Domů Veřejná správa Čeští úředníc...

Čeští úředníci mají mezery v potírání zahraniční korupce

0

Odborníci OECD na potírání korupce odhalili, že čeští úředníci nejsou schopní komunikovat s představiteli soukromých firem. Mnoho podnikatelů stále netuší, že pokud někoho v zahraničí podplatí, hrozí jim za to doma trest. Úředníci mají informovat soukromý sektor o problematice zahraničního podplácení. To ovšem často nedělají.

Přesně před týdnem se v Paříži sešli členové Pracovní skupiny OECD, aby vyhodnotili aktuální stav zahraniční korupce v Česku. Představitelé členských států se už dříve zavázali, že budou s korupcí bojovat. Na schůzi představili celkem 21 protikorupčních doporučení, kterými se mají čeští úředníci řídit.

Nedostatky objevili odborníci OECD především v komunikaci mezi státní správou a soukromým sektorem. Podnikatelé podle nich nedostávají od úředníků dost informací o problematice podplácení v zahraničí. Od začátku roku jsou totiž firmy za korupci v zahraničí podle zákona trestně odpovědné.

Řešením je podle odborníků z OECD zajistit vyšší nezávislost státních zástupců a vyjasnit, že se policisté a státní zástupci nesmí při posuzování korupce ohlížet na tuzemské ekonomické zájmy nebo na dopady na vztahy Česka s jinými státy.

Odborníci z OECD Česko ale jen nekritizovali. Za plus označili například to, že čeští úředníci, policisté a státní zástupci odhalují čím dál tím více případů podplácení. Černé peníze pak stát zabaví. Obojí podle nich povede k účinnějšímu postihování korupce.

OECD hodnotí podplácení v mezinárodních podnikatelských transakcích ve třech vlnách. Třetí fáze odstartovala už loni v červnu. V říjnu při ní do Česka přijeli hodnotitelé z Islandu, Jihoafrické republiky a zástupci pracovní skupiny OECD. Měli možnost setkat se s úředníky ze všech institucí, které se potíráním zahraničního podplácení, byť jen okrajově, v Česku zabývají. Výsledky mise zhodnotili zástupci OECD při březnovém setkání v Paříži. Za Česko se tohoto zasedání zúčastnili experti z Ministerstva spravedlnosti, Nejvyššího státního zastupitelství a Stálé mise ČR při OECD.