Domů Soutěže PRAVIDLA DOPR...

PRAVIDLA DOPROVODNÉ FOTOSOUTĚŽE „JÁ, HASIČ“

0

Stejně jako v loňském roce jsme vyhlásili doprovodnou fotosoutěž pro amatérské i profesionální fotografy. Pravidla k soutěži najdete v tomto článku.

 • Fotosoutěž je doprovodnou soutěží k soutěži Dobrovolní hasiči roku 2013. Jejím účelem je podpořit a propagovat činnost dobrovolných hasičských sborů a práci jednotek dobrovolných hasičů.
 • Soutěž vyhlašuje měsíčník Moravské hospodářství.
 • Soutěže se mohou zúčastnit profesionální i amatérští fotografové s trvalým bydlištěm v České republice s pracemi, které vznikly na území České republiky. Časové rozmezí není vymezeno.
 • Ze soutěže jsou vyloučeni ocenění finalisté z předešlého ročníku soutěže Já, Hasič.
 • Do soutěže se přijímají snímky prostřednictvím elektronického formuláře. Zároveň jsou odeslány na adresu pořadatele v elektronické podobě na CD nosiči v jejich plné kvalitě a v optimálním rozlišení 3540×5315. Snímky jiné než v digitální podobě nebudou do soutěže přijímány.
 • Každý fotograf může do soutěže přihlásit nejvýše tři snímky. Tématem musí všechny odpovídat činnosti a práci hasičských sborů a jednotek, a to dobrovolných i profesionálních. Mohou se týkat jak zásahů v terénu, tak soutěží nebo činnosti podporující společenský a kulturní život v obci.
 • Každá fotografie musí být opatřena popisem, kde vedle jména autora, bude uvedeno datum vzniku a místo, kde byla pořízena.
 • Soutěž začíná 2. dubna 2013 a uzávěrka soutěže je 31. července 2013.
 • Přihlášení do soutěže probíhá formou přihlašovacího formuláře, který je dostupný na stránkách organizátora www.moravskehospodarstvi.cz nebo www.dobrovolnihasiciroku.cz a zasláním CD s fotografiemi na adresu pořadatele.

Kontaktní údaje pro zaslání CD nosiče s fotografiemi jsou:

Magnus Regio, s. r. o., Dvořákova 14, Brno 602 00.

Obálka bude opatřena heslem „FOTOSOUTĚŽ“.

 • Porota vybere 30 nejlepších fotografií, které budou nejpozději od 12. září 2013 zveřejněny na webových stránkách www.moravskehospodarstvi.cz. Hlasováním pak veřejnost vybere absolutního vítěze, který obdrží věcnou cenu.
 • Vyhlášení vítěze proběhne společně s vyhlášením vítězů JSDH a SDH v rámci celé soutěže. Cenu si autor vítězné fotografie převezme na slavnostním galavečeru. Termín konání slavnostního večera bude upřesněn organizátorem soutěže.
 • Autor s poskytnutím fotografií do soutěže souhlasí, že budou bezplatně použity k marketingovým účelům a potřebám pořadatele.
 • Autor se přihlášením do soutěže zavazuje, že souhlasí s uvedenými podmínkami v pravidlech soutěže a s dalším nakládáním se soutěžními fotografiemi v souladu se z. č. 121/2000 Sb. Autorského zákona.
 • Ostatní zde nedefinovaná pravidla podléhají obecně platným pravidlům soutěže Nejlepší sbor a jednotka sboru dobrovolných hasičů.