Domů Veřejná správa Stát po úspěš...

Stát po úspěšném převodu nádraží letos zahájil opravy nádražních budov za 102 milionů korun

0

Po úspěšném převodu nádraží z majetku Českých drah do vlastnictví státu zahájila letos Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) realizaci nejnutnějších oprav nádražních budov. Jejich údržba byla dlouhodobě podfinancovaná. Zpravidla jde o opravy fasád, střech nebo výměny dveří či oken. Správce železnice tak ve druhé polovině roku 2016 zahájil drobné opravy na 161 nádražních budovách za celkem 102 milionů korun.

V Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji se jedná o opravy na třech desítkách budov v celkové hodnotě necelých 20 milionů korun. V rámci Moravskoslezského kraje plánuje SŽDC dokončení stavebních úprav v Třinci. „Loni v květnu otevřely České dráhy rekonstruovanou třineckou výpravní budovu. Původní projekt nezahrnoval úpravu komerčních prostor. Do konce roku chceme zahájit dokončení omítek, rozvodů a dlažby v celkové hodně 2,7 milionů korun, abychom mohli prostory příští rok nabídnout k pronájmu,“ uvádí ředitel Správy osobních nádraží SŽDC Gabriel Jursa.

Jih Moravy a Vysočina 17 milionů

Na jižní Moravě a Vysočině plánuje SŽDC realizaci oprav či jejich zahájení do konce prosince ve výši přibližně 17 milionů korun. K nejnákladnějším patří oprava střechy v Rousínově za 2,5 milionů korun, která běží od listopadu. Dokončena bude příští rok. V Podivíně proběhla kompletní rekonstrukce veřejné toalety za 1 milion a v Ivančicích oprava fasády, která si vyžádá přibližně 1,4 milionů Kč.

Ve Středočeském kraji se jedná o sedm budov, na kterých byly zahájeny práce. Mezi nejnákladnější patří opravy stanic Dobříš, Březnice a Kostomlaty nad Labem, kde již nyní probíhají dílčí rekonstrukce.

V železniční stanici Kostomlaty nad Labem probíhá kompletní oprava vnějšího pláště budovy a přístavků včetně výměny oken a dveří, klempířských konstrukcí, zabezpečovacích prvků, elektroinstalace a oznamovacích zařízení. Stanice dostane i nový venkovní mobiliář. Celkové náklady jsou 3,2 milionu korun. Kompletní oprava střechy a výměna oken se odehrává také v železniční stanici Březnice. Předchozí opravy, které na střeše objektu proběhly, byly nedostačující a nemohly zabránit dalšímu zatékání. Proto je nutná celková generální oprava střechy. Předpokládané náklady jsou 2,7 milionu korun.  Železniční stanice Dobříš bude mít v případě příznivého počasí do konce roku opravenou fasádu a osazená plastová okna a dveře. Opravena bude také střecha a revitalizací projdou prostory čekárny pro cestující. Celkové náklady jsou 2,6 milionu korun.

Největší rekonstrukce

V Jihočeském a Ústeckém kraji se jedná 41 železničních budov. Největší rekonstrukce probíhají na železničních stanicích Březnice, Chýnov, Děčín hlavní nádraží, Bílina a Most.

V Chýnově opravy začnou demontáží a ekologickou likvidací stávajících eternitových šablon z původní střechy. V rámci opravy dostane budova i nové hromosvody, okapové žlaby a svody, které budou napojeny do dešťové kanalizace. Předpokládané náklady jsou 1,1 milionu korun. Součástí rekonstrukce hlavního nádraží v Děčíně je oprava výpravní budovy, vestibulu, dlažby a výměna oken. Celková cena činí 1,5 milionů. V Bílině se jedná o výměnu oken a dveří za 1,2 milionu korun. V Mostě budova dostane opravené výtahy za 497 tisíc korun.

Na Královéhradecku, Liberecku a Pardubicku stavební práce probíhají na padesátce budov. Do konce roku SŽDC proinvestuje přes 25 milionů korun. Ve většině případů se jedná o opravy interiérů čekáren, výměny oken a dveří a kompletní výměny střešní krytiny.

Nejnákladnějším projektem letošního roku je dokončení rekonstrukce výpravní budovy v Náchodě. „Stavbu v minulých letech zahájily České dráhy, v té době byla opravena odbavovací hala, pokladny, některé prostory  komerčního pronájmu, toalety pro veřejnost a také část fasády. Dokončení stavby financované SŽDC představuje kompletní  rekonstrukci střechy a pláště budovy, peronního přístřešku, zpevněných ploch, dokončení výměny oken a dveří, drobnou dispoziční úpravu v prvním patře a výměnu parovodu,“ říká  ředitel Správy osobních nádraží Hradec Králové Jaroslav Špína. „V říjnu letošního roku jsme staveniště předali zhotoviteli. Stavba bude dokončena v červenci roku 2017,“ upřesňuje.