krásných renesančních a barokních domovních štítů patří i Mariánský sloup, kašna nebo při rekonstrukci odhalená studna. Oceňujeme, jak nenuceně se zde snoubí historie s využitím moderních materiálů mobiliáře, mezi kterými hraje prim ocel a dřevo. Doprava je na náměstí přítomna, ale její efekt není rušivý ani zbytečně zdůrazňovaný stavebními prvky či vodorovným značením. Přednost má jednoznačně pohyb chodců. Vyzdvihnout je nutné i pečlivé projednání projektu rekonstrukce s občany města nebo druhově zajímavou skladbu stromů.

Hlučín (Moravskoslezský kraj)

Hlučín1

Působivost čisté, obdélníkové dispozice Mírového náměstí neruší přílišný akcent na přítomnost zeleně. Té je dopřán prostor v centru prostranství v podobě čtyř vzrostlých kaštanů doplněných o kašnu. Je jen škoda, že celkový dojem kazí nepříliš citlivé rozmístění truhlíků s tújemi po obvodu náměstí. Hlavní roli hraje ale otevřený, dýchající prostor a ničím nerušený pohled na zrekonstruované domy. Kvitujeme nápadité dláždění, které svou skladbou přispívá nejen k vymezení funkčních ploch, ale jsou do něj zakomponovány i stopy minulosti – například půdorys zaniklé kaple sv. Jana Nepomuckého vyznačený pomocí původních kamenů ze základů kaple. Náměstí poskytuje velkorysý prostor pro pohyb chodců a konání kulturních akcí. Doprava má místo po obvodu prostranství, kde se také nachází dostatek parkovacích míst.

Nový Jičín (Moravskoslezský kraj)

Nový Jičín 1

FOTO: Oto Nepilý

Zlatým pokladem Masarykova náměstí jsou krásně dochované a zrekonstruované měšťanské domy, které po celém obvodu lemují podloubí. Naše sympatie si získalo především tím, že se jejich efekt podařilo nerozmělnit zbytečnými architektonickými extravagancemi ve „volné“ centrální části prostranství. Naopak, zvolené moderní, zejména vodní prvky jsou decentní a s historickým prostorem nebojují, ale přirozeně doplňují jeho vyznění. V letních měsících navíc poskytnou vítané osvěžení. Náměstí však i nadále vévodí barokní morový sloup. Doprava je omezena pouze pro zásobování, celé náměstí je jinak pěší zónou. Ovzduší zde proto nezatěžují výfukové plyny, což určitě potěší i návštěvníky mnoha kaváren a obchůdků po obvodu náměstí. Diskutabilní je pouze rozmístění žardiniér s květinovou výzdobou a truhlíků se stromky.

Úterý  (Plzeňský kraj)

Úterý 1

Na úterském náměstí na první pohled zaujmou středověké a citlivě opečovávané hrázděné domy, díky nimž hledá v rámci České republiky jen těžko konkurenci. Pojetím centrálního prostranství poté dokazuje, že méně je někdy více. Takto unikátní prostor si zasluhuje pokornou a velmi jemnou rekonstrukci, které se mu naštěstí také dostalo. Bylo by totiž až příliš snadné jej nenávratně pokazit, kdyby se architekt snažil „zapsat do dějin“. Centrum náměstí proto zůstává volné, zeleň ustoupila do okrajových částí a i v nich se omezila na několik keřů a travnatý porost. Oceňujeme, že se zde neobjevuje snaha prostranství „okrášlit“ květinovou výzdobou v truhlících. Díky tomu může vyniknout Mariánský sloup ve středu náměstí, ale hlavně působivost okolních domů.

Velká Bystřice (Olomoucký kraj)

Velká Bystřice 1

Velmi zdařilou a mnoha cenami ověnčenou rekonstrukcí Zámeckého náměstí, parku a přilehlých budov se podařilo z dříve roztříštěného prostoru vytvořit sjednocené a fungující prostředí s pevným řádem. Současná podoba náměstí nás zaujala jak v detailu, tak i v šíři nejen promyšleností celého konceptu, ale i kvalitou řemeslného zpracování, použitím tradičních materiálů a snahou vrátit náměstí hodnoty, na které současná architektonická tvorba někdy zapomíná – krásu a půvab. Výjimečné je oddělení silnice od náměstí odhalením starého mlýnského náhonu, ke kterému mohou lidé sestoupit po kamenných stupních. Spolu s nápaditou kašnou poskytují tyto prvky kromě estetické hodnoty i možnost ochladit se v letních vedrech. Kamennou podobu náměstí změkčuje zeleň, která získala více prostoru kolem kašny a začíná „útočit“ i na prostě omítnuté zdi, které Zámecké náměstí ohraničují a oddělují od přilehlého parku. Oceňujeme i to, že automobily mohou pohodlně zaparkovat na parkovišti vedle zámku, ale vjezd na samotné náměstí je povolen jen krátkodobě pro zásobování během akcí.

