Domů Dění v regionech Města a regio...

Města a regiony lákaly investory na realitním veletrhu v Cannes

Příležitosti prezentovat se na přehlídce nemovitostí a investičních příležitostí, veletrhu MIPIM, využila i města Praha, Brno a Ostrava, stejně jako některé české kraje. Sever a jih Moravy se zde prezentovaly jako perspektivní regiony pro projekty související s rozvojem oborů s vyšší přidanou hodnotou: např. inovační centra výzkumu a vývoje, biotechnologie, biomedicína či informační technologie.

„Na letošním MIPIMu jsme si ověřili, že byť je na trhu evropských metropolí velká konkurence, Brno má rozhodně co nabídnout. Svou atraktivitu pro investory stavíme na několika pilířích. Patří k nim především vynikající poloha města v rámci středoevropského regionu, snadná dopravní dostupnost a dále koncentrace vědeckovýzkumných institucí, vysokých škol a podnikatelských subjektů stavících svou činnost na aplikovaných vědách. Díky této kombinaci má Brno ambice stát se středoevropským centrem perspektivních oborů s vyšší přidanou hodnotou,“ uvedl 1. náměstek primátora města Brna Robert Kotzian.

MIPIM patří k nejvýznamnějším globálním evropským fórům v oboru. I když oficiální statistika veletrhu ještě není k dispozici, odhad francouzského organizátora činí 19.300 akreditovaných účastníků z 83 zemí, což znamená oproti předchozímu ročníku zhruba 5% nárůst. Počet vystavovatelů dosáhl 1.800. Veletrhu se tradičně účastní všechny významné evropské metropole od Londýna přes Paříž a Berlín až po Moskvu.

Pro města a regiony zůstává MIPIM důležitou prezentační příležitostí, kde se mohou pochlubit realizovanými projekty velkého rozsahu, představit své vize a v podmínkách stále většího konkurenčního boje mezi metropolemi a celými regiony také lákat investory, jichž přijelo do Cannes 4.200. Vystavovatelé z řad komerčních společností pak chtějí především ukázat, že patří k silným hráčům a že mají natolik kvalitní projekty, aby byly úspěšné i za současné ekonomické situace, kdy trh nemovitostí opanoval realismus.

„Současnost realitního trhu v Ostravě – to jsou velké projekty, kterým se zde daří: zanedlouho se otevře první etapa Nové Karoliny s obchody, byty a kancelářskými prostory, dokončuje se také Dolní oblast Vítkovic. I přes současnou obtížnou ekonomickou situaci stoupá díky příchodu nových investorů zaměstnanost v ostravských průmyslových zónách. My však chceme být připraveni i na budoucnost a s ní přicházející oživení: naším záměrem je vytvářet a nabízet další investorské příležitosti. Proto jsme na MIPIMu již popatnácté v řadě za sebou – a kontinuitu naší prezentace investoři vnímají velmi pozitivně. Letos prezentovanými projekty, jakými jsou například rozšíření Vědecko-technologického parku či projekt IT4Innovations, jim dáváme jasný signál, že se město výrazně rozvíjí i v oblasti nejvyspělejších technologií a center vzdělání, výzkumu a vývoje,“ uvedl primátor Ostravy Petr Kajnar.

Poskytnout ucelenou představu o stavu tuzemského realitního trhu pomohla také panelová diskuse „Česká republika – dynamická země střední Evropy“ v rámci sekce „Regional Focus“. O potenciálu center výzkumu a vývoje v České republice a o jejich vlivu na rozvoj měst a regionů diskutovali zástupci Brna, Ostravy a Moravskoslezského kraje. Uvedli, že ČR zůstává, i přes současné turbulence v evropské ekonomice, premiantem středoevropského regionu, o čemž svědčí faktory jako je např. poměrně nízká nezaměstnanost, nízká inflace, v evropských relacích podprůměrný státní dluh či zvýšená investiční aktivita, pokud jde o realitní transakce v roce 2011.

Proto má země podle nich velký potenciál k tomu, aby se stala centrem středoevropského regionu pro projekty související s rozvojem oborů s vyšší přidanou hodnotou. Řada takových projektů již v tuzemsku vzniká; na konferenci byl řeč mj. o brněnském Mezinárodním centru klinického výzkumu (FNUSA – ICRC) a Středoevropském technologickém institutu (CEITEC), Vědecko-technologickém parku Ostrava či projektu IT4Innovations vytvářejícím v Moravskoslezském kraji infrastrukturu pro výzkum informačních technologií.

Právě Moravskoslezský kraj měl z českých regionů na veletrhu největší expozici. „Příchod automobilky Hyundai do průmyslové zóny v Nošovicích a její zdejší úspěšné působení slouží pro potenciální investory jako vynikající doporučení. Samotnou průmyslovou zónu Nošovice se proto chystáme rozšiřovat: v sousedství závodu Hyundai jsou nyní k dispozici ještě dvě již zasíťované menší plochy. Dalšími investičními příležitostmi, které jsme na veletrhu prezentovali, jsou průmyslové zóny Barbora a Krnov-Červený dvůr či řada projektů pro výzkum, vývoj a inovace. Vzhledem k naší letos rozšířené expozici v sousedství měst Hamburk a Řím jsme tak investorům mohli představit opravdu ucelenou nabídku možností kraje v synergii s jeho velkými městy Havířovem a Frýdkem-Místkem,“ řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jiří Vzientek.

MIPIM je skvělou příležitostí pro setkávání s partnery také podle Remona Vosa, ředitele společnosti CTP, která spoluvystavuje společně s Brnem a Ostravou. „Realizujeme tam velkou část našich projektů. Náš příklad dlouhodobé spolupráce s těmito městy – v Brně působíme od roku 2000 a v Ostravě od roku 2004 – může být dobrým doporučením i pro další investory a developery. Letos jsme se na veletrhu například dohodli se společností Tieto, klíčovým nájemcem našeho administrativního projektu IQ Ostrava, na rozšíření pronajímané kancelářské plochy,“ uvedl Vos.