Domů Veřejná správa Hvězdy recykl...

Hvězdy recyklace? Pardubický kraj a Vysočina

0
recyklace

Kdyby se daly dohromady všechny odpady, které se loni podařilo Čechům vytřídit, zaplnily by vlak dlouhý dva tisíce kilometrů. Házet plasty, papír a sklo do barevných kontejnerů namísto těch černých na směsný odpad je pro většinu již standard. Nejvíce se třídí v Pardubickém kraji a na Vysočině.  

Modrá – papír, žlutá – plast, zelená a bílá – sklo. To jsou kombinace, které jsou Čechům velmi dobře známé. Odpady v tuzemsku totiž netřídí jen jeden ze čtyř. Většina recyklaci naopak považuje za minimum toho, co mohou dělat pro životní prostředí. Ještě na začátku milénia ale vypadala situace docela jinak. „Naši občané dnes třídí třikrát více, než když jsme před čtrnácti lety začínali,“ komentoval vývoj Zbyněk Kozel, generální ředitel společnosti EKO-KOM, která spolu s více než šesti tisíci obcemi spolupracuje na provozu systému třídění a recyklace obalových odpadů.

Přes 40 kilogramů na člověka

Dnes každý občan České republiky v průměru odnese do barevných kontejnerů přes čtyřicet kilogramů odpadů. Rodina, ve které se třídí, tak za rok naplní čtyři barevné kontejnery papírem, sklem, plasty a nápojovými kartony. V některých krajích by to bylo ještě víc. Na špici pomyslného žebříčku třídění se už dva roky po sobě drží Pardubický kraj. Druhé místo za loňský rok obsadila Vysočina.

V Pardubickém kraji se recyklaci daří dlouhodobě. „Vždyť před deseti lety činilo množství vytříděného odpadu 26 kilogramů na osobu za rok. Do loňského roku jsme roční výtěžnost téměř zdvojnásobili. Nadprůměrně, v rámci České republiky, se již daří třídit v podstatě všechny komodity a meziročně u nás vytříděné množství stále stoupá,“ pochlubil se Václav Kroutil, krajský radní zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a venkov.

Z páté příčky z roku 2013 hned za Pardubický kraj poskočila loni Vysočina. „Oproti roku 2013 lidé vytřídili v průměru o dva kilogramy odpadů více,“ sdělil radní kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád. Nejvíce se obyvatelé Vysočiny zlepšili ve sběru papíru, a to hned o jeden a půl kilogramu. Jen o krůček za Vysočinou skončil Královéhradecký kraj, kde umí nejlépe z celého Česka třídit sklo. Naopak na opačné straně žebříčku skončil Ústecký kraj.

Dostatek kontejnerů

Zásluhu na tom, že dnes není třídění odpadů záležitostí jen pro menšinu ekopodivínů, ale běžná záležitost pro většinu Čechů, má hlavně dostatek barevných kontejnerů. Těch je v českých a moravských obcích dohromady 253 tisíc. Jedno standardní sběrné místo se třemi základními kontejnery na papír, plast a sklo tak umožňuje třídit odpady v průměru asi 141 obyvatelům. „Dostupnost barevných kontejnerů v obcích z nás dělá jednu z předních evropských zemí v kvalitě sběrné sítě pro třídění. Díky tomu, že 72 procent Čechů třídí, se na skládky ročně uloží o bezmála 700 tisíc tun odpadu méně,“ přiblížila Šárka Nováková ze společnosti EKO-KOM.

V celoevropském srovnání na tom Česká republika ostatně není vůbec špatně. Celkově se mezi zeměmi EU umístila jako čtvrtá. Nadprůměrní jsme hlavně v třídění plastů. Tuzemský systém sběru odpadů přitom není ani zdaleka tak drahý, jako některé jiné. Podle studie BIO Intelligence Service, kterou si objednala Evropská komise, stojí třídění a recyklace odpadů v Česku přibližně pět euro na hlavu. V Německu jsou oproti tomu náklady více než dvojnásobné, a to celých 12 euro. Nejvíce za třídění zaplatí Rakušané, na jednoho obyvatele připadá u našich jižních sousedů 20 euro. Naopak srovnatelný systém třídění, jen o málo dražší než v České republice, mají v Belgii.

Do budoucna zahýbe s pořadím na stupnici třídění v Česku nová povinnost obcí a měst zajistit oddělený sběr bioodpadů a kovů. Ta platí od začátku letošního roku, přičemž bioodpady nemusí obce sbírat po celý rok, ale jen od dubna do konce října.

Jak se recykluje v jednotlivých krajích:

RecyklaceZdroj: EKO-KOM