Domů Soutěže SOUTĚŽ: Mezi ...

SOUTĚŽ: Mezi radnicemi vede Nymburk, obecním úřadům zatím vládne Svitávka

37
Nejkrásnější obecní úřad či radnice

Celostátní soutěž Moravského hospodářství „Nejkrásnější radnice či obecní úřad“ už má za sebou skoro měsíc hlasování. Za tu dobu tisíce čtenářů viditelně ukázaly, kterou radnici a obecní úřad favorizují. Mezi radnicemi zatím obdržel takřka čtvrtinu hlasů středočeský Nymburk, ovšem v poměrně těsném závěsu za ním se drží Tišnov. Je jisté, že ještě půjde o zajímavý souboj. U obecních úřadů vykrystalizovali tři hlavní favorité. Na zatím vedoucí Svitávku doráží hlavně Křtiny a Pohoří. Všechno se ale ještě může výrazně změnit. Hlasování totiž potrvá až do 31. října na této stránce! Prohlédněte si přihlášené radnice a obecní úřady a vyberte ty nejlepší! Hlasovat můžete každý den jednou v každé z kategorií v pravé postranní liště na této stránce. Pokud anketa není aktivní, znamená to, že z vaší IP adresy už bylo hlasováno. Další pokud je možná za 24 hodin od předchozího hlasování.

U každého obecního úřadu či radnice najdete krátký průvodní popis a fotografii. Redakce Moravského hospodářství Vám přeje při hlasování šťastnou ruku – vybrat mezi finalisty jen jeden nejkrásnější obecní úřad či radnici nebude nic snadného!

O nejkrásnější radnici

Bílina

Bílina

Bílina

Budova radnice se svou 67 m vysokou věží tvoří dominantu města. Tato reprezentativní budova byla vybudována v letech 1908 – 1910 podle návrhu vídeňského architekta Schmieda. Je nakloněná od svislé osy přibližně o 20 cm směrem na jih a její odchylka se stále zvětšuje. Radnice byla navržena jako polyfunkční budova, kde kromě obecního úřadu sídlila celá řada dalších institucí – policie, spořitelna či městská knihovna. Dnes v budově sídlí městský úřad a policie. Radniční věž se honosí stále funkčními vzácnými hodinami poháněnými hodinovým strojem. V tzv. „lucerně“ jsou dva zvony – čtvrthodinový a hodinový. Interiéry radnice jsou zdobeny dřevěným obložením a dřevořezbami. Nejdůležitějším prostorem je zasedací síň, dnes využívána jako obřadní, vysoká přes dvě patra a zdobená štuky a reliéfním deštěním. Tato síň je velmi dobře rozpoznatelná i při pohledu z nábřeží díky výraznému rizalitu a třem vysokým oknům.

Blansko

Budova Městského úřadu Blansko na současném nám. Republiky, je společně se starou secesní radnicí na náměstí Svobody jednou ze dvou hlavních budov MěÚ. Byla postavena v letech 1959–1960 podle velkorysého návrhu Ing. arch. Arnošta Krejzy původně jako budova Okresního národního výboru na tehdejším náměstí Vítězného února. Šlo o velkou, světlou a prostornou budovu, která i dnes v zásadě vyhovuje všem potřebám vhodného sídla správního úřadu. Objekt však na rozdíl od obdobných staveb v jiných městech z téže doby zároveň navenek nepůsobí jako „neosobní pevnost byrokracie“. Od roku 1990 byla budova sídlem Okresního úřadu Blansko a v roce 1995 prodělala významnou rekonstrukci. Od roku 2003 po zániku okresních úřadů se stala další budovou MěÚ, v níž sídlí především ty odbory, které vykonávají přenesenou působnost. Budova prošla během let postupnou rekonstrukcí ať už z hlediska dislokace interiérů, elektroinstalací, nebo bezbariérovosti. Zásadní rekonstrukce fasády proběhla koncem roku 2015.

Blovice

Blovice

Blovice

Budova radnice byla postavena v roce 1825. V roce 1893 byla její spodní polovina přestavěna do pseudorenesanční podoby. Do stejného stylu byla v roce 1895 přestavena i její horní část. Z této doby má proto dvě čísla popisná. Horní část č. p. 143 byla vždy sídlem samosprávy města. Spodní část č. p. 137 do roku 1960 sídlem Okresního soudu. V současné době je celý komplex radnice sídlem MěÚ obce s rozšířenou působností III. stupně.  Historická fota od roku 1893 ukazují, jak se v postupujícím čase měnil vzhled budovy. Již v roce 1945 na plášti chyběly některé štukatérské ozdoby a část věže na spodní budově. Velmi necitlivě bylo s budovou zacházeno v letech 1950 – 1980. Břidlová krytina byla nahrazena plechovou, barva omítky se měnila podle momentálních nápadů. Zastupitelstvo města v roce 2010 nechalo zhotovit projekt na rekonstrukci radnice do původního stavu, jaký byl v roce 1895. Celý objekt radnice byl pak postupně v letech 2012 – 2015 zrekonstruován do původního stavu z prostředkō města s přispěním částečně Plzeňského kraje a Ministerstva kultury. V roce 2012 to byla věž radnice, v roce 2013 střechy, v roce 2014 plášť č. p. 143 a vstupní hala, dveře a okna, a v roce 2015 plášť a věž č. p. 137.

Boskovice

Boskovice

Boskovice

Budova radnice s věží, situovaná v průčelí horního konce Masarykova náměstí, je výraznou dominantou města. Radnice byla jednou z nejdůležitějších budov ve městě, sídlem samosprávy města a probíhaly v ní jednání městské rady, byly zde uloženy nejdůležitější dokumenty a knihy týkající se správy města. Na radnici zasedal městský soud, ve sklepeních radniční budovy bývala mučírna a také vinný šenk. Před radnicí stával pranýř, k němuž byli přivazováni odsouzenci. V současné době v budově radnice sídlí Městský úřad Boskovice, Městské informační středisko a IC Boskovicka a Galerie Otakara Kubína.

Boží dar

Boží Dar

Boží Dar

Radnice je postavená ve stylu pozdního klasicismu roku 1844–1845. Do nynější podoby byla rekonstruována v letech 2009 – 2010 za pomoci Programu rozvoje venkova. Městský úřad po rekonstrukci přesídlil do 3. NP a do uvolněných prostor se z Vlastivědného muzea Boží Dar, jež je součástí radnice, přesunulo Infocentrum města a byla zde vybudována pobočka pošty Partner. Prostory radnice dále slouží pro potřeby lékaře, městské knihovny, tělovýchovné a zájmové aktivity dětí a dospělých.

