Domů Veřejná správa Boj o miliard...

Boj o miliardy na vysokorychlostní internet graduje

0
vysokorychlostní internet

Vysokorychlostním internetem bude pravděpodobně v budoucnu pokrytá celá Česká republika. Na rozvoj takzvaných NGA sítí zřejmě poputuje z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost čtrnáct miliard korun. O ty se nyní přetahují skupina PPF s menšími operátory a ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) s ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem (ČSSD).

Už se ale objevily informace, podle kterých hrozilo, že dotaci z evropských fondů Česká republika nedostane. Důvod? Národní plán rozvoje sítí nové generace měl být už v příštím roce sladěný s evropskou legislativou. Není a navíc přibývají připomínky, aktuálně jich je přes sto.

A na další problém poukázalo sdružení firem z oboru informačních technologií a elektronických komunikací ICT UNIE, které dokonce rozhodlo vypovědět společné Memorandum o spolupráci s Ministerstvem vnitra, podepsané v prosinci loňského roku. Důvodem je nesouhlas s negativním ovlivňováním Národního plánu rozvoje sítí nové generace, který je v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a s ním spojený vznik nového státního podniku, kterým má být Národní agentura pro komunikační a informační technologie České republiky.

„Vadí nám, když se pravidla tajně mění v průběhu hry. Původní návrh zněl, že z evropských fondů půjde na rozvoj vysokorychlostního internetu v Česku 14 miliard korun spolu s finanční účastí komerčních operátorů v podobné výši. Ty měly být podle jasných pravidel rozdělovány v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Nyní se však má budovat státní podnik, který s největší pravděpodobnosti zabrání transparentnosti celého projektu. Mimo jiné tím, že by tento státní podnik měl vykonávat neslučitelné funkce komerční a současně regulační. Na jedné straně má být příjemcem dotací, koordinátorem výstavby všech sítí a zároveň operátorem sítí a tržním konkurentem pro soukromé firmy. Nehledě na to, že nový úřad znamená obrovské náklady,“ řekl prezident ICT UNIE Svatoslav Novák. „To znamená, že miliardy korun z dotací určených pro sítě v slabých regionech budou rozmělňovány na počáteční provoz státního podniku a použity na platy nových úředníků,“ dodal ještě.

Ministerstvo vnitra (MV) ale kritiku IT firem odmítá. „Existuje a vždy existoval pouze jeden národní plán, a to v gesci MPO. V rámci mezirezortního připomínkového řízení MV uplatnilo komplexní připomínku, která v sobě zahrnula i většinu do té doby vznesených připomínek ostatních subjektů,“ řekl EurActivu náměstek pro ICT rezortu vnitra Jaroslav Strouhal.

Co jsou to bílá místa?

Nový státní podnik Národní agenturu pro komunikační a informační technologie (NAKIT) má podle MV vzniknout z odštěpného závodu ICT služby České pošty. Bude monitorovat pokrytí České republiky pasivní infrastrukturou pro sítě nové generace.  Jeho vznik ale podle ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka nyní brzdí jedna věc, a sice definice takzvaných bílých míst. To jsou obecně taková, kde není internetový signál. Doposud se však za bílá místa označovala jenom ty, kde není vysokorychlostní internet. A to se musí podle Mládka změnit. „Že někde není vysokorychlostní internet neznamená, že tam není signál,“ poznamenal ministr.

Zároveň nesouhlasí s názory, že České republice hrozí, že nedostane finance z evropských fondů. „O evropské peníze získané na projekt vysokorychlostního internetu rozhodně nepřijdeme. Rád bych rozptýlil také obavy, které v tomto průmyslovém segmentu panují, aby evropská dotace nebyla použita na něco jiného,“ uvedl po jednání Jan Mládek.

Pro MPO je podle Mládka rozvoj vysokorychlostního internetu v Česku jednou z priorit. „Proto jsem všechny vyzval ke spolupráci. Navrhli jsme vytvoření pěti pracovních skupin, které by definovaly a doplnily dosud sporné body. Shodli jsme se kupříkladu na nutnosti aktualizovat mapy pokrytí a analytickou část národního plánu. Potřebujeme definovat nejen současný stav, ale i výhled situace za tři roky,“ dodal ministr průmyslu a obchodu.