Domů Ekonomika ERÚ pozastavi...

ERÚ pozastavil přípravy na V. regulační periodu

Státní energetická koncepce

Energetický regulační úřad (ERÚ) pozastavil práce na přípravě parametrů pro V. regulační periodu. ERÚ musí ze zákona zahájit veřejný konzultační proces k V. regulačnímu období nejpozději v září tohoto roku.

ERÚ k pozastavení příprav vedla skutečnost, že Rada ERÚ, která nastoupí 1. srpna 2017, bude dle dikce novelizovaného energetického zákona politicky závislým orgánem a to na ministru průmyslu a obchodu Janu Mládkovi, který členy nové Rady může navrhnout odvolat i za opakované méně závažné porušení povinnosti, aniž by toto porušení bylo jakkoliv blíže definováno. Ten se již opakovaně nechal slyšet, že je to on, kdo bude navrhovat členy Rady. Oficiálně to „významně“ sdělil vedení ERÚ, když požadoval, aby se vydala cenová rozhodnutí i na nenotifikované obnovitelné zdroje, což je v rozporu s unijní legislativou.

Dvojí role ministra

V jedné osobě, ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka, tak bude řízen jak regulátor, tak některé regulované subjekty patřící majetkově státu jako např. OTE, a.s., ČEPS, a.s., a ČEZ, a. s.

„Pan ministr Mládek, gestor energetického zákona, v neoficiální rovině naznačil některým regulovaným subjektům, že se svými požadavky mají posečkat a řešit je s novou Radou po odchodu Vitáskové. Do jaké míry a na čem se již pan ministr s regulovanými subjekty dohodl pochopitelně nevím, ale je nutné vnímat Radu ERÚ jako politický orgán, jehož předseda bude de facto náměstek ministra průmyslu a obchodu. Z toho titulu lze očekávat, že parametry, pravidla i metodika pro pátou regulační periodu, mohou být politicky, či jinak motivovány a s tím nechci mít nic společného,“ uvedla Alena Vitásková.

Vládní studie Analýza odlivu zisků: Důsledky pro českou ekonomiku a návrhy opatření, se kterou politici v současnosti často operují, navíc uvádí v oblasti síťových odvětví: „Vzhledem k výraznému odlivu ze sektorů síťového charakteru (telekomunikace, energetika, rozvod vody, ale i finančnictví a maloobchod) je možné, a ve střednědobé perspektivě patrně nutné, přistoupit k efektivnější regulaci těchto sektorů, který by dokázal předejít efektu dolování renty (rent seeking) z důvodu oligopolizace či monopolizace těchto odvětví. Role existujících regulačních úřadů a nové efektivnější legislativy jsou v tomto ohledu klíčové.“

Nastavení parametrů

„Z této studie vyplývá politický zájem na změně dosavadní regulace, což musí být promítnuto do připravovaných parametrů a metodiky páté regulační periody. Proto je nutné, aby měla nová Rada možnost tyto parametry nastavit, aby mohlo dojít k očekávanému snížení cen pro konečné spotřebitele,“ doplnila Alena Vitásková.

 Termíny dané zákonem svým krokem ERÚ nijak neohrozil. Na přípravu vstupních parametrů, o kterých by se mělo diskutovat v rámci veřejného konzultačního procesu od září 2017, je dostatek času, pravidla totiž mají vstoupit v platnost od 1. ledna 2019.