Domů Veřejná správa Účetnictví vl...

Účetnictví vlád mnoha států je sto let za opicemi. Česko je pokrokové

0

Podvojné účetnictví je standardem v téměř každé firmě, u každé vlády ale ne. Ze sto zemí zahrnutých do výzkumu poradenské společnosti PricewaterhouseCoopers (PwC) jich podvojné účetnictví používá jen čtyřiadvacet procent. Česko v tomto ohledu patří k těm pokrokovějším.

Účetnictví, které používají vlády mnoha zemí světa, neodpovídá standardům pro jednadvacáté století. Zatímco většina firem musí používat podvojné účetnictví, vlády v některých státech dosud spoléhají na jednodušší formu účetnictví hotovostního. To ale nezachycuje informace o majetku a závazcích veřejného sektoru. Pohled, který poskytuje na stav veřejných financí, je tak přinejlepším krátkodobý.

„Stát reguluje účetnictví v soukromém sektoru, a měl by proto jít příkladem a mít vysokou vypovídající úroveň svých finančních výkazů, sestavených na základě svého vlastního účetnictví,“ komentoval neutěšenou situaci v mnoha zemích vedoucí partner v Daňovém a právním oddělení PwC Peter Chrenko.

Účty evidují tak, jak přicházejí

Ve většině zemí to ale neplatí. Státy si dříve vystačily s rozpočtovým účetnictvím a výkaznictvím, které je založené na hotovostním principu. Při něm se vychází z hotovostních plateb a účty úředníci evidují tak, jak přicházejí.

Většina firem přitom tento jednoduchý způsob vedení účtů musela už dávno opustit a přejít na úřednictví podvojné. V něm se transakce a jiné ekonomické změny evidují ve chvíli, kdy nastanou, a ne až při zaplacení za službu. Podvojné účetnictví by poskytlo lepší celkový pohled na vládní aktiva a pasiva, stejně jako na finanční výkonnost a cash flow.

„Česká republika díky probíhajícím reformám v účetnictví ve veřejném sektoru patří k těm pokrokovějším zemím, protože od roku 2010 zavedla standardní účetní metody do veřejného sektoru a začíná sestavovat konsolidované finanční výkazy za celý vládní sektor,“ dodal Chrenko.

Reforma odstartovala před šesti lety

Reforma účetnictví odstartovala v Česku už v roce 2007. „Do roku 2010 bylo postupnými kroky dobudováno účetnictví státu,“ uvedl první náměstek ministra financí Ladislav Minčič s tím, že kromě standardních účetních metod je kladen důraz na centralizaci účetních informací.

„Z tohoto důvodu byl též vytvořen Centrální systém účetních informací státu, jako nástroj pro shromáždění včasných a relevantních informací pro řízení a rozhodování na úrovni státu,“ vysvětlil Minčič.

Finanční data by podle Chrenka měla být navíc občanům k dispozici. „Jako daňoví poplatníci mají nárok chtít po vládě, aby byla odpovědná za nakládání s veřejnými prostředky, a vidět výsledky její výkonnosti. Daňoví poplatníci jsou vlastně akcionáři státu a ve volbách si volí management,“ doplnil Chrenko.

Žádné komentáře

Napište komentář