Domů Veřejná správa Jaká je situa...

Jaká je situace systému exportního financování a pojišťování

0

Ministr průmyslu a obchodu seznámil na schůzi vládu s aktuální situací systému státem podpořeného exportního financování a pojišťování, jenž má přinést zkvalitnění institucionálního uspořádání, zlepšení procesního řízení a corporate governance, poskytované Českou exportní bankou, a.s., a Exportní garanční a pojišťovací společností, a.s. Projednávaný materiál byl na vládě minulý týden přerušen.

Informace se věnuje jednotlivým aspektům systému pojišťování a financování vývozu se státní podporou, jejichž cílem je podpora konkurenceschopnosti českých firem.

Zastaralý systém

„Připravované kroky musí reflektovat skutečnost, že současný systém podpory exportu vznikl v České republice před více než 20 lety a od té doby nebyl výrazně měněn a přizpůsobován novým požadavkům české ekonomiky,“ uvedl ministr Jan Mládek. „V mnoha ohledech je stávající nastavení neefektivní a nákladné, proto je naším cílem předložení návrhů opatření nezbytných pro reformu systému exportního financování a pojišťování,“ dodal ministr průmyslu a obchodu.

Financování a pojišťování exportu se státní podporou, které poskytují ČEB a EGAP, je jedním z klíčových nástrojů státní podpory exportu pro české vývozce. Souhrnný objem všech vývozních úvěrů, investic českých právnických osob a bankovních záruk, které EGAP pojistil se státní podporou za uplynulých 23 let, dosáhl částky přes 758 mld. Kč, a to do sta zemí světa.

Na základě důkladné analýzy ekonomických, právních a fiskálních dopadů bude do konce roku 2017 vybráno nejvhodnější řešení konkrétní podoby dlouhodobých změn systému exportního financování a pojišťování se státní podporou. Z hlediska státu je žádoucí přistoupit ke změnám v corporate govermence v obou institucích.