Domů Ekonomika Prvních 1000 ...

Prvních 1000 schválených projektů v IROP

Tisíc schválených projektů za osmnáct měsíců. Ministerstvo pro místní rozvoj zdvojnásobilo rychlost oproti předchozímu programovému období. Za jeden a půl roku od vyhlášení první výzvy z Integrovaného regionální operačního programu (IROP) kladně vyhodnotilo už 1 004 žádostí o podporu za více než 16 miliard korun.

Díky našemu operačnímu programu se můžeme těšit na stovky kilometrů rekonstruovaných silnic, nově pořízených vozidel pro veřejnou dopravu či například tisíce podpořených bytových jednotek se sníženou spotřebou energie.  Další stovky projektů se týkají například podpory vzdělávání a lze jím vyřešit i problém s nedostatkem míst ve školkách. Představuje tak nástroj pro řešení některých problémů a pomáhá zvyšovat kvalitu života v naší zemi. Jsem ráda za tempo, jaké je nyní nastoleno, a uděláme maximum, abychom smysluplně vyčerpali veškeré finance,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

IROP je s alokací z fondů Evropské unie 126 mld. korun největším operačním programem v ČR a má na kontě již 67 vyhlášených výzev. V současné době jsou ukončené výzvy například na sociální bydlení (zaměřené na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení),  nebo na technické vybavení složek Integrovaného záchranného systému. Tato výzva musela být předčasně ukončena z důvodu vyčerpání všech alokovaných prostředků. Mezi úspěšné žadatele patří například Hasičský záchranný sbor ČR, jednotky požární ochrany obcí a v případě obcí se jedná o velké množství projektů na pořízení cisternových automobilových stříkaček, případně dopravních automobilů pro evakuace. Úspěšný byl také Zlínský kra, který podal svůj projekt jako jediný z krajů na začátku výzvy a uspěl s žádostí o pořízení techniky pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje v hodnotě více než 50 mil. Kč.

Zlepšení stavu silnic II. a III. třídy

IROP se zaměřuje také na další důležitou oblast, kterou je zlepšení stavu silnic II. a III. třídy. Podporovány jsou projekty rekonstrukcí silnic, mostů, křižovatek, kruhových objezdů, průtahů nebo instalace bezpečnostních prvků, které zlepší bezpečnost silniční dopravy a přispějí k lepší mobilitě obyvatel v regionech. Příkladem může být již zrealizovaný projekt Královéhradeckého kraje, který získal dotaci z Evropských fondů 21,5 mil. Kč na jednu z nejzatíženějších silnic II. třídy v Královéhradeckém kraji a zároveň silnici s budoucím přímým napojením na plánovanou dálnici D11. Taktéž modernizace přestupního terminálu v Kolíně je velký a velmi potřebný projekt přestavby stávajícího nevyhovujícího autobusového nádraží před železniční stanicí v Kolíně, na který město získalo podporu více než 42 mil. Kč.

 „Úspěšných projektů je celá řada. V letošním roce dojde nejen k podstatnému nárůstu vyhlašovaných výzev pro aglomerace krajských měst v tzv. integrovaných nástrojích a vyhlašování výzev místních akčních skupin, ale hlavně ke zvýšení počtů projektů, které vstoupí do fáze realizace a proplácení žádostí o platbu. Do poloviny letošního roku bychom chtěli schválit projekty za více než 30 miliard korun,“ dodává náměstek pro řízení sekce evropských programů Zdeněk Semorád.