HLASUJTE PRO NEJKRÁSNĚJŠÍ NÁMĚSTÍ (stačí označit svého favorita, vyplnit bezpečnostní kód a kliknout na tlačítko „Hlasujte“). Pokud se Vám pod tímto textem nezobrazují anketní možnosti, znamená to, že jste již dnes z tohoto prohlížeče hlasovali. Zkuste to zítra znovu.

NÁVSI (*obce, městyse)

Dalešice (Kraj Vysočina)

Dalešice 1

I když jsou Dalešice městysem, jejich náměstí svým charakterem i typem okolní zástavby spadá spíše do kategorie návsí, kam jsme se je také rozhodli zařadit. Centrální části dominuje rozlehlý trávník vhodný k odpočinku i ke hrám. Oceňujeme decentní květinovou výzdobu složenou z dřevin a trvalek, která se hlásí o slovo mezi dvěma kašnami v rozích náměstí. Stromy rostou po okrajích zatravněné plochy a zcela přirozeně oddělují část určenou pro obyvatele od dopravy. Ta je po stranách náměstí sice přítomna, ale nijak zásadně neruší. Zmínit je třeba i nenásilné a logické dělení celého prostoru do tří základních obdélníků, z nichž jeden zabírá dětské hřiště. Líbí se nám, že na parkových cestách nenajdeme tak často vídanou zámeckou dlažbu, ale řemeslně kvalitně zpracovanou žulovou mozaiku, která se na toto místo hodí mnohem více.

Holašovice (Jihočeský kraj)

Holašovice 1

Holašovická náves je výjimečná hned několika směry. Na rozdíl od mnoha jiných si totiž zachovala svůj malebný ráz i celkovou dispozici určenou průčelími třiadvaceti statků, které přestály staletí i neblahou „kolektivizaci“ venkova. Dalším důvodem je jedinečná jihočeská vesnická architektura, nazývaná selské baroko. Nemůžeme nevyzdvihnout citlivost, s jakou místní obyvatelé o toto dědictví, od roku 1998 zapsané na prestižní seznam UNESCO, pečují. Ať už je to stavidlo místního rybníčku, cesty nebo opravené a funkční pístové pumpy před některými staveními, hlavní roli zde vždy hrají tradiční materiály – dřevo a kámen. Fasády domů jsou vyvedeny v uměřených tónech, přičemž nejčastěji je zastoupena bílá barva. Doprava na návsi je omezena a návštěvníci mohou zaparkovat na velkokapacitním parkovišti u příjezdu do vsi. Čilému turistickému ruchu také odpovídá neobvykle široké spektrum přítomných služeb.

Ostopovice (Jihomoravský kraj)

Ostopovice 1

Ostopovická náves dokazuje, že když se spojí architekti s dopravními specialisty a dají zároveň dostatečný prostor pro připomínky obyvatel, vznikne pravděpodobně plnohodnotné veřejné prostranství. Jádro návsi tvoří kaple a obdélníková dlážděná plocha před jejím vstupem, která poskytuje dostatek místa k pořádání spolkových a obecních akcí. Obci se podařilo také šikovně vypořádat s dopravou. I když náves přiléhá k frekventované krajské komunikaci, provoz přímo v jejím prostoru je poměrně malý. Má totiž charakter obytné zóny a je využívána pouze pro příjezd a parkování. Od rušné silnice navíc náves odcloňuje linie malokorunných stromů. K celkově klidnému vyznění prostranství přispívá i skutečnost, že se zde kromě obecního úřadu nenacházejí žádné obchody či služby. Ty jsou lokalizovány v jiné části obce.

Střížovice (Zlínský kraj)

Střížovice 1

Obdélníkové návsi ve Střížovicích vévodí socha svatého Floriána a zděná zvonice. Sympatická nám je především tím, že ctí hlavní účel veřejného prostranství v obci – a tím je setkávání místních obyvatel. Tomu odpovídá i využití převážně zatravněných ploch, které dělí parkové cesty dlážděné žulovou kostkou. Kvitujeme, že plochou návsi prochází přirozeně, bez snahy o geometrické či ornamentální členění. Dostatek místa k relaxaci nabízejí oddechové lavičky, z nichž některé jsou logicky umístěny naproti herním prvkům určeným pro děti. Nepříliš vkusnou prolézačku a houpací zvířátka však považujeme spíše za slabinu celého prostoru. Že má náves sloužit v první řadě obyvatelům Střížovic dokazuje i to, že vjezd je na ni povolen pouze místním.

HLASUJTE PRO NEJKRÁSNĚJŠÍ NÁVES (stačí označit svého favorita, vyplnit bezpečnostní kód a kliknout na tlačítko „Hlasujte“). Pokud se Vám pod tímto textem nezobrazují anketní možnosti, znamená to, že jste již dnes z tohoto prohlížeče hlasovali. Zkuste to zítra znovu.