Domů Veřejná správa Novinky v sys...

Novinky v systému GINIS zpříjemňují práci uživatelů

0
GINIS
Informační systém GINIS® společnosti GORDIC je nejrozšířenější platformou ve veřejné správě. Představuje řešení s vysokou mírou provázanosti agend a komplexním oběhem dokumentů. Ke zvýšení efektivity práce se systémem i ke zpříjemnění práce uživatelů nyní přispívá i několik nových aplikací a funkcionalit.

Investiční mapa města

Interaktivní úřad GINIS byl doplněn o novou komponentu: tzv. investiční mapu. Díky ní si občan může najít investiční akce, které se připravují nebo realizují v jeho městské části či obvodu. Investice jsou navíc členěny podle definovaných oblastí, jako je např. doprava, kultura nebo školství. Investiční mapa využívá Google maps a je přímo integrována s aplikacemi ADA (Plán akcí) a BAR (Balancování rozpočtu) systému GINIS, edice Basic a vyšší.
GINIS

Investiční mapa města.

U jednotlivých akcí je možné zobrazit jejich detailní údaje i informace o plánovaném nebo už realizovaném financování (rozpočet a čerpání v daném roce). V mapě lze prezentovat i další informace ze smluv nebo faktur, popř. připojovat fotografie. Zajímavou funkcí je tzv. teplotní mapa – červená barva upozorňuje na místa s nejdražšími investicemi. Nespornou výhodou je rychlost implementace. Ta se obvykle pohybuje v řádu hodin. Jednoduchou DEMO ukázku najdete na adrese http://rozpocet.gloud.cz/imapa. V případě zájmu nebo dotazů nás prosím kontaktujte na emailu rozklik@gordic.cz

Publikování smluv na webu obce

V modulu Smlouvy (SML) a Podpora rozpočtového a kontrolního procesu (RKS) řady GINIS Express je možno automaticky vygenerovat statické HTML stránky modifikovatelného vzhledu (CSS styly), včetně automatického umístění na zadané úložiště. V administraci je možné nastavit jak umístění vygenerovaných stránek, tak i jejich rozložení a vzhled. Uživateli pak stačí označit libovolné smlouvy a jejich dodatky (včetně jedné elektronické přílohy), které mají být na webu zveřejněny. Stránky se automaticky vygenerují a přenesou na zadané umístění.

Anonymizace obsahu

V souvislosti se zveřejňováním smluv (ať už ze zákona nebo na základě dobrovolnosti) vyvstává otázka, jak zajistit jejich řádnou anonymizaci. Tedy jak zařídit, aby informace ze začerněných míst ve smlouvách, která jsou předmětem obchodního tajemství, nebylo možné obnovit rekonstrukcí metadat PDF souboru. Zjednodušeně řečeno, aby si nikdo nepovolaný nemohl obnovit dokument do původní podoby a přečíst si pasáže, které mu měly zůstat skryty.
GINIS

Anonymizace smlouvy.

Za tímto účelem GORDIC vyvinul vlastní anonymizační software, který je integrován v systému GINIS. Uživatel tak anonymizuje přímo na zdrojových datech. V celém procesu zpracování dokumentů je možné využít automatickou skenovací linku, která je schopná načíst anonymizované dokumenty do systému, a to formou nových příloh označených jako anonymizované. Následovat může řádná validace dokumentů a posléze jejich zveřejnění. Tato nová funkcionalita pomáhá naplňovat zákonné požadavky pro zveřejnění smluv. Organizace však zůstává korektním a důvěryhodným hráčem pro své smluvní partnery a zároveň šetří náklady a čas spojené s tiskem a skenováním.

Přímá podpora skenování

Zmiňované moduly také nově podporují rozhraní TWAIN, pomocí kterého lze získat z většiny snímacích zařízení obraz fyzického dokumentu bez pomoci dalšího software. Aplikace zároveň získaný obrázek automaticky uloží, zobrazí náhled, umožní anonymizaci a připojí naskenovaný dokument jako elektronickou přílohu k dokumentu.

Mapový náhled na externí subjekt

V detailu externího subjektu modulu ESU byla přidána nová záložka: MAPA, která při zobrazení detailu na pozadí načte www stránku mapové aplikace SEZNAM nebo GOOGLE (dle nastavení parametrů). V mapě pak aplikace zobrazí polohu subjektu dle zadaných GPS souřadnic nebo jeho adresy.
GINIS

Detail externího subjektu.

Inteligentní asistent

Komponenta Inteligentní asistent je průřezově zabudována v celém systému GINIS. Jak už jeho název napovídá, asistent se „učí“ z chování uživatele a průběžně ho vyhodnocuje. Následně uživateli usnadňuje jeho stále se opakující činnosti. Práce s využitím Inteligentního asistenta je nejenom příjemnější, ale představuje také výraznou časovou úsporu. Čas pro inteligentního asistenta nastává ve chvíli, kdy má smysl s jeho pomocí předvyplňovat dané pole, aby uživatel nemusel provádět samotný výběr ze seznamu. Příležitostí, kdy lze tento nástroj využít, je celá řada. Ať už je to výběr předkontací (kombinace účtů pro správné zaúčtování účetní operace), sestav nebo třeba osob pro předání dokumentů. Vybrané hodnoty se většinou stále opakují, a tak je zásah virtuálního asistenta a přednastavení výběru vítanou úlevou od rutiny.