Domů Soutěže Už v úterý hl...

Už v úterý hlasujte v soutěži Moderní firma 2010

0
CZECH TOP 100

Soutěžní žebříčky – Nejlepší výroční zprávy za rok 2009

– Nejlepší firemní časopisy roku 2010

Podmíny účasti

Soutěže se může zúčastnit každá společnost, která jako prostředek komunikace s investory, klienty, obchodními partnery, zaměstnanci a dalšími cílovými skupinami využívá výroční zprávu a/nebo firemní časopis.

Podmínkou účasti je:

– řádně vyplněná a v termínu doručená přihláška,

– zaslání šesti výtisků výroční zprávy nebo obdobné publikace (v případě vydávání samostatné cizojazyčné verze zaslání pěti výtisků české verze a jednoho výtisku cizojazyčné verze) a/nebo

– zaslání tří čísel firemního časopisu vydaných v roce 2010, vždy ve třech výtiscích

úhrada jednorázového účastnického poplatku na základě námi vystavené faktury ve výši 4.900,- Kč (bez DPH) pro účast v soutěži výročních zpráv a 3.000,- Kč (bez DPH) pro účast v soutěži firemních časopisů. Poplatku jsou zproštěny publikace nadací a veřejných neziskových organizací.

Pokud společnost přihlásí soubor výročních zpráv (výroční zprávy holdingu, skupiny aj.) činí jednorázový účastnický poplatek 9.700,- Kč (bez DPH).

Uzávěrka pro doručení přihlášek je 5. října 2010.

Výsledky soutěží budou slavnostně vyhlášeny ve čtvrtek 25. listopadu 2010.

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE

Nejlepší výroční zprávy roku

– v celkovém hodnocení

– v kategorii – informační hodnota

– v kategorii – grafický design

– nejlepší výroční zprávy v odvětví

– zvláštní cena KPMG pro neziskový sektor

Nejlepší firemní časopisy roku

– v kategorii – zaměstnanecký časopis

– v kategorii – zákaznický časopis

MODERNÍ FIRMA Pro koho je soutěž určena?

Do soutěže se může přihlásit každá tuzemská společnost, která se snaží co nejvíce zefektivnit své působení na trhu pomocí marketingových nástrojů. A to jak v podobě webové prezentace a dalších tištěných i netištěných doplňujících materiálů napomáhajících k propagaci společnosti nebo produktu.

Soutěž je rozdělena na dvě kategorie:

 1. Malý a střední podnik (méně než 250 zaměstnanců a roční obrat nepřesahující 50 mil. euro)
 2. Velký podnik (nad 250 zaměstnanců a obrat nad 50 mil. euro)

Cíl soutěže

Soutěží bychom rádi upozornili na nové trendy, které se v oboru firemní identity a webových prezentací objevily v posledních letech. Soutěžící mají možnost prověřit sílu své prezentace v porovnání s konkurencí, ale také odborně zanalyzovat efektivitu svých marketingových nástrojů.

Pravidla

 • Každý zájemce o zařazení do soutěže musí zaslat ukázku svých prezentačních materiálů (do maximální velikosti formátu A4).
 • Na obálku uvézt heslo „Moderní firma 2010“ a příslušnou kategorii (1 = malý a střední podnik, 2 = velký podnik)
 • Obálku zašlete na adresu

Magnus Regio s. r. o., Dvořákova 14, 602 00 Brno, v případě dotazů se můžete obrátit na Nelu Parmovou, n.parmova@magnusregio.cz, 774 112 139

 • Vedle materiálů je třeba viditelně doplnit kontaktní jméno s emailovou adresou zodpovědné osoby za danou společnost
 • Na Vámi zaslaný kontakt Vám bude po 15. září zaslán interaktivní formulář s doplňujícími otázkami pro co nejobjektivnější hodnocení
 • Soutěž je dvoukolová, kdy v prvním kole odborný porotce vybere v každé kategorii tři nejlepší přihlášené společnosti. O konečném výsledku pak rozhodnou čtenáři serveru www.moravskehospodarstvi.cz

Způsob hodnocení

Hodnocením se zaměří na tři oblasti Vaši marketingové strategie.

Vize společnosti

 • Existence a formulace vize
 • Vlastní identifikace společnosti
 • Idnetifikace cílů podnikání

CID (corporate identity design)

 • originalita – 15%
 • grafický dojem (zapamatovatelnost, čitelnost a kvalita fontu, barevnost) – 15%
 • jednotnost firemní identity a soulad s vizí (dodržování formálních náležitostí používání loga) – hodnoceno na základě přiložených materiálů – 10%

Webová prezentace

 • grafický dojem – 10%
 • přehlednost a použitelnost – 10%
 • soulad webu s CID a vizí – 10%
 • SEO (Search Engine Optimization), dohledatelnost na webových stránkách – 10%

Harmonogram soutěže

Uzávěrka zasílání pokladů: do 15. září 2010

Hlasování o vítězi soutěže v každé kategorii proběhne od 5. října. 2010 do 15. listopadu na www.moravskehospodarstvi.cz . Platný je pouze jeden hlas z jednoho prohlížeče. V případě prokázání prolomení bezpečnostních opatření, bude takový účastník ze soutěže diskvalifikován.

Vyhlášení výsledků: Prosincové vydání Moravského hospodářství a na Slavnostním galavečeru Magnus Regio v Národním divadle Brno

______________________________________________________________________________

Kdo je LifeWeb?

LifeWeb je společnost zaměřující se na odhalování a naplňování potenciálu společností. Ve svém projektu Moderní firma dlouhodobě sleduje zvyšování konkurenceschopnosti firem, nabízí konzultační a poradenské služby, na které navazuje technická realizace konkrétních projektů.

Konzultanti Moderní firmy pomáhají svým klientům hledat nové možnosti a cíle v jejich podnikání a navrhují efektivní cesty k jejich dosažení. Jádrem jejich práce je hlavně inovační přístup k budování firemní identity, ale také využití nových technologií, například současného fenoménu sociálních sítí jako je například Facebook a další.

Mezi ostatní projekty společnosti LifeWeb patří mimo jiné BOOOST.cz, který se věnuje rozvíjení osobnostního potenciálu. V neposlední řadě využívá LifeWeb také své zkušenosti v progresivních oborech, jako jsou mobilní technologie.

„Know-how jak docílit růstu konkurenceschopnosti jsme získali především na stážích a školeních ve velkých zahraničních společnostech, například v Německu, Belgii, Dánsku či v Holandsku. Důkazem, že to funguje, jsme my sami. Už čtyři roky dodržujeme to, co jsme se naučili. Máme meziroční růst obratu o 400 procent i v době krize a to bez jediné půjčky či investice. Firmu jsme vybudovali de-facto od nuly, na zelené louce.“ uzavírá majitel a ředitel společnosti LifeWeb Petr Ludwig.