Domů Veřejná správa Státní fond ž...

Státní fond životního prostředí se přiblíží bankám. Obcím půjčí na vodohospodářství

0
SFŽP

Na stavbu nové kanalizace nebo třeba čistírny odpadních vod shánějí některé obce peníze jen horko těžko. Jedním zdrojem jsou evropské fondy, druhý teď nabídl Státní fond životního prostředí (SFŽP). Úspěšným žadatelům o dotaci z Operačního programu Životní prostředí pro roky 2014-2020 poskytne půjčky na kofinancování vodohospodářských projektů. K dispozici dává půl miliardy korun.

„Chceme především pomoci žadatelům s finanční zátěží, kterou pro ně může představovat realizace projektů, které pomáhají zkvalitňovat životní prostředí,“ komentoval smysl půjček ministr životního prostředí Richard Brabec.

Peníze na kofinancování mají podle něj alespoň částečně narovnat nepoměr v dotacích oproti předchozímu programovému období, ve kterém bylo ve škatulce vodohospodářských projektů 40 miliard. To aktuální jich do roku 2020 nabízí pouze 11. Zájem o dotace je přitom stále obrovský.

Úrok jedno procento

„Současnou nižší míru podpory oproti minulým letům budeme kompenzovat žadatelům v podobě půjček, které mohou být až 37 procent z celkových způsobilých výdajů projektu. Úrok půjčky bude jedno procento a její splatnost je maximálně deset let,“ přiblížil Brabec.

Státní fond životního prostředí se tak přibližuje bankovnímu sektoru a vzdaluje se pozici čistě dotačního centra. A v tomto trendu by měl pokračovat. „To znamená, že mimo půjček, které teď nabídneme plošně do jedné konkrétní složky životního prostředí, tak potom nabídneme i na další oblasti jako zateplování nebo třeba nakládání s odpady, a připravujeme i další bankovní nástroje, které by v budoucnu možnosti získat peníze rozšířily,“ doplnil ministr.

O půjčku mohou zájemci požádat ve výzvě, kterou dnes Brabcův resort vyhlásil. Dostanou ji ale jen ti, kteří zároveň předložili žádost o dotaci z OPŽP na projekt spadající do prioritní osy 1 a specifického cíle 1.1 nebo 1.2. Jedná se o obce či města, dobrovolné svazky obcí, pražské městské části, příspěvkové organizace a obchodní společnosti, které z více než 50 procent vlastní obce a města nebo jiné veřejnoprávní subjekty. Půjčka v součtu s dotací z operačního programu může pokrýt i všechny způsobilé výdaje projektu. Dohromady si na ně SFŽP připravilo půl miliardy korun.

Otevřeno do konce příštího roku

„Podmínkou půjčení prostředků z Fondu je získání dotace na projekt z OPŽP a kladné posouzení bonity žadatele. Žádosti o poskytnutí půjčky budeme přijímat až do konce příštího roku, budou průběžně vyhodnocovány a předkládány Radě Fondu, poradnímu orgánu ministra životního prostředí, s úspěšnými žadateli budeme po kladném rozhodnutí ministra uzavírat smlouvy o poskytnutí půjčky,“prozradil k procesu administrace Petr Valdman, ředitel SFŽP a dodal, že půjčku pak bude fond uvolňovat spolu s dotací a pro žadatele se s tím nepojí žádná větší administrativa.

Žadatelé budou za půjčené peníze ručit svým majetkem. Výše půjčky může dosáhnout až 37 procent způsobilých výdajů. Peníze na ně SFŽP získává z poplatků za čerpání podzemní vody a od znečišťovatelů. Jednoprocentní úrok má fondu pokrýt náklady spojené s administrací.