Domů Veřejná správa Největší podí...

Největší podíl národní podpory Ministerstva zemědělství půjde v příštím roce do živočišné výroby

0

Vláda schválila dotační programy zemědělství pro rok 2017, které jí předložil ministr Marian Jurečka. Z národních zdrojů získá zemědělství přibližně 2,8 miliardy korun. Největší částka, celkem 1,9 miliardy, připadne odvětví živočišné výroby.

„Cílem programů financovaných z našeho rozpočtu je podpora agrárního sektoru, udržování výrobního potenciálu zemědělství a rozvoj venkova. Živočišná výroba čelí v posledních letech celoevropské krizi, přitom právě ona je nesmírně důležitá například pro venkovské oblasti, protože v nich udržuje zaměstnanost,“ řekl ministr Jurečka.

Proto získá živočišná výroba v příštím roce ze státního rozpočtu přibližně 1,9 miliardy korun z celkové sumy 2,8 miliardy vyčleněné na zemědělské národní dotace.

Navazuje na programy z předchozích let

Struktura podpory pro rok 2017 navazuje na programy z předešlých let. Jsou zaměřeny proti rozšiřování nebezpečných nákaz hospodářských zvířat (např. Nákazový fond) a na agroenvironmentální opatření (např. biologická a fyzikální ochrana jako náhrada chemické ochrany rostlin, vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách, doprava závlahové vody, restrukturalizace ovocných sadů). Cílem dalších programů je udržení a rozvoj jednotlivých komodit (např. udržování a zlepšování genetického potenciálu hospodářských zvířat, podpora včelařství). Programy jsou cíleny i na ozdravování polních a speciálních plodin (např. prevence šíření virových a bakteriálních chorob a chorob přenosných osivem či sadbou, podpora šlechtitelské činnosti).

Také opravy drobných kulturních staveb

„V příštím roce budeme pokračovat v programu, jehož prostřednictvím mohou lidé na venkově opravovat drobné kulturní stavby nebo budovat odpočinková místa. Na to máme připraveno tři sta milionů korun. V příštím roce bude navíc možné v rámci tohoto programu udržovat a opravovat polní cesty, na ně mezi úspěšné žadatele rozdělíme dvě stě milionů,“ uvedl ministr Jurečka.

Finance ze státního rozpočtu zlepší také výuku na resortních středních a vyšších odborných školách, protože pomohou vybraným vzdělávacím institucím nakoupit moderní učební pomůcky. Tyto dva programy – Udržování a obnova kulturních a venkovských prvků a Centra odborné přípravy – jsou hrazeny ze státního rozpočtu, ale jiným administrativním postupem než národní dotační programy.