Domů Veřejná správa Městská mobil...

Městská mobilita – nová aktivita MMR v rámci EU

0

Česká republika byla vybrána, aby se od 1. ledna 2017 stala koordinátorem „Partnerství městská mobilita“ (Partnership Urban Mobility – ve zkratce „PUM“). Jde o další z aktivit na poli Městské agendy pro EU, kterou bude za Českou republiku zajišťovat Ministerstvo pro místní rozvoj.

„Byli jsme vybráni pro tuto roli spolu s německým městem Karlsruhe, a to rozhodnutím generálních ředitelů odpovědných v jednotlivých členských státech EU za městský rozvoj při jejich setkání v Bratislavě 4. října 2016. Tedy ještě v době, kdy bylo předsednictvím v Radě EU pověřeno Slovensko,“ objasňuje ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Městská agenda pro EU je novou iniciativou Evropské komise a členských států, která byla prosazena během nizozemského předsednictví Rady EU v roce 2016. Pro města se tím otevřela významná možnost podílet se na formulování evropské urbánní politiky. Cílem každého takového partnerství, které si lze představit i jako mezinárodní projekt, je sestavení akčního plánu, který bude obsahovat doporučení, v čem konkrétně lze městskou mobilitu z úrovně EU podpořit a zlepšit.

„Role koordinátora je pro MMR úspěchem i výzvou. Jsem ráda, že budeme moci koordinovat definování doporučení k lepšímu získávání informací, nastavení regulativů a možností financování na úrovni EU. Tato aktivita je významná i z pohledu přípravy nového programového období EU 2020+“, dodává ministryně Šlechtová.

Každé z nových partnerství v rámci PUM je sestaveno z koordinátorů (v tomto případě MMR a město Karlsruhe), z členských států (až 5 států v jednom partnerství), z měst (do jednoho partnerství je možno přibrat až 10 měst) a z dalších organizací jako např. Eurocities, URBACT či Evropská investiční banka.

Práce v rámci PUM budou probíhat po dobu následujících 3 let.

  • Již 14. 12. 2016 však MMR zorganizovalo k této problematice seminář pod záštitou Evropské sítě městských znalostí (EUKN).
  • A 12. ledna 2017 se uskutečnilo setkání obou vybraných koordinátorů s Evropskou komisí.
  • Úvodní setkání (kick-off meeting) celého „Partnerství městská mobilita“ se pak uskuteční v Praze 23. až 24. února 2017.

Odborně bude MMR při práci v PUM podporovat Ministerstvo dopravy a česká města, např. Praha či Brno, a to v rámci zvláštní poradní skupiny (tzv. Advisory Board).