Domů Veřejná správa Projekty EPC ...

Projekty EPC je třeba pečlivě probrat se všemi, kterých se dotýkají

0
EPC

Když v Kopřivnici v roce 2009 vypracovávali Energetický plán města, stanovili si ambiciózní cíl – oproti původnímu stavu postupně dosáhnout roční úspory 34 000 GJ. Jedním z nástrojů, které si město pro naplnění tohoto cíle vybralo, je i metoda úspor formou EPC (Energy Performance Contracting). Za svůj projekt byla Kopřivnice nakonec oceněna i Asociací poskytovatelů energetických služeb.

Realizaci úspor metodou EPC schválila rada města v únoru roku 2012. Myšlenka svěřit energetické úspory do rukou externího poskytovatele však nebyla ve městě nová. O EPC uvažovali zastupitelé již deset let, odrazovala je ale složitost a některá rizika metody. Se vznikem Asociace poskytovatelů energetických služeb se však metoda posunula mnohem dále, a to představitele města nakonec přesvědčilo. Argumentem byl i nedostatek vlastních peněz na modernizaci technického zařízení budov, které mají vliv na spotřebu energií.

Kopřivnice se ale nevrhla do úspor přes EPC po hlavě. Městu se podařilo získat stotisícovou dotaci z programu EFEKT Ministerstva průmyslu a obchodu na analýzu vhodnosti, do které zařadila dvaačtyřicet budov, které má v majetku. Studie, kterou město spolufinancovalo, doporučila objekty, kde je možné úspory metodou EPC s návratností investic devět let realizovat. Hodnotící kritéria analýzy zahrnovala široké pole od energetické náročnosti budovy až po plány, které s objektem město do budoucna má. Na realizaci analýzy uzavřelo město mandátní smlouvu s firmou, která uspěla ve výběrovém řízení. Ta následně vytipovala osmnáct objektů vhodných pro projekt EPC a doporučila i vhodná kritéria jeho nastavení.

Investice se platí z dosažených úspor

V následujícím roce se již v Kopřivnici rozjelo výběrové řízení na realizátora samotných úspor metodou EPC. Po prohlídkách budov a jednáních se všemi uchazeči uzavřela Kopřivnice na konci loňského roku smlouvu s vítězem. Konečná nabídka zahrnuje dvanáct objektů, kde dodavatel zodpovídá za významné úspory elektrické energie, tepla i vody. Zkušební provoz se rozjel letos v září. Mezi nejčastější technická řešení úspor patří regulace tepla, výměna světelných zdrojů nebo svítidel za úsporné, výměna tepelných zdrojů za účinnější nebo instalace perlátorů vody, WC stopů či spořících sprch. Investice se hradí z dosažených úspor. Většina opatření má přitom životnost delší než devět let, na které je uzavřena smlouva. Veškeré dosažené úspory po této době jdou ve prospěch města.

Kopřivnice v rámci své zkušenosti identifikovala také potenciální problémy, které jsou s metodou EPC spojeny. Hlavním zádrhelem může být délka uzavřené smlouvy. Města totiž nemají na tak dlouhou dobu vyjasněno, jak budou hospodařit a nakládat se svými objekty. V době přípravy či realizace EPC tak může dojít k prodeji budovy nebo ke změně ekonomického postavení organizace, která ji využívá směrem k městu. Program EPC může také kolidovat s jinými záměry a projekty města. Proto je třeba věnovat výběru budov pro EPC velkou pozornost a srozumitelně probrat tento záměr a jeho dopady a přínosy se všemi dotčenými odbory, odděleními a organizacemi města.