Domů Veřejná správa Kotlíkové dot...

Kotlíkové dotace nanovo: Na ekologické kotle v domácnostech poputuje devět miliard korun

0
kotlíkové dotace

Vyměnit starý kotel za nový a ekologický? Do budoucna na to můžou lidé získat až 85procentní dotaci, cena však nesmí přesáhnout 150 tisíc korun. Tak ve zkratce vypadají obrysy staronového programu takzvaných kotlíkových dotací. Poprvé na něj poputují peníze z evropských fondů. V první výzvě, kterou dnes zveřejnilo Ministerstvo životního prostředí, se nabízí tři miliardy korun. Dohromady ale na nové kotle poputuje miliard devět.

Financování z fondů EU představuje asi tu nejpodstatnější změnu v kotlíkových dotacích, které jinak nejsou v Česku novinkou. Právě kvůli němu si musí o peníze nejdříve zažádat kraje, které následně poskytnou dotace přímo občanům. Dříve to fungovalo tak, že se na dotace půl na půl skládal kraj s Ministerstvem životního prostředí. Některé kraje by mohly stihnout vyhlásit první výzvy pro veřejnost už letos na podzim.

„Podařilo se nám získat prostředky z evropských fondů, které budou mít možnost úplně poprvé využít přímo občané, a to na výměnu starých neekologických kotlů za moderní nízkoemisní na biomasu, uhlí nebo jejich kombinaci, za tepelné čerpadlo nebo plynový kotel. Naším cílem je do roku 2020 vyměnit minimálně 80 tisíc kotlů po celé České republice,“ předestřel ministr životního prostředí Richard Brabec.

Domácnosti – významní znečišťovatelé

Proč mají ale Evropské peníze putovat zrovna na výměny kotlů? Důvod je jednoduchý – znečištěné ovzduší. A i když si většina lidí při slově emise zřejmě představí spíše dýmící automobily nebo tovární komíny, skutečnost je ale jiná. „V celé Evropě se už desetiletí řeší zplodiny z velkých průmyslových zdrojů, do kterých sama EU investuje stovky miliard eur ročně. Problematiku znečištěného ovzduší je ale třeba řešit komplexně, což vyžaduje přísnější legislativu a nemalé investice. V ČR se lokální topeniště na celkovém znečištění ovzduší polétavým prachem významně podílí celými 38 procenty,“ vysvětlil Brabec. U některých rakovinotvorných prvků je to přitom až 90 procent.

Vlastníky domácích kotlů také čekají přísnější pravidla. Od roku 2022 dostanou stopku všechny staré neekologické kotle 1. a 2. emisní třídy. Už od loňska přitom smí firmy na český trh uvádět jen kotle 3. emisní třídy a vyšší, od roku 2018 to budou jen kotle 4. emisní třídy a vyšší. Zároveň vzniká novela zákona o ochraně ovzduší, která má zavést kontroly provozu kotlů přímo v domácnostech.

Dotace rozdělí kraje

Pro kotlíkové dotace si lidé zajdou přímo na kraj, který o ně předem zažádá. „Ministerstvo dnes vyhlašuje první výzvu pro všechny kraje, které se musí se svými projekty do 30. září přihlásit na Státní fond Životního prostředí (SFŽP) o prostředky z Operačního programu Životní prostředí,“ upozornil ředitel SFŽP Petr Valdman.

Kraje samotné mají poměrně široké pole pro rozhodování, jak budou finální krajské dotace pro občany vypadat. „Základními a neměnnými podmínkami jsou např. výše dotace, povinná emisní třída u všech kotlů a povinná mikro-energetická opatření u domů s horšími energetickými vlastnostmi. Naopak např. to, zda kraj podpoří výměnu celé možné škály zdrojů, zda bude dotace proplácet žadateli nebo přímo dodavateli nebo jestli doplatí zbývající část dotace, je na rozhodnutí krajů,“ doplnil Valdman.

Výše dotace se liší podle typu kotle. Například na nový úhelný je nejmenší, na kotel jen na biomasu je naopak dotace nejvyšší. „Evropská komise původně vůbec nechtěla podporovat výměnu uhelných kotlů opět za ty uhelné. Ale nový kotel na uhlí s těmi nejpřísnějšími ekologickými parametry může mít o více než 90 % nižší emise benzo(a)pyrenu i prachu oproti tomu starému neekologickému,“ dodal Valdman.  Záležet bude i na tom, jak znečištěné ovzduší je v oblasti, ze které žadatel pochází. Regiony s překročenými limity znečištění ovzduší mají pětiprocentní výhodu.

Původně nechtěla evropská komise podpořit ani výměny kotlů v domech, ze kterých uniká teplo. „Nakonec se nám podařilo najít řešení pro Komisi přijatelné. Všechny nové kotle budou muset splňovat nejpřísnější technické a emisní parametry, a pokud nebude v energetickém průkazu budovy vyznačena minimálně třída C, pak bude nutné spolu s výměnou kotle udělat i drobná energetická opatření, jako např. izolace oken a zateplení stropu, sklepa nebo půdy,“ přiblížil Valdman.I na ty může žadatel získat 85 procentní dotaci, ale pouze z maximální částky 20 tisíc korun. Kotlíkové dotace se ale dají kombinovat i s programem Nová zelená úsporám.