Domů Veřejná správa Obce a města ...

Obce a města chtějí více peněz z evropských dotací a jednodušší veřejné zakázky

0

Příprava pravidel pro nové programovací období Evropské unie pro roky 2014-2020 je v plném proudu. Obce a města přitom chtějí, aby odrážely jejich potřeby. A to i těch menších. Lobbují proto za navýšení prostředků, které mají jít z evropských dotací na takzvanou územní dimenzi. Kromě peněz z Bruselu se ale zajímají i o nový zákon o veřejných zakázkách.

Vláda věnuje podle slov ministryně pro místní rozvoj Věry Jourové přípravě nového programovacího období zvýšenou pozornost. „Budeme se snažit dosáhnout lepších výsledků za méně peněz. Také by byla dobrá, jak nedávno v Evropském parlamentu řekl prezident Miloš Zeman, odvaha realizovat projekty přesahující čtyřletý volební mandát. Efektivní čerpání evropských fondů je každopádně jednou z mých priorit,“ řekla ministryně Jourová.

Své představy o tom, co efektivní čerpání evropských fondů znamená, mají i zástupci měst a obcí. „Při nastavování programového období 2014+ je nutné myslet na potřeby široké veřejnosti, tedy z běžného života vycházející požadavky měst a obcí. A to i těch menších na venkově, které jsou dost rozdílné od potřeb a možností velkých aglomerací,“ vyjádřil se předseda Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek.

Na územní dimenzi dvě stě padesát miliard korun

Jak by to ale mohlo konkrétně vypadat? Podle Jiránka například tak, že by do územní dimenze šlo z evropských fondů dvě stě padesát miliard korun, a z toho na venkov pětatřicet miliard. Původně se přitom na územní dimenzi počítalo s dotacemi o padesát miliard korun nižšími. Zlepšit komunikaci ohledně peněz z EU by podle Jiránka mohla i Stálá konference územních aktérů na regionální úrovni.

Kohezní politiku, která se zaměřuje na celkový hospodářský, sociální a zemní rozvoj a snižování rozdílů mezi regiony, považuje za jednu z nejpřínosnějších stránek evropské integrace i Jourová. Snahu obcí a měst zapojit se do přípravy pravidel pro rozdělování dotací v následujících sedmi letech proto vítá.

„O rozdělení peněz se ještě bude jednat. Stálou konferenci územních aktérů na regionální úrovni, tak jak mi svaz představil, vítám. Vnímám ji jako možný konzultační orgán ministerstva, který by mohl usnadnit výměnu informací mezi státem, kraji, městy, obcemi a dalšími územními hospodářskými a sociálními subjekty. Tak, aby se na základě reálných potřeb v území včas vyhlašovaly rozumné výzvy,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj s tím, že vydefinování územní dimenze bude předmětem Národního dokumentu k územní dimenzi, který vygeneruje nejen aktivity, ale i objem peněz, který na ni z evropských fondů poputuje.

Zjednodušit veřejné zakázky

Palčivým tématem pro obce a města jsou kromě dotační politiky i veřejné zakázky. Podle jejich zástupců jsou totiž současná pravidla pro zadávání veřejných zakázek příliš složitá a administrativně města a obce zatěžují. „Současná legislativa upravující veřejné soutěže je pro města a obce, zejména pak ty malé, které nemají dostatečný aparát, velmi složitá. Rádi bychom, aby se v novém právním předpisu zohlednily zkušenosti měst a obcí, celý proces se zjednodušil a zadavatelé nebyli zatěžování zbytečnou administrativou,“ popsal situaci Dan Jiránek.

Za nepřehledný a složitý považuje zákon o veřejných zakázkách i Jourová. Jeho zjednodušení a snížení administrativní zátěže je tak podle ní hlavní snahou ministerstva pro místní rozvoj při převádění nových směrnic Evropské komise z poloviny února do českých zákonů. Na zabudování evropských směrnic do českého systému má ministerstvo dva roky.