Domů Ekonomika Ministři obch...

Ministři obchodu zemí EU jednali o ochraně investic

V pátek 3. března se ve Vallettě na Maltě uskutečnilo neformální zasedání Rady EU pro zahraniční věci (FAC) v obchodním formátu. Delegaci ČR vedl náměstek ministra průmyslu a obchodu Vladimír Bärtl. Diskutovalo se především o nové antidumpingové metodologii a o problematice multilaterálního investičního soudu.

Ministři členských zemí EU zodpovědní za obchod vyjádřili obecnou podporu návrhu Evropské komise k nové antidumpingové metodologii s tím, že jde o nejlepší možnou alternativu v rámci možností poté, co vypršela část přístupového protokolu Číny ke Světové obchodní organizaci.

Náměstek Bärtl za Českou republiku zdůraznil: „Je nutné mít funkční nástroje proti nekalým obchodním praktikám, jejichž nastavení je v souladu se závazky EU ve WTO“.  Klíčovou roli by měly hrát zprávy, které bude Evropská komise vydávat pro potřeby evropského průmyslu. Nemělo by se tak zvýšit jeho administrativní zatížení při prokazování podstatných tržních distorzí v zemi vývozce. „Zástupci průmyslu a členských států musí mít možnost požádat Komisi o vypracování takové zprávy v případě potřeby,“ uvedl náměstek Bärtl.

Založení multilaterálního investičního soudu

Následně ministři diskutovali o nové podobě ochrany investic ve formě založení multilaterálního investičního soudu. Česká republika tuto iniciativu a aktivity Evropské komise podporuje. Náměstek Bärtl ve svém vystoupení parafrázoval známý výrok Arthura Schopenhauera: „Každá nová myšlenka vždy prochází třemi stádii. Nejprve je zesměšňována, poté odmítána a nakonec přijata jako samozřejmost,“ a dodal:  „Od třetího stádia jsme zatím vzdáleni, ale již nyní musíme činit takové kroky, které jsou pro úspěch tohoto projektu zásadní, ať už jde o připravovanou dopadovou studii Evropské komise nebo komunikaci s veřejností, členy národních parlamentů a dalšími partnery.“

Komisařka EU pro obchod Cecilia Malmström ministry informovala také o návrhu nařízení, které zavádí pro Ukrajinu dodatečná preferenční opatření nad rámec prohloubené a komplexní zóny volného obchodu. Cílem je podpořit Ukrajinu v její nelehké ekonomické situaci a návrh tak schválit co nejdříve.

Trumpův vliv

Během neformálního oběda ministři hovořili o budoucnosti obchodní politiky v souvislosti s nástupem nové americké administrativy prezidenta Trumpa.

Při pracovní večeři v předvečer samotného jednání měli ministři příležitost vyměnit si názory o aktuálním i budoucím vývoji v oblasti mnohostranného systému se znovuzvoleným generálním ředitelem Světové obchodní organizace (WTO) Robertem Azevêdem a s předsedou Výboru pro obchod Evropského parlamentu Berndem Langem. Ministři se shodli na tom, že je potřeba usilovně pracovat na dosažení hmatatelných výsledků na nadcházející 11. Konferenci ministrů členů WTO v Buenos Aires. Ty by měly reagovat na současné výzvy v globální ekonomice.