Domů Veřejná správa Na ŘSD začne ...

Na ŘSD začne opět fungovat speciální úsek, který bude kontrolovat technickou kvalitu staveb

0

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) přitvrdí při kontrole technické kvality staveb. V září začne po čtyřměsíční odmlce opět fungovat speciální úsek úřadu, který za ni bude zodpovědný. Posvítí si hlavně na spory se stavebními firmami ohledně zvlněné dálnice D47 na Ostravsku a na vady na nejnovějším úseku dálnice D3 v jižních Čechách. Podle pověřené ředitelky ŘSD Soni Křítkové se ale jedná jen o špiku ledovce.

Úsek kontroly kvality zrušil začátkem května bývalý šéf ŘSD Jan Kubiš a odvolal jeho vedoucí Marii Birmbaumovou. Kontrolou kvality následně pověřil nově vzniklý útvar podléhající přímo generálnímu řediteli. Ten ale neměl stejné pravomoci jako původní úsek, který ve státní organizaci vznikl jako elitní skupina s cílem zamezit vícepracím a zabránit tomu, aby stát přebíral od zhotovitelů nekvalitní stavby.

Těch je přitom dost. Katastrofální stav některých mostů na zvlněné dálnici D47 vede k tomu, že ŘSD v současnosti stojí před zásadním rozhodnutím, zda je uzavřít. To společně s již dříve provedenými omezeními rychlosti na některých úsecích D47 na 60 kilometrů za hodinu a nutností dalších rozsáhlých oprav zásadním způsobem snižuje provozuschopnost dálnice.

U nejnovějšího úseku dálnice D3, který byl paradoxně nominován v anketě na Stavbu roku 2014, nelze dokonce převzít stavbu s ohledem na probíhající reklamaci technického stavu mostu přes rybník Koberný.

Nízká kvalita a neefektivní nakládání s veřejnými penězi

„Jsem si dobře vědoma rozsahu a závažnosti problémů včetně těch, na které upozorňuje bývalá ředitelka úseku kvality staveb Miloslava Pošvářová. Je zřejmé, že závažná pochybení v organizaci a kontrole kvality vedla nejen k neefektivnímu nakládání s veřejnými prostředky, ale především k absolutní rezignaci na kvalitativní stránku výstavby,“ řekla pověřená ředitelka ŘSD Soňa Křítková.

Podle Křítkové navíc docházelo i k nekontrolovanému proplácení víceprací prováděných v rozporu se zákonem a stavěly se svévolně jiné stavby, než které byly vysoutěženy. „To je podle mě naprosto nepřípustné. Udělám všechno pro to, aby se tyto problémy nadále nezametaly pod stůl, a podniknu systémová opatření, aby se nadále nestavělo draze a v mizerné kvalitě,“ dodala.

Podle Křítkové bude i nadále hlavním úkolem ŘSD maximální urychlení výstavby klíčové dálniční sítě. „Rychlost však nesmí být nadřazena dodržování zákona a efektivnímu nakládání s veřejnými prostředky, jak k tomu docházelo mnohdy v minulosti,“ upřesnila pověřená ředitelka. Stejný přístup podle ní zvolí současné vedení ŘSD i u již stojících problematických staveb. „Důsledné vymáhání nároků státu a ochrana jeho majetkových zájmů v souvislosti s pochybeními zhotovitelů při výstavbě české dálniční sítě je pro nás naprosto zásadní prioritou,“ uvedla Soňa Křítková.