Domů Veřejná správa Ministerstvo ...

Ministerstvo chce postrčit likvidace ekologických zátěží. Poputuje na ně šest set milionů korun

0

Černé skládky, rozbořené průmyslové areály, kde chemikálie z rezavějících barelů splachuje déšť rovnou do půdy, nebo dědictví v podobě lagun kontaminovaného bahna. To je jen několik příkladů ekologických zátěží, které stále ohrožují životní prostředí a zdraví Čechů a Moravanů. Ministerstvo životního prostředí a jím řízený fond teď na jejich odstranění nabídli 600 milionů korun z evropských programů. Dosáhnout na dotaci mohou nejen subjekty, které mají sanaci na starost, ale i obce, církve nebo obecně prospěšné organizace. Žádosti lze posílat od začátku dubna do konce června letošního roku.

„Ekologické zátěže, které léta nikdo neřešil, často i na pozemcích nebo v areálech bez majitele, jsou bolavou patou státu. Také proto vyhlašujeme výzvu, abychom zajistili sanaci nejvážněji kontaminovaných lokalit, u kterých analýza rizik prokázala kontami­naci, představující vážnou hrozbu pro lidské zdraví i životní prostředí, například pro podzemní vody, ekosystémy a další,“ vyjmenoval možnosti pro podání projektových námětů ministr životního prostředí Richard Brabec.

Mimo to ministerstvo podpoří projekty na vyčištění lokalit zasažených nebezpečnými chemikáliemi. Konkrétně jde třeba o skládky pesticidů nebo lokality kontaminované polychromovanými bifenyly.

Cílem jsou nejznečištěnější oblasti

O dotaci mohou od 1. dubna do 30. června 2016 žádat zejména subjekty, které zajišťují likvidaci ekologických zátěží, a to elektronicky prostřednictvím portálu IS KP14+. Výzva je omezena na sanace takzvaně nejvážněji kontaminovaných lokalit, u kterých byla analýzou rizik ověřena kontami­nace představující neakceptovatelné riziko pro lidské zdraví či ekosystémy a kterým byla přidělena priorita A3 či A2.

„Minimální výše způsobilých realizačních výdajů na projekt činí půl milionu korun bez DPH. Výzva je sice určena především pro subjekty zajišťující odstraňování ekologických zátěží. O dotaci mohou ale zažádat i obce, církve, obecně prospěšné společnosti a další subjekty,“ upřesnil podrobnosti výzvy ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Dotace u všech podporovaných opatření činí maximálně 85 procent celkových uznatelných nákladů. Finanční podporu lze využít i na úhradu průzkumných prací, na zpracování analýz rizik kontaminovaných nebo potenciálně kontaminovaných lokalit. Analýza rizika kontaminované lokality je uznatelným nákladem projektové přípravy pouze tehdy, když se její realizace aktivně zúčastní odbor environmentálních rizik a ekologických škod Ministerstva životního prostředí. Za uznatelný náklad se nepovažuje nákup pozemků a staveb.

Zájemci o dotaci se mohou se svými dotazy k výzvě či podání žádosti obracet na Zelenou linku. Číslo na call centrum je 800 260 500, provoz běží ve všední dny od 7.30 do 16.00 hod. (jednotně ve všech krajích). Své dotazy můžou posílat i na e-mailovou adresu SFŽP ČR.