Brumov-Bylnice

Brumov-Bylnice

Brumov-Bylnice

Budova radnice je dominantou náměstí. Kulturní památkou byla prohlášena v roce 1999. Přesnou dobu stavby budovy není možné zjistit, protože při požáru města byly zničeny archivní materiály. Objekt má čtvercový půdorys, v přízemí jsou dochovány klenbové stropy. které jsou obdivovány širokou veřejností, nejen místními občany. V roce 1933 byl dům prodán městské obci brumovské a byl tu zřízen radniční úřad. V letech 2000- 2001 byla provedena rozsáhlá rekonstrukce celého objektu. V současné době slouží zmodernizovaná a zrekonstruovaná radnice svému účelu. Krásné prostředí společných prostor i jednotlivých kanceláří doplněné různými detaily společně s příjemnými kolegy tvoří předpoklad pro příjemné, harmonické a produktivní pracovní prostředí.

Dobřany

Budova radnice stojí na náměstí a je jeho dominantou. V minulosti byly Dobřany postiženy velkými požáry, při kterých nebyla ušetřena ani radnice. Dvakrát vyhořela a nakonec došlo v roce 1899 k demolici staré budovy. Na jejím místě pak byla ve slohu novorenesančním v roce 1900–1902 postavena nová a větší radnice. Je zajímavá svým půdorysným tvarem písmene „L“ i venkovním vzhledem. Nad portálem je v kameni vytesaný znak města a nad ním znaky Píle a Spravedlnosti. Na střeše jsou mansardová okénka. Spodní část budovy je obložena žulou.

Dolní Bousov

Dolní Bousov

Dolní Bousov

Historie budovy radnice sahá do roku 1861, kdy byla vystavěna v klasicistickém slohu. Radnice se nachází na jižní straně náměstí T.G.Masaryka. Jde o sedmiosou patrovou stavbu s tříosým rizalitem uprostřed. Za vstupním portálem je podélný průjezd chodby, pěti klenebními pásy dělen do plackovité a segmentové části. Nedílnou součástí radnice je čtyřpatrová čtyřhranná věž, zasazená do středu radniční střechy. Ve třetím patře je opatřena po jednom kulatém okně do každé strany. Ve čtvrtém patře se nachází obdobné ciferníky hodin. Věž je ukončena nízkou střechou se špicí. Budova radnice je komplet podsklepena. Budova radnice slaví letos 155 let od svého vzniku. Z důvodu havarijního stavu se město rozhodlo v roce 2015 pro generální opravu budovy. Práce byly zahájeny v lednu 2015 a ukončeny v listopadu téhož roku. Byla provedena kompletní rekonstrukce vnitřních prostor, nové rozvody vody, kanalizace, topení, eletroinstalace, rozvody vedení IT, byl vybudován nový výtah pro bezbariérový přístup. Slavnostní otevření opravené radnice města se konalo 27. května 2016.

Duchcov

Duchcov

V roce 1880 zakoupilo město Duchcov starý měšťanský dům rodiny Plunder, který byl na přelomu 80. a 90 let 19. století zbourán a na jeho místě vybudoval místní stavitel Johann L. Turba třípodlažní novostavbu ve výrazu eklektizujícího historismu s bohatě zdobenou fasádou. Objekt byl od roku 1893 sídlem městské záložny (Sparkasse der Stadt Dux), od roku 1896 zde bylo umístěno okresní hejtmanství. Dům byl dále užíván i pro školské potřeby, dočasně zde sídlilo i okresní velitelství četnictva v Duchcově. Budova radnice byla v roce 2015 rekonstruována do podoby dle fotografie, přičemž se kladl důraz na zachování historického zdobení na fasádě. V přízemí budovy radnice je vystaven originál sochy Immaculaty ze sloupu Nejsvětější Trojice, který se nachází na náměstí.

Frenštát po Radhoštěm

Frenštát pod Radhoštěm

Frenštát pod Radhoštěm

Na místě původní radnice z roku 1796 byla v letech 1889-91 postavena radnice nová podle návrhu Antonína Tebicha z Brna. Tato budova měla stejně jako ta předcházející původně sloužit jako škola. V novém objektu budovy však byla zřízena také spořitelna, strážnice a dokonce i obchod. Radnice, ve které dnes sídlí městský úřad, je řadová dvoupatrová stavba s podloubím a hranolovou věží a napříč položeným průchodem. Mezi nejpůsobivější prostory radnice patří hala s impozantním schodištěm, kterou zdobí díla Albína Poláška – originál sochy Radegasta, Jana Knebla – reliéf Spořivosti, Karla Vašuta – Medailon obětem II. světové války, a dále obřadní síň spolu s předobřadní místností.

Frýdlant

Frýdlant

Současná novorenesanční radnice ve Frýdlantu je v pořadí druhou budovou radnice, která v historii Frýdlantu na dnešním náměstí T. G. Masaryka stála. Nahradila původní radnici, která stála uprostřed náměstí. Dnešní radnice byla vybudována v letech 1893 – 1896 podle projektu vídeňského architekta Franze von Neumanna. Obě radnice jsou si tak velmi podobné. Exteriér radnice je zdoben sochami Spravedlnost a Obětavost, v interiéru zaujmou zejména nádherná vitrážová okna. Prostory hlavního schodiště zdobí busta Albrechta z Valdštejna. Turisty velmi oblíbená je 48 metrů vysoká rohová radniční věž s hodinovým strojem. Každou celou hodinu se z vrcholu věže ozývá zvonkohra s různými melodiemi.

Hodonín

Hodonín

Hodonín

Budova radnice ve stylu norimberské secese byla navržena vídeňským architektem Ernstem von Gotthilfem a její slavnostní otevření se uskutečnilo v roce 1904. Radnice má tři nadzemní a jedno podzemní podlaží. V samém vrcholu štítu vystupuje z fasády reliéf anděla, který drží emblém s šestilistou růží. Druhý reliéf na čelní straně budovy je postava královny Konstancie Uherské, která sedí na trůnu, a drží v jedné ruce jablko a ve druhé žezlo. Právě tato královna udělila Hodonínu roku 1228 městská práva. Nejvyšším bodem budovy je vyhlídková věž, která je v letních měsících otevřena turistům. Reprezentativní místností radniční budovy je obřadní síň, kde se konají svatební obřady, předávají se významná ocenění a vedení města zde přijímá důležité návštěvy. Síň je vyzdobena obrazy od malíře a sochaře Jakuba Obrovského. Dominantou jsou varhany, které v roce 1973 vystavěla firma Rieger-Kloss z Krnova. Před vstupem jsou umístěny dvě busty vyobrazující prvního československého prezidenta a rodáka z Hodonína T. G. Masaryka a druhá skladatele a dirigenta Gustava Mahlera, který dokončil skladbu Píseň o Zemi právě v Hodoníně.

