Domů Tagy Příspěvky odznačené tagem "Smart City"

Smart City

0

Stále více měst na Moravě i v Čechách se hlásí ke konceptu Smart City. Ovlivňuje i dopravu. Má ji učinit plynulejší a bezpečnější.

Jak jsou obsazená parkoviště? Kdy se za aktuální dopravní situace dostanu na určené místo? Nejen podobné informace budou brzy využívat lidé ve Zlíně. Město se chystá rozšířit svoje chytré systémy zaměřené na dopravu. Zahrnují mimo jiné i například inteligentní závorový systém či inteligentní systém řízení dopravy. Podobné projekty nachystali, nebo už uskutečnili také v dalších městech na Moravě a v Čechách.

Zlínští v aktuálním projektu hodlají investovat dvanáct milionů korun, většinu chtějí pokrýt z evropské dotace. „Jde o technologie nazývané také Smart City. Jejich využívání je současný trend a my se k němu hlásíme,“ sdělil zlínský radní pro dopravu Michal Čížek.

Plánovaný navigační parkovací systém má řídit dispečinkové pracoviště v areálu Technických služeb Zlín. Má zahrnout i vytvoření systému inteligentního parkování na ulici s využitím chytrých senzorů a videodetekce či závorového systému na parkovištích s propojením na navigační tabule s informacemi o obsazenosti. „Ve Zlíně už inteligentní dopravní systémy máme, využívá je například dopravní společnost. Výhodou je, že bychom nově zamýšlené technologie mohli v případě úspěšné žádosti zaplatit z velké části z dotace,“ upozornil radní Pavel Simkovič.

Informace z plánovaného dopravního systému chce Zlín využít nejen přímo v praxi, ale i v dalších dopravních výzkumech či pro potřeby obyčejných lidí. „V úvahu přichází například data o parkování. O ty by jistě majitelé vozidel i akademická obec měli zájem. To samé platí i o dalších otevřených datech. I ty chceme dát k dispozici veřejnosti, aby mohly vzniknout smart aplikace,“ prohlásil Jiří Jaroš, člen městské rady se zodpovědností za informační technologie a Smart City.

Aplikace ukazuje i polohu spoje

Zlín se přihlásil ke konceptu Smart City ve strategii Zlín 2020 a některé projekty už uvedl do praxe. Funguje tam už aplikace, která rozpozná zpoždění trolejbusu a následně upraví signály světelných křižovatek tak, aby zpožděné vozidlo nemuselo zastavit a mohlo dohnat zpoždění. „To vše systém zvládne aniž by došlo k rozpadu koordinace celé sítě křižovatek, takže ostatní řidiči tyto zásahy ani nepozorují,“ sdělil Martin Habuda z oddělení koordinace projektů magistrátu.

Cestující mají také možnost pomocí on-line aplikace na webu dopravního podniku sledovat aktuální polohu svého spoje. O dopravní situaci ve městě a vhodnosti využití jednotlivých tras zase informují řidiče světelné tabule při vjezdu do Zlína.

Největší moravské město se k filozofii chytrých měst oficiálně přihlásilo ve Strategii Brno 2050. „Díky integrovanému plánování mobility a využití inovativních řešení je Brno městem krátkých vzdáleností, kde nejsou důvodem pro omezení pohybu vyšší věk ani hendikep. Principy udržitelné a efektivní mobility jsou aplikovány i na přepravu zboží. Díky těmto změnám je město Brno v roce 2050 místem se zdravým a příjemným prostředím pro život,“ uvádí strategie.

Brno už také za chytré technologie dostalo ocenění. V roce 2017 mu porota udělila ocenění Chytré město 2017 v kategorii Projekt Smart City za mobilní aplikaci Brňáci pro Brno. Aplikace už od roku 2010 umožňuje řidičům hlásit závady na silnicích druhých a třetích tříd a zefektivnit tak jejich opravy městskou firmou Brněnské komunikace. „Projekt Brňáci pro Brno získal mimořádný ohlas v hodnocení odborné poroty, složené z expertů z řad státní správy, akademické obce z České republiky a zahraničních univerzit a lídrů dodavatelského sektoru. Obyvatelům města Brna se dostává touto aplikací nástroj na evropské úrovni,“ konstatoval předseda Správní rady Smart City Innovations Institutu Pavel Vokáč.

Nejen hromadné dopravě v Brně zase pomohl projekt Dopravní telematika ve městě. Systém spočívá v rekonstrukci brněnských světelných křižovatek tak, aby mohly efektivněji řídit dopravu. Kromě toho sbírají také strategická data a především dávají preferenci hromadné dopravě. V praxi to znamená to, že křižovatka pozná blížící se tramvaj a dá jí přednostně zelenou.

Brzy se Brňané mají dočkat i takzvaných chytrých silnic

Brněnské komunikace se zapojily do projektu C-Roads Czech republic. Má umožnit například okamžité informace o provozu i třeba upozornit řidiče, že se blíží sanitka. Tvůrci doufají, že zvýší bezpečnost na silnicích, sníží počet nehod a zlepší plynulost dopravy.

Do stejného projektu ministerstva dopravy je zapojená i Ostrava. Takzvané technologie kooperativních systémů tam loni nainstalovali na pěti místech u tras veřejné dopravy. „Na základě zkušeností z praxe zástupci dopravních podniků identifikovali problémové dopravní úseky, na kterých by nasazení technologie mohlo přinést výrazné zvýšení bezpečnosti nejen cestujícím ve vozidle MHD, ale i dalším účastníků silničního provozu,“ uvedli tvůrci projektu. Chytré jednotky se tak objevily na známé trati linky 5, která několikrát kříží frekventovanou silnici, nezabezpečený přejezd v Podzámčí či křižovatce Horní a Martínkovy.

Na vznik inteligentního dopravního systému se připravují v Hradci Králové. „Momentálně probíhá soutěž na dodavatele. Do provozu systém plánujeme zavést v letech 2020 až 2022,“ uvedla mluvčí města Kateřina Šmídová.
Podobně jsou na tom i v sousedních Pardubicích. „Ve fázi projektu připravujeme inteligentní řízení dopravy. Jednat se bude o křižovatky a parkování,“ řekla mluvčí Alexandra Tušlová.

V Olomouci jsou o něco dál. „V nedávné době jsme dokončili projekt Dopravní řídící ústředna, který nám umožní řídit dopravu ve městě na základě aktuálního dění. Součástí tohoto projektu bylo i vybudování moderního dispečerského pracoviště, včetně dodání moderního softwaru,“ uvedla mluvčí Radka Štědrá.

Některé z výstupů přenáší systém do veřejného webového portálu chytra.olomouc.eu a do mobilních aplikací. „Občanům jsou tak dostupná aktuální data dopravních nehodách, uzavírkách, obsazenosti parkovacích plocha apod. Do budoucna plánujeme tento projekt rozšířit o další komponenty jako jsou např. proměnlivé dopravní značení, detekci dojezdových časů, detekci parkování na ulici a podobně,“ doplnila Štědrá. Dodala, že ačkoliv je zatím brzy na objektivní hodnocení projektu, jsou s ním zatím spokojení.

Autor: Petr Jeřábek