Domů Veřejná správa Operační prog...

Operační program Životní prostředí nabídne v prvních výzvách téměř osm miliard

0

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) spolu se Státním fondem životního prostředí ČR (SFŽP) zveřejnily koncem dubna avíza prvních letošních výzev v Operačním programu životní prostředí (OPŽP) na příštích šest let. Byl tak splněn slib žadatelům o dotace, že výzvy z nového operačního programu budou zveřejněny co nejdříve. Ministerstvo avizuje první výzvy za téměř 8 miliard korun pro oblasti budování čistíren a kanalizací, protipovodňovou ochranu, ochranu biodiverzity, odpadové hospodářství i ochranu ovzduší. Oficiálně budou vyhlášeny ve druhé polovině měsíce června.

„Současným avízem chystaných výzev v Operačním programu Životní prostředí vycházíme vstříc žadatelům, aby měli dostatek času na přípravu svých projektů. Tímto krokem zároveň mezi prvními rozbíháme nové programové období a minimalizujeme tak riziko, že bychom se dostali do podobné situace jako v posledních letech, kdy kvůli otálení s vyhlašováním výzev Česká republika nečerpala z tohoto programu tak rychle, jak měla,“ uvedl po zveřejnění zmíněných materiálů ministr životního prostředí Richard Brabec.

Všechny podklady už jsou venku

Dominika Pospíšilová z tiskového oddělení Ministerstva životního prostředí potvrdila, že žadatelům jsou tedy od konce letošního dubna k dispozici veškeré podklady a klíčové dokumenty, včetně hodnoticích kritérií, nutné pro zahájení přípravy projektů. Šanci začít připravovat projekty a žádosti tak mají obce, města, kraje, neziskové organizace a občanská sdružení či podnikatelské subjekty.

„Ostré výzvy vyhlásíme ihned po prvním jednání monitorovacího výboru, který musí schválit hodnoticí kritéria výzev a jehož první zasedání je v současnosti naplánováno na polovinu června. S ohledem na dostatečnou dobu pro přípravu projektů ke zveřejněným výzvám zahájíme příjem žádostí letos 14. srpna,“ upřesnil ministr Brabec.

Podle Dominiky Pospíšilové maximální celková dotace z unijních prostředků na schválené projekty v rámci nyní avizovaných výzev bude činit bezmála 8 miliard korun. Dodala, že alokace finančních prostředků pro projekty v oblasti zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní je stanovena na 1,3 miliardy korun, pro projekty zaměřené na zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech na 2,5 miliardy korun, pro oblast odpadů a materiálových toků, ekologických zátěží a rizik na 1,2 miliardy korun a konečně pro projekty z oblasti ochrany a péče o přírodu a krajinu byla alokace finančních prostředků na podporu vybraných projektů stanovena na 2,9 miliardy korun.

Zachtráněné miliardy z končícího období

Avizované výzvy jsou určeny na individuální projekty, u nichž celkové náklady projektu nemohou přesáhnout 50 milionů eur, včetně DPH. Novému vedení Ministerstva i Státního fondu životního prostředí se v loňském roce podařilo zachránit 13 miliard z operačního programu na roky 2007 až 2013, které by jinak naše republika vinou manažerského selhání minulého vedení obou jmenovaných institucí musela vracet zpět do Bruselu.

„Hodnoticí kritéria byla předmětem projednávání na březnovém, tzv. nultém, Monitorovacím výboru OPŽP. S našimi partnery jsme důsledně vydiskutovali nastavení výběrových kritérií a jsem přesvědčen o tom, že si kritéria na řádném jednání monitorovacího výboru obhájíme,“ uvedl náměstek ministra pro EU fondy Jan Kříž.

„Žadatelé mohou počítat s efektivní administrací projektových žádostí v ambiciózních termínech ze strany Státního fondu životního prostředí, kterou jsme nastavili v loňském roce a pokračujeme v ní i letos,“ říká ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman. Upozornil přitom, že žádosti o podporu musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Pravidly pro žadatele a příjemce OPŽP a výzvou pro podávání žádostí.