Domů Veřejná správa Fond na rozvo...

Fond na rozvoj dopravní infrastruktury přesouvá miliardy. Nevyčerpal, co měl

0

Téměř čtvrtinu z přibližně pětašedesátimiliardového schváleného rozpočtu loni nevyčerpal Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI). Jeho hlavním účelem je rozvoj, výstavba, údržba a modernizace silnic a dálnic, železničních a vodních dopravních cest. Největší propad zaznamenal u evropských zdrojů. Z plánovaných téměř dvaceti miliard korun jich vyčerpal pouze sedm.

„Tento propad v čerpání byl způsoben jednak přísnější kontrolní činností, kde zejména v oblasti víceprací bylo odmítnuto hradit nedostatečně odůvodněné dodatečné práce a rovněž vlivem zvýšené konkurence ve výběrových řízeních,“ zdůvodňují zástupci fondu v uveřejněné zprávě pro média.

Napadená výběrová řízení

Právě problémy s výběrovými řízeními čerpání peněz často znesnadňují. „Zjednodušením kvalifikačních požadavků a celkovým stavem trhu zakázek došlo ke snížení vysoutěžených cen u nově zahajovaných staveb, což je určitě pozitivní,“ řekl náměstek sekce pro správu finančních zdrojů na SFDI Zbyněk Hořelica. V podstatě všechna výběrová řízení z poslední doby však napadli neúspěšní uchazeči před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

S problémy se tak potýkaly třeba výběrová řízení spojená s projekty modernizace a oprav dálnic D1 a D3 a železniční trati na úseku Rokycany – Plzeň, rekonstrukcí nádraží v Olomouci a mnohé další. Práce na jiných stavbách zase omezily například sesuvy půdy nebo projednávání požadavků zhotovitele na změnu.

Nevyčerpané peníze využije fond letos

Nedočerpané prostředky z loňských projektů zahrnulo ministerstvo dopravy do rozpočtu fondu na rok 2014. Finančním plán, který schválila vláda a poslanecká sněmovna, tak počítá s příjmem 11,8 miliard korun ze zdrojů Evropské unie a 2,3 miliardy ze zdrojů národních převáděných z roku 2013.

„I přes nižší čerpání evropských zdrojů však Česko loni splnilo pravidla pro povinné objemy čerpání zdrojů Evropské unie a v Operačním programu Doprava tak nebude za rok 2013 stát vracet žádné peníze do Bruselu,“ dodal Hořelica. Povinné čerpání Česká republika splnila už i pro rok 2014 a ani letos tak ztráta evropských zdrojů nehrozí.

Žádné komentáře

Napište komentář