Hustopeče

Hustopeče

Hustopeče

Výstavba radnice spadá do doby Belle Époque a jejím impulsem byla přestavba kostela, provedená v roce 1904. Tehdy vyvstala myšlenka, že by nyní dostatečně reprezentativní církevní stánek měl dostat důstojnou protiváhu, aby „se zkrášlila a změnila podoba města.“ Ještě téhož roku byl zakoupen a následně zbořen dům č. 1 na náměstí. Městské zastupitelstvo včele s dlouholetým starostou Eduardem Schleimayerem se rozhodlo zadat projekt radnice vídeňskému rodákovi, architektu Ferdinandu Hrachovi. Nový objekt hustopečské radnice sice architekt Hrach pojal citlivě v novorenesančním stylu, ale s téměř trojnásobným převýšením okolní zástavby. V nové budově měla totiž sídlit i městská spořitelna. Stavební práce započaly v roce 1905 pod vedením rosického stavitele Richarda Martina. Ke slavnostnímu otevření došlo 4. listopadu 1906. Náklady na stavbu činily 200 000 korun. Vedle městské spořitelny byla v budově radnice umístěna i policejní strážnice, důchodkový úřad a notariát s bytem notáře. Od té doby slouží tato budova pro potřebu města, jako sídlo starosty a samosprávy města.

Jablonné nad Orlicí

Jablonné nad Orlicí

Jablonné nad Orlicí

Objekt současné radnice měnil v historii postupně svůj účel. Původní radnice byla následně využívána jako škola a později jako pošta. Citlivá rekonstrukce budovy zpět na radnici byla ukončena v roce 1994. Radnice se nachází na náměstí v centru městské památkové zóny. Má bezbariérový přístup. Rekonstrukce radnice byla vyvrcholením zásadních úprav náměstí během 80. let, navrhovaných Ing. arch. Petrem Fuchsem. Jmenovaný je i autorem interiéru budovy. Nejzdařilejší částí radnice je obřadní síň, jejíž zařízení vychází z tradic místních řemesel s použitím dřeva a je provázeno jednotným motivem jablka. Kancelář starosty města je řešena netradičně v podkroví budovy.

Kyjov

Letos v únoru restaurátoři narazili na nečekaný poklad. V jejich dílně skončily prohnilé dveře vedoucí na balkón kyjovské radnice. Pod několika nánosy barvy objevili ručně kované prvky, které prozradily , že jde o původní dveře z poloviny šestnáctého století. V současné době si renesanční budova radnice, která byla vybudována v druhé polovině 16. století, dopřává dalšího kosmetického zásahu – odborná firma mění již dosluhující okna za nová. Na střeše kyjovské radnice jsou instalovány dva včelí úly. Vynáší zhruba 70 litrů medu ročně, ten město využívá jako originální propagační předmět pro významné hosty a turisty.

Lanškroun

Lanškroun

Lanškroun

Na volném prostranství na náměstí byla v letech 1581 – 1582 postavena radnice. Město se stavbou značně zadlužilo. Během třicetileté války byla budova radnice těžce poškozena. Oprava se uskutečnila v roce 1660, zároveň byly na věž umístěny hodiny a odbíjecí zařízení od blíže neurčeného kováře z Dobrušky. V roce 1830 byla radnice renovována a vnitřně přestavěna. Během roku 1859 byla radnice opravena na náklady c. k. eráru a opatřena novou šindelovou střechou. Opravu věže a její pokrytí plechovou krytinou financovala městská rada. V této době získala radnice jednoduchý trojúhelníkový empírový štít. Další rozsáhlejší opravu radniční budovy lze zaznamenat až v roce 1947. Neomezila se pouze na věž, ale zasáhla celou stavbu. V červenci 1986 bylo vydáno povolení na první etapu generální rekonstrukce radnice, při zahájení prací byly předpokládané náklady projektu ve výši 16,5 mil. Kč. Slavnostní otevření proběhlo dne 1. 9. 1996. Během rekonstrukce byla vrácena radnici původní renesanční podoba, včetně dvojice sedlových střech. Celkové náklady na její opravu představovaly částku 43 mil. Kč.

Moravská Třebová

moravská třebová

Na místě původního fojtství, o kterém jsou zmínky již v roce 1361, byla v roce 1475 postavena budova radnice, která byla kolem roku 1520 goticky upravena. V roce 1541 byla postižena budova velkým požárem. Nově byla upravena v renesančním slohu v roce 1564 stavitelem Andreasem Pfoffem. Až do roku 1622 byla budova radnice bez věže. Současná věž je vlastně raritou radnice, protože nemá základy. Je postavena na překlenující klenbě nad radniční uličkou vedoucí z náměstí k farnímu kostelu Nanebevzetí Panny Marie. V té době byl i přestavěn zadní trakt radnice, který se otevřel do dvora arkádami, nesenými štíhlými toskánskými sloupy. Na renesančním psaníčkovém sgrafitu dvorního traktu je i údajný portrét stavitele Pfoffa. V létech 1726 a 1844 radnice znovu vyhořela. Po posledním požáru obdržela nynější pozdně klasicistní vnější vzhled a získala na místo renesanční atiky druhé patro. Radnice je hodnocena jako památková architektura vysoké umělecké úrovně, která prošla složitým vývojem a dodnes slouží účelu, pro který byla v dávné minulosti zbudována.

Město Nové Město na Moravě

Město Nové Město na Moravě

Město Nové Město na Moravě

Nově zrekonstruovaná radnice slouží občanům a široké veřejnosti nejen k vyřízení úředních záležitostí, ale stává se i cílem turistů, a to především pro její architekturu. Pavlu Maleřovi se podařilo skloubit původní historický vzhled budovy s moderním interiérem. Prostory úřadu a vstřícný přístup úředníků vytváří přívětivé prostředí pro kvalitní výkon služby ke spokojenosti občanů.

