Domů Veřejná správa Nádraží jsou ...

Nádraží jsou v rukou SŽDC. Dočkají se opravy

0

Tisícovku nádraží prodaly spolu s dalším majetkem České dráhy Správě železniční dopravní cesty. Samotný převod se uskutečnil 1. července a výsledná cena majetku byla znaleckým posudkem stanovena na 3,31 miliardy korun. Stát díky tomu bude moci začít s investicemi do nádražních budov, které potřebují opravy.

„Tento krok je důležitý nejen pro dráhy samotné, ale také pro cestující. Nádraží, která jsou mnohdy kritizována, se začnou opravovat a my na tyto opravy budeme schopní využít evropské peníze. V nejbližších dvou letech by se mělo opravovat zhruba šedesát budov, které modernizaci potřebují nejvíc,“ uvedl ministr dopravy Dan Ťok.

Převod se týká zejména nádražních budov, dalších staveb v železničních stanicích a souvisejících pozemků. Tímto krokem dojde ke sjednocení vlastnictví infrastruktury nutné pro provozování dráhy a naplní se předpoklady pro fungování liberalizovaného systému železnice. Prodej tohoto majetku, se kterým bude nyní hospodařit SŽDC, umožní plné využití státních a evropských prostředků na rekonstrukce nádražních budov a další příslušné infrastruktury. České dráhy neměly možnost v takové výši peníze na opravy nádraží čerpat. Převod asi tisícovky nádraží se netýkal Masarykova nádraží v Praze a hlavního nádraží v Brně. „Převod těchto dvou nádraží zatím nebyl možný s ohledem na v minulosti uzavřené smlouvy s developery,“ uvádí mluvčí Českých drah Radek Joklík.

Převod se zdržoval léta. Soukromníci se na nového správce těší.

Převod se táhl několik let a po celou tuto dobu řada nádraží chátrala, nebo přinejmenším nerozvíjela svůj potenciál. „Stav vlakového nádraží v Bohumíně není optimální, ale není katastrofální. Částečně se opravovala střecha, zasloužilo by si opravu fasády a také aby se vlastník více věnoval pořádku. Někdy to po dohodě suplujeme prostřednictvím veřejně prospěšných pracovníků,“ říká například bohumínský starosta Petr Vícha.

A proč vše trvalo tak dlouho? „Jednalo se o velmi složitou otázku. Bylo nezbytné najít konsensus mezi všemi zúčastněnými stranami,“ sdělil Moravskému hospodářství Zdeněk Neusar z Ministerstva dopravy.

 „České dráhy prodávaly část závodu, tedy budovy, pozemky, zaměstnance atd., a to včetně závazků a smluvních vztahů s třetími stranami. Bylo třeba tuto část závodu vyčlenit, ocenit, získat korporátní souhlasy a samozřejmě také souhlas Vlády ČR. Ministerstvo dopravy zároveň ověřovalo u Evropské komise, zda cena, za kterou stát část závodu koupil, není veřejnou podporou. Těchto nezbytných úkonů byla celá řada,“ upřesňuje Joklík.

Komplikovanost, ale hlavně malou průhlednost převodu kritizují soukromí dopravci. „Co se týče samotného převodu, ten vidíme jako nepříliš transparentní a téměř jako finančně podezřelý. ČD i SŽDC odmítají zveřejnit posudky, které vedly k navýšení ceny na 3,31 miliardykorun,“ sdělil Aleš Ondrůj ze společnosti RegioJet.

Na druhou stranu převod nádraží umožní jejich rovnoprávné využívání Českými drahami i soukromými dopravci. „Doposud jsme například v nádražních budovách patřících ČD nemohli realizovat žádné reklamní kampaně, nebyla vyjasněná pravidla využívání nádraží jednotlivými dopravci – včetně nároků na prodejní místa, čekárenské prostory apod. V tomto bude teď mnohem více jasno,“ doplňuje Ondrůj.

Půlmiliarda do oprav už letos. Komfort cestujících se zvýší

Konkrétní podoba a harmonogram rekonstrukcí ještě nejsou známy a budou sestaveny až na základě podrobné analýzy stavu a vyhodnocení potřeb a rozvojových záměrů všech lokalit. „Očekáváme, že náklady na opravy i investice budou v řádu miliard a jejich realizace potrvá několik let v návaznosti na disponibilitu zdrojů. Letos máme na drobné opravy vyčleněnou půlmiliardu na nezbytné opravy nevyžadující stavební povolení,“ popisuje první záměry mluvčí SŽDC Kateřina Šubová. Podle ní je při plánování, přípravě i vlastní realizaci staveb nádraží nezbytné v maximální možné míře komunikovat a spolupracovat s městy, kraji, ale také s dopravci.

SŽDC každopádně bude usilovat o zvýšení atraktivity železniční dopravy pro cestující. „Půjde především o přiblížení autobusových zastávek a nádraží k výpravním budovám, vybudování parkovišť a celkové vylepšení přednádražích prostor. Cílem projektů v partnerství s municipalitami je zkvalitnění služeb cestujícím ve formě integrovaných dopravních terminálů, které v sobě akumulují služby různých dopravců a využívají často i konceptu P+R,“ uzavírá Šubová.