Domů Veřejná správa Místo miliard...

Místo miliard spíše stamiliony. Oproti předchozím letům čeká cestovní ruch dotační sucho

0
cestovní ruch

V evropských fondech nejsou vždy peníze na to, co by české regiony zrovna potřebovaly. Cestovní ruch je jednou z těch oblastí, které přijdou zkrátka. Starostové, kraje i firmy se proto musí připravit, že z dotačního mraku na lákadla pro turisty v následujících letech nezaprší. Pár kapek ale přeci jen spadne – z národních zdrojů. Dnes začal přijímat žádosti program Ministerstva pro místní rozvoj, který firmám a obcím nabízí na cestovní ruch 70 milionů korun.  

„Žadatelé mohou od dnešního dne podávat žádosti na podporu cestovního ruchu, který má nepochybně velký vliv na prosperitu regionů. Jedná se zatím o první výzvu a další budou následovat. Těším se na zajímavé projekty,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

O peníze si z programu zažádají podnikatelé nebo obce kromě statutárních měst. Příspěvek mohou dostat například na opravy nebo stavbu nových odpočívadel, center služeb pro turisty, zpřístupňování turistických aktivit, informačních systémů pro handicapované turisty nebo třeba na parkovací věže či domy na kola a úschovny zavazadel.

Čas mají zájemci do poloviny ledna příštího roku a podpora bude mít podobu dotace, která dosáhne maximálně poloviny celkových uznatelných výdajů projektu a kterou ministerstvo poskytuje v režimu de minimis.

Lépe vybírat místní poplatky

I přes desítky milionů korun, které Ministerstvo pro místní rozvoj plánuje v nejbližší době na cestovní ruch uvolnit, bude jeho podpora v následujících letech chudá. Zatímco v předchozím programovém období na něj mířily i dotace z Regionálních operačních programů, ten nový – Integrovaný regionální operační program  – s ním nepočítá.

Cestovní ruch přitom není v rámci české ekonomiky žádné ořezávátko. Podle studie společnosti KPMG přispívá ročně k hrubému domácímu produktu 118 miliardami korun. Zpátky do jeho rozvoje ale veřejný sektor vrátil jen necelé 4 miliardy.

To chtějí změnit jak zástupci turistického průmyslu, tak i starostové. Rezervy vidí jednak v chybějícím zákonu o podpoře rozvoje cestovního ruchu, tak i v efektivitě výběru místních poplatků. „Z celkového počtu 6 242 obcí v České republice vybírala v roce 2013 místní poplatek z ubytovací kapacity 1 442 obcí a místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt jen 907 obcí,“ uvedla prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu Marta Nováková s tím, že to dohromady představuje zhruba půl miliardy korun. „Mohlo by to být výrazně více. Potřebujeme ale pravidla, která nám pomohou výběr poplatků zlepšit,“ doplnila.

Tomu se chce věnovat i Svaz měst a obcí. „Budeme usilovat o to, aby obce místní poplatky vybrané v souvislosti s cestovním ruchem investovaly zase zpátky do území, kde byly vybrány,“ slíbil jeho předseda František Lukl.

Podle Lukla i Novákové může podpora turismu a souvisejících služeb pomoct ještě dál snižovat nezaměstnanost, a to i v regionech, kde je tradičně vyšší. V odvětví totiž působí mnoho malých a středních podniků, které dávají práci velkému množství lidí. „Počet lidí pracujících v odvětví cestovního ruchu odpovídá celkovému počtu zaměstnanců 25 největších podniků působících v Česku. Umíte si představit, že by stát ignoroval jejich potřeby?“ uzavřela Nováková.