Domů Veřejná správa Česko a Slove...

Česko a Slovensko podepsaly memorandum v oblasti přeshraniční spolupráce

0

Ministryně Karla Šlechtová podepsala v Modre (Slovenská republika) s ministryní pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Gabrielou Matečnou významný dokument zabezpečující společnou a efektivní realizaci přeshraničního programu. Jedná se o Memorandum o porozumění v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg VA Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020.

„Dochází ke skutečnému nastartování našeho společného programu, a navzdory pokročilému termínu tohoto programového období, k jeho překlopení z fáze přípravy do fáze vlastní realizace. Na toto setkání pak naváže jednání monitorovacího výboru, na kterém budou schváleny první projekty. Oproti jiným programům přeshraniční spolupráce, kterých se Česká republika účastní, je tento program zpožděný. Doufám ale, že se podaří zvýšeným úsilím v dalších fázích realizace tuto počáteční ztrátu dohnat a program úspěšně realizovat,“ uvedla ministryně Karla Šlechtová.

U příležitosti závěrečné konference programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013 a Konference k realizaci programového období 2014 – 2020 podepsala ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová s ministryní pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Gabrielou Matečnou Memorandum o porozumění v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg VA Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020. Konference se konala za účasti velvyslankyně České republiky paní Livie Klausové, zástupkyně Evropské komise paní Anny de Luca a především zástupců státní správy a samosprávy, starostů z české i slovenské strany a řady žadatelů o finanční prostředky. Podepsané memorandum vymezuje vztahy a odpovědnost mezi oběma ministerstvy.

Rozvoj cestovního ruchu

Ve svém projevu ministryně Šlechtová zdůraznila velký význam přeshraničního programu pro rozvoj území, a přestože je vlastní realizace spojena s určitým zpožděním ve srovnání s ostatními přeshraničními programy, věří, že se podaří efektivně podpořit prostředky programu ve výši 90 mil. EUR. Program je zaměřen především na rozvoj cestovního ruchu s důrazem na kulturní a přírodní dědictví, dále na podporu vzdělání, vědy, výzkumu a inovací.

Spoločná hranica medzi Slovenskom a Českom je dlhá 251,8 km. Na území tohto prihraničného regiónu žije takmer 5 miliónov obyvateľov na ploche viac ako 32 000 km2. Verím, že naša spolupráca pre týchto obyvateľov neskončí ani po období 2020 a budeme môcť naše bohaté skúsenosti a vzájomnú spoluprácu pri pozdvihovaní pohraničného územia Slovenskej aj Českej republiky rozširovať a rozvíjať aj ďalej,“ dodala ministryně pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Gabriela Matečná.

V rámci konference byly prezentovány i úspěšné projekty z minulého programového období (Obloha na dlani, Živá škola – živá voda, děti, písničky a tance neznají hranice). „Více než 250 předložených projektových žádostí v tomto programovém období dokládá, že nastavení nového programu odpovídá potřebám území na obou stranách hranice,“ dodala Šlechtová.