Domů Veřejná správa MPO podpoří v...

MPO podpoří víc projektů ke snížení energetické náročnosti z programu EFEKT II

0

Vláda schválila navýšení prostředků rozpočtu Státního programu na podporu úspor energie pro rok 2017 ve výši 30 milionů korun. Realizaci a financování aktuálního programu EFEKT II zabezpečuje Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Cílem programu je zvýšit kvalitu energetických služeb a především úspor energie díky zlepšování informovanosti malých odběratelů. Program je zaměřen rovněž na podporu veřejného sektoru k hospodárnému nakládání s energiemi, na pilotní projekty v této oblasti, ale i na investiční akce menšího rozsahu a to především na realizaci projektů úsporného veřejného osvětlení.

Úspory ve veřejném osvětlení

Dosud jsme kvůli nedostatku finančních prostředků nemohli podpořit značné množství žádostí, hlavně investičního charakteru,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček. „Vláda proto svým rozhodnutím učinila významný krok, posilující především finanční a energetické úspory v oblasti veřejného osvětlení,“ dodal ministr Havlíček.

Rozpočet programu EFEKT II je i přes jeho navýšení oproti roku 2016 dlouhodobě nedostatečný. Například v loňské roce bylo do investiční aktivity Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení podáno 274 žádostí, z nichž mohlo být podpořeno jen 35 projektů. Ke zvýšení rozpočtu programu pro letošní rok, původně schváleného ve výši 120 milionů korun, dojde zapojením nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů MPO a umožní tak realizaci většího počtu projektů.