Domů Aktuálně Města: Se zak...

Města: Se zakládáním účtů u ČNB zásadně nesouhlasíme

Města a obce nesouhlasí s plánem vlády povinně vést účty u České národní banky, na které budou směřovat příjmy ze sdílených daní. Podle Rady Svazu měst a obcí bude mít tento návrh negativní dopady nejen na hospodaření dotčených organizací, ale v konečném důsledku i na národní hospodaření jako celek.

Návrh podle Svazu měst a obcí zásadně porušuje ústavní právo na samosprávu obcí – omezuje podle nich jejich přístup k finančním zdrojům plynoucím z rozpočtového určení daní. „Předkladatel chytře počítá s tím, že obce ihned prostředky na své účty nepřevedou, čímž poslouží k zajištění likvidity státního rozpočtu. Obce totiž vzhledem ke způsobu sdílení nikdy nevědí, kolik peněz jim na účet přijde, takže nemohou volit formu trvalého příkazu,“ vysvětluje předseda Svazu Dan Jiránek. S převody na účty u komerčních bank pak souvisejí další dodatečné náklady.

Českou národní banku novela posouvá do role banky komerční, což ústřední bance státu podle starostů rozhodně nepřísluší. „Novela předpokládá, že ČNB zřídí několika tisícům nových subjektů účty a bude jim poskytovat bankovní služby. Pak je ale otázkou, zda nezahájit debatu o rovnosti podmínek při podnikání na finančním trhu z hlediska závazných pravidel hospodářské soutěže,“ říká výkonný místopředseda Svazu Jaromír Jech. Posílení role ČNB povede podle něj k odlivu depozit z bank směrem k centrální bance zhruba ve výši 97 miliard korun. „A to logicky vyústí ve zdražení úvěrů jak pro samosprávné celky, tak i pro podnikatele,“ dodává.

Novela už putuje do poslanecké sněmovny, Svaz chce nyní oslovit všechny poslance a přesvědčit je o tom, že bude mít na veřejné rozpočty negativní dopad. Ke svazovému stanovisku se připojily i Česká bankovní asociace, Hospodářská komora a Svaz průmyslu a dopravy.

Zákon má ovšem podle ministerstva upravit sestavování a fungování rozpočtu jako součásti integrovaného informačního systému státní pokladn a měl by zlepšit správu veřejných financí.

„Nebude tak docházet k tomu, že někde leží státní peníze a stát o nich nemá přehled a musí si draze půjčovat. Navrhujeme tak jednotné řízení platebního styku mezi Jednotným inkasním místem a platebním místem v ČNB,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek. Podle ministra přitom tato pravidla neomezí pro města a kraje manipulaci s penězi.