Domů Veřejná správa Nástupce Oper...

Nástupce Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost si přilepší o 12 miliard korun

0

S blížícím se koncem tohoto programového období Evropské unie začínají ministerstva bilancovat výsledky dotačních programů, které posledních pět let spravovaly. Výjimkou není ani ministerstvo práce a sociálních věcí. Podle údajů úřadu podpořily evropské peníze z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost téměř půldruhého milionu lidí ve více než pěti tisících projektech. Program, který na něj naváže, by měl v budoucnu vykázat čísla ještě lepší. Půjde na něj totiž o dvanáct miliard korun více.

Peníze z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost jsou již z pětadevadesáti procent vyčerpané. Z více než padesáti miliard korun, které v něm byly k dispozici, tak už mnoho nezbývá. „Nevnímáme ty peníze jako utracené, ale jako investované. Investované do statisíců lidí s různými problémy v uplatnění se na trhu práce a ve společnosti,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí František Koniček.

Evropské peníze pomáhaly hledat práci

Evropské prostředky nejčastěji pomáhaly lidem hledat práci. Na projekty zaměřené na zlepšování přístupu k zaměstnání a prevenci nezaměstnanosti šlo z programu celkem 19,3 miliardy korun. V těsném závěsu byly sociální služby a sociální začleňování, projekty zaměřené na jejich podporu odčerpaly z programu přes 13 miliard korun. Třetí velkou oblast tvoří projekty specializující se na další vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů, ty využily téměř 13 miliard korun. Na zefektivnění chodu úřadů a zvyšování kvality veřejných služeb šlo celkem 5 miliard korun.

Evropské peníze tak měly podle údajů ministerstva podpořit téměř půldruhého milionu lidí různého věku i vzdělání. Jsou mezi nimi například padesátníci, kteří mají i přes letité zkušenosti problém najít práci. Důležitou skupinou jsou i absolventi, kteří pro svůj kariérní start potřebují sehnat praxi. Další projekty pomohly například pracujícím rodičům, cizincům nebo zdravotně postiženým lidem.

„Všechny tyto lidi spojovalo jedno. Měli zájem a vůli posunout se dál. A byl tu program a konkrétní projekt, který jim to umožnil,“ komentoval výsledky ministr Koníček.

Na nový program o 12 miliard korun víc

Řada projektů již skončila, některé ale poběží až do roku 2015. Na končící program však už od Nového roku naváže program nový. Změní se jeho jméno i množství peněz, které bude spravovat. Operační program zaměstnanost tak má v letech 2014 až 2020 zachovat a někde i rozšířit rozsah podpořených oblastí. Díky úspěchu minulého programu na něj totiž dá Evropská unie o 12 miliard korun více.

„V novém programu budeme usilovat o ještě větší orientaci na výsledky. Důraz bude kladen na zajištění konkrétních a měřitelných přínosů projektu,“ řekl vrchní ředitel sekce fondů EU Jan Havránek. Ministerstvo pro nový program počítá s částkou kolem 69 miliard korun.