Domů Veřejná správa O hernách ať ...

O hernách ať rozhodnou přímo v obcích, schválili poslanci

0
hazard

Kde budou a kde nebudou moct fungovat herny, o tom by měly podle poslanců rozhodovat města a obce. Starostové postoj Sněmovny chválí. Původní vládní návrh zákona o hazardních hrách podle nich v podstatě vylučoval, aby obce samostatně regulovaly hazard na svém území.

Pozměňovací návrh, se kterým přišel poslanec Vladislav Vilímec a který tento týden Sněmovna schválila, ale situaci mění. Umístění heren by podle něj měly obecně závaznou vyhláškou určovat právě samosprávy.

„Regulaci hazardu touto formou vítáme. Je zcela jistě pružnější a umí operativněji reagovat na konkrétní situaci v místě. Lépe než taxativně stanovené prostory, kde je hazard zakázán, jak s tím počítal původní vládní návrh zákona,“ komentoval rozhodnutí Sněmovny předseda Svazu měst a obcí František Lukl.

Někteří z poslanců se obávali, aby obce a města nepovolovaly hazardní hry v blízkosti škol nebo třeba kostelů. Lukl ale podobné úvahy označil za spekulace. „Proč by to starostové dělali? V jejich zájmu přece je starat se o svou obec a občany, a to co nejlépe,“ uvedl.

Pokud úpravu posvětí i senátoři, budou mít tedy obce a města volnější ruku v rozhodování o tom kde, za jakých podmínek a v jakém počtu budou provozovány herny a kasina. „Právě samospráva má nejvíce místních zkušeností a ví, zda provoz hazardních her může mít negativní dopad na veřejný pořádek,“ řekl výkonný ředitel svazu Dan Jiránek.

Zákon regulující hazard určuje také podmínky, za kterých je možné odejmout povolení k provozu loterií a jiných podobných her s ohledem na vynaložené investice podnikatelů v dané oblasti.

Podle rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie musí provozovatelé heren a kasin dostat dostatečně dlouho dobu na přeorientování svého byznysu nebo musí zafungovat systém přiměřené náhrady. O povolení by navíc provozovatel neměl přijít, jestli v žádném ohledu nezanedbal zákonem dané povinnosti. Povolení k umístění herny podle návrhu nesmí být na delší dobu než tři roky.