Domů Veřejná správa Letos ani pří...

Letos ani příští rok už mýto zdražovat nebude. Zmrazené sazby ušetřily řidičům miliardy

0
mýto

Systém na placení silničního mýta přinesl v uplynulém roce do státní pokladny celkem 8,7 miliardy korun, což je o zhruba 200 milionů více než v roce 2013. Do této částky jsou započítány i poplatky, které dopravci zaplatili na kontaktních a distribučních místech a na portálu pro doplácení incidentů.

Na začátku letošního ledna se změnily mýtné tarify. U emisních kategorií EURO 0-II, EURO II-IV a EURO V došlo k mírnému navýšení, které pokrývá výši inflace z minulých let, kdy byly sazby zmrazené. Pokud by stát mýtné sazby pro kamiony pravidelně zvyšoval o inflaci, mohl výběr mýtného na konci roku dosáhnout 14 miliard korun. To je přibližně o pět miliard korun více, než jaký je aktuální předpoklad pro letošní rok.

Jako kompenzace se zavádí nová tarifní skupina pro vozidla s emisní třídou EURO VI, EEV a vyšší, pro které budou platit stávající sazby platné pro kategorii EURO V a vyšší. Další úsporu mohou dopravci získat na zvýhodněných podmínkách pro slevy z uloženého mýtného, kde se hranice pro dosažení nároku snižuje o 25 procent.

Podle vyjádření mluvčího Zdeňka Neusara Ministerstvo dopravy v současné době neplánuje dál zvyšovat mýtné sazby pro silniční motorová vozidla s hmotností nad 3,5 tuny. „Minimálně se tak nestane pro rok 2016,“ upřesnil mluvčí Neusar.

Téměř pětinu plateb získává Kapsch

„Podle stávajících smluv si provozovatel mýtných bran, firma Kapsch, nárokuje osmnáct procent plateb,“ uvedl Jan Kroupa, ředitel Ředitelství silnic a dálnic. Dodal přitom, že od roku 2017 by měl být Ministerstvem dopravy nastaven nový systém výběru mýta, který bude z ekonomického hlediska pro Českou republiku výhodnější, než diktují stávající dohody. Ministerstvo dopravy zároveň uvádí, že pro období po konci roku 2016 existuje záložní varianta výběru mýta, při které budou poplatky u kamionů vybírány po přechodné období formou časových kupónů, tak jako tomu již bylo v minulosti.

V Česku bylo elektronické mýtné pro vozidla s celkovou hmotností nad 12 tun zavedeno od počátku roku 2007, a to novelou  Zákona o pozemních komunikacích. Na rozdíl od sousedního Německa se vztahuje také na autobusy, ačkoliv byly značné snahy alespoň veřejnou linkovou dopravu z této povinnosti vyjmout.

Pro autobusy však platí zvýhodněné sazby. Ke konci roku 2014 bylo v provozu celkem 265 mýtných bran. Příjmy z výběru mýtného plynou do Státního fondu infrastruktury. Elektronické mýtné se v České republice vybírá na zhruba 1 350 kilometrech dálnic, rychlostních silnic a na 180 kilometrech silnic první třídy.