Domů Ekonomika Česká republi...

Česká republika má nový monitorovací systém měření radiace v ovzduší

Od poloviny dubna má Česká republika nový monitorovací systém pro měření radiace v ovzduší. „Tato moderní síť takzvaného včasného zjištění pracuje nepřetržitě sedm dní v týdnu, 24 hodin denně. Lidé mají k datům online přístup, třeba na webu Státního úřadu pro jadernou bezpečnost se mohou kdykoliv podívat, jaká je hodnota radiace v ovzduší třeba v místě jejich bydliště,“ říká Dana Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Česká republika má díky modernizaci jeden z nevyspělejších systémů měření radiace v ovzduší. „A jsem velmi ráda, že nový systém dodala česká firma, která nabídla tak vyspělou technologii, že ve výběrovém řízení neměla konkurenci,“ konstatovala Dana Drábová na slavnostním předání poslední 55. staničky v Týně nad Vltavou.

Monitorovací stanice jsou rozmístěny rovnoměrně po celém území České republiky. Síť včasného zjištění slouží podle Drábové k rychlému zachycení významnějších hodnot radiace. Díky tomu se může intenzivně hledat zdroj, odkud zvýšené hodnoty pocházejí. Podle předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost jde především o preventivní systém. Ten je však na místě, například v polovině února právě monitorovací systém zaznamenal nad územím České republiky zvýšený podíl radiace.

Nová technologie výrazně usnadní práci

„Nový systém je připraven měřit a zaznamenávat data nejenom při výpadku internetu nebo datových služeb operátorů, ale i v případě celkového blackoutu elektrické sítě po dobu sedmdesáti dvou hodin,“ říká Martin Pazúr, předseda představenstva společnosti NUVIA, která měla modernizaci staniček na starosti. Firma se radiačním monitoringem zabývá od roku 2006, tato zařízení dodala například do Lotyšska či Chorvatska. Na vývoj různorodých systémů na měření ionizujícího záření se NUVIA dlouhodobě zaměřuje.

Zmodernizované měřicí jednotky výrazně usnadní práci obsluze. Dříve museli zaměstnanci každou hodinu kontrolovat a ručně zasílat naměřená data do ČHMÚ v Praze-Komořanech, kde tamní pracovníci po další kontrole posílali data do Krizového koordinačního centra ve správě SÚJB.  Nově systém automaticky zasílá údaje každých 10 minut přímo na servery SÚJB. Informační systém MonRas naměřená data zpracovává a vizualizuje do přehledných map. I tato technologie je z dílny třebíčských vývojářů.

„V rámci modernizace je nyní každá stanice, původně složená ze dvou zastaralých sond, nahrazena pouze jednou moderní ‚inteligentní‘ sondou naší výroby, která zajistí měření jak nízkých, tak i vyšších rozsahů radiace,“ doplňuje Pazúr.

Kam s nimi?

Umístění staniček sítě včasného zjištění má svá přesná pravidla. Pro většinu stanic platí umístění detektorů jeden až tři metry nad zemí. Téměř všechny stanice mají po dobu provozu stejnou výšku nad terénem i vzdálenost od hospodářských budov. Právě z důvodu stejného umístění mají naměřená data dlouhodobě velkou vypovídající hodnotu o radiační situaci v České republice.

I vzhledem k  umístění stanic byla jejich výměna a modernizace náročná. „Práce probíhaly především v zimních měsících a například v Krkonoších na stanici Rýchory jsme museli poslední dva kilometry vynést novou staničku a nářadí pěšky, dolů jsme nesli demontované části. Při převýšení 600 metrů to byl docela silný zážitek,“ doplňuje Martin Pazúr.

Celková modernizace a výměna jednotek včetně ekologické likvidace trvala osm měsíců a stála téměř 20 milionů korun.  Na její správě se podílejí SÚJB, Český hydrometeorologický ústav, Armáda České republiky i Hasičský záchranný sbor.

 Sněhurka a trpaslík měří aerosoly

Pro Státní úřad pro jadernou bezpečnost není spolupráce s firmou NUVIA prvním počinem. „Pro SÚJB a SÚRO (Státní ústav radiační ochrany) jsme například dodávali zařízení pro měření aerosolů v ovzduší s poetickými názvy Sněhurka a Trpaslík. Pro představu jde v podstatě o velké prosávačky vzduchu, který dýcháme. Zařízení provádí analýzu a kontrolu jeho kvality,“ uzavírá Pazúr. Pozornost nejenom u odborné veřejnosti si firma získala zkraje tohoto roku, kdy uspěla v náročném výběrovém řízení na generálního dodavatele vodního chlazení a kompletní vzduchotechniky pro stavbu největšího neutronového centra na světě ve švédském Lundu.