Domů Tagy Příspěvky odznačené tagem "Jižní Morava"

Jižní Morava

Drony by mohly být v budoucnu nápomocny moravským vinařstvím v boji s chorobami révy vinné. Konkrétně jde o padlí révy a choroby kmínku (ESCA). Bezpilotní prostředky budou zjišťovat například teplotu porostu a stav vegetace. Jedná se patrně o první výzkum tohoto typu v České republice, který je dovedený až k možnostem praktického využití.

Do projektů jsou zapojeny velké vinařské firmy jako Sonberk, Vinofrut Dolní Dunajovice, Znovín, Bohemia Sekt nebo Víno Blatel. Drony už nad jihomoravskými vinohrady létaly loni při detekci komplexu chorob kmínku révy vinné (ESCA). „Moderní metody precizního vinohradnictví vyžadují dokonalou znalost konkrétní vinice spojenou s dálkovým snímkováním. Na základě růstových indexů vyvíjíme metodu identifikace keřů napadených chřadnutím a odumíráním révy – ESCA. Výzkum už nyní přináší první prakticky využitelné výsledky,“ uvedl Pavel Pavloušek ze Zahradnické fakulty MENDELU.

S chorobou ESCA se vinaři potýkají zejména v posledních letech. Při napadení rostlin dochází k postupnému poškození vodivých pletiv, což znemožňuje transport vody a živin z půdy. Jeden z houbových patogenů způsobuje bílou hnilobu, která vede k trouchnivění dřeva. Mezi nejcitlivější odrůdy patří Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon, Ryzlink rýnský, Tramín a Müller Thurgau. Naopak nejméně napadanými odrůdami jsou podle Pavlouška Merlot a Chardonnay.

S pomocí bezpilotních prostředků chtějí odborníci chránit vinice i proti padlí révy. „Rozvoj infekce padlí révy výrazně ovlivňuje teplota vzduchu a porostu a relativní vzdušná vlhkost v porostu. Velmi výrazný je proto vliv mikroklimatu vinice. To můžeme monitorovat prostřednictvím teplotních a vlhkostních senzorů přímo ve vinici. Tato cesta je však nákladná a nedokáže postihnout variabilitu velkých ploch. Cílem je proto monitorování porostu révy vinné prostřednictvím bezpilotních prostředků, kde bude od jara zjišťovaná teplota porostu a vegetační indexy,“ uvedl Pavloušek.

Získaná data vyhodnocují vědci MENDELU společně s firmou Aqua Procon, a to už od roku 2017. „Pokusy provedené během těchto dvou let naznačují, že využití bezpilotního monitorování ve vinicích je mnohostranné, tzn. nejen k popsaným účelům, ale také k monitorování sucha, výživových problémů, prognózy výnosu hroznů a kvality,“ dodal Pavloušek.