Nový Jičín

Nový Jičín

Nový Jičín

Původní kamenná gotická stavba radnice zaznamenala největší přestavbu v roce 1861, kdy byla navýšena o jedno patro a dostala novogotickou podobu podle projektu domácího stavitele Tomáše Chytila. V letech 1929–30 došlo ke zcela nové úpravě fasády a z jejího dřívějšího vzhledu byl zachován jen monumentální mázhaus (síň), část obvodového zdiva, náznak dispozice a klenby v přízemí. Radnice má v současnosti tři nadzemní podlaží a podkroví a na hlavním průčelí čtyři dvojice oken, mezi kterými vyčnívají dva mužské akty od sochaře Ernsta Kubieny. Radniční hodiny se nacházejí na jednopatrové hranolové věži s ochozem. U příležitosti 700. výročí první písemné zmínky o Novém Jičíně byla v roce 2013 pořízena Zvonkohra umístěná na radniční věži. Radnice je nedílnou součástí historického jádra města Nového Jičína prohlášeného v roce 1987 za Městskou památkovou rezervaci Nový Jičín. Městem je takto zabezpečena zvýšená památková ochrana a péče o dané území pro zachování historické, kulturní a jiné osobitosti místa. Průběžně probíhají udržovací práce na budově za účelem obnovy a zachování této kulturní památky např. citlivá obnova fasády radnice a repase oken.

Nymburk

Nymburk

Nymburk

Budova radnice byla vystavěna v letech 1524 – 1526. Stavbu provedli vlašští mistři Martin Vlach a Jan de Giorgi. Měla bohatou renesanční výzdobu, osazena byla vížkami a hlavní věží se zvony a hodinami. V letech 1936 – 1939 byla provedena podle návrhu architekta Dr. Bohumila Slámy rekonstrukce budovy. Zachováno bylo podloubí s křížovou klenbou, portál, okna s pískovcovým profilovaným ostěním, městský znak a několik drobných pískovcových plastik. Přístavba radnice podél Boleslavské třídy byla realizována též podle plánů architekta Bohumila Slámy v letech 1940 – 1941. Generální rekonstrukce obou budov proběhla v letech 2003.

Ostrov

Ostrov

Ostrov

Dominantou města Ostrov je nedávno zrekonstruovaný zámek, který se stal v roce 2014 sídlem městského úřadu. V roce 2015 získala rekonstrukce ostrovského zámku první místo v soutěži Stavba Karlovarského kraje a rovněž Cenu hejtmana Karlovarského kraje. Vnitřní nádvoří zámku zastřešené prosklenou střechou, dnešní Dvorana, je prostorem, kde historická a moderní architektura vytvářejí místo pro kulturní a společenské akce. Turisticky atraktivní jsou všechny nově vzniklé expozice umístěné v zámku. Ve Dvoraně najdeme výstavy o historii zámku „Zámecký areál v proměnách času“ a „Ze skrytých tajností zámku“ s exponáty nalezenými v průběhu jeho rekonstrukce. Součástí zrekonstruované Pohledové zdi zámku je vyhlídková plošina, která nabízí nádherný výhled na zámecký park a jeho okolí, najdeme zde také Zahradu vůní a barev.

Rýmařov

rýmařovRadnice, jedna ze tří budov Městského úřadu Rýmařov, stojí uprostřed náměstí Míru. Starobylá dominanta kdysi středověkého rynku a celého města v sobě důsledkem častých požárů nese stopy všech slohů, jimiž město za dobu své dlouhé existence prošlo. Renesanční podobu stavby dokládají vyobrazení na mapách Pavla Fabricia z let 1569 – 1575 či oktogonální nástavba věže, původně s prostou jehlancovou helmicí. Raně barokní přestavbu po požáru roku 1668 zachycuje veduta města z roku 1693. Dne 3. dubna 1790 radnice nevydržela hrůzný požár, jemuž podlehlo skoro celé město. Díky pomocí řady moravských měst a tehdejších majitelů panství, Harrachů, vybudovali občané téměř od základů celý Rýmařov i s jeho správním centrem znovu, ale tentokrát do podoby ve stylu klasicismu a empíru. Dnešní radnice tedy v podstatě zachovává tvář, kterou jí dal rok 1808, kdy byla obnovena včetně zajímavého dobového interiéru, přesto se pozornému pozorovateli poměrně snadno daří najít řadu starších prvků. Nad vchodem je umístěn kamenný znak města z roku 1844. Poslední a velmi citlivé restaurační práce v letech 1991-4 rozšířily její plochu ještě o dobře využívané podkroví. V roce 2014 byla opravena fasáda a střecha radnice.

Sázava

Sázava

Sázava

Díky rozsáhlé rekonstrukci budovy městského úřadu, která byla dokončena v roce 2013 se stala bezbariérovým a otevřeným úřadem pro všechny. K obdivu lze snad zmínit především investici města, která se obešla bez finančních prostředků z dotačních fondů. Pravdou je, že zastupitelé k tomuto kroku byli dlouhodobě tlačeni z důvodu, kdy část kanceláří byly po několik let umístěny ve stísněných prostorách i sklepů budovy několik metrů dál od náměstí. V této době úředníci úřadu seděli ve třech objektech různě rozmístěných po městě. To v pozici, kdy městský úřad Sázava má statut pověřeného úřadu a vykonává státní správu pro Sázavu, Chocerady, Choratice, Ostředek, Vodslivy a Xaverov nebylo dlouhodobě udržitelné. I úředníci, kteří několik let pracovali v provizorních prostorech s otevřenou náručí přivítali opravenou budovu nové radnice s výhledem na Sázavský klášter a náměstí.

Sedlčany

Sedlčany

Sedlčany

Budova novorenesanční radnice z roku 1903 majestátně vyhlížející do svého okolí, se od počátku stala pilířem města, „strážníkem“ věcí veřejných i svědkem všech historických událostí, které kolem prošly a formovaly život dalších generací. Po dobu jednoho století byla domovem komunálních politiků a zároveň svědkem významných společensko–politických událostí. K těm přínosným pro rozvoj města patří např. návštěva prezidenta Masaryka v r. 1922, Havla v r. 1990 či Zemana v r. 2016, naopak mezi smutné a bolestivé okamžiky řadí období 2. světové války a s ním spojené vystěhování mnoha občanů daleko od svých domovů.

