Domů Veřejná správa Nová zelená ú...

Nová zelená úsporám: Začíná rozdělovat miliardu na rodinné domy i bytovky

0
Nová zelená úsporám

Až 1,1 miliardy mohou dohromady získat zájemci o energeticky úspornější bydlení. V pátek totiž odstartovalo další kolo programu Nová zelená úsporám. Státní fond životního prostředí (SFŽP) v něm rozdělí 600 milionů korun na rodinné domy a další půl miliardy poputuje k vlastníkům pražských bytovek.

Novinkou letošního ročníku je možnost získat příspěvek i na menší úpravy, například výměnu oken a dveří nebo dílčí zateplení. Platí ale podmínka – úspora energií musí dosáhnout alespoň na dvacet procent.

„Naším cílem bylo zjednodušit podmínky programu a otevřít ho tak širšímu okruhu žadatelů. Na dotace tak budou moci dosáhnout i ti, kteří aktuálně nemají pohromadě více peněz na nákladnější rekonstrukce, ale budou zateplovat postupně,“ vysvětlil ministr životního prostředí Richard Brabec.

Méně papírování

Zelená úsporám by se tak podle Brabce měla otevřít prakticky všem majitelům domů. „Kromě toho pokračujeme ve zrychlování administrativy a zjednodušování byrokracie, tedy papírování,“ podotknul Brabec.

Schválení žádosti teď musí úředníci na SFŽP zvládnout za tři týdny, další tři bude mít Fond na kontrolu dokumentace a výpočet výše dotace a tři týdny pak na vyplacení peněz. „Předpokladem pro dodržení těchto lhůt je samozřejmě bezchybná žádost i realizace a její doložení dokumentací,“ upozornil ministr s tím, že ti, kdo uvažují, že si o příspěvek zažádají, by rozhodně neměli váhat.

Majitelům rodinných domů pokryje dotace z Nové zelené úsporám od čtvrtiny až k více než polovině nákladů na opatření k energetickým úsporám. Pokud by si ale někdo chtěl o podporu zažádat v době, kdy už práce na svém domě dokončil, musí počítat s tím, že po něm budou úředníci chtít prokázat, jestli při nich splnil podmínky programu. Kompletní podmínky najdete na stránce www.novazelenausporam.cz.

Na stejné adrese je i elektronický formulář pro podání žádosti o dotaci. Jeho vyplnění má být rychlé a snadné. Kdo nemá připojení k internetu, může se obrátit přímo na pracovníky krajských poboček SFŽP.

V obou případech je však nutný také vytištěný, vyplněný a podepsaný formulář žádosti o dotaci, který je potřeba spolu s dalšími předepsanými přílohami zaslat nebo osobně doručit do pěti dnů na příslušné krajské pracoviště Fondu. K této žádosti musí zájemce o dotaci také přiložit projektovou dokumentaci navrhovaných opatření a energetické hodnocení.

Pozor na energetické hodnocení

„Je třeba si ohlídat dobrou koordinaci mezi projektantem a zpracovatelem energetického hodnocení. Mnoho chyb vzniká právě nesrovnalostmi mezi projektovou dokumentací a energetickým hodnocením,“ uvedl ředitel SFŽP Petr Valdman.

Kromě zjednodušené projektové dokumentace a energetického hodnocení musí žadatelé u bytových i rodinných domů předložit také krycí list technických parametrů, popřípadě souhlasné prohlášení ostatních spoluvlastníků nemovitosti a v případě zastoupení jinou osobou i plnou moc.

U žádosti o dotaci na bytové domy je místo souhlasného prohlášení spoluvlastníků nemovitosti potřeba usnesení shromáždění SVJ nebo členské schůze BD, včetně prezenční listiny.

Žádosti o dotace přijímají úředníci na SFŽP elektronicky od 15. května od desíti hodin dopoledne. Oproti minulým výzvám ubude povinných dokumentů při podání žádosti, protože některé z nich bude třeba dodat až po dokončení prací. Příjem žádostí skončí 31. října, pokud žadatelé nevyčerpají připravené peníze dříve.