Domů Aktuálně Personální so...

Personální softwary pro města a obce

Software pro zpracování personální agendy nabízí hned několik firem. Díky jedné aplikaci mohou personalisté sledovat celou řadu údajů o jednotlivých zaměstnancích. Konkrétně se může jednat například o informace týkající se pracovního vztahu, průběhu předchozích zaměstnání, nejvyšším dosaženém vzdělání, praxi, odborných zkoušek či absolvovaných školení, zapůjčených pracovních pomůckách či kontaktní údaje zaměstnance.

Průzkum – Moravské hospodářství oslovilo v druhé polovině února 2011 zástupce měst a obcí s rozšířenou působností v pěti krajích, a to Jihomoravském, Zlínském, Moravskoslezském, Olomouckém a na Vysočině. Z průzkumu vyplynulo, že personalisté měst a obcí jsou s používaným personálním softwarem spokojeni. „Jsme maximálně spokojeni, nic nám u programu od společnosti Datacentrum neschází a vše průběžně dle potřeby aktualizujeme a doplňujeme,“ uvedla starostka Frýdlantu nad Ostravicí Helena Pešatová. V Blansku zase zvolili program od společnosti Vema. „S dosavadním softwarem jsme spokojeni, je obsáhlý a spolehlivý,“ pochvaluje si Lubomír Toufar.

V otázce výměny dodavatele softwaru jsou zástupci měst a obcí téměř jednotní. O změně používaného personálního softwaru většinou neuvažují. Například v Bruntále jsou se současným softwarem spokojeni. V minulých měsících však v rámci „Efektivní řízení lidských zdrojů a zavádění moderních metod řízení na Městském úřadu v Bruntále“ zadali požadavky na nový SW, který by řešil personální agendu komplexně, v celé škále aspektů řízení lidských zdrojů. „Projekt je hrazen z Evropského sociálního fondu, konkrétně Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost,“ uvedl Jiří Ondrášek.

Některá města uvažují o doplnění chybějících modulů. Například v Kyjově plánují rozšíření používaného programu Vema o evidenci vzdělávání a hodnocení zaměstnanců. O rozšíření o modul vzdělávání uvažují také ve Veselí nad Moravou. Ve Vsetíně používají personální software od společnosti ORSOFT. Tajemník úřadu Karel Měřínský prozradil, že uvažují o rozšíření o modul plánování školení, hodnocení zaměstnanců, evidence svěřeného majetku, evidence výjimek na vzdělání či pracovní dobu včetně grafických výstupů organizačního schématu a systemizace.

Na všech městských úřadech však personální software nenajdete. Příkladem může být Městský úřad Chotěboř. Tereza Kovačová uvedla, že nevyužívají žádný personální software a v současné době ani neuvažují o jeho nákupu. Stejná situace panuje i v Hanušovicích. „Nemáme software, který by řešil samostatně personalistiku a ani v letošním roce neplánujeme jeho nákup,“ uvedl člen zastupitelstva města Václav Jokl. „Personální software dnes nemají ani v Konicích, bude však pořízen v rámci vnitřní integrace úřadu, která je součástí budovaného technologického centra. Výběrové řízení na celou etapu vnitřní integrace bude vyhlášeno ve druhém čtvrtletí letošního roku,“ uvedl Dušan Opletal.

Firmy nabízející personální SW pro města a obce:

  • ALEF Jeseník
  • DATACENTRUM
  • FLUX
  • Gabriel
  • GORDIC
  • KS Program Vsetín
  • Kvasar Zlín
  • ORSOFT
  • PROSPEKS-IT
  • VEMA