Domů Veřejná správa Úřad práce lo...

Úřad práce loni podpořil téměř 21 tisíc uchazečů nad 50 let

0
nezaměstnanost

Zatímco v roce 2014 tvořili lidé nad 50 let z celkového počtu osob podpořených v rámci nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) 23,2 %, loni jejich podíl stoupl na 26,3 %. Jen během současného programového období zařadil Úřad práce ČR do regionálních projektů přes osm stovek uchazečů o zaměstnání (UoZ) z této cílové skupiny.

Více než 360 z nich získalo v jejich rámci zaměstnání na společensky účelných pracovních místech (SÚPM) nebo veřejně prospěšných pracích (VPP). Podpora pracovního uplatnění této skupiny uchazečů o zaměstnání patří mezi priority ÚP ČR a úřad v tomto ohledu motivuje i zaměstnavatele.

Lidé nad 50 let jsou nedílnou součástí celkového pracovního trhu a v budoucnu budou patřit mezi klíčové hráče. Přesto jejich zaměstnávání stále brání předsudky a obavy, že se starší ročníky hůře učí novým věcem a adaptují se na změny, jsou pomalejší a nezvládnou udržet krok s technologickým vývojem. Přitom jde často o lidi, kteří mají bohaté životní a profesní zkušenosti, mají odrostlé děti, a tudíž mohou věnovat své práci mnohem více času.  Pokud jim zaměstnavatel dá šanci, může získat loajálního zaměstnance.

Mnohdy zbytečné obavy, se snažíme u zaměstnavatelů prolomit. Například v rámci monitorovacích návštěv, kdy je naši zaměstnanci kontaktují a představují jim široké portfolio služeb, které jim Úřad práce ČR může nabídnout, včetně regionálních individuálních projektů spolufinancovaných z evropských peněz. Jejich cílem je komplexně řešit situaci této skupiny uchazečů a udržet je co nejvíce aktivní,“ upozorňuje generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.

Několik projektů po celé republice

Stejně jako v uplynulém, tak i v současném programovém období, běží v rámci celé republiky hned několik projektů (Začínáme po 50 ve Středočeském kraji II., Aktivní v padesáti v Královéhradeckém kraji, Jdi dál! 50+ v Moravskoslezském kraji, Šance pro padesátníky v Plzeňském kraji, 50 PLUS v Jihomoravském kraji, Využij pracovní příležitost v Karlovarském kraji).

Jen v průběhu loňského roku, kdy ÚP ČR spustil jejich realizaci, zařadil do projektů 826 uchazečů z cílové skupiny. Už 51 z nich získalo díky tomu nějaký druh kvalifikace (osvědčení o znalosti v oblasti finanční gramotnosti, pracovního práva apod.), 230 osob absolvovalo skupinové poradenství, 53 účastníků ukončilo některý z rekvalifikačních kurzů, 353 uchazečů získalo zaměstnání v rámci SÚPM a 5 lidí pak krátkodobé pracovní uplatnění na VPP.

Klasické nástroje

Zaměstnávání osob v předdůchodovém věku podporuje ÚP ČR i prostřednictvím klasických nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Jedná se například o rekvalifikace, podporu veřejně prospěšných prací, individuální poradenství nebo příspěvky na zřízení či vyhrazení SÚPM. Zejména posledně jmenovaný nástroj sklízí velké úspěchy. O tom, že meziročně roste podíl uchazečů nad 50 let, které ÚP ČR v rámci APZ podpořil, svědčí následující čísla:

  Osoby podpořené v rámci APZ Z toho lidé nad 50 let Podíl UoZ nad 50 let z celkového počtu
2014 130 983 30 370 23,2 %
2015 135 305 32 252 23,8 %
2016 79 525 20 943 26,3 %

I přes veškeré snahy ze strany Úřadu práce ČR pomoci lidem starším 50 let na trh práce, může být překážkou jejich zdravotní omezení. Výsledkem je pak kumulace několika handicapů, a tím pádem mnohem nižší šance na získání zaměstnání.

„Uchazeče vyšších věkových kategorií demotivují také časté neúspěchy při výběrových řízeních. Zčásti se na tomto vnímání ale podílí sami. Trpí pocity méněcennosti, nevěří si. Přitom právě oni mohou vnést do firmy tolik potřebné zkušenosti, zodpovědnost, loajalitu a ve spojení s mladšími kolegy vytvořit velmi výkonný pracovní tým, a to napříč oborovým spektrem,“ shrnuje generální ředitelka.

Mezi nejčastější překážky na cestě k získání zaměstnání patří nedostatečná znalost cizích jazyků a ovládání počítačové techniky. Na druhou stranu jsou tito uchazeči zodpovědní, velmi dobře spolupracují a mají reálné požadavky.