Domů Veřejná správa E-government ...

E-government „po česku“ nefunguje. Je až za Bangladéšem či Etiopií

0

OSN pravidelně vydává žebříček zemí podle míry elektronizace státní správy. Česká republika se v něm umísťuje dost vzadu, v letošním srovnání zaujala až 50. příčku. Lépe dopadly i země jako Kazachstán nebo Saúdská Arábie. Proč zůstáváme pozadu i v elektronizaci státní správy? Existuje koncepce? Daří se ji plnit? 

„Je pravda, že ve světových žebříčcích zaujímáme nelichotivá místa. Tato hodnocení ale měří zejména využívání e-governmentu. A to je náš největší problém – ačkoliv máme řadu služeb e-governmentu, státní správa je málo komunikuje, občané je neznají, a tedy ani nevyužívají. Aktuálně vznikla Iniciativa 202020, která má za cíl právě zvyšování povědomí o elektronizaci veřejné správy,“ uvádí Tomáš Prouza. Právě jeho vláda jmenovala koordinátorem digitální agendy ČR.

Pět prioritních oblastí

Ministerstvo vnitra vytvořilo Strategický rámec rozvoje veřejné správy na období 2014-2020. Co se týče infrastruktury e-governmentu definovala ČR pět prioritních oblastí. Jde o propojení datových fondů ve státní a veřejné správě s využitím základních registrů, kdy stačí, aby občan hlásil základní změny pouze jednou. Dále se jedná o vytvoření univerzálních kontaktních míst veřejné správy zajišťujících komunikaci občanů s veřejnou správou bez ohledu na místní a věcnou příslušnost – tzv. CzechPOINTs . Další oblastí je zajištění důvěryhodné, legálně průkazné a bezpečné komunikace občanů s veřejnou správou a uvnitř veřejné správy. Čtvrtá oblast zahrnuje agendové systémy veřejné správy a pátá digitalizaci datových fondů veřejné správy.

„Jednou z největších priorit Ministerstva vnitra je zajištění úplného elektronického podání a také projekt občanského průkazu s čipem. Právě občanky s čipem jsou nyní aktuálním tématem. Tento týden jejich zavedení schválila vláda. Ačkoliv první takové průkazy se začnou vydávat až rok po ukončení legislativního procesu, tak schválení této normy vládou je obrovským krokem pro usnadnění komunikace občanů s úřady. Ministerstvo vnitra připravuje návrh zákona k elektronické identifikaci, který by měl být hotov do konce letošního roku,“ doplňuje Prouza.

Využívání online služeb

Na Ministerstvu vnitra připravují i další aktivity: „V současné době se soustředíme zejména na nabídku a využívání online služeb veřejné správy. Abychom mohli stavět nové služby, musíme mít spolehlivé základy v podobě masivní a bezpečné infrastruktury, kterou jsme vybudovali v posledních letech. V okamžiku, kdy vytvoříme univerzálně použitelný nástroj pro online prokazovaní identity pomocí elektronických funkcí občanského průkazu, může každý úřad jednoduše stavět a publikovat jednotlivé služby. Současný stav je tak zároveň výzva a příležitost vytvořit něco nového, co přinese reálný užitek každému, kdo dává přednost elektronické komunikaci před návštěvami úřadů,“ uvádí náměstek ministra vnitra pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií Jaroslav Strouhal.

Ten se také dotýká tradičního českého problému, kterým je skutečnost, že levá ruka neví, co dělá pravá. „Základním paradigmatem je sdílení existujících dat a služeb, tak aby bylo možné ICT ve státní správě dlouhodobě ufinancovat a aby úřady od nás neustále nevyžadovaly informace, které už má někdo jiný k dispozici,“ říká Strouhal.

Stovky IT odborníků ve službách státu

Problém je, že do služeb státu za tabulkové peníze sotva přijdou pracovat zkušení IT experti. I proto ministerstvo letos zřídilo Národní agenturu pro komunikační a informační technologie (NAKIT). Tento státní podnik zaměstná až 400 IT expertů a bude jim moci nabídnout konkurenceschopné ohodnocení. „NAKIT realizuje a provozuje projekty dle požadavků ministerstva vnitra, například integrovanou komunikační síť, Centrální místo služeb (CMS), Národní informační systém + Krajská standardizovaná pracoviště pro hasičskou záchrannou službu (tzv. 112), Dohledové centrum eGov a další,“ uvádí tisková mluvčí NAKIT Jana Víšková. V budoucnu se bude NAKIT  podílet na rozvoji elektronických služeb veřejné správy, jejich ICT podpoře, souvisejících technologiích a infrastruktuře.

 Moravské hospodářství prozkoumalo i různé aplikace úřadů a oslovilo jejich zástupce. Z našeho srovnání je zřejmé, že mezi úřady jsou velké rozdíly a existuje řada světlých výjimek. „V rámci správy katastru nemovitostí je 50 % všech podání učiněno elektronicky a poskytování údajů je realizováno elektronickou formou u 90 % všech požadavků. Aplikace Nahlížení do KN je nejnavštěvovanější aplikací státní správy s 400tisíci unikátními návštěvníky měsíčně, sestavy z této aplikace si můžete rovnou objednat a zaplatit pomocí platební brány a jsou vám elektronicky obratem doručeny,“ říká Radek Chromý, ředitel odboru informatiky na ČÚZK.

Osobnost e-governmentu krajů

Výrazné aktivity v oblasti e-governmentu vyvíjí i kraj Vysočina. Jeho vedoucí Petr Pavlinec dokonce získal ocenění Osobnost e-governmentu krajů. Zaměřuje se především na elektronizaci samosprávných služeb. „Jde např. o služby ve zdravotnictví, konkrétně elektronické objednávání se k lékaři, výměnu zdravotní dokumentace, využití moderních mobilních zařízení, podporu Wi-Fi v nemocnicích, nové moderní a bezpečné informační systémy záchranné služby. Dále se zaměřujeme na dopravu, konkrétně informace o uzavírkách, připravujeme projekty veřejné dopravy. Soustředíme se na komunikaci s příspěvkovými organizacemi (Portál příspěvkových organizací), systémy podpory rozhodování samosprávy (zveřejňování materiálů rady a zastupitelstva, TV přenosy, systém Váš názor) a mnohé další,“ dává inspiraci ostatním úřadům Pavlinec.

 Pořadí států v průzkumu e-governmentu 2016

 1. Velká Británie 0,9193
 2. Austrálie 0,9143
 3. Korejská republika 0.8915
 4. Singapur 0,8828
 5. Finsko 0,8817
 6. Švédsko 0,8704
 7. Nizozemsko 0,8659
 8. Nový Zéland 0,8653
 9. Dánsko 0,8510
 10. Francie 0,8456
 11. Japonsko 0,8440
 12. USA 0.8420
 13. Německo 0,8210
 14. Rakousko 0,8208
 15. Polsko 0,7211
 16. Maďarsko 0,6746
 17. Česká republika 0,6454
 18. Slovensko 0,5915

Pramen: OSN E-Government Development Index, hodnocení v rozsahu 0-1