Slezská Ostrava

Slezská Ostrava

Slezská Ostrava

Budova slezskoostravské radnice byla postavena v letech 1911-1913 v pozdně historizujícím slohu s prvky secese. Stavbu provedl polskoostavský stavitel Julius Vysloužil na základě návrhů, plánů a projektů profesora Viktorina Šulce, ing. Jaroslava Volence a stavitele Františka Doležela. Vzniklo pozoruhodné architektonické a technické dílo, které je nyní památkově chráněno. Budova se postupně stala sídlem Okresního národního výboru v Polské Ostravě, Zemského národního výboru pro Slezsko, Československé plebiscitní komise a Zemské správní komise pro západní část východního Slezska. Od roku 1990 je radnicí městského obvodu Slezská Ostrava. V předchozích letech došlo k rekonstrukci radnice, jak exteriéru budovy, tak i vnitřních prostor, s důrazem na zachování původního vzhledu památkově chráněného díla. V roce 2012 byla obnovena fasáda v původním odstínu žluté barvy a byly navráceny symboly dvou kohoutů, kteří byli na radnici od jejího postavení až do sedmdesátých let. Zrenovovány byly vstupy do budovy, komíny, římsy, okenní rámy a pozlacené makovice na střeše budovy.

Starý Plzenec

Starý Plzenec

Starý Plzenec

Budova radnice se nachází na Masarykově náměstí a za svou historii byla několikrát opravena. Roku 1851 byla postavena nová věž a byly zakoupeny věžní hodiny od pražského hodináře. V roce 1900 započala přestavba dle návrhu stavitelské firmy „Müllera a Kapsy“. Dne 20. července 1902 oslavoval starobylý Plzenec své povýšení z městyse na město a při oslavách vynikala zejména radnice, jak vnější, tak vnitřní úpravou, k níž zajisté dopomohl velice vkusný nábytek zhotovený od Eduarda Císaře. Roku 1936 proběhla přestavba městské radnice a byly upraveny kancelářské místnosti. Další taková úprava kanceláří se uskutečnila v roce 1940. V lednu roku 1956 byla opravována radniční věž a v roce 1965 byla opravena budova radnice včetně radničních vrat. V současné době se v budově radnice nachází například kancelář paní starostky a pana místostarosty. Je zde také obřadní místnost, kde se konají svatby a zastupitelstva města.

Štíty

Štíty

Štíty

V roce 1850 se Štíty staly sídlem okresního soudu a berního úřadu, pro něž byla v roce 1857 postavena uprostřed náměstí budova č.p. 55, sloužící zároveň jako městská radnice. V roce 2013 prošla radnice rozsáhlou rekonstrukcí, která zahrnovala vybudování plynového topení, nové pokrytí střechy, výměnu oken, dveří, nové fasády, rekonstrukci kanceláří, zasedací místnosti a obřadní síně. Nad vchod do radnice byl zabudován alianční erb rodu Žalkovských připomínající dalekou historii Štítů. V letošním roce byl sklepní prostor přebudován na naprosto unikátní vinný sklep, který bude sloužit pro speciální příležitosti. V současné době v budově sídlí městský úřad a turistické informační centrum.

Šumperk

šumperk

Šumperk

Gotická radnice zde stála již v r. 1475 a po mnoha přestavbách byla v r. 1909 zbourána. Novou radnici navrhli vídeňští architekti G. Berger a H. Schön. Otevřena byla 9. září 1911. Vyhlídkový ochoz je ve výšce 27 metrů. Od roku 1899 se vedl spor, zda se má radnice přestavět, nebo zbourat a postavit nová. Přes odpor, k němuž se přidala i vídeňské památkové komise, nakonec zvítězila měšťanská omezenost. Do vyhlášené soutěže na návrh nové radnice se v roce 1909 sešlo 33 nabídek. Po skandálním průběhu byla vybrána snad jedna z nejhorších – návrh architektů G. Bergera a H. Schöna, který skončil až na pátém místě. Německý nacionalismus, který tehdy ve městě panoval, se na podobě této reprezentativní budovy odrazil. Je to zřejmé hlavně na sochařské (lépe řečeno umělecko-kamenické) výzdobě, kterou prováděl Roman Kubesch z Vídně. Své místo zde má oprávněně císař Ferdinand I. (1503-1564) – postava v renesančním šatě, která stála a bude po opravě stát vpravo nad schodištěm. Za jeho panování se Šumperk v roce 1562 vykoupil z poddanství a stal se opět královským městem. Navíc mu tento panovník polepšil dodnes užívaný znak.

Tišnov

Tišnov

Tišnovská radnice bývala původně dřevěnou stavbou, její existence je doložena již v šestnáctém století. O dvě století později ji nahradila budova vystavěná z kamene (1771). Byla však poměrně brzy a ve velmi zachovalém stavu stržena a na jejich základech vyrostla budova v romantizujícím historickém stylu podle projektu brněnského architekta Vladimíra Fischera. Se stavbou se započalo na přelomu května a června 1905 a stavební práce skončily v červenci 1906. Slavnostní otevření proběhlo 22. září 1906. V letech 2002 -2003 byla budova radnice ještě rozšířena o nové západní křídlo. Radnice je pozoruhodná zejména svými sgrafity zobrazujícími nejdůležitější výjevy z historie Tišnova, jejichž autorem je významný malíř Jan Köhler.

Uherský Brod

Uherský Brod

Uherský Brod

Rekonstrukce probíhala přesně rok, další čtyři měsíce trvalo vybavování interiérů a dokončovací práce. Přestavba musela být velmi citlivá, protože se jedná o jeden z mála ryze funkcionalistických objektů v Uherském Brodě. Historický čtyřpodlažní podsklepený objekt od významného brněnského architekta meziválečného období Oskara Pořísky byl postaven v letech 1938–1939 jako Spořitelna města Uherského Brodu. K tomuto domu náleží i novější čtyřpodlažní přístavba, provedená v podobném duchu jako objekt hlavní. Dříve budova částečně sloužila jako mateřská škola a jesle, spořitelna a městský úřad. Rekonstrukce se snažila co nejvíce zachovat původní podobu budovy. V souladu s doporučením stavebně historického průzkumu byly zachovány původní výkladce, obnovena replika prosklené stěny hlavního vchodu, otevřena přepážková hala včetně analogie původního světlíku v podobě prosvětleného podhledu. Členění oken do náměstí je členěno v souladu s dochovanými fotografiemi původní spořitelny, tj. s horními výklopnými ventilačními otvory. I návrh interiéru byl inspirován původní historickou podobou převážně v přepážkové hale – např. sedačky.

