Domů Veřejná správa Plán odpadové...

Plán odpadového hospodářství: Co bude Česko dalších deset let dělat s odpady?

0
skládka

Na otázku co s hromadami odpadků má Česko od konce loňského roku odpověď. Vláda v závěru prosince schválila nový Plán odpadového hospodářství pro léta 2015-2024. Ne všem se ale odkývnutá strategie zamlouvá.

Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce jsou hlavní cíle pro následujících deset let jasné: předcházení vzniku odpadů (součástí nové strategie je poprvé i Program předcházení vzniku odpadů) a zvýšení recyklace a jejich materiálového využití.

„Česká republika se v novém Plánu odpadového hospodářství zavazuje k plnění evropských cílů ve všech oblastech nakládání s odpady,“ uvedl ministr a připustil, že zatím Česko patří mezi evropské skládkařské velmoci.

„Proto strategie navržená v plánu odpadového hospodářství vede k jednoznačnému odklonu odpadů ze skládek skrze předcházení vzniku odpadů, zvýšení recyklace a materiálového využití,“ dodal Brabec.

Jak moc budeme recyklovat?

Právě kvůli recyklaci ale schytala vláda za nový Plán odpadového hospodářství kritiku od ekologických organizací.

Podle Brabce je cílem ministerstva životního prostředí a nové strategie zvýšit na 50 procent recyklaci u odpadů z papíru, plastu, skla i kovu.

„Takto formulovaný cíl recyklace znamená, že již v roce 2010 Česká republika dosáhla míry 45,5 procenta a má tedy deset let na zvýšení o 4,5 procentních bodů,“ upozornili představitelé Hnutí DUHA s tím, že komunálního odpadu se naopak v roce 2010 recyklovalo jen 24,3 procenta a v roce 2012 31 procent.

„Předchozí prognózy Ministerstva životního prostředí předpokládaly, že zvýšení recyklace papírů, plastů, skla a kovů na 50 procent neznamená ve skutečnosti vyšší míru recyklace, než přibližně 35 procent,“ stojí v prohlášení ekologů.

Cíle odpadového hospodářství ČR:

  1. Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů.
  2. Minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi na lidské zdraví a životní prostředí.
  3. Udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k evropské „recyklační společnosti“.
  4. Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů.
Zdroj: Ministerstvo životního prostředí

Průměr recyklace komunálních odpadů přitom v EU překročil 40 procent a některé ze členských států recyklují i více než 60 procent.

„Už dnes v míře recyklace dramaticky zaostáváme za vyspělou Evropou a kroky ministra Brabce nasvědčují, že nechce tristní stav řešit, ale zachovat. Dokonce ani exministři Chalupa nebo Podivínský si nedovolili z Plánu odpadového hospodářství vyškrtnout cíl na 50procentní recyklaci,“ vyjádřil se vedoucí programu Toxické látky a odpady v ekologické organizaci Arnika Jindřich Petrlík.

Podle odpadového experta z Hnutí DUHA Ivo Kropáčka se tak stal premiér Bohuslav Sobotka předsedu první české vlády, která snižuje cíl pro recyklaci. „A to navíc ve chvíli, kdy se celá Evropská unie shodla na potřebě recyklaci naopak výrazně zvýšit,“ dodal Kropáček.

Naráží tak na plány Evropské komise, která chce do roku 2030 zvýšit recyklaci na 70 procent. Ministerstvo životního prostředí však kritiku ekologů odmítá s tím, že cíl pro recyklaci, který zahrnuje Plán odpadového hospodářství, vychází z rámcové směrnice EU o odpadech.

Chybí ekonomická analýza

Své připomínky si vysloužil Plán odpadového hospodářství a jeho schválení i od zástupců České asociace odpadového hospodářství, která sdružuje odpadové firmy zajišťující v Česku 65 procent odpadových služeb od svozu až po recyklaci.

Hlavní výtka směřovala k tomu, že před schválením strategie neexistovala ekonomická analýza dopadů nového Plánu. „Příliš si nedovedu představit, že vláda schválí tento materiál, aniž by měla možnost vyhodnotit navržená opatření a jejich dopad na občany našeho státu,“ řekl před schůzkou vlády, na které ministři nový Plán odpadového hospodářství odsouhlasili, ředitel Asociace Petr Havelka.

Milion na motivaci krajů

Schválením Plánu odpadového hospodářství se míč přesouvá na stranu krajů. Ty musí do 18 měsíců, takže nejpozději do 30. června 2016, zpracovat své vlastná plány odpadového hospodářství.

„Ministerstvo připravuje motivační program pro kraje, ze kterého bude moci každý region čerpat až jeden milion korun na zpracování svého krajského plánu. Chceme tak motivovat jednotlivé regiony, aby krajské plány odpadového hospodářství schválily co nejdříve,“ řekl ministr Brabec.

Program předcházení vzniku odpadů

Schválený Plán odpadového hospodářství nově zahrnuje i Program předcházení vzniku odpadů. Ten se zaměřuje například na řešení textilního odpadu, využití potravinových bank pro předcházení potravinového plýtvání nebo například na systém takzvaných opraven pro rozbité výrobky, které nemusí nutně skončit v odpadu.

Součástí plánu je analýza současného stavu odpadového hospodářství ČR a částečné výstupy z ekonomické analýzy nakládání s odpady ve zprávě z hodnocení dopadů regulace. Oproti předchozímu plánu odpadového hospodářství se zde více prolínají obecné principy „soběstačnosti a blízkosti“, zároveň principy „znečišťovatel platí“ a „rozšířená odpovědnost výrobce“ s úmyslem dodržovat evropskou hierarchii nakládání s odpady.

(Zdroj: Ministerstvo životního prostředí)