Domů Veřejná správa Ministerstvo ...

Ministerstvo nasměruje miliardy do nemocnic. Jinak by začaly lidem „padat na hlavu“

0
investice nemocnice

Kam poputují nejdůležitější strategické investice ve fakultních nemocnicích a dalších specializovaných zdravotnických pracovištích? To odhalil materiál s názvem „Záměr Ministerstva zdravotnictví v oblasti strategických investic do roku 2020“. Ten se týká celkem sedmi nemocnic, které poskytují významný podíl objemu zdravotní péče v daném segmentu.

„Jsem nesmírně rád, že máme od vlády zelenou pro tak podstatné investice. V mnoha případech se jedná o rozhodnutí, které doslova zabrání tomu, aby nám areály nemocnic začaly padat na hlavu. Jinde pomohou ke zkvalitnění péče i prostředí pro pacienty tak, aby specializovaná pracoviště nabízenými službami odpovídala 21. století,“ konstatoval ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. Doplnil, že úloha přímo řízených nemocnic v tuzemském zdravotnickém systému je zcela nezastupitelná a tato zdravotnická zařízení jsou základem páteřní sítě nemocnic v České republice.

V případě přímo řízených organizací však není možné nápravu v této oblasti financovat ze strukturálních fondů EU. „Úhrady za zdravotní služby poskytované z veřejného zdravotního pojištění jsou navíc nastaveny jen na financování provozních výdajů a pouze části výdajů investičních,“ uvedla mluvčí Ministerstva zdravotnictví Dana Šalamunová. Dodala, že z tohoto důvodu je nutné obnovu zdravotní infrastruktury financovat z dalších zdrojů. Ministerstvo zdravotnictví v období let 2016 – 2020 vyhodnotilo jako nezbytnou realizaci 7 strategických investic. Jejich dokončení bude záviset na finančních možnostech státního rozpočtu v jednotlivých letech a také na míře spoluúčasti vlastních zdrojů žadatele a stavu připravenosti akce. Jedná se o tyto nemocnice:

 • Fakultní nemocnice Brno – Výstavba gynekologicko-porodnické kliniky a přesun poloviny klinik z nevyhovujících prostor. Celková výše investice činí 1, 95 miliardy korun.
 • Fakultní nemocnice Olomouc – Rekonstrukce a dostavba hlavní budovy Františka Josefa. Celková výše investice činí 1,5 miliardy korun
 • Fakultní nemocnice Plzeň – Pavilon chirurgických oborů. Celková výše investice činí 1,5 miliardy korun.
 • Thomayerova nemocnice Praha – Centrální urgentní příjem. Celková výše investice činí 0,8 miliardy korun.
 • IKEM Praha – Výstavba budov G1 a G2. Celková výše investice činí 0, 75 miliardy korun.
 • Všeobecná fakultní nemocnice Praha – Záměr – výstavba nového sdruženého objektu. Celková výše investice činí 1, 53 miliardy korun.
 • Fakultní nemocnice Hradec Králové – Modernizace chirurgických oborů – rekonstrukce Bedrnova pavilonu. Celková výše investice činí 2 miliardy korun.

Celkový finanční objem navrhovaných strategických investic je ve výši přesahující 10 miliard korun. Podíl vlastních zdrojů u každého zařízení pak činí 30 procent.

Na jižní Moravě připravili 272 milionů

V rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2015 jsou pro akce realizované příspěvkovými organizacemi v oblasti zdravotnictví vyčleněny finanční prostředky v objemu 272 milionů korun (nemocnice, dětské léčebny a zdravotnická záchranná služba v souhrnu), z toho pro akce realizované nemocnicemi 151 milionů korun.

Jiří Klement z  tiskového oddělení Jihomoravského kraje uvádí příklady důležitých investičních akcí v krajském rozpočtu na letošní rok:

 • Nemocnice Znojmo – 29 milionů korun na rekonstrukci budovy H a na rekonstrukci onkologie.
 • Nemocnice Kyjov – 33 milionů korun na stavební úpravy vjezdu do nemocnice, na rekonstrukci objektu gynekologie a porodnice dále na projektovou dokumentaci a na dodávku magnetické rezonance.
 • Jihomoravské dětské léčebny – 23 milionů korun na rekonstrukci budovy Havaj Ostrov u Macochy a na přístavbu rehabilitace Boskovice.
 • Nemocnice Vyškov – 7 milionů korun na rekonstrukci sociálního zařízení na poliklinice a na rekonstrukce ORL a neurologie.
 • Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje – 51 milionů korun na výjezdovou základnu v Brně Ponavě.

Ve Fakultní nemocnici Brno otevřeli nový heliport

Podle vyjádření mluvčí Fakultní nemocnice Brno Anny Mrázkové v letošním roce realizuje FN Brno hned několik významných investičních akci. Za všechny je třeba zmínit: heliport HEMS 1, který byl právě dokončen a 23. září slavnostně otevřen. Dále se jedná například o výstavbu Nízkoprahového urgentního příjmu, jež bude dokončena na konci letošního listopadu a stoji 41,5 milionu korun. Dotace z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví činí 21 milionu korun, zbytek platí FN Brno. Rekonstrukce a přístavba pavilonu Q by pak měla být dokončena koncem ledna 2016 a je financována z vlastních zdrojů FN Brno (47 milionu korun). 4. NP pavilonu CH ve výši téměř 19 milionu korun je opět hrazena ze zdrojů FN Brno a bude dokončena do konce roku 2015. Rekonstrukce 1. PP pro angiografické pracoviště Radiologické kliniky FN Brno, dokončení opět do konce roku 2015, opět hrazeno z vlastních zdrojů FN Brno. Jedná se o částku 16 milionu korun.

Olomouc chce chirurgy v jedné budově

Fakultní nemocnice Olomouc plánuje řadu let zásadní modernizaci a dostavbu nejstarší budovy nemocničního areálu, která byla původně vystavěna už v roce 1896. „Tento projekt nám pomůže soustředit velkou část chirurgických oborů do jednoho komplexu, v němž bude možné efektivně sdílet operační sály, přístrojovou techniku, intenzivní lůžka a podobně,“ uvedl tiskový mluvčí tohoto zařízení Egon Havrlant. Dále připomněl, že v roce 2005 byl otevřen nový chirurgický pavilon s urgentním příjmem, centrálními sály, radiologickým i anesteziologickým pracovištěm, chirurgickou jednotkou intenzivní péče, ambulancemi. Právě na tento pavilon bude navazovat zrekonstruovaný a dostavěný objekt hlavní budovy a vznikne tak komplexní centrum, v němž bude téměř veškerá chirurgická péče poskytována prakticky pod jednou střechou. Jedná se o projekt v hodnotě přibližně 1,5 miliardy korun a podle informací, které zatím máme k dispozici, bychom dvě třetiny rozpočtu mohli získat ze státního rozpočtu a třetinu uhradíme z vlastních zdrojů.