Úterý

Úterý

Úterý

Radnice vznikla krátce před rokem 1556, renesanční dispozice stavby je patrná dodnes. Dnešní podobu dostala po požáru v roce 1694. Generální opravy se dočkala až v letech 1992 – 1993. V radnice se nachází městský úřad, pošta a obřadní síň. V obřadní síni se pořádají vítání občánků, výstavy, koncerty a svatební obřady.

Valašské Klobouky

Valašské Klobouky

Valašské Klobouky

Hlavní sídelní budovou Městského úřadu Valašské Klobouky je Dům Jana Horného, jedna z nejvýznamnějších památek městské památkové zóny. Jan Horný (1868–1906) byl zámožný obchodník. Jeho otec vybudoval na půdorysu dvou stavebních parcel patrový dům čp. 189, který byl ale poškozen při požáru města v červenci 1896. Horný nechal svůj dům rozšířit (půdorys zahrnul ještě třetí stavební parcelu) a přebudovat v moderní elegantní skvost. Projekt obytného a obchodního domu zpracovali – zřejmě v prvních měsících roku 1897 – Hubert Gessner a Otokar Bém, roku 1897 byla stavba také dokončena. Dnes je Dům Jana Horného sídlem městského úřadu a kromě vedení města Valašské Klobouky zde jsou soustředěny rovněž odbory samosprávy. Radnice si v interiérech uchovala většinu architektonických prvků a detailů, například kování zábradlí, sochařskou výzdobu, vysoké klenuté stropy i nádherné schodiště. Exteriér budovy je každý rok zkrášlován bohatou květinovou výzdobou a stejně tak je pečováno i o zahradu na nádvoří.

Vidnava

Vidnava

Vidnava

V roce 1551 byla dokončena stavba renesanční radnice, která stála uprostřed náměstí. Tato budova byla postavena za pomoci biskupa Baltazara z Promnic. Dobrá hospodářská situace v roce 1867 se odrazila v nové reprezentativní výstavbě. Byla postavena nová radnice, které ustoupila radnice původní. Novogotická stavba byla vybudována podle plánů Franze Grogera. Do fasády byly zabudované uměleckořemeslné nefigurální štukatérské prvky např. portál s kraby a kytkou na vrcholu, lemování kolem oken, korunní a kordónové římsy. Dominantou je hranolová hodinová věž s jehlancovou měděnou střechou. V přízemí radnice je ve zdi umístěn portálek ze zbořeného domu v Radniční ulici a v prvním patře budovy je zabudována (z původní radnice) pamětní deska vratislavského biskupa z roku 1551. Podle pověsti byl do základů radnice zazděn tzv. máselný kámen. Radnice byla v roce 2002 prohlášena za kulturní památku a následně opravena z dotací programu Regenerace kulturních památek.

Vítkov

Vítkov

Vítkov

Vítkovská radnice byla rekonstruována v letech 2002 – 2003. Město odkoupilo budovu bývalé restaurace a hotelu Pivní pramen, která byla postavena na konci 19. století. Ta náležela k bývalému místnímu pivovaru. Rovněž byla přikoupena další sousedící budova na západní straně vítkovského náměstí. Vzhledem ke špatnému stavu sousedního domu se přistoupilo k jeho demolici a nově postavená budova byla stavebně propojena s Pivním pramenem. Ten byl po architektonické stránce zachován, došlo jen k vnitřním úpravám. Stávající objekt je propojen s novou budovou v jeden celek tak, že došlo ke spojení 4 podlaží v jedné části se třemi podlažími v části druhé. Celému objektu vévodí atrium. V Pivním pramenu byl zrekonstruován bývalý historický sál, který sloužil k pořádání zábav. V dnešní době slouží jako reprezentační místnost, oddací sál, pořádají se zde slavnostní akce a také zasedání zastupitelstva.

Vrchlabí

Vrchlabí

Vrchlabí

Stavbu postavenou v renesančním slohu započal v roce 1546 Kryštof Gendorf z Gendorfu. v renesančním slohu podle schématu italského kastelu, tj. malé pevnosti s nárožními věžemi, kde čtyři křídla obklopovala nádvoří uprostřed. Patří k nejranějším světským stavbám renesančního stavitelství v Čechách. Dnešní podobu získal až za Viléma Miřkovského ze Stropčic při pozdně renesanční přestavbě v letech 1605 – 1614. Tehdy byly přistavěny nárožní věže a celá stavba byla rozšířena. V roce 1820 proběhla přestavba zámku a upraveno bylo i jeho okolí, které tehdy bylo zbaveno všech opevňovacích prvků. Další přestavba proběhla na přelomu 19. a 20. století podle projektu Josefa Schulze. Navrhl podobu nově přistavěného vstupního portiku s balkónem a byly zvýšeny věže. V průběhu první světové války Černínové zámek prodali a od té doby slouží administrativním účelům.

O nejkrásnější obecní úřad

Dobroslavice

Dobroslavice

Dobroslavice

Dvacet let byl diskutovaný problém nevyhovujícího prostředí pro obecní úřad v kapli. Přes nespornou modernizaci objektu nebylo možné přistavět kancelář a uspokojivě vyřešit zázemí, takže se pracovalo ve stísněných poměrech. V roce 2011 zastupitelstvo rozhodlo o novostavbě OÚ a zahájilo přípravu projektu, za dva roky se projekt připravil a za 5 měsíců se objekt obecního úřadu vybudoval. Začátkem roku 2014 byl nový OÚ otevřen. Stavba je koncipována v moderním stylu, jako otevřená, vstřícná a přátelská ke svému okolí, do kterého se svým pojetím velmi dobře urbanisticky zapojila. Barevné ladění stavby v jemných tónech je blízké přírodě.

Dolní Břežany

Dolní Břežany

Dolní Břežany

V roce 2013 prošla budova obecního úřadu v Dolních Břežanech kompletní rekonstrukcí. Díky nové fasádě získala budova svůj historický vzhled z počátku 20. století. Návrh architektů vycházel z dostupných dobových fotografií a historických pohlednic. Jednotlivé plochy a prvky fasády jsou kombinovány ve dvou barevných odstínech. Zajímavostí je skleněná vitráž nad hlavním vstupem do budovy od akad. malíře Jana Jemelky. Vitráž znázorňuje slunce v otevřeném okně a má symbolizovat otevřený a vstřícný úřad, kde bude s občany vlídně zacházeno a kde se budou cítit dobře.

