Domů Veřejná správa Konference Mo...

Konference Moravské obce a města 2012

0

Veřejné financování, rozvoj měst a obcí či elektronizace veřejné správy. To byla hlavní témata, o kterých se diskutovalo na odborné konferenci Moravské obce a města 2012, kterou v brněnském hotelu Voroněž zorganizovala společnost Magnus Regio.

Téměř sto zástupců obcí a měst si nejprve vyslechlo ne příliš optimistickou ekonomickou zprávu. „Ekonomická krize pokračuje. To, na co jsme byli zvyklí před rokem 2009, je na možná velmi dlouhou dobu pryč. Při zpracovávání predikcí v rámci financování municipalit jsme očekávali, že v roce 2012 bude po krizi. Jenže na rozdíl od našich představ po poměrně zásadním propadu příjmů, který nastal v roce 2009, stagnace nadále pokračuje a není příliš výraznější výhled na zlepšení,“ upozornil Josef Molík, manažer pro veřejný sektor z Komerční banky.

Omezení prostředků ze státního rozpočtu se podle něj negativně projevuje na vývoji státního příspěvku na krytí rostoucích činností v oblasti přenesené působnosti územně samosprávních celků. „Uvidíme, co přinese v letošním roce schválená novela zákona o rozpočtovém určení daní, my jsme v tomto ohledu zdrženliví,“ dodal.

Optimismus právě v souvislosti s novým rozpočtovým určením daní se naopak řadě pesimistických starostů pokusil vlít Jan Zikl z ministerstva financí. „Změna rozpočtového určení daní je velmi pozitivní zprávou. Z celkem 6 246 zaznamenají pokles sdílených daní jen čtyři statutární města a 58 obcí,“ uvedl. Základní predikce sdílených daní na rok 2013, ze které ministerstvo financí vychází, je 124,9 miliard korun.

„Celá novela rozpočtového určení daní si klade za cíl, aby v průměru příjem na obyvatele osciloval kolem částek 8 800 až 9 100 korun na jednoho obyvatele. I u obcí, kde dojde k poklesu, se částka bude pohybovat kolem 11 tisíc korun na obyvatele,“ řekl Zikl.

Jak bude vypadat evropská podpora v příštím programovém období, přiblížila Daniela Grabmüllerová z ministerstva pro místní rozvoj. „Právě probíhají nelehká jednání o víceletém finančním rámci pro příští období. Česká republika podporuje tzv. koncept better spending, tedy utrácení s větší odpovědností,“ uvedla.

Podle aktuálního návrhu pro fondy společného strategického rámce, který ale zatím vláda ještě neprojednala, by mělo vzniknout v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost osm operačních programů – Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Výzkum, vývoj a vzdělávání, Doprava, Životní prostředí, Zaměstnanost, Integrovaný regionální operační program, Praha – pól růstu ČR a Technická pomoc – a v gesci ministerstva zemědělství Program rozvoje venkova a OP Rybářství.

O tom, kam konkrétně budou směřovat prostředky nebo jak budou vypadat operační programy, se ale teprve začne jednat. „Velmi důležité bude rozhodnutí vlády o struktuře těchto programů. Doufáme, že se rozhodne do Vánoc, aby se řídící orgány těchto budoucích operačních programů začaly připravovat a vyjednávat s Evropskou komisí. Klíčová pak bude příprava dohody partnerství, která se začne brzy vyjednávat,“ řekla Grabmüllerová.

O tom, jaký je současný stav projektů e-governmentu, hovořil Michal Rada z ministerstva vnitra. „E-government žije. Chybí ale osvěta. Czech POINTy, datové schránky i zavádění základních registrů, to jsou projekty, které fungují,“ uvedl Rada. Brzy se mohou novým kontaktním místem pro výkon veřejné správy stát i banky. „Naší vizí je, aby si občan na jednom místě, na jedné přepážce s jednou úřednicí mohl vyřídit co nejvíce záležitostí,“ dodal Rada.

Novinky v zákoně o veřejných zakázkách představil Martin Čech z ministerstva pro místní rozvoj. „Transparentní novela rozšířila působnost zákona o veřejných zakázkách ve třech oblastech. Tou první oblastí je snížení limitu veřejných zakázek na polovinu. Od dubna se musí podle zákona o veřejných zakázkách zadávat veřejné zakázky na dodávky a služby od jednoho milionu korun a u stavebních prací od tří milionů výše. Do března tohoto roku byly tyto limity dvojnásobné,“ vysvětlil Čech. Další významné rozšíření působnosti zákona se týká rozšíření definice tzv. dotovaného zadavatele. Dotovaným zadavatelem je nyní jakákoliv osoba, která obdržela dotaci přesahující polovinu nákladů nebo pokud peněžní prostředky na veřejnou zakázku z veřejných zdrojů přesahují 200 milionů korun.

Třetím rozšířením působnosti zákona je změna právní úpravy při souběhu činností. „Všechny obce jsou veřejnými zadavateli, nicméně některé obce mohou být i sektorovými zadavateli, pokud vykonávají relevantní činnost. Zpravidla to bývá v odvětví vodárenství, pokud jde o veřejné zakázky zadávané v souvislosti s vodovodem, kanalizací, čistírnou odpadních vod,“ uvedl Čech. Nově se při souběhu těchto činností hledí na obec jako na zadavatele veřejného a veškeré zakázky související s vodohospodářskými projekty od milionu korun výše u dodávek a služeb a od tří milionů korun u stavebních prací musí obec zadávat podle zákona o veřejných zakázkách.

Starostové, kterým nová pravidla připadají politická a nesmyslně přísná, tak čekají na nové směrnice, které se nyní dokončují v Bruselu. „V roce 2014 by podle nich měl být zpracován úplně nový zákon o veřejných zakázkách. Ten dává prostor ke zpracování připomínek starostů,“ dodal Čech.

Závěry z MOM:

  • Ekonomická krize pokračuje a omezení prostředků ze státního rozpočtu se začíná negativně projevovat na vývoji státního příspěvku na krytí rostoucích činností v oblasti přenesené působnosti územně samosprávních celků
  • Predikce sdílených daní na rok 2013, včetně stabilizačního balíčku, je 124,9 miliard korun
  • Praha, Brno, Ostrava a Plzeň mají oddělený propočet
  • Programové období 2014 – 2020 – seznam programů Cíl Investice pro růst a zaměstnanost: OP podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, OP výzkum, vývoj a vzdělávání, OP Doprava, OP Životní prostředí, OP Zaměstnanost, Integrovaný regionální operační program, OP Praha – pól růstu ČR, OP Technická pomoc
  • Zákon o veřejných zakázkách se rozšířil ve třech oblastech: snížení limitů veřejných zakázek na polovinu, rozšíření definice dotovaného zadavatele a změna právní úpravy při souběhu činností
  • V Bruselu se dokončují nové směrnice, podle který by měl být v roce 2014 zpracován nový zákon o veřejných zakázkách