Domů Veřejná správa O dluzích u t...

O dluzích u telefonních operátorů nebudou rozhodovat soudy

0
Dluhy u telefonních operátorů bude i nadále řešit Český telekomunikační úřad. Včera o tom rozhodla vláda a minimálně pro příští rok tak ustoupila od toho, aby se podobné spory dostávaly před soud. Vyřešit takový problém před úřadem je totiž rychlejší a levnější.

„Ministerstvo považuje za nejvhodnější ponechání současné úpravy rozhodování těchto sporů Českému telekomunikačnímu úřadu, a to i s ohledem na evropskou legislativu, která žádá mimosoudní, nenákladné a rychlé řešení těchto sporů. Toto řešení je z hlediska Ministerstva spravedlnosti vhodné zachovat i po roce 2014,“ uvedl první náměstek ministra spravedlnosti Daniel Volák.

Vláda tak zavrhla záměr, který prosazuje novela zákona o elektronických komunikacích. Ta je nyní před třetím čtením v Poslanecké sněmovně a má přenést rozhodování podobných sporů na soudy. To by ale celou věc prodražilo a zpomalilo. Nová agenda by také mohla soudy zahltit.

„Jsem velmi rád, že vláda znovu zhodnotila situaci a dospěla k závěru, že přechod takzvaných telekomunikačních sporů na justici by vedl k výraznému zpomalení všech ostatních soudních agend,“ řekl místopředseda Nejvyššího soudu Roman Fiala. Podobný názor zastává i prezident Soudcovské unie ČR Tomáš Lichovník.

Vláda se tak v tomto bodě drží svého programového prohlášení. V něm se zavázala, že bude omezovat agendu soudů, kterou může přesunout na jiné instituce. A to se týká právě i soukromoprávních sporů, jako jsou dluhy u telefonních operátorů. Ty tak může i nadále řešit ČTU, pokud mají zájemci možnost nechat si přezkoumat rozhodnutí úředníků soudem.