Hlušovice

Hlušovice

Hlušovice

Obecní úřad byl v minulosti situován v přízemní části budovy mateřské školy. Avšak s prudce rostoucí populací z 250 osob před r. 2000 na 850 osob dnes vyvstaly tři problémy. Prvním byla nedostatečná kapacita mateřské školy pro stále větší počet dětí. Druhým byla nedostatečná kapacita společenského sálu, který byl postaven v 60. letech a dimenzován pro 70 osob. Třetím problémem byly nedostatečné prostory pro vykonávání práce zastupitelstva. Proto bylo stávajícím zastupitelstvem rozhodnuto o komplexním řešení.V roce 2015/2016 byla provedena generální rekonstrukce společenského sálu s rozšířením kapacity na 150 osob a společně s tímto bylo postavena nadstavba, která je novým sídlem Obecního úřadu v Hlušovicích. Obecní úřad v nové budově byl uveden 6. června 2016 a je situován v samotném srdci obce. Splňuje normy pro bezbarierový přístup a celkově je koncipován střídmě a moderně a také s důrazem na další rozšiřování obce a tím i do budoucna navyšování nutné administrativy Obecního úřadu.

Horní Branná

Horní Branná

Horní Branná

Obecní úřad od nepaměti sídlil v zámku vystavěném rodem Harrachů. Čas ale ukázal, že schodů do prvního patra je mnoho a že bude dobré poohlédnout se po jiné budově. Shodou náhod prodával soukromý majitel dům (tzv. Šmíďák), který stojí přímo v centru obce (naproti poště, u autobusové zastávky). A tak zastupitelstvo rozhodlo o jeho zakoupení a přestavbě na nový obecní úřad. Ten je v provozu od jara letošního roku. Už sice není na zámku, ale mají se v něm královsky (moderní technické vybavení, v suterénu centrální mozek obce – rozvody kabelové televize a internetu). Kanceláře už nejsou tak vznešeně velké, ale k lidem v nich mají blíž (a vytápějí se lépe než na zámku). A hlavně – jsou tam jenom dva schody. A v zámku plánují udělat obřadní síň.

Kamýk nad Vltavou

kamýk nad vltavouKamýcká radnice byla původně lihovarem, který na konci 19. století obec odkoupila a přestavěla na čtyřtřídní školu. V roce 1962, kdy byla spolu se stavbou přehrady postavena i nová budova základní školy se úřadovna místního národního výboru přesunula do přestavěné budovy. Nový kabát, okna a střechu získala budova kamýcké radnice v roce 2014. V budově sídlí obecní úřad, stavební úřad, infocentrum, malá výstavní síň a obřadní síň. V roce 2002 a 2013 byla budova zasažena povodní a mnoho občanů pomáhalo odstraňovat následky povodně, uklízet a stěhovat. Ve sklepení obce, kdy byly lihovarské sklepy, pořádáme divadelní představení, ochutnávky vín a výstavy.

Křtiny

Křtiny

Obecní úřad sídlí v budově, která od počátku 20. století sloužila jako hotel – Hotel Uher, o jejím starším využití záznam nemáme, předpokládáme, že byla zemědělskou usedlostí. Po 2. světové válce byla v budově ubytovna, následně dětský domov, od 60. let 20. stol. se stala sídlem úřadu. V letech 70. bohužel tvář budovy změnila rekonstrukce provedená dle tehdejších standardů. V budově je mimo sídla Úřadu městysu Křtiny také pobočka České pošty a detašované pracoviště Zemské knihovny v Brně (výměnný fond pro okolní obecní knihovny). V roce 2014 byla přidělena dotace SFŽP na zateplení budovy, zároveň bylo rozhodnuto, že fasáda bude zhotovena v původním „starém duchu“, aby svou podobou co nejvíce připomínala podobu z počátku 20. století. V následujícím roce byla venkovní rekonstrukce budovy zakončena výměnou střešní krytiny.

Liberk

Liberk

Liberk

Budovu obecního úřadu se nám podařilo opravit v roce 2009 za pomoci finančních prostředků ze státního rozpočtu. Celá budova byla podřezána (odizolována), byly vyměněny všechny sítě, vyměněna všechna okna a dveře, vyměněny všechny omítky, opravena střecha s novou krytinou a také došlo k zateplení budovy. V roce 2010 se nám podařilo také získat fin. prostředky ze SZIFu na úpravu celé návsi. Zde došlo k vykácení starých nemocných a poškozených lip a thují, byla zlikvidována nevkusná předzahrádka a vybudovaná zpevněná plocha pro odpočinek občanů i turistů. Byla opravena studna a bylo vybudováno nové osvětlení návsi. V roce 2012 se také podařilo opravit a zateplit budovu Mateřské školy, která je také přímo na návsi. Těmito úpravami došlo k prosvětlení a zkulturnění celé návsi. Došlo k výsadbě nové zeleně (květin i lip). Všem návštěvníkům, kteří navštíví Liberk, hlavně kvůli kostelu se upravená náves moc líbí.

Měrunice

Měrunice

Měrunice

V nově zrekonstruované budově obecního úřadu je obcí provozována Místní knihovna s veřejně přístupným internetem, Infocentrum a Výdejní místo České pošty. Budova byla komplexně zrekonstruována v roce 2015. Byly upraveny vnitřní prostory knihovny v 1. patře i přízemí pro potřeby chodu obecního úřadu. Budova má nový systém vytápění a novou zateplenou fasádu. Při rekonstrukci bylo dbáno na to, aby byl zachován původní ráz budovy. V současné době vyniká budova také svojí květinovou výzdobou.

Mičovice

Mičovice

Mičovice

Obecní úřad se podařilo opravit podle původního vzhledu bývalé školy. Podařilo se zachovat kamenné prvky ve fasádě objektu.

