Domů Veřejná správa Financování s...

Financování sociálních služeb přejde na kraje. Má být transparentnější

0

O dotacích pro poskytovatele sociálních služeb budou od příštího ledna poprvé rozhodovat kraje místo Ministerstva práce a sociálních věcí. Peníze hejtmanství rozdělí na základě potřeb obyvatel. Vláda změnu dosavadního systému podpořila, když včera schválila novelu upřesňující pravidla pro poskytování dotací na financování sociálních služeb.

Od začátku příštího roku přechází financování sociálních služeb do kompetence krajů. Nově zákon stanoví výši procentuálního podílu každého kraje na celkovém ročním objemu dotací ze státního rozpočtu. Financování sociálních služeb má být díky tomu transparentnější, stabilnější a úzce navázané na střednědobé plány jejich rozvoje.

„Novela zákona upřesňuje pravidla pro poskytování dotací na financování sociálních služeb. Systém hodnotící dotace bude transparentní a otevřený všem kvalitním poskytovatelům sociálních služeb,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Inspekce nově v režii ministerstva

Nejedná se však o jedinou změnu. Inspekci poskytování sociálních služeb bude místo Úřadu práce ČR nově provádět Ministerstvo práce a sociálních věcí. Inspekce zkontroluje, jestli poskytovatelé plní zákonné povinnosti spojené se standardy a kvalitou sociálních služeb.

Převod kompetencí má zajistit jednotnost systému a zaručit nezávislost inspekcí sociálních služeb. Dalším z cílů novely bylo podle představitelů ministerstva i ulehčit Úřadu práce, který se tak může soustředit na svůj hlavní úkol – aktivně pomáhat lidem hledat práci.

Novela obnovuje i bezplatné poskytování pečovatelské služby pozůstalým manželkám a manželům po účastnících odboje starším sedmdesáti let, které bylo na začátku letošního roku zrušeno. Změny se však reálně projeví až na začátku příštího roku.