Domů Tagy Příspěvky odznačené tagem "Olomouc"

Olomouc

Demolice a výstavba nové malé haly, ale především oprava střechy stávající velké haly, jsou aktuálně prioritami pro práce na olomouckém zimním stadionu, který se má proměnit v multifunkční halu. Usnesla se na tom městská rada. Město zároveň vypsalo veřejnou zakázku na studii proveditelnosti a financovatelnosti nové haly.

Opravu střechy velké haly ale nelze provést okamžitě. Je to investice v řádu desítek milionů korun, jež potřebuje projektovou přípravu. Ještě před opravou velké haly a výstavbou nové malé haly je nutné v okolí budoucí multifunkční haly provést rekonstrukci kanalizace a inženýrských sítí v ulicích Legionářská, Brožíkova a Studentská. Na všechny tyto záměry podalo město žádost o stavební povolení. „Budeme ale muset doplnit textovou i výkresovou část projektové dokumentace, která je z roku 2013 a od té doby byly některé předpisy a normy nahrazeny novými,“ podotkl primátor Mirek Žbánek. Změna se týká mimo jiné i srážkové vody. Ta se nyní bude muset zachytávat.

Doplnění dokumentace pro stavební povolení přijde město zhruba na osm milionů korun. „Nechtěli jsme zahodit vše, co již bylo připraveno, to by se pak jednalo o zmařenou investici,“ vysvětlil primátor Žbánek. Vše by mělo být hotovo do 180 dnů.

Kromě doplnění projektové dokumentace zadá magistrát prostřednictvím odboru strategie
a řízení veřejnou zakázku na posouzení proveditelnosti a financovatelnosti záměru Multifunkční hala Olomouc. „Neznáme podmínky připravovaných dotačních titulů a je potřeba nastavit spolupráci státu, kraje a města. Předpokládám, že dotace nepůjde využít pouze na dílčí opravy, jako pravděpodobnější se začíná jevit varianta stavby nové malé haly, která bude součástí celého komplexu,“ dodal primátor Žbánek. Multifunkční hala tak bude podle něj vznikat nejspíš po částech. „Do konce volebního období bychom chtěli vybudovat malou halu pro veřejnost a hobby hokejisty a opravit střechu velké haly,“ naznačil primátor.

Hrubý cenový odhad pro multifunkční halu se pohybuje kolem jedné miliardy korun. Primátor nepředpokládá vznik arény na jiném místě. Jen výkup pozemků by přišel na desítky, možná stovky milionů korun a trval by mnoho let. „Do takového projektu by pravděpodobně musel vstoupit i soukromý investor. A to by financování ze státních dotací ještě více zkomplikovalo,“ uzavřel primátor.

0

V Olomouci začali testovat chytré nádoby na odpad SmartBe, a to konkrétně u hlavního vlakového nádraží v Olomouci nebo v centru na třídě Svobody. Město začalo pilotně testovat tři koše, které na zhruba šest měsíců nahradí běžné nádoby na odpad na těchto frekventovaných místech. Koše disponují vlastním lisem, solárním panelem a jejich zaplněnost lze sledovat na dálku. Důležitým ukazatelem zkušebního provozu pak budou informace o tom, jakým způsobem smart technologie ovlivní četnost vývozů oproti těm ze standardních nádob.

„Na frekventovaných místech ve městě se často potýkáme s nedostatečnou kapacitou odpadkových košů. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli pilotně otestovat funkci těchto chytrých nádob,“ vysvětlil náměstek primátora Otakar Bačák, který má v kompetenci odbor městské zeleně a odpadového hospodářství. „Věřím, že novinka pomůže veřejnosti nebát se využívat moderní technologie i při tak běžné záležitosti jakou je likvidace odpadu,“ podotýká náměstek Bačák.

Chytrý odpadkový koš využívá technologii redukce celkového objemu formou několikanásobného lisování. „Vlastní lisovací mechanismus si dokáže poradit s kapacitou až 25 kg odpadu, ve výbavě má solární napájení a samozhášecí popelník na cigaretové nedopalky,“ popisuje náměstek pro oblast smart city Matouš Pelikán.

Nádoby SmartBe si od specializované firmy dočasně zapůjčily Technické služby města Olomouce. Přes webové rozhraní budou on-line sledovat kapacitu naplnění, stav baterie a případná poruchová hlášení. „Pracovníci technických služeb budou zároveň administrátorem výstupu ze systému, do něhož mohou registrovat prakticky neomezený počet uživatelů. Přístup k datům tak mohou mít nejen oni, ale i příslušné odbory magistrátu a reálná data z provozu vzájemně vyhodnocovat,“ objasnil náměstek primátora Matouš Pelikán.

 „Následně pak bude potřeba propočítat ekonomiku provozu a finanční náklady na případné pořízení nádob včetně celkové návratnosti investice,“ objasnil náměstek Otakar Bačák. Trvalý provoz by totiž podle něj dával smysl až v případě, že by se chytré koše umístily v ucelené lokalitě města, kde by nahradily běžné nádoby a podařilo se tak ve výsledku ušetřit náklady na svoz odpadu.