Mrákotín

Mrákotín

Mrákotín

Dříve před výstavbou kulturního domu stávala na jeho místě stará radnice. Dříve byla dřevěná, později kamenná. Nikdo ji jinak nenazval než Rathaus. Rathaus tu stával až do roku 1961, kdy došlo k přestavbě. V roce 1966 byl kulturní dům slavnostně otevřen. Díky Kulturnímu klubu pod vedením pana Vítů navštívilo Mrákotín mnoho známých osobností. Po sametové revoluci se KD dostal do rukou soukromníka. Bohužel péče o KD byla minimální, a proto se budova dostala zpět do rukou městyse. Začaly velké opravy a rekonstrukce jednotlivých místností. Usadily se nové bary, opravila se kuchyň i jídelna, sál dostal nový strop a výmalbu a celý KD novou fasádu a střechu. V letošním roce byl kulturní dům po padesáti letech téměř ve stejný den, tedy 18.6.2016, znovuotevřen. V této budově nyní sídlí Úřad městyse, knihovna, Vodovodní svazek, MS Jasanky. V kulturním domě se v současnosti pořádají zábavy a plesy, setkání seniorů, starostů SDH, divadla, rodinné oslavy, svatby i výroční schůze spolků. V zimním období se sem soustřeďují hráči florbalu.

Nové Sedlo

Nové Sedlo

Nové Sedlo

Objekt bývalé fary byl postaven v roce 1734 Marií Kláry Pottpuschové a v roce 2012 tento objekt obec odkoupila od Římskokatolické církve. Budova byla v havarijním stavu, proto se rychle přistoupilo k její rekonstrukci. Po vypracování projektové dokumentace proběhla ještě v roce 2012 rekonstrukce střechy a v následujících třech letech kompletní rekonstrukce budovy nejen z vlastních zdrojů, ale i z dotace z Ústeckého kraje a Ministerstva kultury. V současné době objekt bývalé fary slouží jako Obecní úřad, kde pro občany vznikla nejen reprezentativní zasedací místnost, kde se pořádá vítání občánků, svatební obřady ale i podatelna obecního úřadu včetně zázemí starosty a účetní. S kladnými ohlasy se novosedelský obecní úřad setkává nejen od místních obyvatel, kteří si cení toho, že se v centru dění obce zachránila tato kulturní památka, ale i návštěvníků z dalekých míst.

Pohoří

Pohoří

Pohoří

Původní budova byla vystavěna v roce 1902. V tuto dobu sloužila jako obchod a po ukončení této činnosti byla zakoupena do majetku obce v roce 1976. V zadní části budovy byly zrekonstruovány dvě garáže plus drobné zázemí bez přístupu k pitné vodě a připojení ke kanalizaci pro Sbor dobrovolných hasičů Pohoří. V roce 1998 byla obec postižena velkou povodní. Osmdesát procent budov bylo touto záplavou poškozeno. V roce 2010 nechala obec vypracovat projekt na obnovu budovy. V tomto projektu byla řešena původní kamenná část, která měla projít rekonstrukcí a brigádně postavené garáže pro SDH Pohoří měly být dle statického vyjádření zbourány a znovu vystavěny. Vzhledem k tomu, že ani po 16 letech nebyla dosažena povodňová ochrana naší obce, kterou měla zajišťovat nádrž na Mělčanech, přistoupilo Zastupitelstvo obce k zadání nového projektu, který řešil i případnou další 100letou vodu a posunul první nadzemní patro o 40 cm nad původní základy. Tím ale došlo k tomu, že celá původní budova musela být stržena a nová budova byla na stejném místě od základů znovu vystavěna. Jedinou původní součástí nové stavby je pískovcový komín z roku 1902.

Skřipov

Skřipov

Skřipov

První zmínka o budově nového obecního úřadu je z roku 1619, kdy sloužila jako Fojtství. Během let se zde nacházel obchod, hostinec, kuželna a od roku 1882 zde byla zřízena třída pro školu. V roce 1945 zde byla přemístěna zdejší škola z důvodu vyhoření ZŠ při osvobozování obce. Během těchto let nebyly investovány téměř žádné prostředky do oprav a budova chátrala až do vzhledu hyzdící střed obce. Vleklý projekt, jež jen dotační dokumentací provázel obec od roku 2011až do roku 2016, kdy byl slavnostně otevřen Nový obecní úřad a sociální byty sloužící seniorům. Citlivě rekonstruovaná budova z počátku minulého století doplněná současným designem vytváří elegantní nadčasové dílo. Variace bílo – šedého schématu v kombinaci se světlým a tmavým dřevěným dekorem se prolíná všemi vnitřními prostory.

Svitávka

Svitávka

Svitávka

Velká vila, kterou v letech 1900-1902 nechal postavit továrník Löw-Beer, v současné době slouží jako radnice. Vila prochází postupnou rekonstrukcí. Tato vila má zámecký charakter secesní stavby s barokními a klasicistními prvky. V prostorách vstupní haly s dřevěným schodištěm se konají svatby, vítání občánků, různé koncerty. Vila se nachází v rozlehlém parku. Součástí celého areálu je také Malá vila, pocházející z roku 1906. Park, jako odpočinkové místo, prošel rozsáhlou úpravou a výsadbou nových dřevin, keřů a rostlin a také opravou skleníku, který je využíván na různé výstavy. Park je využíván ke konání kulturních a společenských akcí. Radnice sídlí v historické budově, která má velmi zajímavou historii, což dokládá zvyšující se zájem návštěvníků nejen z blízkého okolí, ale i z celé ČR. Často slyšíme slova chvály na naši radnici. V budově sídlí i místní knihovna.

Velké Albrechtice

Velké Albrechtice

Velké Albrechtice

Obecní úřad sídlí v budově s č.p.119, která byla postavena v „akci Z“ v 70. letech 20. století. Sloužila tehdy občanskému výboru a zejména hasičům, celé přízemí tvořily prostory hasičské zbrojnice. Dvoupodlažní budova se sedlovou střechou s malým sklonem však trpěla řadou neduhů, původní rozvody postupně dosluhovaly a bylo nutné je nákladně opravovat. Po osamostatnění obce v roce 1990 jsme většinu investic směřovali do infrastruktury a přípravy území pro další rozvoj, případně do bytového fondu, takže na celkovou rekonstrukci došlo až v roce 2014. Vždyť už to bylo třeba, budovu úřadu mnozí srovnávali s nejškaredší stodolou v obci. Nákladem cca 9 mil.Kč jsme provedli statické zabezpečení stavby z plynosilikátu, nástavbu jednoho nového podlaží a celkovou rekonstrukci původních dvou podlaží. Podle slov občanů, návštěvníků obce i odborníků se podařilo za daných velmi omezených podmínek vybudovat nejen reprezentativní a důstojné sídlo obce, ale také poskytnout prostory pro spolkovou zájmovou činnost a pro knihovnu.