Domů Veřejná správa Moravskoslezš...

Moravskoslezští radní chtějí prosadit změny některých zákonů

0
Zástupci Moravskoslezského kraje chtějí v Poslanecké sněmovně a na ministerstvech lobbovat za změny zákonů týkajících se přerozdělování příjmů ze sdílených daní mezi jednotlivé kraje, ochrany ovzduší a sociálního bydlení. V několika případech se chtějí na změnách podílet krajští radní sami, u dalších zákonů bude kraj prosazovat své náměty v připomínkových řízeních a v některých případech také osloví dopisy odpovědné ministry a ministryně. Otevřený dokument, podle kterého chce vedení Moravskoslezského kraje do konce roku 2016 prosadit změny některých zákonů a splnit tak své programové prohlášení schválili krajští radní už loni v dubnu. „Některé legislativní procesy jsme už nastartovali. Vzhledem k politickým událostem v zemi, pádu vlády Petra Nečase a následnému rozpuštění Sněmovny jsme však iniciativu museli přerušit a počkat na výsledky předčasných voleb. Situace je už nyní stabilizovaná, proto téma potřebných legislativních změn znovu otvíráme,“ řekl první náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Josef Babka. Upravit rozpočtové určení daní Dodal, že krajští radní usilují především o změnu zákona o rozpočtovém určení daní. „Chceme dosáhnout nového, spravedlivějšího, přerozdělení příjmů ze sdílených daní mezi jednotlivé kraje. V přepočtu na jednoho obyvatele nyní získává Moravskoslezský kraj nejnižší částku – zhruba tři a půl tisíce korun,“ tvrdí Babka s tím, že kraj má zpracován analytický dokument a další postup bude koordinovat s ostatními kraji. Vedení kraje také usiluje o změny v zákonu o ochraně ovzduší. „Jde nám o to, aby se poplatky vybrané od znečišťovatelů vracely zpět do regionu a mohly být investovány do ekologických projektů. Usilujeme také o to, aby majitelé rodinných domů, chat či bytů byli ze zákona povinni umožnit kontrolorům vstup na jejich nemovitost a zkontrolovat, čím topí“ řekl Babka a dodal, že krajští zastupitelé tuto zákonodárnou iniciativu schválili už loni a potřebné materiály odeslali do Poslanecké sněmovny. „Návrhy se zabývala vláda Petra Nečase, po srpnovém rozpuštění Sněmovny byl ale legislativní proces přerušen. Další postup Moravskoslezského kraje bude záviset na návrzích ministerstva životního prostředí, které nově vede ministr Richard Brabec,“ upřesnil první náměstek moravskoslezského hejtmana. Zákonodárnou iniciativu zřejmě vyvine Moravskoslezský kraj také v případě novelizace zákona o krajích, případně zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a Senátu. Cílem změn je ustanovit oprávnění hejtmana kraje účastnit se jednání příslušné komory Parlamentu ČR, pokud se projednává návrh dotýkající se působnosti kraje. Přijde i na sociální bydlení Další zákonodárné iniciativy Moravskoslezského kraje se mohou týkat změn v zákonu o silničním provozu, správním řádu či v zákonu o organizaci a provádění sociálního zabezpečení a v zákonu o sociálních službách. V několika dopisech se s návrhy změn ve vybraných zákonech Moravskoslezský kraj už loni obrátil na příslušné ministry a také předsedu vlády. Požadoval například přijetí komplexní právní úpravy sociálního bydlení a mimo jiné navrhoval upřesnění pojmu odůvodněné náklady na bydlení v ubytovnách. „Tím by se mohla vyřešit situace, kdy osoby v hmotné nouzi musí za bydlení v ubytovnách hradit neadekvátní poplatky. Ministr financí byl osloven s návrhem změny zákona o majetku České republiky, kterou by byl odstraněn zbytečný formalismus při uzavírání smluv mezi územním samosprávným celkem a státem,“ uvedl první náměstek hejtmana Josef Babka. Doplnil, že mezi další zákony, jejichž změnu by mohli radní v dopisech navrhnout, patří zákon o zaměstnanosti. „Náhradní plnění, které nahrazuje zaměstnávání povinného podílu osob se zdravotním postižením, by nově nesměřovalo do státního rozpočtu, ale do samostatného fondu, který by sloužil k podpoře tvorby pracovních míst pro takto postižené osoby. To by znamenalo přínos v řešení jejich velice obtížné pozice na trhu práce,“ vysvětlil Josef Babka.

Žádné komentáře

Napište komentář