Cestující od 65 let budou mít od 1. července městskou hromadnou dopravu v Olomouci zdarma. Dosud v ní platili polovinu z jednodenního až ročního běžného jízdného. Stejnou výhodu budou mít také v „olomoucké“ zóně 71 ve všech dopravních prostředcích Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje.

O bezplatném cestování seniorů od 65 let rozhodla letos Rada města Olomouce. K cestování tramvajemi a autobusy bude cestujícím stačit osobní doklad. „Chceme tímto krokem podpořit využívání hromadné dopravy a zároveň finančně vypomoci seniorům ke zlepšení kvality života. Jsem přesvědčen, že se to u bezpečné, komfortní a udržitelné formy veřejné dopravy vyplatí,“ odůvodnil rozhodnutí primátor Mirek Žbánek.

K prokázání nároku na slevu při kontrole mohou senioři využít občanský průkaz, cestovní pas, průkaz DPMO nebo IDSOK, nebo jiný průkaz, který obsahuje fotografii a datum narození.

K nově zavedeným slevám pro cestující z řad seniorů nad 65 let připravil Koordinátor IDSOK aktualizaci Tarifu IDSOK platnou od 1. července 2019. Zóna 71 Olomouc je nejen katastr města Olomouce, ale i území obcí Bystrovany, Bukovany, Horka nad Moravou, Samotišky, Skrbeň a Křelov-Břuchotín.

Zvýhodněnou MHD měli dosud v Olomouci senioři od 70 let. K celoročnímu cestování v zóně 71 jim stačil dvacetikorunový roční kupon.

Základní jízdenka na MHD v Olomouci stojí 14 korun, měsíční přijde na 350 korun a čtvrtletní 900 korun. Zcela zdarma jezdí olomouckou MHD děti do 6 let věku. Zvýhodněnou přepravu mají v zóně 71 i čestní dárci krve, kteří cestují za 300 Kč ročně na tzv. Kapka Pas. Senioři do 65 let budou mít nadále nárok na zlevněné jednodenní až roční jízdné, což je 50 procent z běžného časového jízdného.

Zdroj: Magistrát města Olomouce

0
Zhruba šest set tisíc korun uvolnil v tomto roce Olomoucký kraj na podporu environmentálního vzdělávání. Školská zařízení mohla žádat o peníze na projektové dny s tématikou ekologie, vybavení přírodních učeben i vznik naučných stezek.

„Zájem o finance z tohoto dotačního programu se rok od roku zvyšuje. Letos podpoříme 51 žádostí. V příštím roce chceme celkovou částku ještě zvýšit, protože osvětu v oblasti životního prostředí považujeme za velmi důležitou,“ řekl náměstek hejtmana Ladislav Hynek.

Díky podpoře kraje přibudou moderní mikroskopy v učebně Střediska volného času Atlas a Bios v Přerově, mateřská škola v Bludově vybuduje smyslovou stezku zaměřenou na získání informací o přírodninách a například na Slovanském gymnáziu v Olomouci rozšíří přírodní učebnu.

„Nám se během deseti let podařilo vytvořit přírodní učebnu s jezírkem. Studenti se tam nejen učí, ale také se o celý prostor starají, čímž ještě prohlubují svůj zájem o životní prostředí. Máme v plánu tady vybudovat studnu, abychom mohli celý prostor zavlažovat. Pravidelně tu probíhají i veřejnosti přístupné výstavy skalniček a bonsají,“ dodal ředitel gymnázia Radim Slouka.

Do ostrého provozu byla spuštěna dopravní řídící ústředna, která Olomouci přinese komfort pro všechny typy dopravy. Velkou část dat mohou řidiči nyní sledovat online na webových stránkách chytra.olomouc.eu nebo v aplikaci Chytrá Olomouc. Ta je ke stažení pro operační systémy Android i iOS.

Nová dopravní ústředna je sofistikované centrum s inteligentním řízením světelných křižovatek, monitoringem obsazenosti parkovišť, ovládáním proměnných značek či možností připojení dohledových kamer. Primárně má koordinovat dopravní provoz ve městě, tedy řídit křižovatky včetně možnosti úpravy signalizačních plánů podle aktuálních událostí či mimořádných situací.

„Nyní bude možné nastavit na koordinovaných úsecích takzvanou zelenou vlnu, po které lidé často volají, a to přímo z dopravního centra i s preferencí pohybu hromadné dopravy v závislosti na aktuální dopravní situaci,“ vysvětlil primátor Mirek Žbánek. Na ústřednu je napojeno všech 42 světelných křižovatek, do budoucna jich může být až sto.

„Pro řidiče je dobré, že v aplikaci vidí, kde jsou aktuální uzavírky nebo dopravní nehody a mohou lépe plánovat svou trasu. Navíc aplikace ukazuje i aktuální počet volných parkovacích míst na šesti frekventovaných velkých parkovištích,“ uvedl náměstek primátora Matouš Pelikán. Volná parkovací místa aplikace najde v podzemním parkovišti u nádraží, u komplexů RCO a BEA, u hotelu Flora, na Palackého nebo v budově Namiro.

Do budoucna je plánováno rozšířit aplikaci o další moduly, například informacemi  o parkování na ulici, dojezdových časech, městské hromadné dopravě, nebo stavu ovzduší. Momentálně se na nich intenzivně pracuje.